Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 170/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2014-06-30

I C 169/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 5 sierpnia 2015

Data publikacji: 3 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dostawa produktów farmaceutycznych, termin zapłaty w transakcjach, kopia zamówienia, prawidłowo wystawiona faktura, transakcja handlowa, faktura vat, numer umowy, formularz cenowy, ustawa o terminach, pozwany, odsetka, strona powodowa, termin wymagalności, świadczenie do czasu, przelew na konto wykonawcy, załączona kopia, dzień po wykonaniu, doręczenie dokumentu, termin doręczenia, dzień wymagalności świadczenia pieniężnego
Zobacz»

I C 441/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 marca 2015

Data publikacji: 14 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura, strona powodowa, nota, dokument rozliczeniowy, prawidłowo wystawiona faktura, należność, kopia zamówienia, należność główna, odsetka, przelew, pozwany, saldo należności, produkt farmaceutyczny, korekta faktury, dzień po wykonaniu, korekta, skapitalizowana odsetka ustawowa, numer umowy, zakaz cesji wierzytelności, specyfikacja przelewu
Zobacz»

V GC 895/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 16 stycznia 2018

Data publikacji: 2 września 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, faktura, termin zapłaty w transakcjach, dzień zapłaty, należność, dowód przelewów, dobosz, ustawa o terminach, odzyskiwanie należności, wierzyciel, przelew, kwota, pozwany, termin wyznaczony do zapłaty, spółka komandytowa, równowartość kwot, płatność, faktyczna zapłata, tysiąc, opóźnienie
Zobacz»

XVII GC 3212/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 maja 2015

Data publikacji: 7 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura, termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, odzyskiwanie należności, dzień otrzymania faktury, składanie pozwów, odsetka, dzień zapłaty, nakaz zapłaty, dzień składania, ustawa z dniem, wywóz nieczystości, wytoczenie powództwa, opłata za wykonanie, dzień od dnia otrzymania, powództwo do dnia zapłaty, odpad, termin płatności, pozew, teren budowy
Zobacz»

IX GC 570/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 6 maja 2016

Data publikacji: 18 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura, strona powodowa, pozwany, odsetka, odbiór towaru, należność, dzień ustawowo wolny, płatność, roszczenie strony powodowej, pozew, należność główna, transakcja handlowa, odsetka skapitalizowana, nieuregulowane faktury, odsetka od należności, dostawa, umowa, termin zapłaty w transakcjach, zamówienie publiczne, należność z faktury
Zobacz»

I C 2243/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 29 stycznia 2014

Data publikacji: 28 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, faktura vat, działanie sanacyjne, numer zamówienia, styczeń, termin zapłaty w transakcjach, produkt farmaceutyczny, szpital, środek farmaceutyczny, strona powodowa, postępowanie mediacyjne, numer umowy, pozwany, stan na listopad, na raty, umowa zawierana ze stroną, umowa i informacja, informacja o zakazie cesji, zasądzone świadczenie, plan restrukturyzacji
Zobacz»

I C 919/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 19 listopada 2013

Data publikacji: 31 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura vat, strona powodowa, dokument przyjęcia, ustawa o terminach, odsetka, termin zapłaty w transakcjach, dzień dostarczenia, należność, dzień opóźnienia, wystawiona faktura, zamówiony towar, transakcja handlowa, wysokość odsetki, odsetka od należności, pozwany, odsetka za czas opóźnienia, umowa, stopa, należność z faktury, termin do zapłaty
Zobacz»

I C 1312/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 18 września 2017

Data publikacji: 3 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, dzień zapłaty, termin zapłaty w transakcjach, faktura vat, odsetka ustawowa za opóźnienie, siedziba, kwota, data otrzymania faktury, treść ustawy, dostarczony towar, dzień obciążeń, należność, na raty, obciążenie rachunku bankowego, asortyment, październik, faktura według cen, dostawa leków, integralny załącznik, umowa z załącznikami
Zobacz»

I C 1603/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 29 lipca 2013

Data publikacji: 5 października 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura płatna, nota odsetkowa, polecenie przelewów, strona powodowa kwot, przelew, należność, pozwany, transakcja handlowa, ustawa o terminach, termin zapłaty w transakcjach, dzień wymagalności świadczenia pieniężnego, działalność lecznicza, świadczenie niepieniężne, faktura vat, doręczenie dokumentu, odsetka, dzień zapłaty, pełnomocnictwo, należność wynikająca z faktury, publiczny zakład opieki
Zobacz»

I C 780/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 grudnia 2017

Data publikacji: 13 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, kosztów odzyskania, ustawa o terminach, nota odsetkowa, odzyskiwanie należności, należność, rekompensata kosztów, ryczałt, wierzyciel, faktura vat, odzyskanie należności, kwota rekompensaty, pozwany szpital, rozłożenie zasądzonego świadczenia, odsetka, zasądzone świadczenie na raty, konstytucja rp, odsetka ustawowa za opóźnienie, stała kwota
Zobacz»

II C 29/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2016

Data publikacji: 4 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura vat, nota odsetkowa, odsetka, pozwany, apteka, należność główna, należność, las, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, odbiór towaru, dostawa leków, opóźnienie w zapłacie, odsetki ustawowe, dzień zapłaty, nieuregulowane faktury, kwota, odsetka w wysokość, dostarczony towar, odbiór faktury
Zobacz»

I C 1313/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2016

Data publikacji: 15 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura, należność, przelew kwot, odsetka, pozwany szpital, przelew, termin zapłaty w transakcjach, nieuregulowane faktury, transakcja handlowa, wyrok zaoczny, produkt leczniczy, elektroniczne postępowanie upominawcze, ustawa o terminach, cofnięcie, wytoczenie powództwa, pozew, odsetka ustawowa za opóźnienie, skapitalizowana odsetka, lublin, wniesienie pozwów
Zobacz»

II C 166/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 9 czerwca 2015

Data publikacji: 27 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, odsetka, ordynacja podatkowa, wysokość odsetek za zwłokę, usługa pralnicza, faktura vat, ustawa z dniem, pozwany, odsetka w wysokość, postanowienie kodeksu cywilnego, wymagalność świadczenia pieniężnego, wytoczenie powództwa, należność, przypadek opóźnienia, płatność, faktura opiewająca na kwotę, podmiot publiczny, prawidłowo wystawiona faktura, skapitalizowana odsetka
Zobacz»

IX C 1232/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 31 lipca 2014

Data publikacji: 24 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odczynnik, strona powodowa, dostawa w dniach, faktura vat, umowa, produkt medyczny, dzierżawa, kopia zamówienia, serologia, termin zapłaty, towar, sprzęt i oprogramowanie, dokument rozliczeniowy, aparatura, forma, obsługa, pozwany szpital, doręczenie, metoda klasyczna, właściwości fizykochemiczne
Zobacz»

III C 1063/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2018

Data publikacji: 20 marca 2018

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kosztów odzyskania, transakcja handlowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, termin zapłaty w transakcjach, numer zamówienia, odzyskanie należności, przegląd techniczny, ustawa o terminach, towar, należność, nazwa produktu, opóźnienie od kwot, numer umowy, prawidłowo wystawiona faktura, faktura vat, szpital, odzyskiwanie należności, dostawa, ustawa o zamówieniach publicznych, uprawnienie do odsetek
Zobacz»

IX GC 446/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2017

Data publikacji: 2 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, strona powodowa, faktura, towar, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, należność główna, dzień zapłaty, nakaz zapłaty, pozew, tysiąc, sprzeciw od nakazu zapłaty, termin zapłaty w transakcjach, świadczenie wzajemne, należność, odsetka, przedmiotowa faktura, pozwana spółka, faktura dołączona do pozwu, dłużnik
Zobacz»

I C 1415/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 września 2019

Data publikacji: 19 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, odzyskiwanie należności, ustawa o terminach, prawidłowo wystawiona faktura, odsetka ustawowa za opóźnienie, faktura vat, umowa, dostawa, odzyskiwanie wierzytelności, pozwany, zamówienie publiczne, przedstawiona faktura, wymagalność roszczenia, dzień roboczy miesiąca, strona protokołów, należność, artykuł biurowy, stopa referencyjna, kwota rekompensaty
Zobacz»

VIII Ga 267/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 20 grudnia 2017

Data publikacji: 8 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, ustawa o terminach, odzyskiwanie należności, faktura vat, pozwana faktura, oznaczony numer, dzień roboczy miesiąca, równowartość kwot, termin płatności, ostatni dzień roboczy, pozwany, należność, koszt windykacji, polska ostatnia, narodowy bank polski, płatność w transakcjach handlowa, kurs euro, wierzyciel, uprawnienie do odsetek
Zobacz»

VI GC 946/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 21 marca 2018

Data publikacji: 4 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, faktura, odzyskiwanie należności, towar, należność, termin zapłaty w transakcjach, uregulowana należność, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, opóźnienie w zapłacie, zapłata należności, żądanie rekompensaty, ustawa o terminach, numer, roszczenie, opóźnienie w płatności, odsetka, termin przedawnienia, nota odsetkowa, podpis na fakturach
Zobacz»

V GC 1762/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 23 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, węgiel, termin zapłaty w transakcjach, minuta rozprawy, pozwany, kopalnia, odsetka ustawowa za opóźnienie, wierzyciel, kurs średni, faktura załączona do pozwu, dłużnik, pozew ze zrzeczeniem, koszt windykacji, kurs euro, pozew, naliczanie odsetek za opóźnienie, faktura vat, handlowiec, towar, materiały budowlane
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Baca
Data wytworzenia informacji: