Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1097/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2015-12-21

Sygn. akt IC 1097/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Marzena Studzińska

Protokolant: Ewelina Świrta

po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2015 roku w Kłodzku

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W.

przeciwko T. K. (1)

o zapłatę 31.175,30 zł

I.  zasadza od pozwanego T. K. (2) na rzecz strony powodowej (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 24.720,95 zł (dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych 95/100) w tym:

- kwotę 2.960,36 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 21 grudnia 2011 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 3.583,81 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 4 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 109,05 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 11 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 2.939,62 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 11 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 2.601,15 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 18 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 56,12 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 18 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 225,72 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 25 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 3.712,03 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 25 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 66,58 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 2.485,56 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 115,07 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 8 lutego 2012 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 2.959,37 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 8 lutego 2012 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 141,02 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 8 lutego 2012 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 1.786,38 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 15 lutego 2012 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 214,22 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 15 lutego 2012 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 15,60 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 15 lutego 2012 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 7,80 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 29 lutego 2012 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 37,44 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 7 marca 2012 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 203,12 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 7 marca 2012 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 8,19 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 7 marca 2012 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 204,30 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 7 marca 2012 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 210,33 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 25 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 78,11 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 30 maja 2012 r. do dnia zapłaty,

- odsetki ustawowe liczone od kwoty 4.010,36 zł od dnia 21 grudnia 2011 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r.,

- odsetki ustawowe liczone od kwoty 3.710,36 zł od dnia 27 kwietnia 2013 r. do dnia 4 czerwca 2013 r.,

- odsetki ustawowe liczone od kwoty 3.410,36 zł od dnia 5 czerwca 2013 r. do dnia 1 lipca 2013 r.,

- odsetki ustawowe liczone od kwoty 3.110,36 zł od dnia 2 lipca 2013 r. do dnia 2 września 2013 r.;

II. umarza postępowanie co do kwoty 1.108,86 zł;

III. dalej idące powództwo oddala;

IV. zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 2.315,70 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) S.A. z siedzibą w W. wniosła o zasądzenie od pozwanego T. K. (2) kwoty 31 175,30 zł z ustawowymi odsetkami oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu pozwu podała, że na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami procesu 10 maja 2010 roku pozwany sprzedawał prasę oraz towary dostarczane przez stronę powodową. Strona powodowa wskazała także, iż za dostarczoną prasę oraz towary wystawiła i doręczyła pozwanemu faktury VAT opisane w pozwie, których pozwany nie zapłacił.

Nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z 4 lipca 2013 roku w sprawie sygn. akt (...) wydanym przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie nakazano pozwanemu aby uiścił na rzecz strony powodowej kwotę 31 175,30 zł, w tym kwotę 58,86 zł z odsetkami ustawowymi od 30 listopada 2011 roku do dnia zapłaty, 4010,36 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 21 grudnia 2011 roku do dnia zapłaty; kwotę 3.583,81 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 4 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty, kwotę 109,05 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 11 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty, kwotę 2.939,62 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 11 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty,0020kwotę 2.601,15 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 18 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty, kwotę 56,12 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 18 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty, kwotę 225,72 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 25 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty, kwotę 3.712,03 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 25 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty, kwotę 66,58 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia zapłaty, kwotę 2.485,56 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia zapłaty, kwotę 115,07 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 8 lutego 2012 r. do dnia zapłaty, kwotę 2.959,37 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 8 lutego 2012 r. do dnia zapłaty, kwotę 141,02 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 8 lutego 2012 r. do dnia zapłaty, kwotę 1.786,38 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 15 lutego 2012 r. do dnia zapłaty, kwotę 214,22 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 15 lutego 2012 r. do dnia zapłaty, kwotę 15,60 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 15 lutego 2012 r. do dnia zapłaty, kwotę 5345,49 zł, kwotę 7,80 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 29 lutego 2012 r. do dnia zapłaty, kwotę 37,44 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 7 marca 2012 r. do dnia zapłaty, kwotę 203,12 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 7 marca 2012 r. do dnia zapłaty, kwotę 8,19 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 7 marca 2012 r. do dnia zapłaty, kwotę 204,30 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 7 marca 2012 r. do dnia zapłaty, kwotę 210,33 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 25 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty, kwotę 78,11 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 30 maja 2012 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 2790 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Powyższy nakaz zapłaty pozwany T. K. (1) zaskarżył w całości. W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany wniósł o oddalenie powództwa.

Postanowieniem z 6 sierpnia 2013 roku wydanym w sprawie sygn. akt (...) Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny uchylił ww. nakaz zapłaty z dnia 4 lipca 2013 roku w całości oraz przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Kłodzku.

W piśmie procesowym z dnia 16 kwietnia 2015 roku strona powodowa cofnęła pozew co do kwoty 58,86 zł z uwagi na wpłatę tejże kwoty przez pozwanego w toku procesu. Ponadto w piśmie procesowym z 25 listopada 2013 roku strona powodowa cofnęła pozew co dalszej kwoty 1050 zł z uwagi na wpłatę tej kwoty przez pozwanego w toku procesu. Jednocześnie strona powodowa podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie w pozostałym zakresie żądania pozwu, a ponadto wniosła o zasądzenie od pozwanego należnych odsetek ustawowych liczonych:

- od kwoty 4.010,36 zł od dnia 21 grudnia 2011 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r.,

- od kwoty 3.710,36 zł od dnia 27 kwietnia 2013 r. do dnia 4 czerwca 2013 r.,

- od kwoty 3.410,36 zł od dnia 5 czerwca 2013 r. do dnia 1 lipca 2013 r.,

- od kwoty 3.110,36 zł od dnia 2 lipca 2013 r. do dnia 2 września 2013 r..

W pismach procesowych z 7 maja 2015 roku i 23 listopada 2015 roku strona powodowa podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie. Nadto podniosła, że w sposób szczegółowy i kompleksowy wyjaśniła podstawy dochodzonego roszczenia, w tym także sposób obliczenia należności wynikających z faktur korygujących. Strona powodowa wniosła także o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rachunkowości na okoliczność ustalenia wysokości należności jaką ma strona powodowa wobec pozwanego, faktu zawarcia wskazanych w pozwie faktur w dokumentacji pozwanego, wysokości zaległości oraz sposobu prowadzenia rozliczenia stron.

Pozwany T. K. (1) w odpowiedzi na pozew z 21 października 2013 roku przyznał, że posiada zadłużenie u strony pozwanej wynikające z niezapłacenia przez niego faktur VAT z 15 października 2011 roku na kwotę 341,88 zł, 15 października 2011 roku na kwotę 203,12 zł, 15 października 2011 roku na kwotę 141,02 zł, 12 listopada 2011 roku na kwotę 214,22 zł, 19 listopada 2011 roku na kwotę 8,19 zł, 19listopada 2011 roku na kwotę 210,33 zł, 24 grudnia 2011 roku na kwotę 78,11 zł, 24 grudnia 2011 roku na kwotę 15,60 zł i 24 grudnia 2011 roku na kwotę 109,05 zł. Poznany podniósł, iż resztę należności, w tym także tej wynikającej z pozostałych faktur wymienionych w pozwie kwestionował „drogą reklamacyjną” w dniu 1 marca 2013 roku.

Na rozprawie 23 marca 2015 roku pozwany oświadczył, iż faktury VAT wystawione przez stronę powodową (i wymienione w pozwie) z dnia 4 lutego 2012 roku, 11 lutego 2012 roku i 31 grudnia 2012 roku nie zostały mu doręczone.

W pismach procesowych z dnia 31 marca 2015 roku i 29 października 2015 roku pozwany wskazał, iż nie otrzymał od strony powodowej faktur VAT z 11 lutego 2012 roku na kwotę 5345,49 zł i z 31 grudnia 2012 roku na kwotę 570,17 zł. Podniósł także, iż nie wie czego dotyczącą ww. faktury i związku z tym nie jest w stanie merytorycznie ustosunkować się do zasadności żądania pozwu dotyczącego łącznej kwoty 5915,66 zł.

Na rozprawie 16 grudnia 2015 roku pozwany ostatecznie sprecyzował swoje stanowisko w sprawie w ten sposób, że oświadczył, iż kwestionuje żądanie pozwu jedynie co do kwoty 5345,49 zł, wynikającej z faktury VAT wystawionej przez stronę powodową 11 lutego 2012 roku. Podał, iż w tym czasie nie współpracował już ze stroną pozwaną oraz, że nie otrzymał ww. faktury – na dowód czego wskazał, iż uiszczony przez niego podatek za luty 2012 roku nie został pomniejszony o VAT wynikający z ww. faktury.

Pomiędzy stronami bezsporne było, że w okresie od 10 maja 2010 roku do 31 stycznia 2012 roku łączyła je umowa współpracy w zakresie sprzedaży wydawnictw na podstawie, której pozwany sprzedawał prasę oraz towary (książki, dodatki, inne wydawnictwa takie jak mapy, plany, kalendarze, katalogi itp.) dostarczane przez stronę powodową.

Ostatecznie bezsporne było także, że strona powodowa wystawiła faktury wymienione w pozwie na łączną kwotę 25 829,81 zł, tj. o numerach:

- (...) z dnia 5 listopada 2011 roku na kwotę 58,86 zł z terminem płatności do 29 listopada 2011 roku;

- (...) z dnia 10 grudnia 2011 roku na kwotę 4010,36 zł z terminem płatności do 20 grudnia 2011 roku;

- (...) z dnia 20 grudnia 2011 roku na kwotę 3583,81 zł z terminem płatności do 3 stycznia 2012 roku;

- (...) z dnia 24 grudnia 2011 roku na kwotę 109,05 zł z terminem płatności do 10 stycznia 2012 roku;

- (...) z dnia 31 grudnia 2011 roku na kwotę 2939,62 zł z terminem płatności do 10 stycznia 2012 roku;

- (...) z dnia 7 stycznia 2012 roku na kwotę 2601,15 zł z terminem płatności do 17 stycznia 2012 roku;

- (...) z dnia 31 grudnia 2011 roku na kwotę 56,12 zł z terminem płatności do 17 stycznia 2012 roku;

- (...) z dnia 16 stycznia 2012 roku na kwotę 225,75 zł z terminem płatności do 24 stycznia 2012 roku;

- (...) z dnia 16 stycznia 2012 roku na kwotę 3712,03 zł z terminem płatności do 24 stycznia 2012 roku;

- (...) z dnia 16 stycznia 2012 roku na kwotę 66,58 zł z terminem płatności do 24 stycznia 2012 roku;

- (...) z dnia 21 stycznia 2012 roku na kwotę 2485,56 zł z terminem płatności do 31 stycznia 2012 roku;

- (...) z dnia 21 stycznia 2012 roku na kwotę 115,07 zł z terminem płatności do 7 lutego 2012 roku;

- (...) z dnia 28 stycznia 2012 roku na kwotę 2959,37 zł z terminem płatności do 7 lutego 2012 roku;

- (...) z dnia 15 października 2011 roku na kwotę 141,02 zł z terminem płatności do 7 lutego 2012 roku;

- (...) z dnia 4 lutego 2012 roku na kwotę 1786,38 zł z terminem płatności do 14 lutego 2012 roku;

- (...) na kwotę 214,22 zł z terminem płatności do 14 lutego 2012 roku;

- (...) z dnia 24 grudnia 2011 roku na kwotę 15,60 zł z terminem płatności do 14 lutego 2012 roku;

- (...) z dnia 24 grudnia 2011 roku na kwotę 7,80zł z terminem płatności do 28 lutego 2012 roku;

- (...) z dnia 16 stycznia 2012 roku na kwotę 37,44 zł z terminem płatności do 6 marca 2012 roku;

- (...) z dnia 15 października 2011 roku na kwotę 203,12 zł z terminem płatności do 6 marca 2012 roku;

- (...) z dnia 19 listopada 2011 roku na kwotę 8,19 zł z terminem płatności do 6 marca 2012 roku;

- (...) z dnia 24 grudnia 2011 roku na kwotę 204,30 zł z terminem płatności do 6 marca 2012 roku;

- (...) z dnia 19 listopada 2011 roku na kwotę 210,33 zł z terminem płatności do 24 kwietnia 2012 roku;

- (...) z dnia 24 grudnia 2011 roku na kwotę 78,11 zł z terminem płatności do 29 maja 2012 roku,

a także to, iż należności te nie zostały przez pozwanego zapłacone przed wytoczeniem powództwa.

Nie ulega także wątpliwości, iż w toku procesu pozwany uiścił na rzecz strony powodowej łączną kwotę 1108,86 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W ramach łączącej strony procesu umowy współpracy w zakresie sprzedaży wydawnictw zakresie z 10 maja 2010 roku strona powodowa wystawiała pozwanemu faktury VAT w trybie „po sprzedaży” (wartość sprzedaży była ustalana na podstawie zrealizowanej wartości dostaw i przyjętych zwrotów niesprzedanych egzemplarzy oraz udzielonych rabatów) oraz w trybie „po dostawie” (faktura VAT w tym przypadku była wystawiana na wartość zrealizowanych dostaw i udzielonych rabatów, natomiast faktura korygująca była wystawiana po odliczeniu przyjętych zwrotów niesprzedanych egzemplarzy i skorygowanych wartości rabatów) -(...) umowy.

Strony procesu zobowiązały się wzajemnie do wystawiania i przyjmowania faktur VAT bez podpisu odbiorcy (...)

W trackie trwania umowy pozwany otrzymywał od strony powodowej faktury VAT (w tym także korygujące) w paczkach z prasą.

/dowód: umowa współpracy w zakresie sprzedaży wydawnictw zakresie z 10 maja 2010 roku, k. 40-41; przesłuchanie stron – zeznania pozwanego, k.143v-144; zeznania świadka P. C., k. 137v, 138/

Strona powodowa nie doręczyła pozwanemu faktury VAT z dnia 11 lutego 2012 roku o nr (...) wystawionej na kwotę 5345,49 zł z terminem płatności do dnia 21 lutego 2012 roku. Faktura ta nie została podpisana przez pozwanego.

/ dowód: przesłuchanie stron – zeznania pozwanego, k.143v-144; wydruku z ewidencji przychodów pozwanego za luty 2012 roku, k. 100-107, duplika Faktury VAT z dnia 11 lutego 2012 roku o nr (...), k. 50v /

Pismem z dnia 19 kwietnia 2013 roku strona powodowa ostatecznie wezwała pozwanego do zapłaty należności dochodzonej pozwem.

/dowód : pismo strony powodowej z 19 kwietnia 2013 roku wraz z potwierdzeniem nadania, k. 59-60/

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje w przeważającej części na uwzględnienie.

Strony procesu w okresie od 10 maja 2010 roku do 31 stycznia 2012 roku łączyła umowa współpracy w zakresie sprzedaży wydawnictw, a co za tym idzie zgodnie z treścią art. 535 k.c. strona powodowa zobowiązana była dostarczać pozwanemu prasę oraz towary (książki, dodatki, inne wydawnictwa takie jak mapy, plany, kalendarze, katalogi itp.), a na pozwanym spoczywał obowiązek terminowej zapłaty ceny za dostarczone towary. Rozliczenia pomiędzy stronami procesu odbywały się wg zasad opisanych w (...) ww. umowy. Pozwany warunki te zaakceptował, podpisując umowę. W związku z tym zgodnie ogólnymi zasadami wyrażonymi w art. 353 k.c. i art. 354 k.c. pozwany jako dłużnik powinien spełnić świadczenie zgodnie z treścią zobowiązania, a mianowicie w czasie trwania umowy pozwany zobowiązał się uiszczać należności zgodnie z wystawionymi przez stronę powodową fakturami, w kwotach i terminach wymagalności w nich oznaczonych.

Ostatecznie pozwany przyznał, iż w okresie od listopada 2011 roku do końca maja 2012 roku otrzymał od strony powodowej faktury VAT na łączną kwotę 25 829,81 zł, których nie zapłacił stronie powodowej przed wytoczeniem powództwa. Nie ulega także wątpliwości, iż w toku procesu pozwany uiścił na rzecz strony powodowej łączną kwotę 1108,86 zł.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 535 k.c., 471 kc, i art. 481 §1 k.c., zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 24 720,95 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od terminów wymagalności poszczególnych faktur VAT (pkt I wyroku).

Postępowanie należało umorzyć w części obejmującej należność główną w kwocie 1108,86 zł, wobec jej zapłacenia przez pozwanego w toku procesu i cofnięcia pozwu w tym zakresie przez stronę powodową (art. 203 k.p.c i art. 355 k.p.c. – pkt II wyroku).

W pozostałym zakresie (tj. co do kwoty 5345,49 zł wynikającej z faktury VAT z dnia 11 lutego 2012 roku o nr (...) z terminem płatności do dnia 21 lutego 2012 roku) Sąd, na podstawie art. 6 kc, powództwo oddalił. Wskazać w tym miejscu należy przepis art. 6 k.c. stanowiący, iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Strona powodowa reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem nie przedstawiła Sądowi dowodów na podstawie, których żąda zasądzenia kwoty 5345,49 zł, a nie stanowi wykonania tego zobowiązania dołączony do pozwu duplikat faktury VAT z dnia 11 lutego 2012 roku o nr (...).

Pozwany podniósł zarzut, iż nie wie czego dotyczy sporna faktura oraz, że faktura ta nie została mu doręczona. Zdaniem Sądu zarzut ten zasługuje na uwzględnienie. Przede wszystkim wskazać należy, iż w czasie obowiązywania umowy współpracy w zakresie sprzedaży wydawnictw z dnia 10 maja 2010 roku strony procesu zobowiązały się wzajemnie do wystawiania i przyjmowania faktur VAT bez podpisu odbiorcy (...)Powyższa umowa została rozwiązana z dniem 30 stycznia 2012 roku, a zatem do faktury wystawionej przez stronę powodową dnia 11 lutego 2012 roku nie znajdują zastosowania postanowienia z (...)tejże umowy. Strona powodowa nie udowodniła roszczenia co do kwoty 5345,49 zł, bowiem nie przedstawiła na poparcie swoich twierdzeń żadnych dowodów - między innymi nie podała jakich rzeczy (prasy, towarów) dotyczy sporna faktura, nie udowodniła też, że rzeczy te zostały doręczone pozwanemu, nie dołączyła też dowodu doręczenia spornej faktury powodowi. Ponadto fakura ta nie została podpisana przez pozwanego. Także z wydruku z ewidencji przychodów pozwanego za luty 2012 roku – przedłożonego na żądanie strony powodowej – jednoznacznie wynika, że pozwany nie zaksięgował ww. faktury w księdze przychodów i nie odliczył podatku VAT wynikającego ze tej faktury.

Sąd oddalił wniosek dowodowy strony powodowej o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rachunkowości na okoliczność ustalenia wysokości należności jaką ma strona powodowa wobec pozwanego, faktu zawarcia wskazanych w pozwie faktur w dokumentacji pozwanego, wysokości zaległości oraz sposobu prowadzenia rozliczenia stron albowiem dowód ten nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.

Dodać przy tym należy, iż pozwany już w odpowiedzi na pozew kwestionował między innymi sporną fakturę z 11 lutego 2012 roku. Zdaniem Sądu wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego strona powodowa powinna zgłosić najpóźniej bezpośrednio po doręczeniu jej odpowiedzi na pozew. Nadto powód reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika nie uprawdopodobnił, zgodnie z art. 207 § 6 kpc, że zgłoszenie ww. wniosku dowodowego po ponad dwóch latach od dnia złożenia pozwu nastąpiło bez jego winy, jak również tego, że w sprawie występują inne wyjątkowe okoliczności. Ponadto uwzględnienie ww. wniosku dowodowego niewątpliwie spowodowałoby zwłokę w rozpoznaniu sprawy.

Sąd oddalił również wniosek dowodowy strony powodowej o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka – osoby rozliczającej pozwanego w Centrum Usług (...) S.A. w K. na okoliczność sposobu i terminu wystawienia faktur, podstaw tego dokumentu, wysokości zaległości, sposobu zarachowywania wpłat, ich wysokości i źródeł powstania z uwagi na to, że przeprowadzenie tego dowodu spowodowałoby zwłokę w rozpoznaniu sprawy. Wskazać należy, iż strona powodowa w piśmie procesowym z dnia 25 listopada 2013 roku /k. 71/ złożyła wniosek dowodowy o dopuszczenie dowodu z zeznań takiego świadka, a mianowicie B. P., a następnie pismem procesowym w dnia 11 maja 2015 roku /k. 113/ wniosek ten cofnęła z uwagi na brak możliwości stawienia się tego świadka w sądzie. Nadto Sąd przesłuchał w charakterze świadka P. C. - pracownika strony powodowej – na wskazane powyżej okoliczności.

Orzeczenie o kosztach, jak w pkt III wyroku, oparto na przepisach art. 100 kpc w zw. z art. 98 § 1 i 3 kpc, biorąc pod uwagę okoliczność, że żądanie strony powodowej zostało uwzględnione w 83 % (w tym uwzględniono kwotę 1108,86 zł albowiem pozwany dopiero po wytoczeniu powództwa dokonał spłaty ww. części należności głównej dochodzonej pozwem). Strona powodowa poniosła koszty procesu w kwocie 2790 zł (w tym opłata od pozwu – 390 zł, koszty zastępstwa procesowego w kwocie 2 400 zł – stosownie do § 2 ust. 1 i § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokatów oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu (Dz.U.2013.490)).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzena Studzińska
Data wytworzenia informacji: