Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 450/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-06-13

I C 103/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2014

Data publikacji: 1 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

wydanie wyroku zaocznego, pozew przez zawodowego pełnomocnika, prawna podstawa, fakt cesji wierzytelności, obowiązek świadczenia dłużnika, nabywca długu, wykaz wierzytelności do umowy, otrzymanie należności, określony stosunek obligacyjny, twierdzenie powoda o okolicznościach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wydanie wyroku zaocznego, pozew przez zawodowego pełnomocnika, prawna podstawa, materialna norma, ogólne sugestie, fakt cesji wierzytelności, orzeczenie negatywne, obowiązek świadczenia dłużnika, pozew zobowiązania, wysokość i wymagalność, nabywca długu, przesłanka wydania wyroku, wykaz wierzytelności do umowy, kapitał pożyczki, pozew w postępowaniu upominawczym, otrzymanie należności, możliwość odtworzenia, określony stosunek obligacyjny, twierdzenie powoda o okolicznościach, podstawy formalne
Zobacz»

I C 1608/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 14 stycznia 2014

Data publikacji: 11 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa abonamentowa, częściowy wykaz wierzytelności, wydanie wyroku zaocznego, pozew przez zawodowego pełnomocnika, prawna podstawa, fakt cesji wierzytelności, obowiązek świadczenia dłużnika, sprawa do tutejszego sądu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa abonamentowa, elektroniczne postępowanie upominawcze, częściowy wykaz wierzytelności, ksero, wydanie wyroku zaocznego, umowa sprzedaży wierzytelności, pozew przez zawodowego pełnomocnika, potrzeba obecna, rejonowy lublin, prawna podstawa, usługa abonamentowa, nota i faktura, orzeczenie negatywne, fakt cesji wierzytelności, obecny tryb, obowiązek świadczenia dłużnika, pozew zobowiązania, zachód, najwyższa kwota, sprawa do tutejszego sądu
Zobacz»

I C 1289/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 29 stycznia 2013

Data publikacji: 28 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa ramowa przelewu wierzytelności, zawodowy pełnomocnik, częściowy wykaz wierzytelności, fakt cesji wierzytelności, dowód na istnienie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • ksero, umowa ramowa przelewu wierzytelności, pierwsza rata składki, przedmiotowa polisa, zawodowy pełnomocnik, częściowy wykaz wierzytelności, sprzedaż pojazdów, lublin, rozważanie skuteczności, pismo zawodowego pełnomocnika, fakt cesji wierzytelności, rata składki ubezpieczenia, druga rata składki, dowód na istnienie zobowiązania, termin wymagalności, wykazanie istnienia wymagalnej wierzytelności, skuteczność przelewu wierzytelności, pozwany, kopia polisy, ubezpieczenie oc
Zobacz»

I C 1680/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 5 grudnia 2013

Data publikacji: 11 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

cesja, prawo do wierzytelności, wyrok zaoczny, obowiązek świadczenia dłużnika, nabywca długu, otrzymanie należności, określony stosunek obligacyjny, twierdzenie powoda o okolicznościach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cesja, następująca wierzytelność, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, prawo do wierzytelności, wyrok zaoczny, wierzytelność wynikająca z umowy, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, łączna suma kosztów, odsetka, dzień umowy cesji, dzień sporządzenia pozwu, obowiązek świadczenia dłużnika, cedowana wierzytelność, nabywca długu, otrzymanie należności, określony stosunek obligacyjny, nieznajdujące oparcia, twierdzenie powoda o okolicznościach
Zobacz»

I C 1644/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 6 lutego 2014

Data publikacji: 11 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

częściowy wykaz wierzytelności, pozew, umowa abonamentowa, sprawa do tutejszego sądu, nabywca długu, wykaz wierzytelności do umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • częściowy wykaz wierzytelności, pozew, ksero, umowa sprzedaży wierzytelności, elektroniczne postępowanie upominawcze, wystarczająca forma, potrzeba obecna, cofnięcie, rejonowy lublin, obecny tryb, pozew zobowiązania, zachód, umowa abonamentowa, brak wymaganej zgody, sprawa do tutejszego sądu, nabywca długu, wykaz wierzytelności do umowy, forma obrony, pozew bez zrzeczenia, roszczenie związane z działalnością
Zobacz»

V C 388/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 12 marca 2014

Data publikacji: 15 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

częściowy wykaz wierzytelności, przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, cesja, umowa abonamentowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • częściowy wykaz wierzytelności, przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, cesja, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, dzień zapłaty, pełnomocnik strony powodowej, rejonowy lublin, faktura, archiwum, umowa cesji, kształt procesów, pouczenie o sprzeciwie, grudzień, zachód, umowa abonamentowa, weryfikacja żądania, data powstania zaległości, obowiązek wykazania zasadności
Zobacz»

I C 64/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 31 marca 2015

Data publikacji: 29 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

wierzytelność, świetle normy, wydanie wyroku zaocznego, cesja, podstawa faktyczna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, świetle normy, wydanie wyroku zaocznego, cesja, sprzedaż wierzytelności, przedmiot świadczenia, wątpliwa podstawa, podstawa faktyczna, zasada wierzytelności, data cesji, oznaczanie strony, oświadczenie o sprzedaży, norma prawa materialnego, zbywana wierzytelność, przesłanka wydania wyroku, przedmiotowa sprawa wątpliwości, przedmiot rozporządzenia, określenie stosunku, wyraźne określenie, jednoznaczny pogląd
Zobacz»

VI C 303/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 11 sierpnia 2014

Data publikacji: 20 listopada 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa ramowa przelewu wierzytelności, wyrok zaoczny, pozew, nabywca długu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • dokument księgowy, umowa ramowa przelewu wierzytelności, prawdziwe twierdzenie powoda, wyrok zaoczny, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, pozew, żądanie pozwu, stwierdzony brak podstaw, termin płatności zobowiązania, wierzytelność winna, porozumienie do umowy, procesowy odpowiednik, należność wynikająca z dokumentów, wyciąg z elektronicznego załącznika, wydanie w przedmiotowej sprawie, załącznik do porozumienia, myśl przytoczonych przepisów, ciężar udowodnienia faktów, nabywca długu, wierzytelność przysługująca zbywcy
Zobacz»

I C 283/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 7 maja 2014

Data publikacji: 3 czerwca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

wykaz wierzytelności do umowy, częściowy wykaz wierzytelności, umowa o przelew wierzytelności, umowa abonamentowa, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wykaz wierzytelności do umowy, częściowy wykaz wierzytelności, umowa o przelew wierzytelności, umowa abonamentowa, bezsporna wierzytelność, cesja, umowa cesji, świadome wystąpienie, materialnoprawną podstawę, uznanie twierdzeń powoda, cywilne rzeczy, kodeks cywilny z dniem, wystąpienie negatywnych konsekwencji, zgodność twierdzeń, procesowy odpowiednik, udowodnienie, świadczenie usługi, negatywna konsekwencja procesowa, zapłata za wykonanie usługi, następstwo umowy
Zobacz»

I C 1730/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 4 listopada 2014

Data publikacji: 22 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wierzytelność, świetle normy, wydanie wyroku zaocznego, cesja, podstawa faktyczna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, świetle normy, wydanie wyroku zaocznego, cesja, fundusz inwestycyjny, przedmiot świadczenia, wątpliwa podstawa, podstawa faktyczna, zasada wierzytelności, data cesji, rata tygodniowa, oznaczanie strony, norma prawa materialnego, zbywana wierzytelność, przedmiotowa sprawa wątpliwości, księga funduszu, przesłanka wydania wyroku, przedmiot rozporządzenia, umowa pożyczki, określenie stosunku
Zobacz»

V C 404/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 14 marca 2014

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

częściowy wykaz wierzytelności, przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, cesja, umowa abonamentowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • częściowy wykaz wierzytelności, strona powodowa, dzień zapłaty, przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, cesja, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, rejonowy lublin, faktura, kwota, umowa cesji, kształt procesów, zachód, umowa abonamentowa, weryfikacja żądania, data powstania zaległości, obowiązek wykazania zasadności, wykazanie zasadności powództwa, siedziba
Zobacz»

I C 402/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 30 grudnia 2013

Data publikacji: 10 lutego 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wykaz wierzytelności do umowy, cesja, częściowy wykaz wierzytelności, umowa o przelew wierzytelności, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wykaz wierzytelności do umowy, cesja, częściowy wykaz wierzytelności, siedziba, prawdziwe twierdzenie powoda, umowa o przelew wierzytelności, dotychczasowy wierzyciel, umowa cesji wierzytelności, wyrok zaoczny, odpis umowy sprzedaży wierzytelności, duplikat umowy, stosunek zobowiązaniowy, pełnomocnik powodów, zawiadomienie o cesji wierzytelności, spółka, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, zapłata kwoty głównej, wyrok sądu najwyższy, poznanie prawdy, zmiana kodeksów
Zobacz»

VI C 280/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2014

Data publikacji: 17 listopada 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa ramowa przelewu wierzytelności, wykaz wierzytelności, fakt cesji wierzytelności, podstawa faktyczna wyroku zaocznego, dowód na istnienie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cedent, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa ramowa przelewu wierzytelności, nieuregulowane należności, wykaz wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, umowa cesji wierzytelności, wyciąg z wykazu wierzytelności, procesowy odpowiednik, fakt cesji wierzytelności, podstawa faktyczna wyroku zaocznego, wierzytelność winna, dowód na istnienie zobowiązania, zbyta wierzytelność, pakiet wierzytelności, wydanie w przedmiotowej sprawie, wyznaczone posiedzenie, zbywca, istniejąca i wymagalna wierzytelność
Zobacz»

I C 1656/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 marca 2014

Data publikacji: 27 marca 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

częściowy wykaz wierzytelności, umowa o przelew wierzytelności, wykaz wierzytelności do umowy, umowa abonamentowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • częściowy wykaz wierzytelności, strona powodowa, umowa o przelew wierzytelności, wykaz wierzytelności do umowy, stosunek zobowiązaniowy, cedent, zmiana przepisów postępowania cywilnego, dysponent postępowania cywilnego, uprawnienie z faktu, fakt nabycia wierzytelności, postępowanie upominawcze do sądu, firmowa strona, wierzytelność stosunku, udowodnienie, skuteczne wywodzenie, nabywca, umowa abonamentowa, papier firmowy, ciężar dowodu w znaczeniu, wykazanie istnienia stosunku
Zobacz»

I C 2956/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 22 stycznia 2014

Data publikacji: 23 stycznia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wydanie wyroku zaocznego, twierdzenie powoda o okolicznościach, częściowy wykaz wierzytelności, umowa o przelew wierzytelności, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • uzasadniona wątpliwość, wydanie wyroku zaocznego, twierdzenie powoda o okolicznościach, częściowy wykaz wierzytelności, pierwotny wierzyciel, dowód istnienia wierzytelności, cedent i cesjonariusz, prawdziwe twierdzenie powoda, umowa o przelew wierzytelności, wynik całej rozprawy, prawdziwy stan, pozew, faktyczny wyroku, pełnia rzeczywistości, prawdziwość twierdzenia, istnienie zobowiązania do zapłaty, istnienie konkretnych wierzytelności, stwierdzony brak podstaw, fakt dokonania przelewu wierzytelności, strona ujemnych konsekwencji
Zobacz»

V C 627/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2014

Data publikacji: 6 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • opłaty specjalne, pierwotny wierzyciel, zasada obciążania, umowa szczegółowa, nota obciążeniowa, częściowy wykaz wierzytelności, wyrok zaoczny, cesja, rejonowy lublin, należność główna, twierdzenie strony powodowej, cesja wierzytelności, dzień zapłaty, umowa cesji, kształt procesów, pozew, zachód, odsetka liczona od należności, umowa abonamentowa, informacja dotycząca zasad
Zobacz»

I C 1670/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 26 marca 2014

Data publikacji: 11 września 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

częściowy wykaz wierzytelności, umowa abonamentowa, cesja, wykaz wierzytelności do umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • częściowy wykaz wierzytelności, umowa abonamentowa, faktura, umowa sprzedaży wierzytelności, strona powodowa, numer i data, wierzytelność opiewająca na kwotę, różna suma, nabywca, prawnym zbywcy, bezsporna i wymagalna wierzytelność, przedmiotowy wykaz, dowód istnienia zobowiązania, dokonana cesja wierzytelności, przedmiot oceny przez sąd, cesja, wykaz wierzytelności do umowy, pozwany, uwzględnienie pozwu, gołąbek
Zobacz»

I C 1590/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2014

Data publikacji: 21 maja 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

częściowy wykaz wierzytelności, cesja, umowa abonamentowa, wykaz wierzytelności do umowy, pozew w elektronicznym postępowaniu, prawo do wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • częściowy wykaz wierzytelności, strona powodowa, dowód istnienia zobowiązania, cesja, umowa sprzedaży wierzytelności, abonament, fakt zawarcia umowy cesji, pouczenie o środkach zaskarżenia, prawnym zbywcy, bezsporna i wymagalna wierzytelność, umowa abonamentowa, pozwany, dokonana cesja wierzytelności, umowa z poprzednikiem prawnym, wykaz wierzytelności do umowy, uwzględnienie pozwu, gołąbek, wymagalna wierzytelność pieniężna, pozew w elektronicznym postępowaniu, prawo do wierzytelności
Zobacz»

I C 1402/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 22 stycznia 2014

Data publikacji: 12 marca 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

częściowy wykaz wierzytelności, umowa abonamentowa, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • częściowy wykaz wierzytelności, strona powodowa, numer i data, umowa abonamentowa, siedziba w luksemburgu, cesja, faktura, umowa sprzedaży wierzytelności, fakt zawarcia umowy cesji, wierzytelność opiewająca na kwotę, pouczenie o środkach zaskarżenia, różna suma, prawnym zbywcy, bezsporna i wymagalna wierzytelność, przedmiotowy wykaz, dowód istnienia zobowiązania, pozwany, dokonana cesja wierzytelności, umowa z poprzednikiem prawnym, przedmiot oceny przez sąd
Zobacz»

I C 20/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 29 października 2013

Data publikacji: 14 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

częściowy wykaz wierzytelności, umowa abonamentowa, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • częściowy wykaz wierzytelności, strona powodowa, umowa abonamentowa, cesja, pozwany, nakaz zapłaty, rejonowy lublin, postępowanie upominawcze, istnienie spornej wierzytelności, faktura, fakt zawarcia umowy cesji, wierzytelność opiewająca na kwotę, pouczenie o środkach zaskarżenia, nabywca, prawnym zbywcy, bezsporna i wymagalna wierzytelność, sprzeciw od przedmiotowego nakazu, zachód, dowód istnienia zobowiązania, umowa z poprzednikiem
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Dubrowski
Data wytworzenia informacji: