Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Pz 82/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2017-01-30

I ACz 890/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 listopada 2012

Data publikacji: 29 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zażalenie powoda, uzasadnienie zażalenia, rygor odrzucenia zażalenia, uzupełnienie braków formalnych zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zażalenie, odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • zażalenie powoda, wskazanie zarzutów, przytoczenie zarzutów, tydzień od daty doręczenia, uzasadnienie zażalenia, rygor odrzucenia zażalenia, uzupełnienie braków formalnych zażalenia, wezwanie pod rygorem, data doręczenia wezwania, termin tygodnia, wyznaczony termin, bezskuteczny upływ terminów, kontrola warunków formalnych, zwrot pozwu, pierwsza instancja, nierozpoznany wniosek, wymaganie formalne pisma procesowego, merytoryczne rozpoznanie w postępowaniu, brak w przepisach, podstawa do odrzucenia zażalenia
Zobacz»

VIII Gz 84/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2014

Data publikacji: 26 września 2014

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

uiszczenie opłaty od zażalenia, rygor odrzucenia zażalenia, uzupełnienie braków formalnych zażalenia, zarządzenie, wskazanie zaskarżonego postanowienia, potrzeba nowych faktów, zwięzłe uzasadnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zażalenie, odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • odpis zażalenia, uiszczenie opłaty od zażalenia, rygor odrzucenia zażalenia, uzupełnienie braków formalnych zażalenia, przedłożenie odpisów, profesjonalny pełnomocnik procesowy, zażalenie pozwane na postanowienia, wymaganie formalne pisma procesowego, podstawa do odrzucenia zażalenia, dwukrotne awizowanie przesyłki, zarządzenie, wskazanie zaskarżonego postanowienia, potrzeba nowych faktów, tydzień od daty doręczenia, fikcja doręczenia, zwięzłe uzasadnienie, zażalenie przez sąd, zażalenie wniesione po upływie, usunięcie braków formalnych zażalenia, sprawa zarządzenia
Zobacz»

VI Gz 187/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 4 września 2018

Data publikacji: 7 września 2018

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

rygor odrzucenia zażalenia, uzupełnienie braków formalnych zażalenia, zarządzenie, dzień pod rygorem, uiszczenie opłaty od zażalenia, postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zażalenie, odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • rygor odrzucenia zażalenia, uzupełnienie braków formalnych zażalenia, zarządzenie, zażalenie pozwane na postanowienia, dzień pod rygorem, podpisanie zażalenia, usunięcie strony, termin apelacji, uiszczenie opłaty od zażalenia, uzasadnienie postanowienia sądu rejonowego, termin do uzupełnienia braków, odrzucenie przez sąd, omawiana sprawa, przepis o postępowaniu, sentencja orzeczenia, skutek zażaleń, zakreślony termin, postanowienie, opłata w wysokościach, posiedzenie niejawne
Zobacz»

III Cz 116/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 7 maja 2019

Data publikacji: 11 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

wskazanie zaskarżonego postanowienia, uzupełnienie braków formalnych zażalenia, odrzucenie zażalenia, zażalenie powoda, potrzeba nowych faktów, zwięzłe uzasadnienie, uiszczenie opłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zażalenie, odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • pozew przeciwko urzędowi, wskazanie zaskarżonego postanowienia, urząd skarbowy, uzupełnienie braków formalnych zażalenia, wymagana opłata, opłata sądowa od zażalenia, odrzucenie zażalenia, uiszczenie opłaty sądowej, odpowiedź na pismo, zażalenie powoda, odrzucenie z przyczyn formalnych, wniosek o uchylenie, uchylenie postanowienia, wokanda, potrzeba nowych faktów, zwięzłe uzasadnienie, uiszczenie opłaty, usunięcie braków formalnych zażalenia, data postanowienia, zmiana zaskarżonego postanowienia
Zobacz»

I ACz 1713/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 9 października 2014

Data publikacji: 23 października 2014

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

rygor odrzucenia zażalenia, zarządzenie, uiszczenie opłaty od zażalenia, uzupełnienie braków formalnych zażalenia, postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zażalenie, odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • wymiar opłaty, rygor odrzucenia zażalenia, ustalenie wysokości opłaty, zarządzenie, termin tygodniowy, podwójne awizo, odpowiedź na zarządzenie, podpisanie przez osoby, poznanie, osoba uprawniona do działania, uzasadnienie do postanowienia, uiszczenie opłaty od zażalenia, uzupełnienie braków formalnych zażalenia, kwiecień, zażalenie na zarządzenia, brak formalny pisma, postanowienie, pozwany brak, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, apelacja pozwana od wyroku
Zobacz»

V Cz 275/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 marca 2016

Data publikacji: 8 października 2020

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

warszawa, rygor odrzucenia zażalenia, uzupełnienie braków formalnych zażalenia, zarządzenie, opłata od zażalenia, uiszczenie opłaty, zażalenie powoda, postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zażalenie, odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • podaniu wniosku, warszawa, tydzień od daty doręczenia, rygor odrzucenia zażalenia, uzupełnienie braków formalnych zażalenia, wezwanie pod rygorem, data doręczenia wezwania, termin tygodnia, zarządzenie, dyrektor aresztu śledczego, opłata od zażalenia, uchylenie postanowienia, wniosek o zmianę, zakreślony termin, uiszczenie opłaty, zażalenie powoda, skarbowe państwo, postanowienie, postanowienie sądu rejonowego, skutek zażaleń
Zobacz»

VIII Gz 257/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 15 lutego 2019

Data publikacji: 13 marca 2019

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

zwięzłe uzasadnienie, uzasadnienie zażalenia, brak formalny zażalenia, odrzucenie zażalenia, postanowienie, zarządzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zażalenie, odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • zwięzłe uzasadnienie, uzasadnienie zażalenia, brak formalny zażalenia, zażalenie pozwane na postanowienia, odrzucenie zażalenia, odpis zażalenia, przedłożenie odpisów, duże wymaganie, postanowienie, postanowienie sądu rejonowego, sformalizowana czynność, kserokopia, braki pisma procesowego, obowiązek uzupełniania, zmiana postanowienia, wymagany odpis, ewentualne sporządzenie, ewentualne zarządzenie, celu usuwania, zarządzenie
Zobacz»

III Cz 507/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 4 maja 2016

Data publikacji: 14 września 2016

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

brak formalny zażalenia, zwięzłe uzasadnienie, rygor odrzucenia zażalenia, potrzeba nowych faktów, postanowienie, uiszczenie opłaty od zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zażalenie, odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • hajduk, brak formalny zażalenia, zwięzłe uzasadnienie, rygor odrzucenia zażalenia, zażalenie pozwane na postanowienia, uchylenie zaskarżonego postanowienia, uzasadnienie w terminie tygodniowym, podanie, potrzeba nowych faktów, zażalenie wniesione po upływie, usunięcie braków formalnych zażalenia, postanowienie, uiszczenie opłaty od zażalenia, sprecyzowanie, brak fiskalny, wezwanie pod rygorem, data doręczenia wezwania, termin do uzupełnienia, brak strony, postanowienie z dni
Zobacz»

I ACz 565/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2013

Data publikacji: 16 maja 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

zażalenie powoda na postanowienie, wskazanie zaskarżonego postanowienia, potrzeba nowych faktów, zwięzłe uzasadnienie, uzupełnienie braków formalnych zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zażalenie, odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • zażalenie powoda na postanowienie, zarzut wobec zaskarżonego orzeczenia, postanowienie sądu okręgowego, całość opisana wyżej, brak w przepisach, wskazanie zaskarżonego postanowienia, potrzeba nowych faktów, przytoczenie zarzutów, zwięzłe uzasadnienie, oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia, uzupełnienie braków formalnych zażalenia, terminu braków, sprawa dalszego biegu, oznaczony termin, wezwanie do uzupełnienia braków, odrzucenie przez sąd, bezskuteczny upływ terminów, miara potrzeb, nowy fakt i dowód, razu braku
Zobacz»

VIII Pz 25/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

uiszczenie opłaty od zażalenia, rygor odrzucenia zażalenia, uzupełnienie braków formalnych zażalenia, dzień pod rygorem, postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zażalenie, odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • uiszczenie opłaty od zażalenia, prawo do bezpłatnego węgla, rygor odrzucenia zażalenia, uzupełnienie braków formalnych zażalenia, pismo sądowe, dzień pod rygorem, świadczenia rekompensacyjne, postanowienie z dni, orzeczenie na adres, opłata od środka, wezwanie o uiszczenie opłaty, utrata prawa, adres pozwanej spółki, sprawa rekompensat, rekompensata za utratę, zażalenie na koszty, wezwanie do uiszczenia opłaty, postanowienie, pozew ze zrzeczeniem, wezwanie do uzupełnienia braków
Zobacz»

II Cz 807/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 29 grudnia 2015

Data publikacji: 2 marca 2016

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

odrzucenie zażalenia, brak formalny zażalenia, przedmiot odrzucenia, postanowienie w przedmiocie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zażalenie, odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • odrzucenie zażalenia, podstawa do odrzucenia zażalenia, postanowienie w przedmiocie odrzucenia, terminu braków, brak formalny zażalenia, przedmiot odrzucenia, zaskarżone postanowienie sądu rejonowego, postanowienie w przedmiocie, zażalenie uczestnika, podstawa rozstrzygnięcia, dłużnik, uczestnik postępowań, wezwanie, pozwany, sygnatura, skutek zażaleń, sentencja, posiedzenie niejawne, siedziba, grudzień
Zobacz»

II Cz 832/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 29 grudnia 2015

Data publikacji: 23 marca 2016

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

odrzucenie zażalenia, brak formalny zażalenia, przedmiot odrzucenia, postanowienie w przedmiocie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zażalenie, odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • odrzucenie zażalenia, podstawa do odrzucenia zażalenia, postanowienie w przedmiocie odrzucenia, terminu braków, brak formalny zażalenia, zażalenie uczestnika, przedmiot odrzucenia, zaskarżone postanowienie sądu rejonowego, postanowienie w przedmiocie, uczestnik postępowań, sygnatura, podstawa rozstrzygnięcia, skutek zażaleń, dłużnik, posiedzenie niejawne, wezwanie, siedziba, pozwany, sentencja, grudzień
Zobacz»

I ACz 1971/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2012

Data publikacji: 13 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

zażalenie powoda, brak formalny zażalenia, uiszczenie opłaty od zażalenia, rygor odrzucenia zażalenia, zarządzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zażalenie, odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • zażalenie powoda, brak formalny zażalenia, postępowanie zażaleniowe stosownie, zastosowanie do zażalenia, datowany dzień, zastosowanie w postępowaniu zażaleniowym, wezwanie o uzupełnienie braków, tydzień pod rygorem, usunięcie braków formalnych zażalenia, wezwanie przez sąd, odpowiednie zastosowanie w postępowaniu, uiszczenie opłaty od zażalenia, rygor odrzucenia zażalenia, zażalenie powoda na zarządzenie, termin tygodnia, zarządzenie, wniesione zażalenie, odpowiedź na wezwanie, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, termin tygodniowy
Zobacz»

II Cz 806/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 29 grudnia 2015

Data publikacji: 3 marca 2016

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

odrzucenie zażalenia, brak formalny zażalenia, przedmiot odrzucenia, postanowienie w przedmiocie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zażalenie, odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • odrzucenie zażalenia, podstawa do odrzucenia zażalenia, postanowienie w przedmiocie odrzucenia, terminu braków, brak formalny zażalenia, zażalenie uczestnika, przedmiot odrzucenia, zaskarżone postanowienie sądu rejonowego, postanowienie w przedmiocie, uczestnik postępowań, sygnatura, podstawa rozstrzygnięcia, skutek zażaleń, dłużnik, posiedzenie niejawne, wezwanie, siedziba, pozwany, sentencja, grudzień
Zobacz»

II Cz 808/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 29 grudnia 2015

Data publikacji: 9 marca 2016

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

odrzucenie zażalenia, brak formalny zażalenia, przedmiot odrzucenia, postanowienie w przedmiocie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zażalenie, odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • odrzucenie zażalenia, podstawa do odrzucenia zażalenia, postanowienie w przedmiocie odrzucenia, terminu braków, brak formalny zażalenia, zażalenie uczestnika, przedmiot odrzucenia, zaskarżone postanowienie sądu rejonowego, postanowienie w przedmiocie, uczestnik postępowań, sygnatura, podstawa rozstrzygnięcia, skutek zażaleń, dłużnik, posiedzenie niejawne, wezwanie, siedziba, pozwany, sentencja, grudzień
Zobacz»

II Cz 475/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 23 października 2013

Data publikacji: 9 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

odrzucenie zażalenia, uzasadnienie zażalenia, zarządzenie, wskazanie zaskarżonego postanowienia, potrzeba nowych faktów, zwięzłe uzasadnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zażalenie, odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • odrzucenie zażalenia, prawidłowy tryb, uzasadnienie zażalenia, załączenie, dodatkowy egzemplarz, oryginał pisma, liczny brak, rygor zwrotu pisma, zarządzenie, wskazanie zaskarżonego postanowienia, potrzeba nowych faktów, zwięzłe uzasadnienie, odpis dla strony przeciwnej, ogólny wymóg, uzupełnienie pisma, dzień braku, zażalenie wniesione po upływie, przyczyna odrzucenia, odpis załączników dla doręczenia, odpis i odpis załączników
Zobacz»

I ACz 469/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 15 marca 2013

Data publikacji: 5 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

rygor odrzucenia zażalenia, uzupełnienie braków formalnych zażalenia, postanowienie, zarządzenie, pismo procesowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zażalenie, odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • zażalenie pozwane na postanowienia, rozpoznanie zarzutów od nakazu, podpisanie zażalenia, poznanie, rygor odrzucenia zażalenia, uzupełnienie braków formalnych zażalenia, terminu braków, przedstawienie zarzutów, pozwany termin, sprawa do ponownego rozpatrzenia, zarzut zażalenia, zarzut od nakazów zapłaty, termin tygodniowy, postanowienie i przekazanie sprawy, postanowienie, uchylenie zaskarżonego postanowienia, zaskarżone postanowienie sądu okręgowe, skutek zażaleń, zarządzenie, pismo procesowe
Zobacz»

III AUz 106/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 31 lipca 2018

Data publikacji: 27 września 2018

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

rygor odrzucenia zażalenia, dzień pod rygorem, opłata od zażalenia, uzupełnienie braku formalnego, wskazanie zaskarżonego postanowienia, potrzeba nowych faktów, zwięzłe uzasadnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zażalenie, odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • opłata podstawowa od zażalenia, zażalenie na postanowienia, odpis zażalenia, rygor odrzucenia zażalenia, dzień pod rygorem, odrzucona apelacja, opłata od zażalenia, poznanie, pismo złożone do sądu, apelacja odwołująca od wyroku, uzupełnienie braku formalnego, sprecyzowanie treści, zakres zaskarżenia, skserowanie, rygor zwrotu pisma, styczeń, wskazanie zaskarżonego postanowienia, potrzeba nowych faktów, uzupełnienie braków zażalenia, zwięzłe uzasadnienie
Zobacz»

V Cz 1086/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 maja 2017

Data publikacji: 8 października 2020

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

warszawa, rygor odrzucenia zażalenia, brak formalny zażalenia, zarządzenie, opłata od zażalenia, uzupełnienie braku formalnego, uiszczenie opłaty, zażalenie powoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zażalenie, odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • warszawa, brak formalny i fiskalny, tydzień od daty doręczenia, zwięzłe przedstawienie zarzutów, rygor odrzucenia zażalenia, wezwanie pod rygorem, brak formalny zażalenia, data doręczenia wezwania, termin tygodnia, zarządzenie, dyrektor aresztu śledczego, opłata od zażalenia, uchylenie postanowienia, uzasadnienie zarzutów, uzupełnienie braku formalnego, zakreślony termin, uiszczenie opłaty, zażalenie powoda, skarbowe państwo, postanowienie sądu rejonowego
Zobacz»

II Cz 171/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 6 marca 2017

Data publikacji: 13 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

brak formalny zażalenia, uiszczenie opłaty od zażalenia, rygor odrzucenia zażalenia, postanowienie, przedmiot odrzucenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zażalenie, odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • brak formalny zażalenia, informacja o jednostkach, krótkie stwierdzenie, świdnik, upływ terminu do usunięcia, brak fiskalny zażalenia, odrzucenie zażalenia na postanowienie, ustawowy termin, termin do usunięcia braków, uiszczenie opłaty od zażalenia, rygor odrzucenia zażalenia, nieprawidłowe ustalenie faktyczne, termin do uiszczenia opłaty, skuteczne doręczenie, postanowienie, powództwo skarbu państwa, postanowienie z dni, zażalenie strony powodowej, przedmiot odrzucenia, wniesione zażalenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paweł Górny
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Szczuka,  Marcin Graczyk ,  Anna Kozłowska-Czabańska
Data wytworzenia informacji: