Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 187/18 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Toruniu z 2018-09-04

POSTANOWIENIE

Dnia 4 września 2018r.

Sąd Okręgowy w Toruniu, VI Wydział Gospodarczy

na posiedzeniu w składzie następującym :

Przewodniczący: SSO Wojciech Modrzyński

Sędziowie: SO Małgorzata Bartczak Sobierajska

SO Zbigniew Krepski

Po rozpoznaniu w dniu 4 września 2018 r. w Toruniu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w T.

przeciwko: M. K. i Z. K.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanych na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie V GC 1303/14

postanawia:

odrzucić zażalenie

Małgorzata Bartczak Sobierajska Wojciech Modrzyński Zbigniew Krepski

VI Gz 187/18

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Toruniu w sprawie z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w T. przeciwko: M. K. i Z. K. o zapłatę, na podstawie art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 370 k.p.c., odrzucił zażalenie pozwanych na postanowienie z dnia 14 grudnia 2017 roku.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd Rejonowy wskazał, iż pozwani w terminie nie uzupełnili braków formalnych zażalenia. Zarządzeniem z dnia 6 marca 2018r. pozwani zostali wezwani do uzupełnienia braków zażalenia poprzez podpisanie zażalenia i uiszczenia opłaty od zażalenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Odpis powyższego zarządzenia doręczony został pozwanym w dniu 27 marca 2018r. Zatem termin do uzupełnienia braków formalnych zażalenia upłynął pozwanym bezskutecznie z dniem 3 kwietnia 2018 roku.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyli pozwani, zarzucając zaskarżonemu prawu obrazę art. 370 k.p.c. i wnieśli o jego uchylenie. W ocenie skarżących Sąd Rejonowy błędnie przyjął, iż nie uzupełnili oni braków formalnych zażalenia, bowiem nigdy nie zostali wezwani o uiszczenie opłaty.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlegało odrzuceniu

Zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 397§2 k.p.c. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu apelacyjnym. Przepis art. 373 k.p.c. wskazuje, iż Sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenia, jeżeli ulegało ono odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji. Jeżeli dostrzeże braki, do których usunięcia strona nie była wezwana, zażąda ich usunięcia. W razie nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie apelacja ulega odrzuceniu.

W omawianej sprawie pozwani zarządzeniem z dnia 19 czerwca 2018 roku wezwani zostali do uzupełnienia braków formalnych zażalenia przez jego podpisanie oraz uiszczenie opłaty w wysokości 193 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Odpis powyższego zarządzenia doręczono pozwanym prawidłowo w dniu 10 lipca 2018 roku. Pozwani w zakreślonym terminie nie uzupełnili braków formalnych, nie podpisali zażalenia i nie uiścili opłaty.

Mając powyższe okoliczności na uwadze Sąd Okręgowy zgodnie z art. 397§2 k.p.c. w zw. z art. 370 k.p.c. orzekł jak w sentencji orzeczenia.

Małgorzata Bartczak Sobierajska Wojciech Modrzyński Zbigniew Krepski

Skarga kasacyjna nie służy

(...)

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Olimpia Hordyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Modrzyński,  Małgorzata Bartczak Sobierajska ,  Zbigniew Krepski
Data wytworzenia informacji: