Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 171/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2017-03-06

Sygnatura akt II Cz 171/17

POSTANOWIENIE

Dnia 6 marca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Piotr Rajczakowski

Sędziowie SO Jerzy Dydo

SO Agnieszka Terpiłowska

po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Skarbu Państwa –(...)

przeciwko (...) Sp. z o.o.

o zapłatę

na skutek zażalenia strony pozwanej na postanowienie Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 23 listopada 2016 r., sygn. akt I C 131/15

postanawia:

odrzucić zażalenie.

(...)

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 23 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Świdnicy odrzucił zażalenie strony powodowej na postanowienie z dnia 24 sierpnia 2016 r. w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r. W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia Sąd pierwszej instancji wskazał, iż zarządzeniem z dnia 26 października 2016 r. strona pozwana została wezwana do uiszczenia opłaty od zażalenia w wysokości 238 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie zostało doręczone w dniu 4 listopada 2016 r. Termin do uiszczenia opłaty upłynął zatem bezskutecznie w dniu 14 listopada 2016 r.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła strona pozwana wnosząc o jego uchylenie. Skarżąca zarzuciła zaskarżonemu postanowieniu nieprawidłowe ustalenia faktyczne, a co za tym idzie, błędne zastosowanie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 k.p.c. Zdaniem Skarżącej wbrew temu, co ustalił Sąd pierwszej instancji, pozwana uzupełniła braki formalne zażalenia w ustawowym terminie.

Sąd Okręgowy zważył:

Zażalenie nie było zasadne.

Zażalenie skarżącej zawiera jedynie krótkie stwierdzenie, iż wbrew temu co ustalił Sąd I instancji pozwana uzupełniła braki formalne zażalenia w ustawowym terminie. Jednakże analiza akt niniejszego postępowania wykazała, iż wbrew twierdzeniom Skarżącej nie uzupełniła ona opłaty zgodnie z wezwaniem z dnia 26 października 2016 r. W wezwaniu szczegółowo strona pozwana została poinformowana jakimi brakami dotknięte było zażalenie i w jakim terminie braki te powinny zostać usunięte. Pomimo skutecznego doręczenia w/w zobowiązania w dniu 4 listopada 2016r. (k: 114) Skarżąca nie uiściła opłaty od wniesionego zażalenia w zakreślonym terminie.

Zasadnie Sąd pierwszej instancji wskazywał, na bezskuteczny upływ terminu do usunięcia braków fiskalnych zażalenia i ostatecznie odrzucił zażalenie na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. zażalenie podlegało oddaleniu.

Należy zaznaczyć, iż postępowanie w sprawie zostało prawomocnie zakończone – apelacja strony pozwanej została prawomocnie odrzucona postanowieniem z dnia 27 stycznia 2016r.

(...)

informacje o jednostce

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Pospiszyl
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Rajczakowski,  Jerzy Dydo ,  Agnieszka Terpiłowska
Data wytworzenia informacji: