Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1713/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2014-10-09

Sygn. akt I ACz 1713/14

POSTANOWIENIE

Dnia 9 października 2014r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący - Sędzia SA Mariola Głowacka (spr.)

Sędziowie: SA Piotr Górecki

SA Jacek Nowicki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 października 2014r.

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko Przedsiębiorstwu (...) z siedzibą w G.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej

od punktu 1 postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2014r. sygn. akt IX Gc 1086/12

którym odrzucono zażalenie pozwanej z 28 kwietnia 2014r. na zarządzenie Przewodniczącego z 14 kwietnia 2014r. o ustaleniu wysokości opłaty

postanawia:

oddalić zażalenie.

/-/P. Górecki /-/ M. Głowacka /-/ J. Nowicki

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Poznaniu w punkcie 1 postanowienia z dnia 12 czerwca 2014r. odrzucił zażalenie pozwanej z dnia 28 kwietnia 2014r. na zarządzenie Przewodniczącego z 14 kwietnia 2014r. o ustaleniu wysokości opłaty.

Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu do postanowienia wskazał, że postanowieniem z dnia 17 marca 2014r. odrzucono apelację pozwanej od wyroku tegoż Sądu z dnia 20 marca 2013r. Pozwana na to postanowienie w dniu 28 marca 2014r. wniosła zażalenie. Zarządzeniem z dnia 14 kwietnia pozwana została wezwana do uiszczenia opłaty od zażalenia w kwocie 3.434 zł w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia zażalenia. Pozwana w żądanym terminie nie uiściła opłaty od zażalenia, tylko wniosła zażalenie na wymiar opłaty. Zarządzeniem z dnia 29 kwietnia 2014r. prawidłowo doręczonym w dniu 24 maja 2014r. pozwana została wezwana do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez jego podpisanie przez osoby uprawnione do działania za pozwaną w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia zażalenia. W zakreślonym terminie pozwana nie uzupełniła braków zażalenia.

Sąd pierwszej instancji na podstawie art. 370 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c., art. 394 § 3 k.p.c. i art. 398 k.p.c. odrzucił zażalenie pozwanej z dnia 28 kwietnia 2014r., gdyż pozwana nie uzupełniła braków formalnych zażalenia - nie podpisała go mimo wezwania skutecznie doręczonego w dniu 24 maja 2014r. poprzez tzw. podwójne awizo.

Zażalenie od punktu 1 tegoż postanowienia wniosła pozwana zaskarżając postanowienie w całości i domagając się uchylenia postanowienia.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie pozwanej nie zasługiwało na uwzględnienie.

Pozwana w zażaleniu wniesionym w dniu 27 czerwca 2014r. nie kwestionuje, że pomimo wezwania z dnia 29 kwietnia 2014r. nie uzupełniła braku formalnego pisma z dnia 24 kwietnia 2014r. nazwanego odpowiedzią na zarządzenie, a stanowiącego zażalenie na wymiar opłaty. W/w pismo stanowiące w istocie zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego z dnia 14 kwietnia 2014r. nie było podpisane, stąd zasadnie wezwano pozwaną do uzupełnienia braku formalnego tegoż zażalenia. Ponieważ pozwana braku tego nie uzupełniła prawidłowo Sąd pierwszej instancji odrzucił zażalenie z dnia 24 kwietnia 2014r. wniesione na wymiar opłaty.

Biorąc powyższe pod rozwagę zażalenie pozwanej, na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c., oddalono.

/-/P. Górecki /-/ M. Głowacka /-/ J. Nowicki

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariola Głowacka,  Piotr Górecki ,  Jacek Nowicki
Data wytworzenia informacji: