Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Pz 25/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2019-04-25

Sygn. akt VIII Pz 25/19

POSTANOWIENIE

Dnia 25 kwietnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Grzegorz Tyrka (spr.)

Sędziowie: SSO Jolanta Łanowy-Klimek

SSR (del.) Magdalena Kimel

po rozpoznaniu sprawy w dniu 25 kwietnia 2019r. w G.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa M. G.

przeciwko Spółce (...) Spółce Akcyjnej w B.

o świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

na skutek zażalenia pozwanej

na postanowienie Sądu Rejonowego w Z.

z dnia 13 lipca 2018 r. sygn. akt IV P 72/18

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

(-) SSO Jolanta Łanowy-Klimek (-) SSO Grzegorz Tyrka (-) SSR(del.) Magdalena Kimel

Sędzia Przewodniczący Sędzia

VIII Pz 25/19

UZASADNIENIE

Powód M. G. domagał się zasądzenia od pozwanej Spółki (...) Spółki Akcyjnej w B. na swoją rzecz kwoty 10 000 zł tytułem rekompensaty za utratę prawa do bezpłatnego węgla.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na swoją rzecz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Powód cofnął pozew ze zrzeczeniem się roszczenia i wniósł o nieobciążanie go kosztami procesu.

Postanowieniem z dnia 23 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w pkt 1 umorzył postępowanie w sprawie, w pkt 2 odstąpił od obciążenia powoda kosztami postępowania.

Pozwana w terminie wniosła zażalenie co do pkt 2 postanowienia, jednakże nie uiściła opłaty od środka odwoławczego.

Zarządzeniem z dnia 20 czerwca 2018 roku przewodniczący wezwał pozwaną do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez uiszczenie opłaty od zażalenia w wysokości 30 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Zarządzenie z dnia 20 czerwca 2018 roku zostało doręczone pozwanej dnia 27 czerwca 2018 roku (k.46). Pozwana uiściła opłatę od zażalenia dnia 10 lipca 2018 roku.

Postanowieniem z dnia 13 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy odrzucił zażalenie pozwanej na pkt 2 postanowienia z dnia 23 maja 2018 roku (art. 370 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.).

Pozwana wniosła zażalenie na postanowienie z dnia 13 lipca 2018 roku, domagając się jego uchylenia. Pozwana zarzuciła, iż nie otrzymała wezwania do uiszczenia opłaty od zażalenia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

zażalenie pozwanej nie zasługuje na uwzględnienie.

Pozwana dnia 27 czerwca 2018 roku otrzymała wezwanie do uzupełnienia braków formalnych zażalenia na pkt 2 postanowienia z dnia 23 maja 2018 roku poprzez uiszczenie opłaty od zażalenia w wysokości 30 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Pismo sądowe odebrała osoba upoważniona – J. Z. (k.46).

Z akt sprawy wynika, że J. Z. odbierała dla pozwanej pisma sądowe oraz orzeczenia na adres pozwanej spółki (k. 65, 71).

Wezwanie o uiszczenie opłaty od zażalenia zostało prawidłowo i skutecznie doręczone.

Pozwana uiściła opłatę od zażalenia, wskazując w tytule przelewu – opłata od zażalenia na koszty zastępstwa procesowego w sprawie rekompensaty Spółki (...) SA przeciwko M. G., sygnatura akt IV P 72/18 (k.41). Opłatę uiszczono dnia 10 lipca 2018 roku, a więc po upływie ustawowego 7-dniowego terminu.

Skoro pozwana uzupełniła brak formalny zażalenia po terminie, to Sąd Rejonowy prawidłowo zaskarżonym postanowieniem z dnia 13 lipca 2018 roku odrzucił zażalenie pozwanej na pkt 2 postanowienia z dnia 23 maja 2018 roku na podstawie art. 370 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

Na mocy art. 397 § 2 k.p.c. w związku z art. 385 k.p.c. zażalenie pozwanej należało oddalić.

(-) SSO Jolanta Łanowy-Klimek (-) SSO Grzegorz Tyrka (-) SSR(del.) Magdalena Kimel

Sędzia Przewodniczący Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Gambus
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Tyrka,  Jolanta Łanowy-Klimek ,  Magdalena Kimel
Data wytworzenia informacji: