Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 181/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Krośnie z 2017-01-26

IX P 345/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 grudnia 2016

Data publikacji: 11 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, podstawa powołania, placówka terenowa, oddział regionalny, ubezpieczenia społeczne rolników, centrala, kierownik komórki organizacyjnej, wypowiedzenie, umowa o prace, minister rolnictwa i rozwoju wsi, przepis kodeksu pracy, statut, zarządzenie, kierownik placówki, podstawa nawiązania stosunku pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników
 • Ważne frazy
  • ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, podstawa powołania, placówka terenowa, oddział regionalny, ubezpieczenia społeczne rolników, statut kasy, centrala, kierownik komórki organizacyjnej, prezes kasy, wypowiedzenie, umowa o prace, minister rolnictwa i rozwoju wsi, regulamin, przepis kodeksu pracy, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, statut, zarządzenie, kierownik placówki, podstawa nawiązania stosunku pracy, nadanie statutu
Zobacz»

III Pa 42/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 22 września 2016

Data publikacji: 27 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

podstawa powołania, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, statut, placówka terenowa, stosunki pracy, kierownik komórki organizacyjnej, ubezpieczenia społeczne rolników, kierownik placówki, minister rolnictwa i rozwoju wsi, przepis kodeksu pracy, oddział regionalny, umowa o prace, wypowiedzenie, stanowisko kierowników, zastępca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników
 • Ważne frazy
  • podstawa powołania, statut kasy, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, statut, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, placówka terenowa, stosunki pracy, kierownik komórki organizacyjnej, ubezpieczenia społeczne rolników, kierownik placówki, minister rolnictwa i rozwoju wsi, przepis kodeksu pracy, oddział regionalny, przekształcenie, umowa o prace, wypowiedzenie, stanowisko kierowników, zastępca, ustawa z dniem, pozwana kasa rolniczego ubezpieczenia
Zobacz»

III AUa 1444/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 24 lipca 2015

Data publikacji: 21 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, pozarolnicza działalność gospodarcza, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, forma opodatkowania, podatek ryczałtowy, ustawa zmieniająca z dniem, opłacany podatek, wysokość należnego podatku, konstytucja, obowiązek informacyjny, koniec trzeciego kwartału, wyłączenie z ubezpieczenia rolniczego, ustanie ubezpieczenia z końcem, sprawa dotycząca objęcia, zaświadczenie właściwego organu podatkowego, usta, wymagane zaświadczenie, główne źródło, prowadzona pozarolnicza działalność
Zobacz»

III AUa 379/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 stycznia 2015

Data publikacji: 5 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, podstawa umowy o pracę
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, umowa zlecenia, podleganie ubezpieczeniom społecznym, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, obszar użytków rolnych, informacja z zakładu ubezpieczeń, organ rentowy, przywrócenie prawa, zatrudnienie na podstawie umowy, warunek do podlegania, podstawa umowy o pracę, praca na podstawie umowy, ustawa o systemie ubezpieczeń, forma opodatkowania, ustalone prawo do emerytury, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, gospodarstwo, moc ustawy
Zobacz»

IV U 657/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 5 października 2017

Data publikacji: 17 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, prezes
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, odsetka za zwłokę, ordynacja podatkowa, obywatel i przedsiębiorca, termin przedawnienia, dobrodziejstwo inwentarza, składka na ubezpieczenie społeczne, spadkobierca, obowiązki obywatela, nabycie spadku, zaskarżona decyzja, dzień śmierci, należność za składki, zaległość, organ rentowy, protokół spisu inwentarza, należność główna, na raty, prezes
Zobacz»

III AUa 968/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 27 lutego 2013

Data publikacji: 27 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, ubezpieczenia społeczne rolników
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników
 • Ważne frazy
  • ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, ubezpieczenia społeczne rolników, pozarolnicza działalność gospodarcza, zmieniająca ustawa, forma opodatkowania, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, pojęcie zdarzenia losowego, wysokość należnego podatku dochodowego, zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, ubezpieczony rolnik, powszechny system ubezpieczenia społecznego, organ rentowy, przywróceniu ubezpieczenia, obowiązek ubezpieczenia, podatek ryczałtowy, rolnicze ubezpieczenie społeczne rolników, zmiana ustawy, konkretne uprawnienia
Zobacz»

III AUa 1440/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 17 stycznia 2017

Data publikacji: 27 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, podstawa umowy o pracę, prezes
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, organ rentowy, zmiana stanu faktycznego, decyzja o ustaniu ubezpieczenia, wstrzymanie wydawania, podleganie ubezpieczeniom społecznym, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, wydawanie decyzji, ustawa o systemie ubezpieczeń, wydanie wcześniejszej decyzji, podstawa umowy o pracę, system ubezpieczeń społeczny, sytuacja ubezpieczeniowa, nowa decyzja, decyzja z dni, zastępca prezesa, prezes, zaskarżona decyzja, decyzja o ustaleniu podlegania
Zobacz»

III AUa 388/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 20 listopada 2013

Data publikacji: 10 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, forma opodatkowania, współmałżonka rolnika, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, rok rolnicy, podlegać ubezpieczeniu społecznemu, obowiązek ubezpieczenia, powszechny system ubezpieczenia społecznego, sporna decyzja, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, zmiana przedmiotu, zryczałtowany podatek dochodowy, współpraca przy prowadzeniu, wybór ubezpieczenia, rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie, interpretacja artykułu, rozpoczęcie działalności, zgłoszenie do ubezpieczenia rolniczego
Zobacz»

III AUa 110/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 lutego 2018

Data publikacji: 19 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, nieprzerwane podleganie, okres prowadzenia pozarolniczej działalności, podleganie ubezpieczeniom społecznym, współpraca przy prowadzeniu, podlegać ubezpieczeniu społecznemu, wcześniejsza decyzja organu, wyłączenie powoda, wznowienie wykonywania, wznowienie działalności gospodarczej, rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności, przesłanka podlegania, rolnicze ubezpieczenie społeczne, wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej, rok ubezpieczenia, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, moc ustawy, system ubezpieczenia
Zobacz»

III AUa 418/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 lutego 2016

Data publikacji: 12 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, placówka terenowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, centralna ewidencja i informacja, informacja o działalności gospodarczej, rolnicze ubezpieczenie społeczne, wpis do centralnej ewidencji, działalność gospodarcza z dniem, dział specjalny, rok ubezpieczenia, decyzja prezesa, ustanie ubezpieczenia, ubezpieczenie wypadkowe, rozpoczęcie prowadzenia działalności, placówka terenowa, współpraca przy prowadzeniu, obszar użytków rolnych, trzyletni staż, działalność rolnicza, wznowienie
Zobacz»

III AUa 635/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 21 września 2016

Data publikacji: 15 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, trzyletni staż, podlegać ubezpieczeniu społecznemu, ustanie ubezpieczenia rolniczego, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, współpraca przy prowadzeniu, moc ustawy, zasada zaufania obywatela, letni nieprzerwany okres, nieprzerwany okres ubezpieczenia, rolnik z mocy, rolnicze ubezpieczenie społeczne, prawo przyjęcia, dzień rozpoczęcia, podleganie ubezpieczeniom społecznym, wnioskodawca, decyzja dotycząca podlegania, konstytucja rp, staż ubezpieczenia
Zobacz»

III AUa 988/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2012

Data publikacji: 22 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, wnioskodawczyni, umowa zlecenia, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, forma aktywności zawodowej, podleganie ubezpieczeniom społecznym, wpływ na podleganie, praca na podstawie umowy, rolnicze ubezpieczenie, podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegać ubezpieczeniu społecznemu, podjęcie zatrudnienia, warunek do dalszego podlegania, przepis ustawy o ubezpieczeniach, obowiązek zgłoszenia, prowadzenie pozarolniczej działalności, objęcie ubezpieczeniem, kasa, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, obowiązek informowania
Zobacz»

III AUa 159/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 lutego 2017

Data publikacji: 21 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, podleganie ubezpieczeniom społecznym, kasa, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, współpraca przy prowadzeniu, warunek pozostania w ubezpieczeniu, złożenie w terminie zaświadczenia, kwota graniczna, wysokość podatków, cywilny charakter, ubezpieczenie rolnicze, nieprzerwane podleganie, zaświadczenie właściwego organu podatkowego, oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia, kwota należnego podatku dochodowego, rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej, moc ustawy, działalność rolnicza
Zobacz»

III AUa 636/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2016

Data publikacji: 26 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, emerytura z powszechnego systemu, ustalone prawo do emerytury, renta, obowiązkowe ubezpieczenie społeczne rolników, jednoczesne podleganie, powszechny system ubezpieczenia, obowiązek opłacania składki, organ rentowy, charakter rentowy, usta, przepisy emerytalne, decyzja, obowiązkowe podleganie, system ubezpieczeń społeczny, pobieranie emerytury, instytucja zagraniczna, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, przepis istotny
Zobacz»

III AUa 1146/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 13 lutego 2013

Data publikacji: 29 marca 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, wysokość należnego podatku, zmiana w ustawach, ustanie ubezpieczenia, zasada podlegania, wnioskodawca, zaświadczenie właściwego organu podatkowego, podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, miniony rok, rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej, koniec kwartału, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, urząd gminy, konstytucja, przerwa w prowadzeniu działalności, rolnik z mocy ustawy, złożenie zaświadczenia, ustawa z dniem, rok podatkowy
Zobacz»

IV U 779/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 15 maja 2015

Data publikacji: 12 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, podstawa umowy o pracę
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, domownik rolnika, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, akt organów, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, ubezpieczenie wypadkowe, prezes kasy rolniczego ubezpieczenia, organ rentowy, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, podstawa umowy o pracę, podleganie ubezpieczeniom społecznym, przedsiębiorstwa pracodawcy, ustalone prawo, zatrudnienie na podstawie umowy, podlegać ubezpieczeniu społecznemu, moc ustawy, działalność rolnicza, myśl postanowień, ustawę rolnicy, dalsze podleganie
Zobacz»

III AUa 123/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 listopada 2016

Data publikacji: 21 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, ustalone prawo do emerytury, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, decyzja o przyznaniu świadczenia, jednoczesne podleganie, emerytura z powszechnego systemu, ustalenie obowiązku ubezpieczenia, ustanie obowiązku opłacania, prawo do świadczenia, prezes kasy rolniczego ubezpieczenia, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, renta, nadpłacona składka, argumentacja organu rentowego, decyzja organu emerytalnego, składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie wypadkowe, obowiązek opłacania składki, usta
Zobacz»

VIII U 1446/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 9 grudnia 2015

Data publikacji: 31 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, prezes
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, rozliczenie miesięczne, wnioskodawczyni, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, połowa minimalnego wynagrodzenia, prezes kasy rolniczego ubezpieczenia, przychód, równa połowa, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, prezes, system ubezpieczeń społeczny, decyzja, przesłanka do objęcia, ubezpieczenie w okresach, ustawa o systemie ubezpieczeń, okres wykonywania umów zlecenia, prowadzenie pozarolniczej działalności, kwota równa, kolonia letnia, minimalne wynagrodzenie za prace
Zobacz»

III AUa 809/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 września 2017

Data publikacji: 14 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, podleganie ubezpieczeniom społecznym, wpływ na podleganie, podjęcie zatrudnienia, druk decyzji, rolnicze ubezpieczenie społeczne, obowiązek informacyjny, organ rentowy, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, obowiązek informowania, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, standardowa informacja, kasa o okolicznościach, wpis do centralnej ewidencji, działalność rolnicza, kontynuowanie ubezpieczenia rolniczego, rozpoczęcie działalności gospodarczej, jednoczesne prowadzenie pozarolniczej działalności, świadczeniobiorca
Zobacz»

III AUa 255/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 11 lipca 2017

Data publikacji: 3 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, składka, decyzja administracyjna, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, podleganie ubezpieczeniom społecznym, obowiązek ubezpieczenia, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, osoba prowadząca pozarolnicza, wyrejestrowanie, system ubezpieczeń społeczny, zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, prowadząca pozarolnicza działalność gospodarcza, oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia, dzień rozpoczęcia, podlegać ubezpieczeniu społecznemu, zmiana ustawy, zasada trwałości, organ, decyzja prezesa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Filipczak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Szwast,  Irena Śmietana ,  Stanisław Wilk
Data wytworzenia informacji: