Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 590/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2017-08-11

I AGa 144/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 5 listopada 2020

Data publikacji: 19 marca 2021

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

dzień zapłaty, faktura vat, kwota, pozwany towar, miejsce dostawy, termin płatności, współpraca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, faktura vat, transakcja handlowa, należność, kwota, szereg umów sprzedaży, całość towaru, pozwany towar, firma kurierska, miejsce dostawy, sprzedawca, cena za towary, wierzytelność, zamówiony towar, sporna faktura, termin płatności, ustawowa odsetka za opóźnienie, dostawca, współpraca, asortyment
Zobacz»

IX GC 986/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 października 2016

Data publikacji: 12 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

dzień zapłaty, towar, faktura vat, kwota, pozwany, faktura załączona do pozwu, potwierdzenie salda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, towar, listopad, faktura vat, kwota, pozwany, sklep, odbiór towaru, transakcja, wytoczenie powództwa, dokument księgowy, pracownik powoda, świadczenie na raty, umowa sprzedaży, faktura załączona do pozwu, należność, potwierdzenie salda, wniosek pozwany o przeprowadzenie, obrót pomiędzy stronami, październik
Zobacz»

V GC 1036/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 28 listopada 2016

Data publikacji: 27 marca 2018

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

dzień zapłaty, towar, faktura vat, pozwany, sprzeciw od nakazu zapłaty, kwota, wydział gospodarczy w składzie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, towar, faktura vat, pozwany, brak wykazania przez powódkę, sprzeciw od nakazu zapłaty, umowa sprzedaży, towar wyszczególniony w fakturach, odzwierciedlenie rzeczywistego stanu, podstawa do domniemania, dokonany zapis, odbiór faktury, pieczęć firmowa, wydanie towarów, kwota, wydział gospodarczy w składzie, uznana faktura, odbiór towaru bez zastrzeżeń, brak zapłaty za towar, fakt podpisania faktury
Zobacz»

VIII GC 180/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 15 czerwca 2020

Data publikacji: 21 września 2020

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

dzień zapłaty, towar, faktura vat, pozwany, dostawa, nakaz zapłaty, termin płatności, współpraca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, towar, przesłuchanie prezesa zarządu, prezes zarządu powodowego, sprzedażą pasz, faktura vat, pozwany, pasza dla zwierząt, dostawa, zapłata kwot, nakaz zapłaty, powodowa spółka, podstawa sporu, transakcja, dokument rozliczeniowy, pieczątka firmy, dostawa produktów, termin płatności, skrót, współpraca
Zobacz»

II C 1790/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 grudnia 2014

Data publikacji: 6 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

dzień zapłaty, kwota, pozwany, nakaz zapłaty, faktura vat
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, kwota, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, ratalna spłata zadłużenia, data stempla pocztowego, ugodowe rozstrzygnięcie, pozwany, zawarcie ugody, związek ze sprzedażą, wyznaczenie rozprawy, faktura korygująca, ugoda przedsądowa, nakaz zapłaty, dalsze oczekiwanie, zarządzenie wykonawcze, realizacja obowiązku zapłaty, referendarz sądu rejonowego, faktura vat, sporządzenie wezwania do zapłaty
Zobacz»

V GC 90/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 14 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

towar, pozwany, dzień zapłaty, wezwanie do zapłaty, faktura vat, sprzeciw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • towar, pozwany, dzień zapłaty, wezwanie do zapłaty, cena, reklamacja, faktura vat, sprzedany towar, upływ terminów płatności, ustawowa odsetka od kwot, przedmiotowa faktura, sprzedawca, sprzeciw, dokument doręczenia, oznaczenie dłużnika, pieczątka, omawiana transakcja, towar bez zastrzeżeń, żądana zapłata, wyrazić zgodę
Zobacz»

IX Ga 206/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2016

Data publikacji: 19 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

dzień zapłaty, kwota, faktura vat, pozwany towar, płatność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, termin wymagalności, kwota, faktura vat, odsetka, sądzie drugi, nowy fakt i dowód, podpis, druga instancja, związek z opóźnieniami, dłużnik, przedmiotowa apelacja, pierwsza instancja, pozwany towar, wyrok sądu najwyższy, postępowanie w zakresie należności, ograniczenie powództwa, okres, upływ płatności, płatność
Zobacz»

I C 644/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 18 lipca 2019

Data publikacji: 30 listopada 2020

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

dzień zapłaty, faktura, kwota, nakaz zapłaty, pozwany, sprzeciw, pozew, odsetka ustawowa za opóźnienie, towar
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, należność, faktura, kwota, transakcja handlowa, nakaz zapłaty, pozwany, wpływ pozwu, sprzeciw, termin zapłaty w transakcjach, pozew, ustawa o terminach, sobota, odsetka ustawowa za opóźnienie, kwota i data, zasada spłaty zadłużenia, towar, spółka akcyjna, materiał opatrunkowy, finanse publiczne
Zobacz»

VI GC 148/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 22 czerwca 2015

Data publikacji: 8 października 2015

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

dzień zapłaty, faktura vat, pozwany towar, nakaz zapłaty, sprzeciw, płatność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, spłata zadłużenia, faktura vat, ustawowa odsetka od kwot, pozwany towar, umowa sprzedaży, skapitalizowana odsetka, rata, nakaz zapłaty, należność główna wraz, sprzeciw, wpłata na rachunek, dostarczenie towaru, rachunek powoda, konto powoda, wydanie towarów, płatność, strona porozumienia, treść porozumienia, czas zejścia
Zobacz»

VI GC 259/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2016

Data publikacji: 12 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

dzień zapłaty, faktura vat, pozwany, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, umowa kompleksowa, faktura vat, pozwany, pozwana energia elektryczna, dokument księgowy, odczyt licznika, tysiąc, pięć groszy, zawarcie umowy sprzedaży energii, strona za wynik sprawy, wysokość roszczenia, energia elektryczna do lokalu, umowa o dostarczanie energii, brak zamówień, kontekst istotny, zapłata za sprzedany towar, odsetka ustawowa za czas, fakt zawarcia umowy sprzedaży, pozew
Zobacz»

I C 176/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 grudnia 2013

Data publikacji: 12 marca 2014

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

dzień zapłaty, faktura vat, kwota, pozwany, towar, termin płatności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, kopia zamówienia, faktura vat, środek farmaceutyczny, prawidłowo wystawiona faktura, lista przewozowa, dokument rozliczeniowy, umowa, kwota, pozwany, świadczenie do czasu, towar, nota odsetkowa, doręczenie dokumentu, wymagalność, postępowanie mediacyjne, termin płatności, sposób spłaty należności, informacja o zakazie cesji, zakaz cesji wierzytelności
Zobacz»

V GC 42/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 29 grudnia 2015

Data publikacji: 13 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

pozwany, dzień zapłaty, faktura vat, dostawa towaru, kwota, sprzeciw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • część towarów, pozwany, materiały budowlane, dzień zapłaty, faktura vat, osoba upoważniona do odbioru, kserokopia, odbiór własny, wartość dostarczonych towarów, odbiór towaru, dostawa towaru, dostarczany towar, teren budowy, cena, grudzień, podpisywanie dokumentów, kwota, sprzeciw, dostarczenie towaru, korespondencja
Zobacz»

V GC 1434/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 5 lipca 2017

Data publikacji: 1 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

dzień zapłaty, potwierdzenie salda, kwota, pozwany, faktura vat, pozew, wezwanie do zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, potwierdzenie salda, rata w wysokościach, kwota, świadczenie usług weterynaryjnych, pozwany, faktura vat, pozew, stan rozrachunków, bura, porozumienie, wezwanie do zapłaty, pozew faktury, ustawowa odsetka od kwot, sprzeciw od nakazu zapłaty, należność, umowa o świadczenie, odroczenie rozprawy, kwiecień, sługa
Zobacz»

XVII GC 235/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 marca 2015

Data publikacji: 7 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

towar, termin płatności, potwierdzenie salda, dzień zapłaty, faktura vat, pozwany, sprzeciw, nakaz zapłaty, współpraca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • towar, termin płatności, siedziba, opakowanie, potwierdzenie salda, dzień zapłaty, faktura vat, pozwany, sprzeciw, towar opisany w fakturach, podpis osoby, płatność za towary, nakaz zapłaty, rejonowy lublin, kociołek, zamawianie towarów, porozumienie w przedmiocie, napój alkoholowy, spółka, współpraca
Zobacz»

V GC 521/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 27 lipca 2012

Data publikacji: 30 marca 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

faktura vat, zapłata, firma, pozwany towar
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura vat, dokument magazynowy, towar określony w fakturach, zapłata, firma, faktura dołączona do pozwu, siedziba powoda, składowa należność, cena i termin zapłaty, właściciel firmy, odpowiedzialność za osoby, kwota składowa, odbiór towaru, pozwany towar, należność wobec powoda, opole, okres współpracy stron, pracownik powoda, uzgodnienie przez strony, termin realizacji zamówienia
Zobacz»

VIII Ga 82/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 maja 2014

Data publikacji: 17 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

faktura vat, towar, termin płatności, pozwany, dzień zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • płyta granitowa, faktura vat, towar, termin płatności, pozwany, dzień zapłaty, podpisanie faktury, postępowanie karne, postanowienie o umorzeniu, zawarcie, ocena sądu odwoławczego, podobne transakcje, domniemanie, umowa sprzedaży, podpis, zakup płyty, prawomocny skazujący wyrok, moment przeniesienia, oświadczenie określonej treści, centrum
Zobacz»

VIII GC 87/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 11 października 2013

Data publikacji: 24 września 2014

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

nakaz zapłaty, dzień zapłaty, pozew, faktura vat, pozwany towar, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura dołączona do pozwu, nakaz zapłaty, sprostowanie nakazu zapłaty, dzień zapłaty, ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności, pozew, roszczenie powodów, zabezpieczenie wierzytelności powoda, oda, hipoteka łączna, dzień złożenia oświadczenia, faktura vat, odpis nakazów zapłaty, pozwany towar, forma aktu notarialnego, kwota, należność za pobrany towar, zarzut od nakazów zapłaty, firma spółki jawnej, szereg towarów
Zobacz»

V GC 1668/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 20 grudnia 2016

Data publikacji: 17 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

dzień zapłaty, pozwany, faktura vat, towar, sprzeciw od nakazu zapłaty, wydział gospodarczy w składzie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • spółka komandytowa, dzień zapłaty, pozwany, faktura vat, towar, celu udowodnienia, umowa poręczenia, siedziba, umowa sprzedaży, zeznanie świadków w osobie, rozprawa w dniach, sprzeciw od nakazu zapłaty, odbiór towaru, walor wiarygodności, wydział gospodarczy w składzie, potwierdzenie nadania, ostateczne ustalenie stanu, osoba wyznaczona do kontaktu, zawarcie umowy i istnienie, brak złożenia oświadczenia
Zobacz»

VI GC 525/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 9 grudnia 2014

Data publikacji: 22 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

dzień zapłaty, faktura vat, towar, pozwany, wezwanie do zapłaty, kwota, płatność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, faktura vat, towar, pozwany, wezwanie do zapłaty, strona wyrobu, przedsiębiorstwo towarów, cena, kwota, ograniczenie powództwa o kwotę, umówiony termin płatności, płatność, dług najdalej wymagalny, dokument załączony przez strony, sprzeciw pełnomocnika, koszt opłaty, doręczenie sprzeciwu, termin określony w fakturze, umowa sprzedaży, faktura do zapłaty
Zobacz»

V GC 518/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 17 grudnia 2012

Data publikacji: 1 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

dzień zapłaty, pozwany, faktura vat, zakup towaru, firma, sprzeciw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • odbiór towaru, kierownik robót, pozwana spółka, dzień zapłaty, pozwany, zakup u powoda, towar na budowę, faktura vat, towar w firmie powoda, osoba do kontaktu, przypadek odbioru, zakup towaru, bliżej nieokreślona osoba, firma, podpis, zamówienie towarów, kierownik budowy, jelenia góra, oferta cenowa, sprzeciw
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Piotr Atłas
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Berczyńska-Bruś
Data wytworzenia informacji: