Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 882/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2016-03-24

I ACa 1055/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 maja 2017

Data publikacji: 22 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, głos, statut, prawo spółdzielcze, projekt uchwały, członek spółdzielni, porządek obrad, pozwana spółdzielnia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, głos, statut, prawo spółdzielcze, projekt uchwały, członek spółdzielni, głosowanie, ilość oddanych głosów, nadwyżka bilansowa, protokół walnego zgromadzenia, obecny członek, lista obecności, porządek obrad, pozwana spółdzielnia, kompetencja zgromadzenia, zatwierdzenie sprawozdania, udzielenie absolutorium, pozwana spółdzielnia mieszkaniowa, podział nadwyżki, udział w walnym zgromadzeniu
Zobacz»

I ACa 519/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2018

Data publikacji: 20 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

projekt uchwały, pozwana spółdzielnia, członek spółdzielni, porządek obrad, walne zgromadzenie członków, obrada walnego zgromadzenia, prawo spółdzielcze, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • projekt uchwały, pozwana spółdzielnia, członek spółdzielni, sprawozdanie i projekt uchwał, porządek obrad, podział nadwyżki bilansowej, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, walne zgromadzenie członków, własny projekt, pierwsza część walnego zgromadzenia, dzień przed terminem, wyrok częściowy, zgromadzenie członków pozwanej spółdzielni, porządek obrad walnego zgromadzenia, termin pierwszy, minimalny termin, obrada walnego zgromadzenia, prawo spółdzielcze, stwierdzenie nieważności uchwały, walne zgromadzenie pozwanej spółdzielni
Zobacz»

I C 1775/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 31 stycznia 2014

Data publikacji: 28 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

statut, członek spółdzielni, rada nadzorcza, uchwała, walne zgromadzenie członków, obrada walnego zgromadzenia, prawo spółdzielcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • statut, członek spółdzielni, rada nadzorcza, uchwała, walne zgromadzenie członków, obrada walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie członków spółdzielni, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, uchwała rady nadzorcza, liczba członków, regulamin obrad walnego zgromadzenia, prawo spółdzielcze, obradowanie, sprawa uchwalenia, uchwalenie regulaminów, numer, statut spółdzielni, głosowanie, przeprowadzenie obrad, regulamin rady nadzorczej
Zobacz»

I ACa 1559/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2014

Data publikacji: 11 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

członek spółdzielni, projekt uchwały, walne zgromadzenie członków, porządek obrad, pozwana spółdzielnia, prawo spółdzielcze, zawiadomienie, statut
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, członek spółdzielni, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • członek spółdzielni, projekt uchwały, sporna uchwała, walne zgromadzenie członków, zwołanie walnego zgromadzenia członków, porządek obrad, pozwana spółdzielnia, prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, zawiadomienie, projekt zaskarżonej uchwały, zawiadomienie o zwołaniu, wgląd, statut, strona internetowa, segment, decyzja prezydenta, zwoływanie walnego zgromadzenia, użytkowanie wieczyste, przedmiotowa uchwała
Zobacz»

I ACa 460/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 28 października 2016

Data publikacji: 10 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

statut, członek spółdzielni, prawo spółdzielcze, walne zgromadzenie członków, uchwała walnego zgromadzenia, nieważność, uchylenie uchwały, nieistnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, członek spółdzielni, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • statut, członek spółdzielni, prawo spółdzielcze, walne zgromadzenie członków spółdzielni, walne zgromadzenie członków, zwołanie walnego zgromadzenia, interes spółdzielni, postanowienie statutu, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, część walnego zgromadzenia, uchwała walnego zgromadzenia, poprawka do projektu uchwały, nieważność, sprzeczność uchwały, uchylenie uchwały, powództwo o stwierdzenie nieważności, grupa członków, głosowanie, nieistnienie, statut spółdzielni
Zobacz»

I ACa 1113/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 22 lutego 2021

Data publikacji: 13 maja 2021

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

rada nadzorcza, projekt uchwały, statut, pozwana spółdzielnia, porządek obrad, prawo spółdzielcze, członek spółdzielni, uchwała walnego zgromadzenia, głos
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • rada nadzorcza, część walnego zgromadzenia, projekt uchwały, statut, członka rady nadzorczej, pozwana spółdzielnia, porządek obrad, prawo spółdzielcze, nadwyżka bilansowa, członek spółdzielni, podział nadwyżki, uchwała walnego zgromadzenia, pozwana spółdzielnia mieszkaniowa, uchwała rady nadzorcza, wynik głosowania, zmieniony porządek obrad, posiedzenie rady, walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej, rada nadzorcza pozwana spółdzielni, głos
Zobacz»

I C 1118/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 9 czerwca 2015

Data publikacji: 15 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

prawo spółdzielcze, rada nadzorcza, członek spółdzielni, informacja o prawie, obrada walnego zgromadzenia, prawo członków, porządek obrad, stwierdzenie nieważności uchwały, nieistnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, członek spółdzielni, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • prawo spółdzielcze, siedziba spółdzielni, rada nadzorcza, członek spółdzielni, informacja o prawie, zatwierdzenie sprawozdania, obrada walnego zgromadzenia, regulamin rady nadzorczej, sprawozdanie z działalności spółdzielni, prawo członków, najwyższa suma, spółdzielnia mieszkaniowa, sprawozdanie rady nadzorczej, porządek obrad, stwierdzenie nieważności uchwały, termin walnego zgromadzenia, nieistnienie, suma zobowiązania, porządek obrad walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie w dniach
Zobacz»

V ACa 372/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 9 października 2012

Data publikacji: 14 września 2022

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

rada nadzorcza, prawo spółdzielcze, członek spółdzielni, statut, obrada walnego zgromadzenia, porządek obrad, walne zgromadzenie członków, pozwana spółdzielnia, stwierdzenie nieważności uchwały, zawiadomienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • rada nadzorcza, prawo spółdzielcze, wybór członka rady nadzorczej, członek spółdzielni, statut, uchwała o wyborze członków, obrada walnego zgromadzenia, ustalenie nieważności uchwały, porządek obrad, walne zgromadzenie członków, pozwana spółdzielnia, zwołanie walnego zgromadzenia, członek na piśmie, dzień przed terminem, wywieszenie, stwierdzenie nieważności uchwały, interes prawny w ustaleniu, zawiadomienie, termin wznowienia, zaległość płatnicza
Zobacz»

I C 262/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 6 listopada 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, uchwała, statut, członek spółdzielni, prawo spółdzielcze, głos, porządek obrad, pozwana spółdzielnia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, nadzwyczajne walne zgromadzenie, uchwała, statut, członek spółdzielni, nowo przyjęty członek, prawo spółdzielcze, głos, krajowa rada spółdzielcza, porządek obrad, przyjmowanie członków, rozkład głosów, pozwana spółdzielnia, głosowanie nad zaskarżoną uchwałą, członkostwo, organ spółdzielni, uchwała zarządu spółdzielni, pełnomocnika krajowego, przyjęcie członków, sprawa należąca do kompetencji
Zobacz»

I C 958/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 stycznia 2018

Data publikacji: 14 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

członek spółdzielni, rada nadzorcza, projekt uchwały, prawo spółdzielcze, zmiana w statutach, porządek obrad, głos, walne zgromadzenie członków, uchwała walnego zgromadzenia, zawiadomienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, członek spółdzielni, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • członek spółdzielni, rada nadzorcza, projekt uchwały, zebranie grup członkowskie, prawo spółdzielcze, zmiana w statutach, porządek obrad, podział nadwyżki bilansowej, głos, walne zgromadzenie członków, uchwała walnego zgromadzenia, zawiadomienie, statut spółdzielni, skarżona uchwała, termin walny, poprawka do projektu uchwały, członek spółdzielni mieszkaniowych, członek zamieszkały, porządek obrad walnego zgromadzenia, sposób doręczenia
Zobacz»

XII C 701/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 14 września 2016

Data publikacji: 28 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

statut, członek spółdzielni, obrada walnego zgromadzenia, uchwała walnego zgromadzenia, prawo spółdzielcze, walne zgromadzenie członków
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • statut, rejestr członków, członek spółdzielni, wykreślenie powoda, zaskarżona uchwała, pozwany, obrada walnego zgromadzenia, termin zgromadzenia, postanowienie statutu, protokół z walnego zgromadzenia, uchwała walnego zgromadzenia, prawo spółdzielcze, walne zgromadzenie członków, uchwała o wykreśleniu, obowiązek statutowy, sprawa wykreślenia, wykluczenie, przedmiotowa uchwała, wykreślony członek, tablica ogłoszeń
Zobacz»

V ACa 376/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 października 2019

Data publikacji: 18 maja 2020

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

rada nadzorcza, członek spółdzielni, pozwana spółdzielnia, statut, walne zgromadzenie członków, porządek obrad, uchwała walnego zgromadzenia, zawiadomienie, interwenient uboczny, obrada walnego zgromadzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, członek spółdzielni, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • rada nadzorcza, członek spółdzielni, pozwana spółdzielnia, zwołanie walnego zgromadzenia, statut, osiedle, odwołanie członków rady nadzorczej, walne zgromadzenie członków, porządek obrad, karta do głosowania, uchwała walnego zgromadzenia, zarząd spółdzielni, zawiadomienie, kandydat, wybór członków, nowy członek rady nadzorczej, członkostwo, członka pozwanej spółdzielni, interwenient uboczny, obrada walnego zgromadzenia
Zobacz»

I ACa 125/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 czerwca 2013

Data publikacji: 31 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

statut, projekt uchwały, rada nadzorcza, prawo spółdzielcze, członek spółdzielni, porządek obrad, obrada walnego zgromadzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • statut, projekt uchwały, rada nadzorcza, prawo spółdzielcze, pierwsza część walnego zgromadzenia, spółdzielnia mieszkaniowa, członek spółdzielni, nazwisko kandydatów, członka rady nadzorczej, wybory uzupełniające, postanowienie statutu, kandydatura, głosowanie, porządek obrad, kadencja, organ spółdzielni, dobry obyczaj, obrada walnego zgromadzenia, sprawa wyborów, wybór do rady
Zobacz»

I ACa 80/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 17 maja 2018

Data publikacji: 27 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

spółdzielnia, uchwała, porządek obrad, prawo spółdzielcze, rada nadzorcza, głos, walne zgromadzenie członków, statut
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • spółdzielnia, uchwała, porządek obrad, głosowanie, prawo spółdzielcze, rada nadzorcza, sprawozdanie z działalności spółdzielni, głos, rozpatrzenie sprawozdań, powołana rada, absolutorium, walne zgromadzenie członków, uchwała negatywna, komisja uchwał, statut, styropian, protokół walnego zgromadzenia, sporządzenie protokołu, wymagana większość głosów, postanowienie statutu
Zobacz»

II C 896/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 czerwca 2019

Data publikacji: 9 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, członek spółdzielni, statut, głos, projekt uchwały, porządek obrad, prawo spółdzielcze, rada nadzorcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, członek spółdzielni, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, głosowanie, członek spółdzielni, statut, głos, komisja statutowa, projekt uchwały, porządek obrad, statut spółdzielni, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, prawo spółdzielcze, rada nadzorcza, przewodnicząca walnego zgromadzenia, zarząd, walne zgromadzenie spółdzielni, protokół, lokal, e, dyskusja, stosunek głosów
Zobacz»

II C 298/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 21 października 2014

Data publikacji: 18 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

prawo spółdzielcze, członek spółdzielni, statut, uchwała walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie członków, porządek obrad, rada nadzorcza, uchylenie uchwały, nieważność uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • prawo spółdzielcze, członek spółdzielni, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, walne zgromadzenie członków spółdzielni, statut, uchwała walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie członków, skarżona uchwała, porządek obrad, rada nadzorcza, postępowanie wewnątrz spółdzielcze, odwołanie do walnego zgromadzenia, względna nieważność, uchylenie uchwały, wniesienie powództwa o uchylenie, uchwała rady nadzorcza, postanowienie statutu, powództwo o uchylenie uchwały, nieważność uchwały, odwołanie od uchwały
Zobacz»

I ACa 358/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 października 2017

Data publikacji: 26 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, członek spółdzielni, statut, stwierdzenie nieważności uchwały, pozwana spółdzielnia, prawo spółdzielcze, głos
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, członek spółdzielni, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, walne zgromadzenie w częściach, członek spółdzielni, statut, wybór do organów spółdzielni, stwierdzenie nieważności uchwały, pozwana spółdzielnia, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, przeprowadzenie wyboru, wygodniejsze formy, liczba członków spółdzielni, obradowanie, podział walnego zgromadzenia, duża spółdzielnia, interes spółdzielni, zarząd, zwoływanie walnego zgromadzenia, prawo spółdzielcze, członka pozwanej spółdzielni, głos
Zobacz»

VI ACa 123/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 marca 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

uchwała, rada nadzorcza, walne zgromadzenie członków, prawo spółdzielcze, statut, członek spółdzielni
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • uchwała, rada nadzorcza, walne zgromadzenie członków, organ spółdzielni, prawo spółdzielcze, regulamin rozliczania kosztów, postulat zmiany, koszt eksploatacji i utrzymania, suma zobowiązania, budowa lokalu użytkowego, statut, eksploatacja i utrzymanie nieruchomości, najwyższa suma, członek spółdzielni, kredyt bankowy, odwołanie od uchwały rady, koszt budowy lokalu, załączoną uchwałą, sprawa należąca do kompetencji, uchwała o charakterze opinii
Zobacz»

XIV C 1091/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 11 maja 2016

Data publikacji: 2 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

prawo spółdzielcze, walne zgromadzenie członków, uchwała walnego zgromadzenia, statut, uchylenie uchwały, członek spółdzielni, obrada walnego zgromadzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • prawo spółdzielcze, wypowiedzenie członkostwa, rezygnacja z pracy, walne zgromadzenie członków, uchwała walnego zgromadzenia, zasiadanie w zarządzie, statut, uchylenie uchwały, członek spółdzielni, lista członków, zeznanie powoda, dzień odbycia walnego zgromadzenia, pozwany, członkostwo w spółdzielni, praca zarządu, zeznanie członka zarządu, obrada walnego zgromadzenia, termin do zaskarżenia uchwały, wykreślenie powoda, uchwała o wykreśleniu
Zobacz»

I C 1982/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 25 maja 2017

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

prawo spółdzielcze, statut, walne zgromadzenie członków, członek spółdzielni, uchwała walnego zgromadzenia, rada nadzorcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • prawo spółdzielcze, statut, wkład gruntowy, walne zgromadzenie członków, członek spółdzielni, lista członków, zarząd, zaskarżona uchwała, zaskarżenie do sądu uchwały, statut spółdzielni, wykluczenie, okres wypowiedzenia, wypowiedzenie członkostwa, uchwała walnego zgromadzenia, termin do zaskarżenia, rada nadzorcza, uchwała rady nadzorcza, sprawa wykreślenia powoda, bezskuteczny upływ terminów, odwołanie od uchwały rady
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dariusz Rzepczyński
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Kornatka
Data wytworzenia informacji: