Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVIII C 5851/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2017-01-17

I C 1814/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 11 lutego 2020

Data publikacji: 26 czerwca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

faktura, podatek od towarów i usług, zlecenie, załącznik, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • zleceniodawca, faktura vat, faktura, windykacja, podatek od towarów i usług, wydatek, dyrektor izby skarbowej, numer, brak uiszczenia opłaty, opłata za usługę dodatkową, usługobiorca, opłata i koszt, zlecenie, poniesiona opłata sądowa, załącznik, sporządzenie pozwu, świadczona usługa, siedziba, umowa, nakaz zapłaty
Zobacz»

XXIII Ga 916/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 31 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ważny powód, odszkodowanie, umowa, skutek natychmiastowy, warszawa w warszawie, roszczenie powódki, podatek od towarów i usług, doliczony podatek, odsetka w wysokości ustawowej, ocena sądu rejonowego, uiszczenie podatku, pozwany, wypowiedzenie umowy, podlegające opodatkowanie, zarzut potrącenia wierzytelności, referendarz sądowy w sądzie, świadczenie usługi, okres wypowiedzenia, rozwiązanie umowy, łącząca strona
Zobacz»

II Ca 1348/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 15 września 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, sporządzenie i wniesienie skargi, usługi prawne, wniesienie skargi kasacyjnej, zarzut przedawnienia, zlecenie, uzasadnienie wyroków sądu najwyższego, faktura, sporządzenie kasacji, podatek od towarów i usług, wynagrodzenie za sporządzenia, wysokość wynagrodzenia, radca prawny, postępowanie uproszczone, umowa zlecenia, uzasadnienie postanowienia sądu najwyższego, zapłata, wykonanie zlecenia, obiektywny dowód, skarga kasacyjna od wyroku
Zobacz»

XI GC 209/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2016

Data publikacji: 16 maja 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura vat, faktura, usługi medyczne, pozwany, umowa o współpracy, dzień zapłaty, stałe świadczenie, pierwotny termin płatności, propozycja rozłożenia, odsetka, żądanie pozwu po ograniczeniu, umowa, świadczenie usług przez powódkę, dokument załączony przez powódkę, kolejny termin płatności, załącznik do umowy, mail, świadczona usługa medyczna, faktycznie wykonana usługa, wykonana usługa medyczna
Zobacz»

VI GC 134/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 3 lipca 2017

Data publikacji: 9 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, termin płatności, opóźnienie, wykonana usługa medyczna, usługi medyczne, siedziba, numer, kwota, faktura vat, faktura, umowa o współpracy, okres, ratalna spłata zadłużenia, mail, osoba uprawniona do otrzymania, pozwany, grudzień, styczeń, faktycznie wykonana usługa, należność
Zobacz»

IX GC 2558/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 września 2017

Data publikacji: 2 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • usługa rehabilitacyjna, termin płatności, faktura, faktura vat, usługi medyczne, mail, transakcja handlowa, pozwany, uznanie niewłaściwe, odroczenie terminów płatności, sprzeciw od nakazu zapłaty, powodów usługi, wydruk, wynagrodzenie, korespondencja, umowa, e, odsetka ustawowa za opóźnienie, raport, dokapitalizowanie
Zobacz»

I C 117/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2016

Data publikacji: 17 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura, termin płatności, aparatura medyczna, dzień zapłaty, opóźnienie, jakość i terminowość, forma i sposób, okresowy przegląd, terminowość dostaw, rozłożenie należności na raty, usługa, pozwany, tysiąc, sposób zapłaty, umowa, zakres wykonywania, faktura vat, wykonywanie usługi, rozłożenie świadczenia na raty, zlecenie
Zobacz»

XV GC 4297/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 marca 2015

Data publikacji: 9 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura vat, wynagrodzenie za miesiąc, spółka komandytowa, miesiąc kalendarzowy, towar spółki, usługa, płatność wynagrodzenia, termin płatności, miesięczny okres wypowiedzenia, umowa, koniec miesięcy, żądanie odsetek za opóźnienie, prawidłowo wystawiona faktura, umowa o świadczenie usługi, doręczenie faktury, dniowy termin płatności, wystawienie faktury, zlecenie, dzień od dnia doręczenia, pozwany
Zobacz»

V GC 2919/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 9 maja 2019

Data publikacji: 18 maja 2020

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura, usługa, pozwany, korespondencję mailową, zaksięgowanie faktury, umowa, zlecenie, protokół z dni, umowa o świadczenie usługi, uznanie roszczenia, twierdzenie o faktach, wykonanie zlecenia, udowodnienie faktów, przyjęcie faktury, świadczenie usług marketingowych, ciężar udowodnienia, umowa współpracy, okres przedświąteczny, dzieło, umowa powodowa
Zobacz»

XVI GC 1924/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 stycznia 2016

Data publikacji: 29 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • towar, stan magazynowy, tabela, współczynnik, terminowość dostaw, realizacja zlecenia, zlecenie, umowa, załącznik, magazyn, paleta, konsolidacja, paragraf, zlecenie transportowe, liczne sytuacje, składowanie, naruszenie warunków umowy, przepływ, transport towaru, okres rozliczeniowy
Zobacz»

I C 457/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2015

Data publikacji: 15 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • termin płatności, dzień zapłaty, produkt medyczny, faktura, terminowość dostaw, ustawowe odsetki, jakość i terminowość, umowa dostawy, umowa, forma i sposób, odsetka, pozwany, lipiec, rozłożenie należności na raty, jama bębenkowa, nawilżacz, kwota, sposób zapłaty, zero, czerwiec
Zobacz»

XI GC 531/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 lipca 2016

Data publikacji: 3 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zleceniodawca, faktura, umowa, zlecenie, usługa, zleceniobiorca, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, pozwany, wynagrodzenie za świadczenie, świadczenie usługi, kwartał, odsetki ustawowe, słowo sprzeciwu, otwieranie bramy, odsetka, następujący schemat, przedłożona umowa zlecenia, brak podpisania umowy, otwarcie bramy
Zobacz»

I C 1027/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 3 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • termin płatności, ustawowa odsetka za opóźnienie, faktura, terminowość dostaw, rozłożenie należności na raty, jakość i terminowość, forma i sposób, dzień zapłaty, pozwany, gaza, produkt medyczny, opóźnienie, dostarczenie zamówionego towaru, sposób zapłaty, odsetka, umowa, rozłożenie świadczenia na raty, sprzedaż powoda, pozew, zlecenie
Zobacz»

I C 1147/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2016

Data publikacji: 17 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • termin płatności, powództwo ze zrzeczeniem, rozłożenie należności na raty, odsetka, faktura, pozwany, dzień zapłaty, nota odsetkowa, cofnięcie pozwu, opóźnienie, umowa, przetarg nieograniczony, konsorcjum, płatność wynikająca z faktury, usługa, dzień wniesienia pozwu, zamówienie publiczne w trybie, działalność lecznicza, kwota, rozłożenie świadczenia na raty
Zobacz»

I C 555/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 11 września 2015

Data publikacji: 15 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rozłożenie należności na raty, raport powoda, terminowość dostaw, faktura, termin płatności, kruszeń, jakość i terminowość, forma i sposób, podstawa raportu, pozwany, usługa, miesięczny raport, fala, umowa, sposób zapłaty, odsetka, wykonanie świadczenia, pozew, chwilę wytoczenia, kamień
Zobacz»

VI GC 275/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 17 czerwca 2013

Data publikacji: 22 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura, karta pracy, usługa, kierownik budowy, pozwany, praca pojazdu, faktura vat, lista wierzytelności, podpis i pieczątka, umowa, należność, konsorcjum, udzielone zamówienie, węzeł, raport pracy, zestawienie, zlecenie, podpis pracownika, umowa o świadczenie usługi, tłumacz
Zobacz»

VI GC 276/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2013

Data publikacji: 10 lipca 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • raport pracy, faktura, praca sprzętu, termin płatności, dzienny raport, kierownik budowy, usługa, karta pracy, pozwany, faktura vat, dzień zapłaty, umowa, dzienna praca, ładowarka kołowa, należność, węzeł, umowa o świadczenie usługi, podpis i pieczątka, wykonana usługa, zlecenie
Zobacz»

VIII GC 1225/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 24 listopada 2014

Data publikacji: 17 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • raport, usługa, styczeń i marzec, faktura, medium, umowa, pozwany, poczta internetowa, portal, wykonana usługa, wykonane działanie, droga elektroniczna, świadczenie usług promocyjnych, publikacja, turniej, monitoring, usługa dodatkowa, wynagrodzenie płatne, serwis internetowy, plan działania
Zobacz»

IX GC 3902/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 września 2016

Data publikacji: 2 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zlecenie, cennik, faktura, ustawowa odsetka za opóźnienie, pozwany, wysokość wynagrodzenia, ustna umowa, usługa, dodatkowe wynagrodzenie, umówiony ryczałt, opóźnienie, odsetka, usługa księgowa, obowiązująca taryfa, postępowanie odszkodowawcze, mail, korekta faktury, zdarzenie przyszłe i niepewne, czynność prawna, zleceniobiorca
Zobacz»

XI GC 179/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 września 2020

Data publikacji: 16 grudnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pracownik tymczasowy, faktura, praca pracownicy, klient, umowa o współpracy, pozwany, prowizja, umowa, usługa, termin płatności, raport, załącznik do umowy, wynagrodzenie agenta, sporna faktura, niemiecki kontrahent, teren niemiec, załącznik, umowa dotycząca projektu, rekrutacja, zmiana osobowa w składzie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Szymon Olczak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Artur Piotr Wewióra
Data wytworzenia informacji: