Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 2720/15 - wyrok Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej z 2018-03-27

VI Gz 92/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 11 maja 2016

Data publikacji: 31 maja 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

koszt postępowań zażaleniowy
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • koszt postępowań zażaleniowy, poprzednie zażalenie, uzupełnienie postanowienia, kwota kosztów zastępstwa procesowego, niewielka kwota, ogólna zasada odpowiedzialności, odpowiedzialność za wynik procesu, zwrócenie kosztów, uzyskanie zwrotu kosztów, wydanie postanowienia w trybie, wniosek powoda o uzupełnienie, rażące naruszenie reguł, wskazanie okoliczności faktycznych, wydział gospodarczy, przyznanie kosztów postępowania zażaleniowego, przedmiot zaskarżenia, stanowiący przedmiot, zwykły koszt, koszt poniesiony w postępowaniu, postanowienie sądu rejonowego
Zobacz»

II Cz 619/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 22 grudnia 2015

Data publikacji: 16 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

koszt postępowań zażaleniowy, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • koszt postępowań zażaleniowy, wynagrodzenie biegłe sądowe, podstawa do rozstrzygnięcia, wynagrodzenie za sporządzenie opinii, odstąpienie od obciążenia, przedmiot główny, zażalenie na postanowienie sądu, sporządzenie w sprawie opinii, pierwsze zażalenie, uzasadniona podstawa, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, ostateczny wynik, zmiana poprzez odstąpienie, pozwany, wynik postępowań, złożenie przyrzeczenia, nierzetelne działanie, sporządzenie opinii pisemnej, kwestia incydentalna, główna powódka
Zobacz»

VIII Pz 24/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2014

Data publikacji: 30 października 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pająk, tarnowska góra, odstąpienie od obciążania strony, odprawa rentowa, trzyosobowa rodzina, prawo do renty, rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów, strona przegrywająca kosztów procesu, uwzględnienie zasad współżycia społecznego, zażalenie, drugi wyrok sądu rejonowy, niewystarczające dochody, koszt zastępstwa procesowego strony, ocena powodzenia, wysoki miesięczny dochód, powodzenie powództwa, zła sytuacja życiowa, wyżywienie i utrzymanie, wysokie wypłaty, kształtowanie orzeczenia
Zobacz»

VIII Pz 3/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 6 marca 2014

Data publikacji: 19 marca 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • smycz, pająk, odstąpienie od obciążania strony, ref, rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów, strona przegrywająca kosztów procesu, postanowienie zawarte w punktach, koszt procesu, zażalenie, ocena powodzenia, zwalnianie powoda, powodzenie powództwa, syn i brat powodów, zła sytuacja życiowa, wyżywienie i utrzymanie, kształtowanie orzeczenia, grunt konkretnej sprawy, wzmocnienie stanowiska, miesięczny dochód, powodu kosztów
Zobacz»

VIII Pz 20/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2014

Data publikacji: 16 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pająk, utrata źródła dochodu, postanowienie zawarte w punktach, dochód rodziny, zwolnienie powódki, osoba uboga, koszt procesu, warunków minimum, zasada pokrycia, powództwo bez dostatecznego rozważenia, praca męża powódki, szczególne uprzywilejowanie, obciążenie powódki, podstawowy wydatek, kształtowanie orzeczenia, grunt konkretnej sprawy, powództwo obowiązane, odszkodowanie za wypowiedzenie umowy, koszt reprezentacji, strona przed wytoczeniem powództwa
Zobacz»

VI Cz 787/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 13 lipca 2017

Data publikacji: 2 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pozwany koszt, cofnięcie powództwa, niewłaściwe zachowanie, koszt postępowań zażaleniowy, legitymacja bierna, postępowanie pozasądowe, jednoczesne zrzeczenie, błąd strony, zastępstwo adwokackie, podstawa prawna postanowienia, stosowny przepis prawa, autor zażalenia, wypełnianie obowiązku, koszt procesu, sprzedaż pojazdów, konsekwencja zasądzenia, przepis określenia, oddalenie zażalenia i zasądzenie, zaskarżone postanowienie, obowiązek poinformowania
Zobacz»

VIII Pz 63/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 21 stycznia 2014

Data publikacji: 21 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pająk, ref, praca personelu, tarnowska góra, precedensowy charakter sprawy, skutek cofnięcia pozwu, prawo właściwe, prawo węgierskie, szczególnie uzasadniona przesłanka, niejednolita praktyka, powodu kosztów, dotyczących aspektów, regulacja płacowa, personel latający, obciążanie powoda, odstąpienie od obowiązku ponoszenia, zażalenie wniesione przez stronę, szczególnie uzasadniony wypadek, koszt postępowania strony powodowej, pozew kwestii
Zobacz»

V Gz 35/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 21 marca 2018

Data publikacji: 29 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • koszt postępowań zażaleniowy, koszt związany z opiniami, aplikant radcowski, różnica kosztów, koszt dojazdu, spółka akcyjna, pozwany, spisa kosztów, zakres zażalenia, koszty procesu, ustalenie strony, rozmiar wydatków, ocena ostateczna, zwrot kosztu procesu, koszt naprawy, porównanie rozmiarów, wyliczenie poniesionych kosztów, łączna wysokość kosztów, umorzenie postępowań, kodeks postępowania cywilnego
Zobacz»

IV Cz 767/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 27 marca 2013

Data publikacji: 6 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • trudność w ustaleniu wysokości, pozwany, koszt procesu, koszt sądowy tymczasowo, powodu kosztów, koszt postępowań zażaleniowy, koszt opinii, zasada odpowiedzialności za wynik, wzajemny obrachunek, nieuiszczony koszt sądowy, radca prawny, wyliczenie szkody, przeprowadzonym rozeznaniu, koszt strony, szczegółowe ustalenie wysokości, uregulowanie stanu faktycznego, potentat na rynku, definicja strony, określenie wysokości wynagrodzenia należnego, rozpoczęcie sporu sądowego
Zobacz»

XVI C 1021/21

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 13 grudnia 2021

Data publikacji: 9 lutego 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • siedziba, odsetka ustawowa za opóźnienie, dzień uprawomocnienia, zarządzenie, strona powodowa, dzień zapłaty, zapłata, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, posiedzenie niejawne, zwrot kosztu procesu, powództwo, tysiąc, tryba, wydział cywilny, pozwany, kwota, grudzień, koszty procesu, październik, wyrok
Zobacz»

VIII Gz 464/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 lutego 2018

Data publikacji: 13 marca 2018

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, odpowiedź na zażalenie, przypadków cofnięcia, wynagrodzenie pełnomocników procesowych, koszt postępowań zażaleniowy, siedziba, oczywista omyłka, wysokość czterokrotności, instancja w częściach, centrum, wniesienie pozwów, oznaczenie strony, treść zażalenia powódki, punkt postanowienia, pełnomocnik w wysokości wyższej, oddalenie zażalenia, spełnienie dochodzonego świadczenia, zapłata dochodzonego roszczenia, minimalna stawka wynagrodzenia pełnomocnika
Zobacz»

VIII Gz 107/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 10 sierpnia 2017

Data publikacji: 17 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • wytoczenie sprawy, damy powodu, instytucja potrącenia ustawowego, pozew, polubowne zakończenie sporu, odstąpienie od obciążania, proces w pełni, powodu kosztów, koszt postępowań zażaleniowy, kompensata wzajemna, zapłata, pierwsza czynność procesowa, dzień wystąpienia, pozwany koszt, zażalenie, koszt procesu, sprzeciw od nakazów, wytoczenie powództwa, obowiązek zapłaty czynszu najmu, podstawa do zastosowania
Zobacz»

III Cz 1858/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 9 stycznia 2015

Data publikacji: 14 października 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • dąbek, koszt postępowań zażaleniowy, trudna sytuacja ekonomiczna, zażalenie, powodu kosztów, żądanie w niewielkim zakresie, ból nadgarstka, definitywne rozstrzygnięcie, oczywista bezzasadność roszczenia, całkowity uszczerbek, rozmiar doznanego uszczerbku, postanowienie sądu apelacyjnego, uwzględnienie zasady, koszt postępowania w oparciu, rozstrzygnięcie o zasadności roszczenia, zakończenie procesu leczenia, przeprowadzenie postępowania sądowego, zdrowie z powodu, cały koszt, zaskarżone postanowienie poprzez zasądzenie
Zobacz»

II Cz 116/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 12 marca 2015

Data publikacji: 15 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, powództwo obowiązane, zwrot kosztów nieopłaconej pomocy, zażalenie powoda, koszt postępowań zażaleniowy, pozwany koszt, radca prawny, towarzystwo, obowiązek zwrotu, system informacji prawnej, podstawa odstąpienia od obciążenia, niejednolitość orzecznictwa, uzasadniona podstawa do odstąpienia, uprzednie zwolnienie, zasadzenie zwrotu kosztów, strona przed wytoczeniem powództwa, odpowiedź na zażalenie, ewentualna zmiana zaskarżonego orzeczenia, koszt nieopłaconej pomocy prawnej, szczególności sprawy
Zobacz»

I ACz 1737/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 listopada 2014

Data publikacji: 24 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • siedziba, spółka, sytuacja majątkowa strony, koszt postępowań zażaleniowy, umowa o zarządzanie, upadłości dział, upadłość likwidacyjna, zażalenie powoda, interes wierzyciela, odpowiedź na wezwanie, osoba inwestora, zastępstwo procesowe jedynie, zmiana poprzez odstąpienie, cały ciężar odpowiedzialności, syndyk masy upadłości, przebieg procesów, sporna inwestycja, ogólna reguła obciążania stron, całość kosztów zastępstwa procesowego, radca prawny według norm
Zobacz»

III Cz 380/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 3 lipca 2019

Data publikacji: 21 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • dąbek, koszt postępowań zażaleniowy, ferowanie orzeczenia, koszt procesu, dodatkowy koszt procesu, możliwość zastosowania w sprawie, powództwo w części żądania, cofnięcie przez powódkę pozwu, część dochodzona należności, pozwany koszt, następstwo zawinionego zachowania, obowiązek spłaty zobowiązań, koszt procesu w związku, uiszczenie przez powódkę, sytuacja zasądzenia, opóźnienie w zakończeniu, zwolnienie powoda z obowiązku, postanowienie ugody, przedmiot ugody, rezultat działania
Zobacz»

II Cz 581/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 maja 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążenia powódki, pozwany, koszt procesu, koszt postępowań zażaleniowy, odpowiedź na zażalenie, odstąpienie od obciążania powoda, radca prawny, uznanie cofnięcia pozwu, własny zarzut, droga egzekucji, zaspokojenie całego roszczenia, norma procedury cywilnej, czynność dyspozycyjna, druga zasada, bezrobotna matka, kredyt i karta, podział majątku spadkowego, odrębna pozycja, sfera procesowa, wyrok zaoczny
Zobacz»

III Cz 141/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 21 maja 2020

Data publikacji: 5 listopada 2020

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • dąbek, koszt postępowań zażaleniowy, skuteczne cofnięcie, wytoczenie powództwa, pozwany, kwota przekazu, celu skontaktowania, część dochodzonego świadczenia, informacja o bezskuteczności, dysproporcja w sytuacji materialnej, brak logicznego powiązania, skutek podania, podanie przez powódkę, wola realizacji, granicą badania, cofnięcie przez powódkę pozwu, pozwany obowiązek, opóźnienie od kwot, znacząca dysproporcja, część dochodzonego roszczenia
Zobacz»

III Cz 152/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 4 czerwca 2019

Data publikacji: 21 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • podmiot legitymowany biernie, konsekwencja obciążenia, błędne zastosowanie i uznanie, koszt postępowań zażaleniowy, pozwany, cofnięcie pozwu, udzielona ochrona prawna, data wytoczenia pozwu, koszt procesu, legitymacja strony, przypadek sytuacji, postanowienie sądu najwyższe, możliwość odstępstwa, żądanie zwrotu kosztów procesu, przyczyna cofnięcia, odstąpienie od obciążenia powódki, zaspokojenie roszczenia powódki, zażalenie, wytoczenie sprawy, czynność konieczna
Zobacz»

VI Gz 204/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 1 października 2014

Data publikacji: 3 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • wydział gospodarczy, kloc, przyznanie kosztów postępowania zażaleniowego, profesjonalny pełnomocnik, wniosek o przyznanie kosztów, zażalenie na postanowienie sądu, postanowienie sądu rejonowego, cofnięcie pozwu, koszt postępowań zażaleniowy, skutek zażaleń, pisma procesowe, posiedzenie niejawne, wrzesień, powództwo, pismo z dni, myśl, pozwany, czerwiec, październik, roszczenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anita Sobota
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Bielsku Białej
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Faruga-Trzopek
Data wytworzenia informacji: