Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 644/19 - wyrok Sąd Okręgowy w Toruniu z 2019-07-18

I AGa 144/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 5 listopada 2020

Data publikacji: 19 marca 2021

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

dzień zapłaty, towar, faktura, transakcja handlowa, pozwany, należność, kwota, ustawowa odsetka za opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, towar, faktura, faktura vat, transakcja handlowa, pozwany, należność, kwota, szereg umów sprzedaży, całość towaru, pozwany towar, firma kurierska, miejsce dostawy, sprzedawca, cena za towary, wierzytelność, zamówiony towar, sporna faktura, termin płatności, ustawowa odsetka za opóźnienie
Zobacz»

IX GC 986/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 października 2016

Data publikacji: 12 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

dzień zapłaty, towar, faktura, kwota, pozwany, transakcja, pozew, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, towar, listopad, faktura, faktura vat, kwota, pozwany, sklep, odbiór towaru, transakcja, pozew, wytoczenie powództwa, dokument księgowy, pracownik powoda, świadczenie na raty, umowa sprzedaży, faktura załączona do pozwu, należność, potwierdzenie salda, wniosek pozwany o przeprowadzenie
Zobacz»

II C 1790/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 grudnia 2014

Data publikacji: 6 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

dzień zapłaty, faktura, kwota, pozwany, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, faktura, kwota, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, ratalna spłata zadłużenia, data stempla pocztowego, ugodowe rozstrzygnięcie, pozwany, zawarcie ugody, związek ze sprzedażą, wyznaczenie rozprawy, faktura korygująca, ugoda przedsądowa, nakaz zapłaty, dalsze oczekiwanie, zarządzenie wykonawcze, realizacja obowiązku zapłaty, referendarz sądu rejonowego, faktura vat
Zobacz»

V GC 895/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 16 stycznia 2018

Data publikacji: 2 września 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

transakcja handlowa, faktura, termin zapłaty w transakcjach, dzień zapłaty, należność, dowód przelewów, ustawa o terminach, kwota, pozwany, opóźnienie, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, faktura, termin zapłaty w transakcjach, dzień zapłaty, należność, dowód przelewów, dobosz, ustawa o terminach, odzyskiwanie należności, wierzyciel, kwota, pozwany, termin wyznaczony do zapłaty, spółka komandytowa, równowartość kwot, płatność, faktyczna zapłata, tysiąc, opóźnienie, odsetka
Zobacz»

V GC 590/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 24 lipca 2017

Data publikacji: 27 marca 2018

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

dzień zapłaty, faktura, towar, pozwany, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, faktura, towar, faktura vat, pozwany, kwota, pozwany towar, dostawa towaru, potwierdzenie salda, towar za pośrednictwem, przedstawicielka powodów, odpis faktury, dokument dostawy, pośrednictwo firmy, dział sprzedaży, miejsce dostawy, faktura załączona do pozwu, firma windykacyjna, wezwanie do zapłaty, osoba uprawniona do odbioru
Zobacz»

V GC 1036/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 28 listopada 2016

Data publikacji: 27 marca 2018

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

dzień zapłaty, faktura, towar, pozwany, nakaz zapłaty, sprzeciw, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, faktura, towar, faktura vat, pozwany, brak wykazania przez powódkę, sprzeciw od nakazu zapłaty, nakaz zapłaty, umowa sprzedaży, towar wyszczególniony w fakturach, odzwierciedlenie rzeczywistego stanu, podstawa do domniemania, dokonany zapis, sprzeciw, odbiór faktury, pieczęć firmowa, wydanie towarów, kwota, wydział gospodarczy w składzie, uznana faktura
Zobacz»

I AGa 124/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 grudnia 2019

Data publikacji: 29 marca 2021

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

dzień zapłaty, pozwany, przelew kwot, następująca faktura, transakcja handlowa, należność, towar
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, pozwany, firma, konto, faktura wystawiana przez powódkę, przelew kwot, odwołanie pełnomocnictwa, prezes zarządu komplementariusza, następująca faktura, sprzedaż, transakcja handlowa, wygaśnięcie umocowania, własna faktura, uznanie długu, masa towarowa, księgowy, przedstawiciel powodowej spółki, należność, dokonywanie przelewu, towar
Zobacz»

IX Ga 206/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2016

Data publikacji: 19 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

dzień zapłaty, towar, faktura, pozwany, kwota, odsetka, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, towar, termin wymagalności, faktura, pozwany, kwota, faktura vat, odsetka, należność, sądzie drugi, nowy fakt i dowód, podpis, druga instancja, związek z opóźnieniami, dłużnik, przedmiotowa apelacja, pierwsza instancja, pozwany towar, wyrok sądu najwyższy, postępowanie w zakresie należności
Zobacz»

I ACa 151/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2013

Data publikacji: 21 maja 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

dzień zapłaty, należność, pozwany, faktura, odsetka, termin zapłaty, towar
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, należność, pozwany, dniowy termin płatności, polecenie przelewów, faktura, odsetka, wyrok należności, uchylane pytanie, termin zapłaty, towar, następująca kwota, dzień wymagalności, faktura vat, ustawowe odsetki, termin wymagalności roszczenia, część postępowań, przetwórstwo tworzyw sztucznych, futro, dniowy termin zapłaty
Zobacz»

V GC 1434/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 5 lipca 2017

Data publikacji: 1 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

dzień zapłaty, faktura, kwota, pozwany, pozew, sprzeciw, usługa, nakaz zapłaty, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, potwierdzenie salda, faktura, rata w wysokościach, kwota, świadczenie usług weterynaryjnych, pozwany, faktura vat, pozew, stan rozrachunków, bura, sprzeciw, porozumienie, usługa, wezwanie do zapłaty, nakaz zapłaty, pozew faktury, ustawowa odsetka od kwot, sprzeciw od nakazu zapłaty, należność
Zobacz»

VI GC 259/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2016

Data publikacji: 12 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

dzień zapłaty, faktura, odsetka, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, faktura, odsetki ustawowe, umowa kompleksowa, odsetka, faktura vat, pozwany, pozwana energia elektryczna, dokument księgowy, odczyt licznika, tysiąc, pięć groszy, zawarcie umowy sprzedaży energii, strona za wynik sprawy, wysokość roszczenia, energia elektryczna do lokalu, umowa o dostarczanie energii, brak zamówień, kontekst istotny, zapłata za sprzedany towar
Zobacz»

VIII GC 180/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 15 czerwca 2020

Data publikacji: 21 września 2020

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

faktura, dzień zapłaty, towar, pozwany, nakaz zapłaty, transakcja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, dzień zapłaty, towar, przesłuchanie prezesa zarządu, prezes zarządu powodowego, sprzedażą pasz, faktura vat, pozwany, pasza dla zwierząt, zapłata kwot, nakaz zapłaty, powodowa spółka, podstawa sporu, transakcja, dokument rozliczeniowy, pieczątka firmy, dostawa produktów, termin płatności, skrót, współpraca
Zobacz»

I C 176/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 grudnia 2013

Data publikacji: 12 marca 2014

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

dzień zapłaty, faktura, kwota, pozwany, towar
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, faktura, kopia zamówienia, faktura vat, środek farmaceutyczny, prawidłowo wystawiona faktura, lista przewozowa, dokument rozliczeniowy, umowa, kwota, pozwany, świadczenie do czasu, towar, nota odsetkowa, doręczenie dokumentu, wymagalność, postępowanie mediacyjne, termin płatności, sposób spłaty należności, informacja o zakazie cesji
Zobacz»

IX GC 446/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2017

Data publikacji: 2 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

transakcja handlowa, faktura, towar, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, dzień zapłaty, nakaz zapłaty, pozew, termin zapłaty w transakcjach, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, strona powodowa, faktura, towar, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, należność główna, dzień zapłaty, nakaz zapłaty, pozew, tysiąc, sprzeciw od nakazu zapłaty, termin zapłaty w transakcjach, świadczenie wzajemne, należność, przedmiotowa faktura, pozwana spółka, faktura dołączona do pozwu, dłużnik, umowa
Zobacz»

I C 638/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 4 grudnia 2012

Data publikacji: 21 lutego 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

dzień zapłaty, pozwany, faktura, termin zapłaty, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, zakończenie sprzedaży, sprzedaż zakładów, zakład masarski, tucznik, pozwany, faktura, zażalenie na koszty, dochodzona należność, indywidualne gospodarstwo rolne, termin zapłaty, wezwanie do zapłaty, powodu należności, kwota, aktualne trudności, zastrzeżenie świadczenia, świadczenie pieniężne zgodnie, wyżej opisany stan faktyczny, etap sprzedaży, towar wartości
Zobacz»

V GC 233/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2019

Data publikacji: 8 listopada 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

faktura, transakcja handlowa, dzień zapłaty, odsetka za opóźnienie, ustawa o terminach, termin zapłaty w transakcjach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, faktura vat, transakcja handlowa, termin płatności, dzień zapłaty, szpital, uznanie powództwa, odsetka za opóźnienie, umowa kompleksowa, usługa dystrybucji, odczyt poboru, ustawa o terminach, pobór energii elektrycznej, dokonywany odczyt, sprzedana energia elektryczna, obrót konta, treść wystawionych faktur, termin zapłaty w transakcjach, zakres należności, kwestia zasądzenia
Zobacz»

I C 1/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 3 grudnia 2020

Data publikacji: 31 sierpnia 2021

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

transakcja handlowa, faktura, odsetka ustawowa za opóźnienie, pozwany, pozew, dzień zapłaty, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, faktura, odsetka ustawowa za opóźnienie, zbiorcza faktura, kwota rekompensaty, faktura cząstkowa, dzień wniesienia pozwu, produkt leczniczy, pozwany, spółka komandytowa, opóźnienie od kwot, dostawa produktów, pozew do dnia zapłaty, pozew, połowa kosztów procesu, data stempla, dzień zapłaty, skapitalizowana odsetka, należność, podmiot leczniczy
Zobacz»

XVII GC 3212/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 maja 2015

Data publikacji: 7 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

faktura, termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, odsetka, dzień zapłaty, nakaz zapłaty, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, odzyskiwanie należności, dzień otrzymania faktury, składanie pozwów, odsetka, dzień zapłaty, nakaz zapłaty, dzień składania, ustawa z dniem, wywóz nieczystości, wytoczenie powództwa, opłata za wykonanie, dzień od dnia otrzymania, powództwo do dnia zapłaty, odpad, termin płatności, pozew, teren budowy
Zobacz»

VI GC 78/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2014

Data publikacji: 11 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

dzień zapłaty, faktura, pozwany, sprzeciw, usługa, nakaz zapłaty, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • cedent, dzień zapłaty, faktura, abonament, faktura vat, monitoring pojazdów, przelew, pozwany, pozycjonowanie, system monitoringu, działanie systemów, sprzeciw, usługa, umowa, sprzedaż wierzytelności, aktualizacja systemu, monitorowanie systemów, nakaz zapłaty, kwota, załącznik
Zobacz»

I C 2114/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 września 2020

Data publikacji: 21 grudnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

transakcja handlowa, faktura, odsetka ustawowa za opóźnienie, należność, termin zapłaty w transakcjach, pozwany, pozew, dzień zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, odzyskiwanie należności, faktura, należność główna, odsetka ustawowa za opóźnienie, należność, termin zapłaty w transakcjach, pozwany, pozwany szpital, powodowa spółka, wymagalność, wierzyciel, wytoczenie powództwa, polubowne rozwiązanie, produkt leczniczy, zawezwanie do próby ugodowej, strona powodowa, umowa na dostawy, pozew, dzień zapłaty
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Gorzycka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Barbara Wiśniewska
Data wytworzenia informacji: