Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 644/19 - wyrok Sąd Okręgowy w Toruniu z 2019-07-18

Sygn. akt I C 644/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 lipca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Barbara Wiśniewska

Protokolant: sekretarz sądowy Grzegorz Nitka

po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2019 r. w Toruniu

sprawy z powództwa T. (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w T.

przeciwko R. (...) w G.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego R. (...) w G. na rzecz powoda T. (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w T. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwot i dat:

od kwoty 27,09 zł od dnia 26-10-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 144,26 zł od dnia 27-10-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 165,24 zł od dnia 31-10-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 209,95 zł od dnia 01-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 1717,29 zł od dnia 03-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 1 059,15 zł od dnia 03-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 93,04 zł od dnia 06-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 202,50 zł od dnia 07-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 193,54 zł od dnia 10-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 624,02 zł od dnia 13-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 617,99 zł od dnia 13-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 2 649,02 zł od dnia 17-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 71,28 zł od dnia 17-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 1 022,96 zł od dnia 20-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 1 895,22 zł od dnia 27-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 257,26 zł od dnia 28-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 96,39 zł od dnia 11-12-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 139,97 zł od dnia 11-12-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 774,14 zł od dnia 12-12-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 54,00 zł od dnia 18-12-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 387,83 zł od dnia 19-12-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 201,47 zł od dnia 24-12-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 209,95 zł od dnia 25-12-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 193,54 zł od dnia 28-12-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 297,66 zł od dnia 29-12-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 459,65 zł od dnia 01-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 153,71 zł od dnia 05-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 1 093,83 zł od dnia 08-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 549,29 zł od dnia 08-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 482,61 zł od dnia 09-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 521,96 zł od dnia 15-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 162,00 zł od dnia 15-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 135,00 zł od dnia 15-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 63,83 zł od dnia 15-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 1 003,64 zł od dnia 15-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 330,16 zł od dnia 22-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 420,87 zł od dnia 22-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 373,46 zł od dnia 22-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

II.  zasądza od pozwanego R. (...) w G. na rzecz powoda T. (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w T. kwotę 613 240,42 zł (sześćset trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych, czterdzieści dwa grosze) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od następujących kwot i dat

od kwoty 142 487,99 zł od dnia 31-10-2018 do dnia zapłaty,

od kwoty 20 698,85 zł od dnia 31-10-2018 do dnia zapłaty,

od kwoty 32 195,48 zł od dnia 31-10-2018 do dnia zapłaty,

od kwoty 1 033,56 zł od dnia 30-11-2018 do dnia zapłaty,

od kwoty 12 386,91 zł od dnia 30-11-2018 do dnia zapłaty,

od kwoty 18 400,34 zł od dnia 30-11-2018 do dnia zapłaty,

od kwoty 168 482,88 zł od dnia 01-12-2018 do dnia zapłaty,

od kwoty 432,00 zł od dnia 04-12-2018 do dnia zapłaty,

od kwoty 47 098,72 zł od dnia 01-01-2019 do dnia zapłaty,

od kwoty 99 647,32 zł od dnia 01-01-2019 do dnia zapłaty,

od kwoty 36 220,39 zł od dnia 01-01-2019 do dnia zapłaty,

od kwoty 29 533,58 zł od dnia 01-01-2019 do dnia zapłaty,

od kwoty 2 343,60 zł od dnia 05-01-2019 do dnia zapłaty,

od kwoty 2 019,60 zł od dnia 08-01-2019 do dnia zapłaty,

od kwoty 259,20 zł od dnia 22-01-2019 do dnia zapłaty,

III.  umarza postępowanie w części dotyczącej zapłaty kwoty 19 054,77 zł (dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery złote, siedemdziesiąt siedem groszy),

IV.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

V.  nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Toruniu na rzecz powoda kwotę 476,50 zł (czterysta siedemdziesiąt sześć złotych, pięćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu części opłaty,

VI.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 41 955,50 zł (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych, pięćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu.

IC 644/19 Uzasadnienie

Powód wniósł o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym , aby pozwany zapłacił powodowi kwotę 632 295,19 zł (sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewiętnaście groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwot i dat :

od kwoty

27,09

od dnia

26-10-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

144,26

od dnia

27-10-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

142 487,99

od dnia

31-10-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

20 698,85

od dnia

31-10-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

32 360,72

od dnia

31-10-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

209,95

od dnia

01-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

1 717,29

od dnia

03-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

1 059,15

od dnia

03-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

93,04

od dnia

06-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

202,50

od dnia

07-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

193,54

od dnia

10-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

624,02

od dnia

11-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

617,99

od dnia

13-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

2 649,02

od dnia

17-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

71,28

od dnia

17-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

1 022,96

od dnia

19-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

1 895,22

od dnia

26-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

257,26

od dnia

28-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

18 400,34

od dnia

30-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

1 033,56

od dnia

30-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

12 386,91

od dnia

30-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

168 482,88

od dnia

01-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

432,00

od dnia

04-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

96,39

od dnia

09-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

139,97

od dnia

10-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

774,14

od dnia

12-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

54,00

od dnia

18-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

387,83

od dnia

19-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

201,47

od dnia

24-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

209,95

od dnia

24-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

193,54

od dnia

26-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

297,66

od dnia

29-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

47 098,72

od dnia

31-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

99 647,32

od dnia

31-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

36 220,39

od dnia

31-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

29 533,58

od dnia

31-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

459,65

od dnia

31-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

2 343,60

od dnia

05-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

153,71

od dnia

05-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

2 019,60

od dnia

06-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

1 093,83

od dnia

07-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

549,29

od dnia

07-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

482,61

od dnia

09-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

521,96

od dnia

13-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

162,00

od dnia

13-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

135,00

od dnia

13-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

63,83

od dnia

14-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

1 003,64

od dnia

15-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

259,20

od dnia

20-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

330,16

od dnia

21-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

420,87

od dnia

21-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

373,46

od dnia

22-01-2019

do dnia zapłaty,

wraz z kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W razie wniesienia przez pozwanego sprzeciwu powód wniósł o

1.  zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 632 295,19 zł (sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewiętnaście groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych:

od kwoty

27,09

od dnia

26-10-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

144,26

od dnia

27-10-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

142 487,99

od dnia

31-10-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

20 698,85

od dnia

31-10-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

32 360,72

od dnia

31-10-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

209,95

od dnia

01-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

1 717,29

od dnia

03-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

1 059,15

od dnia

03-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

93,04

od dnia

06-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

202,50

od dnia

07-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

193,54

od dnia

10-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

624,02

od dnia

11-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

617,99

od dnia

13-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

2 649,02

od dnia

17-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

71,28

od dnia

17-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

1 022,96

od dnia

19-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

1 895,22

od dnia

26-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

257,26

od dnia

28-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

18 400,34

od dnia

30-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

1 033,56

od dnia

30-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

12 386,91

od dnia

30-11-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

168 482,88

od dnia

01-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

432,00

od dnia

04-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

96,39

od dnia

09-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

139,97

od dnia

10-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

774,14

od dnia

12-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

54,00

od dnia

18-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

387,83

od dnia

19-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

201,47

od dnia

24-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

209,95

od dnia

24-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

193,54

od dnia

26-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

297,66

od dnia

29-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

47 098,72

od dnia

31-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

99 647,32

od dnia

31-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

36 220,39

od dnia

31-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

29 533,58

od dnia

31-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

459,65

od dnia

31-12-2018

do dnia zapłaty,

od kwoty

2 343,60

od dnia

05-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

153,71

od dnia

05-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

2 019,60

od dnia

06-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

1 093,83

od dnia

07-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

549,29

od dnia

07-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

482,61

od dnia

09-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

521,96

od dnia

13-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

162,00

od dnia

13-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

135,00

od dnia

13-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

63,83

od dnia

14-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

1 003,64

od dnia

15-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

259,20

od dnia

20-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

330,16

od dnia

21-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

420,87

od dnia

21-01-2019

do dnia zapłaty,

od kwoty

373,46

od dnia

22-01-2019

do dnia zapłaty,

Nadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego określonych według norm przepisanych;

W uzasadnieniu powód podniósł, że sprzedał pozwanemu materiały opatrunkowe oraz wykonał usługi sterylizacji. Pozwany otrzymał towar wskazany w tych fakturach i zobowiązany był zapłacić za otrzymany towar i wykonane usługi:

kwotę

27,09

do dnia

25-10-2018

zgodnie z fakturą nr

101316851

z dnia

10-09-2018

kwotę

144,26

do dnia

26-10-2018

zgodnie z fakturą nr

101317413

z dnia

11-09-2018

kwotę

142 487,99

do dnia

30-10-2018

zgodnie z fakturą nr

101330235

z dnia

30-09-2018

kwotę

20 698,85

do dnia

30-10-2018

zgodnie z fakturą nr

101312498

z dnia

31-08-2018

kwotę

32 360,72

do dnia

30-10-2018

zgodnie z fakturą nr

101312489

z dnia

31-08-2018

kwotę

209,95

do dnia

31-10-2018

zgodnie z fakturą nr

101312264

z dnia

01-09-2018

kwotę

1 717,29

do dnia

02-11-2018

zgodnie z fakturą nr

101312274

z dnia

03-09-2018

kwotę

1 059,15

do dnia

02-11-2018

zgodnie z fakturą nr

101312268

z dnia

03-09-2018

kwotę

93,04

do dnia

05-11-2018

zgodnie z fakturą nr

101315360

z dnia

06-09-2018

kwotę

202,50

do dnia

06-11-2018

zgodnie z fakturą nr

101316363

z dnia

07-09-2018

kwotę

193,54

do dnia

09-11-2018

zgodnie z fakturą nr

101316856

z dnia

10-09-2018

kwotę

624,02

do dnia

10-11-2018

zgodnie z fakturą nr

101317671

z dnia

11-09-2018

kwotę

617,99

do dnia

12-11-2018

zgodnie z fakturą nr

101327329

z dnia

28-09-2018

kwotę

2 649,02

do dnia

16-11-2018

zgodnie z fakturą nr

101328540

z dnia

02-10-2018

kwotę

71,28

do dnia

16-11-2018

zgodnie z fakturą nr

101328692

z dnia

02-10-2018

kwotę

1 022,96

do dnia

18-11-2018

zgodnie z fakturą nr

101322297

z dnia

19-09-2018

kwotę

1 895,22

do dnia

25-11-2018

zgodnie z fakturą nr

101325364

z dnia

26-09-2018

kwotę

257,26

do dnia

27-11-2018

zgodnie z fakturą nr

101327273

z dnia

28-09-2018

kwotę

18 400,34

do dnia

29-11-2018

zgodnie z fakturą nr

101328409

z dnia

30-09-2018

kwotę

1 033,56

do dnia

29-11-2018

zgodnie z fakturą nr

101328406

z dnia

30-09-2018

kwotę

12 386,91

do dnia

29-11-2018

zgodnie z fakturą nr

101328397

z dnia

30-09-2018

kwotę

168 482,88

do dnia

30-11-2018

zgodnie z fakturą nr

101346376

z dnia

31-10-2018

kwotę

432,00

do dnia

03-12-2018

zgodnie z fakturą nr

101330521

z dnia

04-10-2018

kwotę

96,39

do dnia

08-12-2018

zgodnie z fakturą nr

101332321

z dnia

09-10-2018

kwotę

139,97

do dnia

09-12-2018

zgodnie z fakturą nr

101333162

z dnia

10-10-2018

kwotę

774,14

do dnia

11-12-2018

zgodnie z fakturą nr

101334941

z dnia

12-10-2018

kwotę

54,00

do dnia

17-12-2018

zgodnie z fakturą nr

101337330

z dnia

18-10-2018

kwotę

387,83

do dnia

18-12-2018

zgodnie z fakturą nr

101337946

z dnia

19-10-2018

kwotę

201,47

do dnia

23-12-2018

zgodnie z fakturą nr

101346800

z dnia

08-11-2018

kwotę

209,95

do dnia

23-12-2018

zgodnie z fakturą nr

101339506

z dnia

24-10-2018

kwotę

193,54

do dnia

25-12-2018

zgodnie z fakturą nr

101341272

z dnia

26-10-2018

kwotę

297,66

do dnia

28-12-2018

zgodnie z fakturą nr

101341755

z dnia

29-10-2018

kwotę

47 098,72

do dnia

30-12-2018

zgodnie z fakturą nr

101360613

z dnia

30-11-2018

kwotę

99 647,32

do dnia

30-12-2018

zgodnie z fakturą nr

101360612

z dnia

30-11-2018

kwotę

36 220,39

do dnia

30-12-2018

zgodnie z fakturą nr

101344382

z dnia

31-10-2018

kwotę

29 533,58

do dnia

30-12-2018

zgodnie z fakturą nr

101344372

z dnia

31-10-2018

kwotę

459,65

do dnia

30-12-2018

zgodnie z fakturą nr

101343317

z dnia

31-10-2018

kwotę

2 343,60

do dnia

04-01-2019

zgodnie z fakturą nr

101344335

z dnia

05-11-2018

kwotę

153,71

do dnia

04-01-2019

zgodnie z fakturą nr

101344102

z dnia

05-11-2018

kwotę

2 019,60

do dnia

05-01-2019

zgodnie z fakturą nr

101345639

z dnia

06-11-2018

kwotę

1 093,83

do dnia

06-01-2019

zgodnie z fakturą nr

101347122

z dnia

07-11-2018

kwotę

549,29

do dnia

06-01-2019

zgodnie z fakturą nr

101347093

z dnia

07-11-2018

kwotę

482,61

do dnia

08-01-2019

zgodnie z fakturą nr

101347554

z dnia

09-11-2018

kwotę

521,96

do dnia

12-01-2019

zgodnie z fakturą nr

101348525

z dnia

13-11-2018

kwotę

162,00

do dnia

12-01-2019

zgodnie z fakturą nr

101348795

z dnia

13-11-2018

kwotę

135,00

do dnia

12-01-2019

zgodnie z fakturą nr

101348415

z dnia

13-11-2018

kwotę

63,83

do dnia

13-01-2019

zgodnie z fakturą nr

101349021

z dnia

14-11-2018

kwotę

1 003,64

do dnia

14-01-2019

zgodnie z fakturą nr

101350238

z dnia

15-11-2018

kwotę

259,20

do dnia

19-01-2019

zgodnie z fakturą nr

101352857

z dnia

20-11-2018

kwotę

330,16

do dnia

20-01-2019

zgodnie z fakturą nr

101353244

z dnia

21-11-2018

kwotę

420,87

do dnia

20-01-2019

zgodnie z fakturą nr

101352950

z dnia

21-11-2018

kwotę

373,46

do dnia

22-01-2019

zgodnie z fakturą nr

101354189

z dnia

23-11-2018

Na okoliczność wykonania zobowiązania powoda złożono faktury potwierdzające sprzedaż i wykonane usługi. Powód podniósł, że podjął próbę pozasądowego załatwienia sporu. Powód wezwał pozwanego do zapłaty pismem z dnia 24 stycznia 2019 r. wskazując jednocześnie, że istnieje możliwość zmiany terminów wymagalności należności objętych wezwaniem na podstawie, sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności, porozumienia o zasadach spłaty zadłużenia..

Pozwany nie odpowiedział na propozycję zawarcia ugody i nie dokonał spłaty należności.

W dniu 18.03. 2019r Sąd Okręgowy w Toruniu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty. W sprzeciwie pozwany zaskarżył nakaz zapłaty w całości to jest w zakresie zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty 632.295,19 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz w zakresie zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty 7.903.75 zł tytułem kosztów postępowania. Pozwany wniósł o

1/ uchylenie w/w nakazu zapłaty w całości i oddalenie powództwa w całości

2/ zwolnienie pozwanego z kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów związanych z wniesieniem niniejszego sprzeciwu.

W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany kwestionował zasadność wniesienia pozwu co do zaskarżonej kwoty, a tym samym zasadność wydania zaskarżonego nakazu zapłaty.

Pozwany w sprzeciwie podniósł jedynie, że w dniu 20.02.2019 r. dokonał zapłaty kwoty 19.054,77 zł która została zasądzona w/w nakazie zapłaty. Innych zarzutów nie wskazano.

Nadto pozwany podnosił, że powinien być zwolniony z obowiązku zwrotu kosztów procesu na rzecz powoda z uwagi na swoje ubóstwo. Złożył wykazy należności zasądzonych od pozwanego i tych, odnośnie do których toczy się już egzekucja.

Powódka co do kwoty 19.054,77 zł cofnęła pozew i zrzekła się roszczenia zaś w piśmie z 6.06. 2019r( k 166) sprecyzowała żądanie pozwu wskazując w jaki sposób zaliczono wpłatę uiszczoną przez pozwanego 20.02. 2019r ( po wniesieniu pozwu). Żądanie pozwu sprecyzowano w ten sposób, że powód wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 613 240,42 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych:

od kwoty 27,09 zł od dnia 26-10-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 144,26 zł od dnia 27-10-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 142 487,99 zł od dnia 31-10-2018 do dnia zapłaty,

od kwoty 20 698,85 zł od dnia 31-10-2018 do dnia zapłaty,

od kwoty 165,24 zł od dnia 31-10-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 32 195,48 zł od dnia 31-10-2018 do dnia zapłaty,

od kwoty 209,95 zł od dnia 01-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 1717,29 zł od dnia 03-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 1 059,15 zł od dnia 03-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 93,04 zł od dnia 06-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 202,50 zł od dnia 07-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 193,54 zł od dnia 10-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 624,02 zł od dnia 11-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 617,99 zł od dnia 13-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 2 649,02 zł od dnia 17-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 71,28 zł od dnia 17-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 1 022,96 zł od dnia 19-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 1 895,22 zł od dnia 26-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 257,26 zł od dnia 28-11-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 18 400,34 zł od dnia 30-11-2018 do dnia zapłaty,

ód kwoty 1 033,56 zł od dnia 30-11-2018 do dnia zapłaty,

od kwoty 12 386,91 zł od dnia 30-11-2018 do dnia zapłaty,

od kwoty 168 482,88 zł od dnia 01-12-2018 do dnia zapłaty,

od kwoty 432,00 zł od dnia 04-12-2018 do dnia zapłaty,

od kwoty 96,39 zł od dnia 09-12-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 139,97 zł od dnia 10-12-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 774,14 zł od dnia 12-12-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 54,00 zł od dnia 18-12-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 387,83 zł od dnia 19-12-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 201,47 zł od dnia 24-12-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 209,95 zł od dnia 24-12-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 193,54 zł od dnia 26-12-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 297,66 zł od dnia 29-12-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 47 098,72 zł od dnia 31-12-2018 do dnia zapłaty,

Od kwoty 99 647,32 zł od dnia 31-12-2018 do dnia zapłaty,

od kwoty 36 220,39 zł od dnia 31-12-2018 do dnia zapłaty,

od kwoty 29 533,58 zł od dnia 31-12-2018 do dnia zapłaty,

od kwoty 459,65 zł od dnia 31-12-2018 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 2 343,60 zł od dnia 05-01-2019 do dnia zapłaty,

od kwoty 153,71 zł od dnia 05-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 2 019,60 zł od dnia 06-01-2019 do dnia zapłaty,

od kwoty 1 093,83 zł od dnia 07-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 549,29 zł od dnia 07-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 482,61 zł od dnia 09-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 521,96 zł od dnia 13-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 162,00 zł od dnia 13-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 135,00 zł od dnia 13-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 63,83 zł od dnia 14-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 1 003,64 zł od dnia 15-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 259,20 zł od dnia 20-01-2019 do dnia zapłaty,

od kwoty 330,16 zł od dnia 21-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 420,87 zł od dnia 21-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

od kwoty 373,46 zł od dnia 22-01-2019 do dnia 20 lutego 2019 r,

wraz z kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Uzasadniając swoje stanowisko powód wskazał, że pozwany po wytoczeniu pozwu w dniu 20 lutego 2019 dokonał na poczet należności dochodzonych w niniejszym postępowaniu, wpłaty w wysokości 19 054,77 zł.

Wskazana kwota została zarachowana na poczet należności wskazanych w następujących fakturach:

101316851 na kwotę 27,09 zł należność została spłacona w całości,

101317413 na kwotę 144,26 zł należność została spłacona w całości,

101312489 na kwotę 32360,72 zł - należność została spłacona w jedynie w części wynoszącej 165,25zł, do zapłacenia pozostaje nadal kwota 32 195,48 zł

101312264 na kwotę 209,95 zł należność została spłacona w całości,

101312274 na kwotę 1717,29 zł należność została spłacona w całości,

101312268 na kwotę 1 059,15 zł należność została spłacona w całości,

101315360 na kwotę 93,04 zł należność została spłacona w całości,

101316363 na kwotę 202,50 zł należność została spłacona w całości,

101316856 na kwotę 193,54 zł należność została spłacona w całości,

101317671 na kwotę 624,02 zł należność została spłacona w całości,

101327329 na kwotę 617,99 zł należność została spłacona w całości,

101328540 na kwotę 2 649,02 zł należność została spłacona w całości,

101328692 na kwotę 71,28 zł należność została spłacona w całości,

101322297 na kwotę 1 022,96 zł należność została spłacona w całości,

101325364 na kwotę 1 895,22 zł należność została spłacona w całości,

101327273 na kwotę 257,26 zł należność została spłacona w całości

101332321 na kwotę 96,39 zł należność została spłacona w całości,

101333162 na kwotę 139,97 zł należność została spłacona w całości,

101334941 na kwotę 774,14 zł należność została spłacona w całości,

101337330 na kwotę 54,00 zł należność została spłacona w całości,

101337946 na kwotę 387,83 zł należność została spłacona w całości,

101346800 na kwotę 201,47 zł należność została spłacona w całości,

101339506 na kwotę 209,95 zł należność została spłacona w całości,

101341272 na kwotę 193,54 zł należność została spłacona w całości,

101341755 na kwotę 297,66 zł należność została spłacona w całości,

101343317 na kwotę 459,65 zł należność została spłacona w całości,

101344102 na kwotę 153,71 zł należność została spłacona w całości,

101347122 na kwotę 1 093,83 zł należność została spłacona w całości,

101347093 na kwotę 549,29 zł należność została spłacona w całości,

101347554 na kwotę 482,61 zł należność została spłacona w całości,

101348525 na kwotę 521,96 zł należność została spłacona w całości,

101348795 na kwotę 162,00 zł należność została spłacona w całości,

101348415 na kwotę 135,00 zł należność została spłacona w całości,

101349021 na kwotę 63,83 zł należność została spłacona w całości,

101350238 na kwotę 1 003,64 zł należność została spłacona w całości,

101353244 na kwotę 330,16 zł należność została spłacona w całości,

101352950 na kwotę 420,87 zł należność została spłacona w całości,

101354189 na kwotę 373,46 zł należność została spłacona w całości.

W ocenie powoda częściowe cofniecie pozwu co do kwoty 19 054,77 zł wraz ze zrzeczeniem się roszczenia w tej części było konieczne i uzasadnione.

Zasadna też była zmiana żądania pozwu w części dotyczącej ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz podtrzymanie żądania pozwu w odniesieniu do pozostałej części należności głównej tj. kwoty 613 240,42 zł oraz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

T. (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w T. dostarczała pozwanemu R. (...) w G. materiały opatrunkowe oraz wykonywała usługi sterylizacji. Pozwany szpital otrzymał towar oraz wykonano zlecone usługi. Powódka za dostarczony towar i usługi wystawiła 52 faktury .Do dnia wpływu pozwu pozwany nie uiścił zaległej należności na rzecz powódki.

Powód pismem z 24 stycznia 2019r wezwał pozwanego do zapłaty opóźnionych należności niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Wskazano wymagalną na dzień 24.01. 2019r należność na rzecz powoda w kwocie łącznej 1.261.247,08 zł . Poinformowano, iż w przypadku braku zapłaty powód wystąpi z pozwem do sądu. Wskazano numer konta bankowego właściwego do wpłaty zaległej należności. Podniesiono, że ugoda co do zapłaty jest możliwa tylko w przypadku określenia przez dłużnika zasad spłaty zadłużenia.

( k8 wezwanie powódki z 24.01. 2019r).

Pomimo wystawienia faktur wyżej oznaczonych ze wskazaniem kwot do zapłaty i terminów płatności pozwany do dnia wpływu pozwu nie uiściła należności na rzecz powoda. Jedynie w dniu 20 lutego 2019r, już po wniesieniu pozwu w przedmiotowej sprawie, uiszczono kwotę 19.054,77 zł . Uiszczona kwota została rozliczona na poczet następujących faktur.

101316851 na kwotę 27,09 zł należność została spłacona w całości,

101317413 na kwotę 144,26 zł należność została spłacona w całości,

101312489 na kwotę 32.360,72 zł - należność została spłacona w jedynie w części wynoszącej 165,25zł, do zapłacenia pozostaje nadal kwota 32 195,48 zł

101312264 na kwotę 209,95 zł należność została spłacona w całości,

101312274 na kwotę 1717,29 zł należność została spłacona w całości,

101312268 na kwotę 1 059,15 zł należność została spłacona w całości,

101315360 na kwotę 93,04 zł należność została spłacona w całości,

101316363 na kwotę 202,50 zł należność została spłacona w całości,

101316856 na kwotę 193,54 zł należność została spłacona w całości,

101317671 na kwotę 624,02 zł należność została spłacona w całości,

101327329 na kwotę 617,99 zł należność została spłacona w całości,

101328540 na kwotę 2 649,02 zł należność została spłacona w całości,

101328692 na kwotę 71,28 zł należność została spłacona w całości,

101322297 na kwotę 1 022,96 zł należność została spłacona w całości,

101325364 na kwotę 1 895,22 zł należność została spłacona w całości,

101327273 na kwotę 257,26 zł należność została spłacona w całości

101332321 na kwotę 96,39 zł należność została spłacona w całości,

101333162 na kwotę 139,97 zł należność została spłacona w całości,

101334941 na kwotę 774,14 zł należność została spłacona w całości,

101337330 na kwotę 54,00 zł należność została spłacona w całości,

101337946 na kwotę 387,83 zł należność została spłacona w całości,

101346800 na kwotę 201,47 zł należność została spłacona w całości,

101339506 na kwotę 209,95 zł należność została spłacona w całości,

101341272 na kwotę 193,54 zł należność została spłacona w całości,

101341755 na kwotę 297,66 zł należność została spłacona w całości,

101343317 na kwotę 459,65 zł należność została spłacona w całości,

101344102 na kwotę 153,71 zł należność została spłacona w całości,

101347122 na kwotę 1 093,83 zł należność została spłacona w całości,

101347093 na kwotę 549,29 zł należność została spłacona w całości,

101347554 na kwotę 482,61 zł należność została spłacona w całości,

101348525 na kwotę 521,96 zł należność została spłacona w całości,

101348795 na kwotę 162,00 zł należność została spłacona w całości,

101348415 na kwotę 135,00 zł należność została spłacona w całości,

101349021 na kwotę 63,83 zł należność została spłacona w całości,

101350238 na kwotę 1 003,64 zł należność została spłacona w całości,

101353244 na kwotę 330,16 zł należność została spłacona w całości,

101352950 na kwotę 420,87 zł należność została spłacona w całości,

101354189 na kwotę 373,46 zł należność została spłacona w całości.

Pozwany nie jest podmiotem gospodarczym, nie wypracowuje zysku, funkcjonuje w systemie finansów publicznych, realizuje świadczenia zdrowotne. Odnośnie do pozwanego prowadzone są egzekucje w związku z nieterminowym wykonywaniem zobowiązań. Na dzień 22.02. 2019r zajęcia dotyczą łącznej kwoty 9.930.925,71 zł.

( wykaz głównego księgowego pozwanego). Należności zasądzone od pozwanego nakazami zapłaty na dzień 22.02. 2019r stanowią łącznie kwotę 13.405. 973 ,98zł

( k143 v wykaz głównego księgowego pozwanego)

Rachunek zysków i strat pozwanego na dzień 30.09. 2018r wykazywał stratę – 35 035 483,30zł ( wynik bez amortyzacji - 19 094 268,96).

( rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 30.09. 2018r k 138 )

Sąd Okręgowy w Toruniu nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z 18 marca 2019r w sprawie INc 47/19 zasądził należność żądaną w pozwie od pozwanego . Pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty zaskarżając nakaz zapłaty w całości. W sprzeciwie pozwany podniósł wyłącznie fakt, że w dniu 20 lutego 2019r zapłacił na rzecz powoda tytułem należności żądanej w pozwie kwotę 19.054, 77zł. Innych okoliczności czy też zarzutów nie podnoszono. Dołączono dowód przelewu kwoty 19 054, 77zł oraz dokumenty na okoliczność sytuacji finansowej pozwanego. Zgodnie z art. 503 &1 kpc pozwany w sprzeciwie ma obowiązek przedstawić zarzuty, które pod rygorem utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór oraz ma obowiązek przedstawić okoliczności faktyczne i dowody. Pozwany działający przez pełnomocnika profesjonalnego nie przedstawił żadnych dowodów i okoliczności faktycznych, z wyjątkiem dowodu przelewu kwoty w/w( odnośnie do której powód cofnął pozew ze zrzeczeniem się roszczenia,) które podważałyby zasadność powództwa. Sytuacja finansowa pozwanego, na okoliczność której dołączono dokumenty , nie uzasadnia niewykonywania zobowiązań wobec wierzyciela.

Zgodnie z art. 535 &1 kc przez umowę sprzedaży sprzedawca z zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić cenę. Powód dostarczył pozwanemu towar. Pozwany, działający przez pełnomocników profesjonalnych, nie przedstawił sądowi do zamknięcia rozprawy żadnych wniosków dowodowych na okoliczność, że towaru nie otrzymał. Podniósł jedynie, że po złożeniu pozwu zapłacił kwotę 19.054,77 zł na poczet należności pozwu. Odnośnie do tej kwoty powód cofnął pozew i zrzekł się roszczenia co skutkował umorzeniem postępowania w tym zakresie. Skoro powód wykonał swoje zobowiązanie dostarczając towar i wykonując usługę to pozwany powinien w myśl przepisu wyżej wskazanego zapłacić cenę. Pozwany nie wykonał swojego zobowiązania wobec czego należało na mocy art. 471 kc zasądzić kwotę żądaną przez powoda a w zakresie cofniętego powództwa umorzyć postępowanie na mocy art. 203&1 kpc w związku z art. 355&1 kpc . Zgodnie z art. 505 &1 kpc, wobec prawidłowego wniesienia sprzeciwu uprzednio wydany nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym utracił moc. Pozwany opóźniał się ze spełnieniem świadczenia wobec tego należało zasądzić żądane odsetki. Zgodnie z treścią ustawy z 8 marca 2013r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych art. 2 ( dotyczący zakresu podmiotowego ustawy) przepisy tej ustawy stosuje się do transakcji handlowych, których stronami są podmioty, o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych a podmioty tworzące sektor finansów publicznych to między innymi samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ( art. 9 pkt 10 ustawy z 27.08. 2009r o finansach publicznych Dz.U 2009 157. 1240 ze. zm.) W myśl art. 8 ust.1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w transakcjach handlowych , w których dłużnikiem jest podmiot publiczny ( szpital) , wierzycielowi bez wezwania przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres od wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty jeśli wierzyciel spełnił swoje świadczenie i nie otrzymał zapłaty w terminie. Zgodnie z ust.2 art. 8 w/w ustawy termin zapłaty określony w umowie nie może przekroczyć 60 dni od doręczenia dłużnikowi faktury w transakcjach handlowych, których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust 1 pkt 2-4 ustawy z 15.04. 2011r o działalności leczniczej. Wobec powyższego do pozwanego, który jest podmiotem z sektora finansów publicznych, mają zastosowanie przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i należało zasądzić odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych na podstawie przepisów wyżej wskazanych . Zgodnie z art. 115 kc, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę , termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Żądnie pozwu wymagało korekty w zakresie niektórych dat, od których naliczano odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Gdy koniec terminu do wykonania zobowiązania pozwanego przypadał na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub sobotę należało wskazać jako początek biegu odsetek dzień następny, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Wobec tego skorygowano daty początkowe biegu odsetek w pkt I wyroku z: 11.11. 2018r. na 13.11.2018r. ( co do kwoty 624,02zł), 19.11. 2018r. na 20.11. 2018r .( co do kwoty 1022,96zł), 26.11.2018r. na 27.11. 2018r. ( co do kwoty 1895,22zł), 9.12. 2018r. na 11.12. 2018r .( co do kwoty 96,39 zł), 10.12. 2018r. na 11.12. 2018r .( co do kwoty 139,97zł), 24.12.2018r na 25.12. 2018r. ( co do kwoty 209,95zł), 26.12.2018r. na 28.12. 2018r. ( co do kwoty 193,54zł), 31.12. 2018r. na 1.01.2019r .( co do kwoty 459,65zł), 7.01. 2019r .na 8.01. 2019r. ( co do kwot 1.093,83zł i 549,29),13.01.2019r. na 15.01. 2019r. ( co do kwot: 521,96zł,162zł,135zł),14.01. 2019r. na 15.01. 2019r. ( co do kwoty 63,83 zł),21.01.2019r. na 22.01. 2019r .( co do kwot :330,16zł, 420,87zł) oraz w pkt II wyroku z: 31.12. 2018r. na 1.01. 2019r .( co do kwot: 47.098,72zł, 99.647,32zł, 29.533,58zł), 6.01. 2019r. na 8.01. 2019r. ( co do kwoty 2019,60zł), 20.01. 2019r. na 22.01. 2019r. ( co do kwoty 259,20zł). W tym zakresie powództwo należało oddalić jako niezasadne.

Opłata uiszczona przez powoda od pozwu wynosi 31. 615,00zł . W związku z cofnięciem pozwu co do kwoty 19 054,77zł przed rozpoczęciem posiedzenia połowę opłaty od kwoty 19 054, 77 zł należało zwrócić ze Skarbu Państwa ( 19054,77 x 5% :2 = 476,50 zł) na mocy art. 79 ust.1 pkt 3 ppkt a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Wobec tego należne koszty procesu od pozwanego na rzecz powódki to kwoty : 31 615,00 - 476,50 = 31 138,50 , 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa , 10.800,00 zł należna tytułem wynagrodzenia radcy prawnego na mocy & 2 pkt 7 rozporządzenia MS z 22.10. 2015r w sprawie opłat za czynności radców prawnych ( Dz .U. 2018.265 t.j.)

łącznie kwota 41.955,50 zł.

Pozwany wnosił o odstąpienie od obciążania go kosztami procesu. Na tę okoliczność przedstawił dokumenty potwierdzające liczne niewykonane zobowiązania pozwanego . Zgodnie z art. 108 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi. Sama sytuacja ekonomiczna strony przegrywającej, nawet mocno niekorzystna, nie stanowi podstawy do zwolnienia z obowiązku zwrotu kosztów przeciwnikowi, chyba że są inne szczególne okoliczności , które łącznie z trudną sytuacją ekonomiczną wyczerpują znamiona wypadku szczególnie uzasadnionego ( por. postanowienie SN z 8.12. 2011r , IV Cz 111/11 LEX nr 1119554). W przedmiotowej sprawie nie ma dodatkowych okoliczności, które uzasadniałyby uznanie, że zasady słuszności wymagają odstępstwa od ogólnej zasady odpowiedzialności za wynik procesu. Pozwany zaskarżając nakaz zapłaty w całości wygenerował dodatkowe koszty procesu, choć, oprócz podniesienia okoliczności, że po wpływie pozwu wpłacił kwotę 19 054,77zł (3 % żądania pozwu) nie przedstawił żadnego zarzutu dotyczącego reszty zasądzonej należności. Złożenie sprzeciwu wygenerowało dodatkowe koszty sądowe w postaci opłaty ( w przypadku uprawomocnienia się nakazu następuje zwrot ¾ opłaty ze Skarbu Państwa a w przypadku skierowania sprawy na rozprawę ta część kosztów obciąża pozwanego) oraz wyższego wynagrodzenia pełnomocnika. Zdaniem sądu nie ma podstaw aby tak wygenerowanymi kosztami obciążać powoda. Pozwany mógł po doręczeniu odpisu nakazu zapłaty skontaktować się z powodem celem ustalenia zasad spłaty należności i ewentualnie w sprawie cofnięcia pozwu i zrzeczenia się roszczenia przez powoda co do kwoty zapłaconej po wpływie pozwu. Skoro pozwany wygenerował niepotrzebnie koszty procesu to powinien je ponieść. W ocenie sądu brak jest podstaw do zastosowania art. 102 kpc, który ma charakter wyjątkowy. Pozwany nie wykazał, że istnieje szczególnie uzasadniony wypadek, który uzasadnia odstąpienie od zasady odpowiedzialności strony przegrywającej sprawę za koszty procesu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Gorzycka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Barbara Wiśniewska
Data wytworzenia informacji: