Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 54/17 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z 2018-03-19

I C 49/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

Data orzeczenia: 28 września 2016

Data publikacji: 28 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, wyciąg z załącznika, polisa, umowa sprzedaży wierzytelności, ubezpieczenie oc, pozwany, odsetki ustawowe, pojazd mechaniczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, dotyczących samochodów, wyciąg z załącznika, polisa, umowa sprzedaży wierzytelności, ubezpieczenie oc, wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, umowa polisy, zawarta umowa sprzedaży, odsetki ustawowe, pojazd mechaniczny, umowa cesji wierzytelności, umowa ubezpieczenia pojazdów, dzień przed upływem, następna umowa, wyciąg z umowy, siedziba, zbywca
Zobacz»

X GC 1512/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2016

Data publikacji: 15 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, polisa, pojazd, umowa ubezpieczenia, pozwany, wysokość składki, ubezpieczenie oc, lublin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cedent, umowa sprzedaży wierzytelności, polisa, plik programu, płyta, przedmiot przelewu, wznowienie ubezpieczenia, pojazd, cesja, umowa ubezpieczenia, składka ubezpieczeniowa, legitymacja czynna, pozwany, składka ubezpieczenia, załącznik, wydruk, wysokość składki, ubezpieczenie oc, lublin, okres ubezpieczenia
Zobacz»

I C 1347/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 13 lutego 2017

Data publikacji: 14 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, umowa ubezpieczenia, pojazd, składka, polisa, ubezpieczenie obowiązkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, umowa ubezpieczenia, pojazd, składka, wniosek o ubezpieczenie pojazdu, zawiadomienie o sprzedaży wierzytelności, polisa, rata składki, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, składka ubezpieczenia, nakaz zapłaty, ubezpieczenie obowiązkowe, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu, przelew wierzytelności, wierzyciel, istnienie i wysokości, umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności, dłużnik, nabywca
Zobacz»

I C 420/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 21 lipca 2017

Data publikacji: 16 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, polisa, ochrona ubezpieczeniowa, wyciąg z załącznika, pojazd mechaniczny, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, składka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności, przelew, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, konkretna wierzytelność, polisa, cesja, fakt nabycia wierzytelności, spisa wierzytelności, nabywca, ochrona ubezpieczeniowa, wyciąg z załącznika, pojazd mechaniczny, numer polisy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, składka ubezpieczeniowa, szkoda związana z ruchem, składka, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, niezapłacone składki
Zobacz»

I C 1683/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 16 listopada 2015

Data publikacji: 7 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, polisa, ubezpieczenie oc, umowa sprzedaży wierzytelności, ubezpieczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, plik programu, polisa, ubezpieczenie oc, przelew, umowa sprzedaży wierzytelności, ubezpieczyciel, płyta, dotyczących pojazdów, legitymacja procesowa, podstawa prawna żądania pozwu, wierzyciel, przedmiotowa wierzytelność, zawieranie kolejnych umów ubezpieczenia, strona występująca w procesie, lipiec, ewentualna kontynuacja, nabywcę umowy, szczeciński wydział, wymagana rata
Zobacz»

III C 26/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2016

Data publikacji: 6 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, umowa ubezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, wierzyciel na podstawie umowy, siedziba, wierzytelność zbywcy, roszczenie z umowy ubezpieczenia, wierzytelność uległa, wierzytelność stała, przedawnienie roszczenia z umowy, upływ trzyletniego terminu przedawnienia, częściowy wykaz wierzytelności, umowa ubezpieczenia, zarzut przedawnienia, podstawa umowy cesji, zawarta umowa sprzedaży, zasada i wysokość, postępowanie uproszczone, pierwotny wierzyciel, elektroniczne postępowanie upominawcze, data płatności, umowa cesji wierzytelności
Zobacz»

I C 1359/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 25 marca 2014

Data publikacji: 30 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, umowa ubezpieczenia, polisa, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, lublin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, strona powodowa, częściowy wykaz wierzytelności, umowa ubezpieczenia, dokumenty polisy, zbywca wierzytelności, wymagalna wierzytelność pieniężna, polisa, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, przedmiotowa wierzytelność, rata składki, przelew, przedmiotowa umowa sprzedaży, zawiadomienie, koszt opłaty, przejście obowiązków, prowadzona działalność gospodarcza, dokument przedłożony przez strony, lublin
Zobacz»

I C 1355/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 10 maja 2017

Data publikacji: 21 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, wyciąg z załącznika, polisa, pojazd mechaniczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności, umowa sprzedaży wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, kserokopia polisy, spisa wierzytelności, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu, wyciąg z załącznika, wierzytelność na nabywcę, polisa, pojazd mechaniczny, posiadacz pojazdu mechanicznego, numer polisy, odbitka, składka ubezpieczeniowa, szkoda związana z ruchem, odsetka ustawowa za opóźnienie, kurator
Zobacz»

IX C 1210/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2013

Data publikacji: 18 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

polisa, umowa sprzedaży wierzytelności, ubezpieczyciel, pozwany, umowa ubezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, polisa, częściowy wykaz wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, numer dokumentów, ubezpieczyciel, wersja papierowa, pozwany, e, mail, zbywca, nabycie wierzytelności, przelew, towarzystwo, droga elektroniczna, umowa cesji wierzytelności, umowa ubezpieczenia, załącznik, skuteczny przeciwdowód, nowa polisa
Zobacz»

I C 819/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 26 października 2015

Data publikacji: 25 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, ubezpieczenie oc, umowa ubezpieczenia, składka, pojazd, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, umowa sprzedaży wierzytelności, strona powodowa, cesjonariusz, cedent, ubezpieczenie oc, rata składki ubezpieczenia, przelew, umowa ubezpieczenia, składka, pojazd, pozwany, umowa cesji, zakup pojazdu, kserokopia, naliczone odsetki, dochodzona wierzytelność, nabywca wierzytelności, wezwanie do zapłaty, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy
Zobacz»

VIII C 1192/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 1 lutego 2013

Data publikacji: 29 marca 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, częściowy wykaz wierzytelności, transakcja przelewu wierzytelności, faktycznie istniejąca wierzytelność, podstawa cesji, wierzytelność przysługująca pierwotnie, oświadczenie spółki, konkretna wierzytelność, oświadczenie strony powodowej, upominawczy nakaz zapłaty, łączna wysokość, dokument tożsamości, zbywca wierzytelności, dochodzona suma, nabycie wierzytelności, pismo strony powodowej, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wymagalna wierzytelność, elektroniczne postępowanie upominawcze, cesja wierzytelności
Zobacz»

I Ca 406/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 14 stycznia 2015

Data publikacji: 28 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, portfel wierzytelności, fundusz inwestycyjny, przeniesienie wierzytelności, przedawnienie, umowa kredytu gotówkowego, pozwany, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa cesji, przedmiotowa wierzytelność, klauzula wykonalności, dzień przeniesienia, dzień zapłaty, wyciąg z aneksu, cedent, cena ostateczna, aneks do umowy, postępowanie egzekucyjne, przelew
Zobacz»

I C 1082/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legionowie

Data orzeczenia: 31 marca 2014

Data publikacji: 2 lipca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, rejonowy lublin, zachód
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, rejonowy lublin, zachód, oznaczenie strony, skuteczne przeniesienie wierzytelności, umowa przelewu, zbyta wierzytelność, wierzytelność zbywcy, roszczenie z umowy sprzedaży, sprzedającego prawa, dokumentacja dołączona do pozwu, skuteczny zbycie, ciężar udowodnienia faktów, rozpoznanie sprawy do sądu, umowa dłużnika, pozew i pismo procesowe, faktura załączona do pozwu, sprawa do sądu rejonowego, prawo do wierzytelności
Zobacz»

I C 1072/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legionowie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 19 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, rejonowy lublin, zachód, wyciąg z załącznika, załącznik do umowy sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, bank, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, rejonowy lublin, skuteczne przeniesienie wierzytelności, wierzytelność zbywcy, postępowanie powodów, przelew, dokument załączony przez strony, zachód, rozporządzająca umowa, pokwitowanie odbioru należności, zawarcie umowy cesji wierzytelności, wyciąg z załącznika, załącznik do umowy sprzedaży, ciężar udowodnienia faktów, rozpoznanie sprawy do sądu, zwolnienie z zobowiązania
Zobacz»

V GC 344/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 22 lutego 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, odsetka, wyciąg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, faktura, wyciąg z księgi rachunkowej, załącznik do umowy, umowa o świadczenie usługi, wezwanie przedsądowe, odpis umowy o świadczenie, wierzytelność funduszu, wezwanie do przedłożenia, dowód nadania przesyłki, zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki, odsetka, wyciąg, księga rachunkowa funduszu, należność, przedmiot umowy sprzedaży, pozew, zapłata, przedłożenie dokumentów
Zobacz»

I C 257/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelinie

Data orzeczenia: 18 września 2015

Data publikacji: 16 października 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, strona powodowa, pozew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, legitymacja czynna, roboczy tydzień, całość ceny, konkretna wierzytelność, cena kupna, umowa pożyczki, strona przeciwna, posiedzenie wyznaczone na rozprawę, wynik całej rozprawy, pozwany, przelew, legitymacja procesowa, warunek uiszczenia, ostatni dzień roboczy, roczna stopa
Zobacz»

I C 406/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 lipca 2017

Data publikacji: 22 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany, wyciąg z załącznika, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bank, umowa pożyczki, umowa sprzedaży wierzytelności, poprzedni wierzyciel, bankowy tytuł egzekucyjny, dwukrotność odsetek, kredyt, pozwany, legitymacja procesowa, wyciąg z załącznika, odsetki umowne, wyciąg z księgi rachunkowej, bieg przedawnienia, cesja wierzytelności, odsetka, dzień wniesienia pozwu, monitoring płatności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kapitał, klauzula wykonalności
Zobacz»

I C 575/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Złotoryi

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2013

Data publikacji: 18 maja 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, polisa, pozwany, lublin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, polisa, wierzyciel zadłużenia, odpis umowy sprzedaży wierzytelności, zbywca, dłużnik wymagalny, ruch samochodów osobowych, dowód strony powodowej, odpis zawiadomienia, szkoda związana z ruchem, częściowy wykaz wierzytelności, prawo do wierzytelności, pozwany, wniesione powództwo, dzień strony, nabywca, podstawa umowy cesji, zapłata, uzasadnienie sprzeciwu, lublin
Zobacz»

I C 639/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich

Data orzeczenia: 22 grudnia 2015

Data publikacji: 13 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, rejonowy lublin, zachód
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, regulamin świadczenia usługi, zawiadomienie o sprzedaży wierzytelności, regulamin promocji, wykaz wierzytelności do umowy, umowa abonencka, dekoder, częściowy wykaz wierzytelności, strzelec, umowa cesji wierzytelności, nota obciążeniowa, rejonowy lublin, udostępnianie urządzeń, abonent usługi, zachód, dostarczanie programów telewizyjnych, przekazanie sprawy przez sąd, protokół odbioru, zakres dostarczania, kserokopia dowodu osobistego
Zobacz»

I C 1158/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 17 lutego 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wyciąg z załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z załącznika, pierwotny wierzyciel, odbitka, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetki umowne, źródło wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, pozew, umowa przelewu wierzytelności, twierdzenie strony powodowej, kserokopia, wysokość czterokrotności stopy kredytu, odsetka, ksero, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, lista wierzytelności, dokument, nabycie wierzytelności
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Pankiewicz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Dagmara Gałuszko
Data wytworzenia informacji: