Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUa 418/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2016-02-04

III AUa 110/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 lutego 2018

Data publikacji: 19 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 95%

Wspólna treść

ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, współpraca przy prowadzeniu, wznowienie wykonywania, rolnicze ubezpieczenie społeczne, rozpoczęcie prowadzenia działalności, rok ubezpieczenia, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, moc ustawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników, emerytura rolnicza
 • Ważne frazy
  • ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, nieprzerwane podleganie, okres prowadzenia pozarolniczej działalności, podleganie ubezpieczeniom społecznym, współpraca przy prowadzeniu, podlegać ubezpieczeniu społecznemu, wcześniejsza decyzja organu, wyłączenie powoda, wznowienie wykonywania, wznowienie działalności gospodarczej, rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności, przesłanka podlegania, rolnicze ubezpieczenie społeczne, rozpoczęcie prowadzenia działalności, wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej, rok ubezpieczenia, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, moc ustawy, system ubezpieczenia
Zobacz»

III AUa 33/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 93%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, rolnicze ubezpieczenie społeczne, wznowienie, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, ustanie ubezpieczenia, rozpoczęcie prowadzenia działalności, trzyletni staż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników, emerytura rolnicza
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, wznowienie działalności gospodarczej, rolnicze ubezpieczenie społeczne, ponowne zawieszenie, wznowienie, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, moment wznowienia, nieprzerwane podleganie, zawieszenie działalności gospodarczej, prezes kasy rolniczego ubezpieczenia, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, ustanie ubezpieczenia, podleganie ubezpieczeniom społecznym, rozpoczęcie prowadzenia działalności, trzyletni staż, ubezpieczenie emerytalno, podlegać ubezpieczeniu społecznemu, wybór rolniczego ubezpieczenia, termin publikacji wyroku
Zobacz»

III AUa 379/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 stycznia 2015

Data publikacji: 5 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 93%

Wspólna treść

ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, obszar użytków rolnych, ustalone prawo, rolnicze ubezpieczenie społeczne, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników, emerytura rolnicza
 • Ważne frazy
  • ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, umowa zlecenia, podleganie ubezpieczeniom społecznym, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, obszar użytków rolnych, informacja z zakładu ubezpieczeń, organ rentowy, ustalone prawo, przywrócenie prawa, zatrudnienie na podstawie umowy, warunek do podlegania, podstawa umowy o pracę, praca na podstawie umowy, ustawa o systemie ubezpieczeń, forma opodatkowania, ustalone prawo do emerytury, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, rolnicze ubezpieczenie społeczne, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, gospodarstwo
Zobacz»

III AUa 315/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 2 września 2014

Data publikacji: 23 września 2014

Poziom podobieństwa: 93%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, rolnicze ubezpieczenie społeczne, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, ustanie ubezpieczenia, centralna ewidencja i informacja, informacja o działalności gospodarczej, współpraca przy prowadzeniu, ubezpieczenie wypadkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników, emerytura rolnicza
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, prezes kasy rolniczego ubezpieczenia, podleganie ubezpieczeniom społecznym, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, rolnicze ubezpieczenie społeczne, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, wykładnia prawa materialnego, zakres ubezpieczenia, dodatkowa działalność, ustanie ubezpieczenia, pouczenie o konieczności, podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, okres prowadzenia pozarolniczej działalności, centralna ewidencja i informacja, informacja o działalności gospodarczej, współpraca przy prowadzeniu, gospodarstwo rolne, ubezpieczenie w okresach, ubezpieczenie wypadkowe
Zobacz»

III AUa 159/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 lutego 2017

Data publikacji: 21 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 93%

Wspólna treść

ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, współpraca przy prowadzeniu, ubezpieczenie rolnicze, moc ustawy, działalność rolnicza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników, emerytura rolnicza
 • Ważne frazy
  • ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, podleganie ubezpieczeniom społecznym, kasa, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, współpraca przy prowadzeniu, warunek pozostania w ubezpieczeniu, złożenie w terminie zaświadczenia, kwota graniczna, wysokość podatków, cywilny charakter, ubezpieczenie rolnicze, nieprzerwane podleganie, zaświadczenie właściwego organu podatkowego, oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia, kwota należnego podatku dochodowego, rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej, moc ustawy, działalność rolnicza, prowadzona działalność
Zobacz»

III AUa 983/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 4 lutego 2020

Data publikacji: 26 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 92%

Wspólna treść

pozarolnicza działalność gospodarcza, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, rolnicze ubezpieczenie społeczne, moc ustawy, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, objęcie ubezpieczeniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników, emerytura rolnicza
 • Ważne frazy
  • pozarolnicza działalność gospodarcza, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, podleganie ubezpieczeniom społecznym, organ rentowy, rolnicze ubezpieczenie społeczne, powiatowy urząd pracy, system ubezpieczeń społeczny, ubezpieczenie z mocy, zaświadczenie z urzędu skarbowego, płatnik składki, ustalenie ustania, moc ustawy, zasada słuszności i sprawiedliwość, pobieranie stypendium, ustawa z dniem, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, wybór systemu ubezpieczenia, objęcie ubezpieczeniem, rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, sprawiedliwość społeczna
Zobacz»

III AUa 388/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 20 listopada 2013

Data publikacji: 10 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 92%

Wspólna treść

ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, rolnicze ubezpieczenie społeczne, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, współpraca przy prowadzeniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników, emerytura rolnicza
 • Ważne frazy
  • ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, forma opodatkowania, współmałżonka rolnika, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, rolnicze ubezpieczenie społeczne, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, rok rolnicy, podlegać ubezpieczeniu społecznemu, obowiązek ubezpieczenia, powszechny system ubezpieczenia społecznego, sporna decyzja, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, zmiana przedmiotu, zryczałtowany podatek dochodowy, współpraca przy prowadzeniu, wybór ubezpieczenia, rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie, interpretacja artykułu, rozpoczęcie działalności, zgłoszenie do ubezpieczenia rolniczego
Zobacz»

VI U 749/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 października 2015

Data publikacji: 23 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 92%

Wspólna treść

ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, współpraca przy prowadzeniu, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, ubezpieczenie rolnicze, prezes
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników, emerytura rolnicza
 • Ważne frazy
  • ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, współpraca przy prowadzeniu, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, podleganie ubezpieczeniom społecznym, zaświadczenie właściwego organu podatkowego, zryczałtowany podatek dochodowy, warunek pozostania w ubezpieczeniu, złożenie w terminie zaświadczenia, kasa, wysokość podatków, rok podatkowy, rozpoczęcie wykonywania działalności, obowiązek złożenia zaświadczenia, ubezpieczenie rolnicze, prezes, zasada techniki prawodawczej, oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia, nowa regulacja, przepis o zryczałtowanym podatku
Zobacz»

III AUa 706/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 9 listopada 2012

Data publikacji: 12 sierpnia 2020

Poziom podobieństwa: 91%

Wspólna treść

ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, dział specjalny, rolnicze ubezpieczenie społeczne, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, objęcie ubezpieczeniem, ustalone prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników, emerytura rolnicza
 • Ważne frazy
  • ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, rolnik i domownik rolnika, dział specjalny, organ rentowy, decyzja korygująca z mocą, rolnicze ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie emerytalno, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, ustawa o systemie ubezpieczeń, objęcie ubezpieczeniem, system ubezpieczeń społeczny, przesłanka domownika rolnika, małżonek rolnika, podleganie ubezpieczeniom społecznym, powszechny system ubezpieczenia, postępowanie administracyjne, gospodarstwo, ustalone prawo, kasa rolniczego ubezpieczenia
Zobacz»

IV U 779/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 15 maja 2015

Data publikacji: 12 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 91%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, ubezpieczenie wypadkowe, rolnicze ubezpieczenie społeczne, ustalone prawo, moc ustawy, działalność rolnicza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników, emerytura rolnicza
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, domownik rolnika, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, akt organów, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, ubezpieczenie wypadkowe, prezes kasy rolniczego ubezpieczenia, organ rentowy, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, rolnicze ubezpieczenie społeczne, podstawa umowy o pracę, podleganie ubezpieczeniom społecznym, przedsiębiorstwa pracodawcy, ustalone prawo, zatrudnienie na podstawie umowy, podlegać ubezpieczeniu społecznemu, moc ustawy, działalność rolnicza, myśl postanowień, ustawę rolnicy
Zobacz»

III AUa 253/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 grudnia 2020

Data publikacji: 11 czerwca 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 91%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, rolnicze ubezpieczenie społeczne, działalność rolnicza, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, centralna ewidencja i informacja, informacja o działalności gospodarczej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników, emerytura rolnicza
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, podleganie ubezpieczeniom społecznym, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, rolnicze ubezpieczenie społeczne, wpływ na podleganie, gospodarstwo rolne, działalność rolnicza, pobierający zasiłek, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, zasiłek dla bezrobotnych, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, prezes kasy rolniczego ubezpieczenia, nieprzerwane podleganie, prowadząca pozarolnicza działalność gospodarcza, osoba prowadząca pozarolnicza, centralna ewidencja i informacja, informacja o działalności gospodarczej, obowiązek i termin, gospodarczy wniosek, stypendium
Zobacz»

III AUa 635/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 21 września 2016

Data publikacji: 15 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 91%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, trzyletni staż, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, ustanie ubezpieczenia, współpraca przy prowadzeniu, moc ustawy, rolnicze ubezpieczenie społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników, emerytura rolnicza
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, trzyletni staż, podlegać ubezpieczeniu społecznemu, ustanie ubezpieczenia rolniczego, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, ustanie ubezpieczenia, współpraca przy prowadzeniu, moc ustawy, zasada zaufania obywatela, konstytucja, letni nieprzerwany okres, nieprzerwany okres ubezpieczenia, rolnik z mocy, rolnicze ubezpieczenie społeczne, prawo przyjęcia, dzień rozpoczęcia, podleganie ubezpieczeniom społecznym, wnioskodawca, decyzja dotycząca podlegania
Zobacz»

III AUa 97/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 października 2018

Data publikacji: 11 marca 2019

Poziom podobieństwa: 91%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, rolnicze ubezpieczenie społeczne, współpraca przy prowadzeniu, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, ustanie ubezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników, emerytura rolnicza
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej, rozpoczęcie wykonywania pozarolniczej działalności, organ rentowy, rolnicze ubezpieczenie społeczne, współpraca przy prowadzeniu, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie o kontynuowaniu, ustanie ubezpieczenia, dbałość o własne interesy, kasa o okolicznościach, kasa rolniczego ubezpieczenia, dzień rozpoczęcia wykonywania, woli kontynuacji, wielkie zadłużenie, wpływ na podleganie, podleganie ubezpieczeniom społecznym, zakres ubezpieczenia, charakter deklaratywny
Zobacz»

III AUa 10/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2019

Data publikacji: 31 marca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 91%

Wspólna treść

prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, rolnicze ubezpieczenie społeczne, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, wznowienie wykonywania, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, ubezpieczenie wypadkowe, prezes
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników, emerytura rolnicza
 • Ważne frazy
  • prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, rolnicze ubezpieczenie społeczne, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, prezes kasy rolniczego ubezpieczenia, nieprzerwane podleganie, ubezpieczenie emerytalno, wznowienie wykonywania, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, podleganie ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczenie wypadkowe, powszechny system ubezpieczenia, kolejne wznowienie, ponowne zawieszenie, wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej, wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności, wznowienie pozarolniczej działalności gospodarczej, dzień rozpoczęcia, prezes
Zobacz»

III AUa 626/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 3 grudnia 2019

Data publikacji: 28 lutego 2022

Poziom podobieństwa: 91%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, pozarolnicza działalność gospodarcza, rolnicze ubezpieczenie społeczne, prowadzenie pozarolniczej działalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników, emerytura rolnicza
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, pozarolnicza działalność gospodarcza, umowa zlecenia, rolniczy organ rentowy, system ubezpieczeń społeczny, podleganie ubezpieczeniom społecznym, warunek opłacania, decyzja, rolnicze ubezpieczenie społeczne, ustawa o systemie ubezpieczeń, przesłanka do podlegania, główne źródło dochodu, rozpoczęcie działalności gospodarczej, podlegać ubezpieczeniu społecznemu, opłacanie składki, warunek podlegania, kontynuowanie ubezpieczenia, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, prowadzenie pozarolniczej działalności
Zobacz»

III AUa 809/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 września 2017

Data publikacji: 14 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 91%

Wspólna treść

ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, rolnicze ubezpieczenie społeczne, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, wpis do centralnej ewidencji, działalność rolnicza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników, emerytura rolnicza
 • Ważne frazy
  • ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, podleganie ubezpieczeniom społecznym, wpływ na podleganie, podjęcie zatrudnienia, druk decyzji, rolnicze ubezpieczenie społeczne, obowiązek informacyjny, organ rentowy, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, obowiązek informowania, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, standardowa informacja, kasa o okolicznościach, wpis do centralnej ewidencji, działalność rolnicza, kontynuowanie ubezpieczenia rolniczego, rozpoczęcie działalności gospodarczej, jednoczesne prowadzenie pozarolniczej działalności, świadczeniobiorca, podlegać ubezpieczeniu społecznemu
Zobacz»

III AUa 931/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2013

Data publikacji: 3 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 91%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, rolnicze ubezpieczenie społeczne, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, działalność rolnicza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników, emerytura rolnicza
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, rolnicze ubezpieczenie społeczne, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, podleganie ubezpieczeniom społecznym, warunek do podlegania, rok podatkowy, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, działalność rolnicza, warunek objęcia, zaświadczenie o formie opodatkowania, wybór systemu ubezpieczenia, system ubezpieczeń społeczny, zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, kod, miniony rok, wysokość należnego podatku, forma opodatkowania prowadzona działalności, wpływ na podleganie, organ rentowy
Zobacz»

VIII U 3059/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 1 grudnia 2016

Data publikacji: 6 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 90%

Wspólna treść

ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, rolnicze ubezpieczenie społeczne, pozarolnicza działalność gospodarcza, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, ustalone prawo, moc ustawy, ubezpieczenie wypadkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników, emerytura rolnicza
 • Ważne frazy
  • ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, ubezpieczenie emerytalno, rolnicze ubezpieczenie społeczne, pozarolnicza działalność gospodarcza, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, ustalone prawo, decyzja korygująca z mocą, ustalone prawo do świadczenia, wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegać ubezpieczeniu społecznemu, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, moc ustawy, gospodarstwo, etat, ubezpieczenie wypadkowe, uzasadniające podleganie, zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, centrum, ustawę rolnicy, świadczenie z ubezpieczenia społecznego
Zobacz»

III AUa 115/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 listopada 2016

Data publikacji: 15 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 90%

Wspólna treść

ubezpieczenie społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, rolnicze ubezpieczenie społeczne, ustanie ubezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników, emerytura rolnicza
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenie społeczne rolników, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, rolnicze ubezpieczenie społeczne, nadpłata, wpływ na podleganie, wysokość należnego podatku, przywrócenie terminów, kwota należnego podatku dochodowego, zaświadczenie właściwe, kasie osoby, fakt prowadzenia pozarolniczej działalności, zdarzenie losowe, kasa o okolicznościach, składka, oświadczenie, organ rentowy, ponowne zgłoszenie do ubezpieczenia, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, ustanie ubezpieczenia
Zobacz»

III AUa 1146/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 13 lutego 2013

Data publikacji: 29 marca 2013

Poziom podobieństwa: 90%

Wspólna treść

ubezpieczenia społeczne rolników, pozarolnicza działalność gospodarcza, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, ustanie ubezpieczenia, rolnicze ubezpieczenie społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenia społeczne rolników, emerytura rolnicza
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenia społeczne rolników, pozarolnicza działalność gospodarcza, ustawa o ubezpieczeniu społecznemu, wysokość należnego podatku, zmiana w ustawach, ustanie ubezpieczenia, zasada podlegania, wnioskodawca, zaświadczenie właściwego organu podatkowego, podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, miniony rok, rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej, koniec kwartału, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, urząd gminy, rolnicze ubezpieczenie społeczne, konstytucja, przerwa w prowadzeniu działalności, rolnik z mocy ustawy, złożenie zaświadczenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Beker
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Polak,  Barbara Białecka
Data wytworzenia informacji: