Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III APa 8/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2015-04-08

III AUz 113/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 lutego 2017

Data publikacji: 21 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wniosek o przyznanie kosztów, koszt zastępstwa procesowy, sądowi spis, postępowanie zażaleniowe, przyznanie kosztów według norm
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • wniosek o przyznanie kosztów, uzupełnienie postanowienia, zażalenie organu rentowego, wniosek o zasądzenie kosztów, koszt zastępstwa procesowy, umarzające postępowanie, odpowiedź na odwołania, wniosek pozwanego zakładu ubezpieczeń, sądowi spis, postępowanie zażaleniowe, wymaganie dodatkowe, zakład ubezpieczeń społeczny, postanowienie o umorzeniu, cofnięcie pozwu, umorzenie postępowań, koszt od strony, decyzja druga, przyznanie kosztów według norm, złożenie wniosku o zasądzenie, zaskarżone postanowienie
Zobacz»

III AUz 74/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 września 2016

Data publikacji: 14 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek o przyznanie kosztów, uzupełnienie postanowienia, dodatkowy wniosek, wniosek o zwrot kosztów, koszt zastępstwa procesowy, cofnięcie pozwu, zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa, zażalenie organu rentowego, postępowanie zażaleniowe, wniosek o zasądzenie kosztów, umarzające postępowanie, odpowiedź na odwołania, zgłoszenie roszczenia, umorzenie postępowania na posiedzeniu, wniosek pozwanego zakładu ubezpieczeń, sądowi spis, wymaganie dodatkowe, zakład ubezpieczeń społeczny, postanowienie o umorzeniu, przyznanie kosztów według norm
Zobacz»

III AUa 534/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 grudnia 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie, organ rentowy w postępowaniu, zasądzony koszt zastępstwa procesowego, zastosowanie zasady słuszności, postępowanie zażaleniowe, koszt zastępstwa procesowego należny, kredyt mieszkaniowy, koszt za postępowanie, radca prawny, pierwsza i druga instancja, wysoki koszt, złożenie odwołania, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, ubezpieczenie społeczne, dzień złożenia zażalenia, odrębne odwołanie, podwójna opłata, współuczestnik działa w imieniu, punkt, opłata za czynności radcy
Zobacz»

V Pz 11/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 12 grudnia 2014

Data publikacji: 21 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postępowanie zażaleniowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, pozwany powiat, pełnomocnik w osobie radcy, pełnomocnik powodów, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, osoba radcy prawnego, zastępstwo procesowe w postępowaniu, wynagrodzenie za prace, roszczenie, koszt zastępstwa prawnego, umorzenie postępowań, obciążenie strony, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, możliwość konsultacji, zasądzenie kosztów procesu, cofnięcie, stosunek do powoda, odstąpienie od obciążenia
Zobacz»

I ACz 962/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 13 września 2017

Data publikacji: 28 września 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • świadczenie kombatanckie, odstąpienie od obciążenia, sytuacja majątkowa powódki, pozwany, kolejne powództwo, futro, charakter finansowy, odstąpienie od obciążenia powódki, koszt zastępstwa procesowy, dziecko powódki, umowa dożywocia, konflikt rodzinny, zażalenie, przysporzenie majątkowe, ponowne zaostrzenie, zasądzenie od powódki, skarżąca okoliczność, umowa wzajemna i odpłatna, uzasadniona podstawa do odstąpienia, strona po wydaniu
Zobacz»

II Cz 566/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 6 września 2016

Data publikacji: 30 września 2016

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ostrów wielkopolski, szczególny wypadek, zażalenie, przyznanie kosztów postępowania zażaleniowego, rozstrzygnięcie o kosztach, zasadność wytoczenia powództwa, kontrola instancyjna zastosowania, przyczyna kontroli, uzasadniony zarzut zażalenia, wyjątkowość regulacji, oddalenie i przyznanie kosztów, ustalenie i wskazanie, wiedza medyczna, kategoria szczególna, stanowisko o konieczności, konieczność wytoczenia powództwa, zarzut i uzasadnienie, wystąpienie przesłanek odpowiedzialności, rozstrzygnięcia właściwe, szczegółowa i wnikliwa analiza
Zobacz»

II Cz 687/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 29 października 2015

Data publikacji: 9 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, odstąpienie od obciążenia powoda, postanowienie zawarte w punktach, uzasadniona podstawa do odstąpienia, postępowanie zażaleniowe, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, trudniejsza sytuacja, powodu kosztów, podejmowana praca dorywcza, połowa stawki minimalna, trzeci powód, proces osoby, uzasadnienie orzeczenia o kosztach, pozwany, stawka minimalna wynagrodzenia pełnomocników, zwolnienie od ponoszenia kosztów, stosunek najmu lokalu mieszkalnego, zażalenie, radca prawny, rozporządzenie min
Zobacz»

I ACa 37/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 26 czerwca 2015

Data publikacji: 2 września 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • miesięczna renta, małoletni, zadośćuczynienie i odszkodowanie, apelacja strony, obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa, powodu obowiązków, wydatek na koszty opinii, zażalenie, treść uzasadnienia skarżonego wyroku, wypadek, koszt postępowań zażaleniowy, strona pozwana obowiązku zwrotu, śmierć męża i ojciec, subiektywne przekonanie, postępowanie zażaleniowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, członek rodziny, podstawa zwolnienia, możliwość zarobkowa, kwota
Zobacz»

II Cz 1165/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 7 stycznia 2013

Data publikacji: 11 maja 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wydanie nieruchomości, odstąpienie od obciążenia powoda, nasadzenie, cofnięcie, zaoranie pola, świdnik, powodu kosztów, sporna nieruchomość rolna, zasada prawidłowej gospodarki rolnej, zażalenie, przedmiot i sposób, wydanie działki, niejasno sformułowany przepis, dokonanie zasiewów, stała obsługa prawna, dyskusyjny charakter, wejście powoda, koszt w ogóle, wyjątkowo ciężka sytuacja majątkowa, kontekście stanu
Zobacz»

V Pz 54/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 19 listopada 2014

Data publikacji: 5 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odprawa emerytalna, koszt zastępstwa procesowego należny, niesłusznych rozstrzygnięć, sytuacja materialna powoda, koszt postępowań zażaleniowy, postępowanie zażaleniowe, przesłanka zastosowania, majątkowy powód, odstąpienie od ogólnej zasady, zażalenie, niezasadne roszczenie powoda, bezrobotna żona, koszt zastępstwa procesowy, podstawa do zwolnienia strony, przebieg postępowań, zaskarżone postanowienie, sprawa podstaw do zastosowania, świadczenie emerytalne, podstawowa zasada rozstrzygania, koszt postępowania w oparciu
Zobacz»

VII Pz 38/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 maja 2014

Data publikacji: 27 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, wniosek o przyznanie kosztów, pismo o cofnięciu, pozwany, termin dwutygodniowy, przyznanie kosztów zastępstwa procesowego, obciążanie powoda, umożliwiające dokonanie, sądowy wniosek, koszty procesu, wyznaczenie rozprawy, śródmieście w łodzi, koszt zastępstwa procesowy, powodu kosztów, rzecznik patentowy, zakres opłaty, pełnomocnik strony, rachunek skarbu państwa, sprawa kosztów, opłata sądowa
Zobacz»

IV P 90/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 29 marca 2019

Data publikacji: 19 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, obciążanie powoda, powodu kosztów, odpowiedni warunek pracy, opalanym drewnem, pracująca maszyna, nieogrzewane pomieszczenie, podobna postawa, pracodawczyni, koszt zastępstwa procesowy, uzasadnienie do postanowienia, wcześniejsze zachowanie, pozwany pracownik, punkt wyroku, prawo rozwiązania umowy, postanowienie o kosztach procesu, strona w proces, praca bez wypowiedzenia, czucie, ławnik
Zobacz»

III AUz 106/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 13 lipca 2017

Data publikacji: 29 września 2017

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • decyzja z dni, organ rentowy, termin do złożenia odwołania, postępowanie zażaleniowe, racjonalne działanie, zastępstwo procesowe w postępowaniu, wyjątkowa możliwość, kontrola rozstrzygnięcia sądu, data doręczenia przedmiotowa decyzji, działanie profesjonalnego pełnomocnika, odstąpienie od obciążania, uzasadnienie zarzutów i wniosków, władza sędziowska, niezadowolenie z decyzji, typu rozstrzygnięć, wzmiankowany przepis, zażalenie, cofnięcie odwołania od decyzji, faktyczne wola, uzupełnienie decyzji
Zobacz»

III AUz 116/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 lipca 2017

Data publikacji: 29 września 2017

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek o przyznanie kosztów, cofnięcie odwołania, odwołanie przez spółkę, zakład ubezpieczeń społeczny, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych, rozporządzenie ministra sprawiedliwości, wartość przedmiotu sporu, koszt zastępstwa procesowy, analizowana sprawa, sprawa o świadczenie pieniężne, cofnięcie pozwu, sprawa opłaty, umorzenie postępowań, udzielona pomoc, odpowiedź na odwołania, płatnik, oddział, analizę sporu, odpowiednie rozporządzenie ministra
Zobacz»

III AUa 1717/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 13 grudnia 2018

Data publikacji: 11 marca 2019

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • organ rentowy kosztów, obciążenie organu rentowego, strona przegrywająca kosztów, odstąpienie od obciążenia, odstąpienie od obciążenia strony, majątkowa strona, zażalenie, system repartycji, dyskrecjonalna kompetencja sądu, finansowe ryzyko, postępowanie zażaleniowe, orzeczenie o kosztach, zastosowanie przez sąd apelacyjny, przeciwnik, spółka cywilna, wartość przedmiotu, koszt po myśli, podejmowana czynność procesowa, możliwość odstąpienia od obciążania, wniesienie apelacji
Zobacz»

VIII Pz 68/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2018

Data publikacji: 10 października 2018

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo do bezpłatnego węgla, świadczenia rekompensacyjne, oświadczenie o cofnięciu pozwu, utrata prawa, deputat węglowy, zażalenie, trakcie rozprawy, przepisy zakładowe, powodu kosztów, koszt zastępstwa procesowy, wyrok i zasądzenie kosztów, otrzymanie odpowiedzi na pozew, zmiana zaskarżonego postanowienia sądu, uzyskanie rekompensaty, zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego, wyznaczony termin rozprawy, zasada ponoszenia kosztów, postanowienie w przedmiocie kosztów, odstąpienie od obciążania powoda, ustawowy wymóg
Zobacz»

VII Pz 1/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 31 stycznia 2014

Data publikacji: 14 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, strażak, odstąpienie od obciążenia powoda, państwowa straż pożarna, nagroda, koszt opłaty sądowej, czas wolny, powodu kosztów, służba w państwowej straży, podstawa oddalenia, ryzyko prowadzenia procesu, komenda powiatowa straży pożarnej, odszkodowanie w kwocie równej, ewentualna konieczność poniesienia, ewentualne przerwanie, brak obowiązku uiszczenia, obciążanie powoda, niezasadność zastosowania, zażalenie, strona pozwana na mocy
Zobacz»

VIII Pz 105/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 9 października 2018

Data publikacji: 21 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo do bezpłatnego węgla, świadczenia rekompensacyjne, piątek, oświadczenie o cofnięciu pozwu, utrata prawa, deputat węglowy, trakcie rozprawy, przepisy zakładowe, powodu kosztów, obciążanie powoda, zażalenie, koszt zastępstwa procesowy, wyrok i zasądzenie kosztów, otrzymanie odpowiedzi na pozew, zmiana zaskarżonego postanowienia sądu, dzień przed wyznaczonym terminem, uzyskanie rekompensaty, zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego, wyznaczony termin rozprawy, zasada ponoszenia kosztów
Zobacz»

VI Gz 204/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 1 października 2014

Data publikacji: 3 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wydział gospodarczy, kloc, przyznanie kosztów postępowania zażaleniowego, profesjonalny pełnomocnik, wniosek o przyznanie kosztów, zażalenie na postanowienie sądu, postanowienie sądu rejonowego, cofnięcie pozwu, zażalenie, skutek zażaleń, pisma procesowe, posiedzenie niejawne, wrzesień, powództwo, pismo z dni, myśl, pozwany, czerwiec, październik, roszczenie
Zobacz»

I ACz 1737/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 listopada 2014

Data publikacji: 24 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • siedziba, spółka, sytuacja majątkowa strony, koszt postępowań zażaleniowy, umowa o zarządzanie, postępowanie zażaleniowe, zażalenie, upadłości dział, upadłość likwidacyjna, zażalenie powoda, interes wierzyciela, odpowiedź na wezwanie, osoba inwestora, zastępstwo procesowe jedynie, zmiana poprzez odstąpienie, cały ciężar odpowiedzialności, syndyk masy upadłości, przebieg procesów, koszt zastępstwa procesowy, sporna inwestycja
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Beker
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Polak,  Zofia Rybicka-Szkibiel
Data wytworzenia informacji: