Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XI C 808/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu z 2017-08-11

I C 356/12

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 19 października 2015

Data publikacji: 28 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

gwarant, gwarancja, naprawa, wada, zgłoszenie reklamacyjne, sprzedawca, kolejna reklamacja, odstąpienie od umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, gwarancja, naprawa, motorower, wada, dokument gwarancyjny, niezgodność towaru z umową, zgłoszenie reklamacyjne, sprzedawca, pojazd, kolejna reklamacja, odstąpienie od umowy, odpowiedni czas, obowiązek gwaranta, towar konsumpcyjny, rozpoznanie reklamacji, sprzedaż konsumencka, gaźnik, oświadczenie o odstąpienia, reżim
Zobacz»

V ACa 779/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 24 lipca 2017

Data publikacji: 8 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

reklamacja, gwarancja, wada, producent, rękojmia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • reklamacja, gwarancja, wada, murek, posadzenie drzew, producent, rękojmia, bruk, obrzeże, jakość, wykonana praca, cech użytkowy, nawierzchnia, pozwany, położenie, demontaż, pierwotne zobowiązanie, umowa, architektura, certyfikat
Zobacz»

I ACa 977/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 21 maja 2015

Data publikacji: 13 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

urządzenie, naprawa, wada fizyczna, rękojmia za wady, odstąpienie od umowy, uprawnienie, udzielona gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • urządzenie, walc, walec, rękojmia za wady fizyczne, maszyna, naprawa, wada fizyczna, dokonana naprawa, rękojmia za wady, naprawa urządzenia, odstąpienie od umowy, uprawnienie, uprawnienie wynikające z gwarancji, gospodarstwo rolne powodów, udzielona gwarancja, termin gwarancji, gatunek stały, ostatnia naprawa, pozwana spółka, reżim rękojmi
Zobacz»

VIII Ga 97/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 sierpnia 2013

Data publikacji: 8 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

gwarancja, naprawa, wada fizycznych rzeczy, urządzenie, rękojmia za wady, usterka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • kserokopiarka, gwarancja, naprawa, wada fizycznych rzeczy, pozwany, zarzut potrącenia, utrwalacz, praca serwisantów, rękojmia za wady fizyczne, gorzów wielkopolski, przepis o gwarancji, urządzenie, odpowiedzialność powoda, wada wynikła, rękojmia za wady, usterka, istnienie wzajemnych wierzytelności, powodowa spółka, przeprowadzenie dowodów z przesłuchania, charakter wady
Zobacz»

V C 885/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 24 lutego 2020

Data publikacji: 13 kwietnia 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

sprzedawca, reklamacja, sprzęt, wada, gwarant, gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • klawiatura, sprzedawca, reklamacja, sprzęt, wada, zaczep, gwarant, gwarancja, niesprawny sprzęt, obudowa, niedociągnięcie, dioda, przycisk, zakup koperty, produkt, klawisz, upadek, pozwany, mail, fał
Zobacz»

XIII Ga 1418/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 października 2019

Data publikacji: 21 października 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

gwarancja, wada, reklamacja, gwarant
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja, wada, telewizor, gwarancja jakości, reklamacja, kara umowna, gwarant, instytucja gwarancji, usunięcie osoby, koszt i ryzyko, dostawa, pozwany, jakość rzeczy, ryzyko wykonawców, opóźnienie w usunięciu wady, obowiązek gwaranta, umowa, matryca, okres gwarancyjny, towar
Zobacz»

V ACa 735/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 lutego 2013

Data publikacji: 25 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

rękojmia za wady, naprawa, udzielona gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • wyłaz, pozwany, gwarancja jakości, rękojmia za wady, obróbka blacharska, przepis kodeksu cywilnego, rozszerzenie odpowiedzialności, remont, dachówka, sztuka budowlana, odbiór końcowy, naprawa, udzielona gwarancja, wyjście na dach, odbiór robót, praca wykonana, okno, literalny zapis umowy, umowa o roboty budowlane, skutek zachowania
Zobacz»

XV GC 3345/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2014

Data publikacji: 5 listopada 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

gwarant, wada fizyczna, gwarancja, rękojmia za wady, sprzedawca, producent, naprawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, wada fizyczna, gwarancja, rękojmia za wady fizyczne, gwarant jakości, rękojmia za wady, przedmiotowy telefon, sprzedawca, producent, wyrok zaoczny, naprawa, pozwany sprzedawca, serwis naprawczy, dokument gwarancyjny, naprawa gwarancyjna, uszkodzenie mechaniczne, wymiana telefonów, model, uszkodzony telefon, przepis o rękojmi
Zobacz»

II Ca 92/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 17 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

gwarant, naprawa, rękojmia, warunek gwarancji, wada fizycznych rzeczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • korozja, gwarant, gwarancja jakości, naprawa, wymianę rzeczy, obowiązek gwaranta, rękojmia, pojazd, naprawa rzeczy, żądanie wymiany, samochód, warunek gwarancji, zobowiązanie gwaranta, karoseria, pozwana spółka, dokument gwarancyjny, stosunek gwarancji, ograniczenie obowiązku, wada fizycznych rzeczy, interwenient
Zobacz»

VIII GC 744/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 15 listopada 2021

Data publikacji: 1 grudnia 2022

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

gwarancja, urządzenie, naprawa, wada fizyczna, usterka, sprzedawca, rękojmia za wady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja, umowa dostawy, spółka, urządzenie, agregat, naprawa, rękojmia za wady fizyczne, wada fizyczna, usterka, cesja wierzytelności, naprawa gwarancyjna, sprzedawca, rękojmia za wady, legitymacja czynna, rozszerzenie gwarancji, nieszczelność instalacji, pozwany, jedyny członek zarządu, instalacja chłodnicza, umowa cesji
Zobacz»

I C 669/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 29 września 2014

Data publikacji: 23 października 2014

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

urządzenie, wada fizyczna, rękojmia za wady, naprawa, udzielona gwarancja, odstąpienie od umowy, uprawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • mieszalnik, urządzenie, walc, walec, maszyna, rękojmia za wady fizyczne, dokonana naprawa, wada fizyczna, rękojmia za wady, naprawa urządzenia, naprawa, gospodarstwo rolne powodów, udzielona gwarancja, odstąpienie od umowy, kosz, termin gwarancji, wymiana urządzenia, pozwany, waga, uprawnienie
Zobacz»

VIII C 2269/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 maja 2015

Data publikacji: 29 maja 2015

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

gwarancja, rękojmia za wady, wada fizyczna, usterka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja, rękojmia za wady, rękojmia za wady fizyczne, kanał sanitarny, umowa gwarancji, wada fizyczna, wykonanie umowy przez wykonawcę, strona powodowa z dniem, zwłoka w usunięciu wady, suma gwarancyjna, pismo strony powodowej, inwestor, okres gwarancyjny, świadczenie wykonawcy, gwarancja ubezpieczeniowa, odbiór końcowy, usterka, należyte wykonanie, kara umowna za zwłokę, wydanie protokołów
Zobacz»

I C 1872/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 16 września 2014

Data publikacji: 10 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

rękojmia za wady, wada fizyczna, udzielona gwarancja, gwarant
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja jakości, rękojmia za wady, gwarancja ubezpieczeniowa, wada fizyczna, udzielona gwarancja, rękojmia za wady fizyczne, gwarant, boisko szkolne, okres gwarancji, oświadczenie beneficjenta, wykonawca kary umownej, wykonanie modernizacji, treść gwarancji, wyznaczony termin, należyte wykonanie umowy, usunięcie wady, pisemne wezwanie do zapłaty, podpis na wezwaniu, terminie wady, umowa wykonawcy
Zobacz»

IV Ca 332/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2022

Data publikacji: 22 sierpnia 2022

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

rękojmia, gwarancja, sprzedawca, gwarant, producent, reklamacja, wada
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • rękojmia, gwarancja, termin przydatności, grzejnik, sprzedawca, gwarant, producent, reklamacja, udzielenie gwarancji, pełnomocnik w osobie radcy, produkt, warszawa, ochrona konsumenta, wydłużenie terminów, osoba radcy prawnego, północ, wada, harmonizacja przepisów, strona internetowa producenta, krajowy standard
Zobacz»

IV Ca 194/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 1 czerwca 2018

Data publikacji: 19 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

gwarant, warunek gwarancji, reklamacja, producent, wada
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, zakup blachy, warunek gwarancji, umowa gwarancji, reklamacja, dokument gwarancyjny, dokument gwarancji, reklama, szczególny warunek sprzedaży, sprzedaż konsumencka, gwarancja jakości, oświadczenie gwaranta, pokrycie dachów, producent, wada, obowiązek gwaranta, zmiana kodeksu cywilnego, moment zakupu, udzielenie gwarancji, towar
Zobacz»

VII C 599/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 7 lutego 2013

Data publikacji: 12 marca 2014

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

gwarancja, sprzedawca, wada, producent, naprawa, gwarant
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja, książka gwarancyjna, sprzedawca, wada, roleta, karta gwarancyjna, naprawa gwarancyjna, pozwany, montaż okna, producent, usunięcie wad fizycznych, ekipy montażowe, szpros, parapet, naprawa, dokument gwarancji, gwarant, jakość rzeczy, skrzynka, wykonanie zastępcze
Zobacz»

VII AGa 550/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 października 2020

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

gwarancja, wada, naprawa, usterka, gwarant, rękojmia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja, okres gwarancji, wada, naprawa gwarancyjna, naprawa, usterka, termin gwarancji, umowa, wada i usterka, kaucja gwarancyjna, robota budowlana, strona powodowa, protokół odbioru, gwarant, rękojmia, odbiór końcowy, roszczenie gwarancyjne, dzień odbioru, praca gwarancyjna, zwrot kaucji
Zobacz»

VIII GC 1988/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 19 lutego 2020

Data publikacji: 6 lipca 2020

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

gwarancja, urządzenie, usterka, rękojmia za wady, naprawa, producent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja, gwarancja ubezpieczeniowa, urządzenie, usterka, panewka, oczyszczalnia ścieków, ślimak, przegląd gwarancyjny, tuleja, wałek, rękojmia za wady, naprawa, wał, producent, instrukcja, producent urządzenia, umowa główna, wada i usterka, należyte wykonanie, książka prac
Zobacz»

XXIII Ga 1840/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2017

Data publikacji: 16 marca 2017

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

gwarancja, usterka, gwarant, rękojmia za wady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja, usterka, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja jakości, gwarant, rękojmia za wady, pierwsze żądanie, umowa gwarancyjna, beneficjent gwarancji, pisemne żądanie zapłaty, dach, notatka służbowa, warszawa w warszawie, kwota gwarancji, kable grzejne, protokół, postanowienie gwarancji, usunięcie usterki, umowa o roboty budowlane, podstawa gwarancji
Zobacz»

I ACa 1200/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 lutego 2021

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

gwarancja, rękojmia za wady, usterka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • płytka, balkon, gwarancja, dach, budynek, cokół, elewacja, pozwany, parapet, rękojmia za wady, papa, wyłaz dachowy, tynk, rama okienna, wada trwała, opaska, usterka, przepis o rękojmi, czapa kominowa, wada wykonana robót
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Maja Szydłowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Małecka
Data wytworzenia informacji: