Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1169/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Opolu z 2013-09-24

VIII C 1714/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 22 lutego 2019

Data publikacji: 27 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

termin przedawnienia, faktura i nota obciążeniowa, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, kodeks cywilny, ustawowa odsetka za opóźnienie, roszczenie, pierwotny wierzyciel, bieg terminu przedawnienia, faktura i nota obciążeniowa, wyrok zaoczny, konsument, dzień wejścia w życie, upływ terminu przedawnienia, przerwanie przedawnienia, ustawa, zarzut przedawnienia, cesja, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, fundusz inwestycyjny, kserokopie zawiadomień, należność, opłata i kara
Zobacz»

VI GC 418/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 30 stycznia 2014

Data publikacji: 13 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nota odsetkowa, faktura, nota, zarzut przedawnienia, roszczenie o świadczenia okresowe, odsetka za opóźnienie, roszczenie główne, termin przedawnienia, pozwany, roszczenie o zapłatę odsetek, sprzedawca, ugoda, termin przedawnienia roszczenia, sposób wyliczenia odsetek, własność rzeczy, zapłata, należność, ogólny termin przedawnienia, umowa sprzedaży, cena
Zobacz»

I C 1746/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 8 stycznia 2019

Data publikacji: 25 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odsetki naliczone, faktura i nota, dalsze odsetki, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, termin płatności, umowa o świadczenie usługi, umowa o świadczenie, następująca faktura, portfel wierzytelności, siedziba, umowa przelewu, roszczenie strony powodowej, rozliczenie usługi, pozwany, przelew wierzytelności, przerwa biegu terminu przedawnienia, zawiadomienie o przelewie, termin przedawnienia dla roszczeń, poprzednik prawny strony powodowej, zapłata zadłużenia
Zobacz»

V C 339/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wyszkowie

Data orzeczenia: 23 września 2014

Data publikacji: 17 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nota obciążeniowa, dekoder, termin przedawnienia, umowa o świadczenie usługi, umowa o świadczenie, kodowany program telewizyjny, zarzut przedawnienia, usługa polegająca na udostępnianiu, zarzut przedawnienia roszczenia, termin zapłaty kary umownej, program telewizyjny i radiowy, wcześniejsze rozwiązanie, pozwana kara umowna, zapłata, dokument płatniczy, sprzeciw, rejonowy lublin, łącząca strona, przedterminowe rozwiązanie, upływ terminów
Zobacz»

V GC 809/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 13 listopada 2020

Data publikacji: 27 kwietnia 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, roszczenie związane z prowadzeniem, pozew, intencja podmiotu, ostatni dzień roku kalendarzowego, dzień dokonania transakcji, koniec terminu przedawnienia, nawóz mineralny, uwzględnienie z następujących przyczyn, postępowanie nakazowe, zapłata za sprzedany towar, pozwany, nakaz zapłaty, uprawnienie do uchylenia, sprawa decydujące znaczenia, narzuta, składane pismo, czynność prawa, zacytowany przepis
Zobacz»

I C 712/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2020

Data publikacji: 19 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, roszczenie o świadczenia okresowe, roszczenie związane z prowadzeniem, ostatni dzień roku kalendarzowego, należność główna stała, koniec terminu przedawnienia, przepis dotyczący terminów, dotychczasowy termin, bieg terminów, przepis szczególny, data złożenia pozwu, przepis dotychczasowy, wcześniejszy termin, prowadzenie działalności gospodarczej, strona powodowa, kwota pożyczki, uwzględnienie przepisu, umowa cesji wierzytelności, dzień wejścia w życie, odsetka ustawowa za opóźnienie
Zobacz»

VIII C 2721/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 21 października 2020

Data publikacji: 14 grudnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura korygująca, odpowiedź na sprzeciw, sprzeciw, zarzut przedawnienia, dowód na wykazanie zasadności, woda i odprowadzenie ścieków, rozliczenie zimnej wody, termin przedawnienia, najemca, opłata zaliczkowa, koszt zużycia wody, zużycie mediów, dokument prywatny, pozwany pełnomocnik, nakaz zapłaty, zawodowy pełnomocnik, przedawnienie roszczenia, lokal, zakres należności, zapłata w postępowaniu upominawczym
Zobacz»

II Ca 772/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 4 listopada 2015

Data publikacji: 7 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • siedziba, faktura korygująca, nota obciążeniowa, termin płatności, zarzut przedawnienia, pozwany, wierzytelność, fundusz, podlaskie, roszczenie związane z prowadzeniem, lublin, zarzut przedawnienia roszczenia powoda, zwrot kosztów postępowania odwoławczego, elektroniczne postępowanie upominawcze, należność związana z prowadzeniem, należność główna, usługa teleinformatyczna, stwierdzenie przedawnienia, rozstrzyganie zarzutu, żądana skapitalizowana odsetka
Zobacz»

I C 435/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 22 listopada 2013

Data publikacji: 30 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, umowa o świadczenie, opłata abonamentowa i wynagrodzenie, prawo telekomunikacyjne, przedawnienie roszczenia o opłatę, strona powodowa, świadczenie usługi telefonicznej, termin przedawnienia dla roszczeń, roszczenie główne, zarzut przedawnienia, cesja, środa śląska, przedmiotowa wierzytelność, siedziba, roszczenie o świadczenia okresowe, lublin, dzień zapłaty, roszczenie o odsetki, połączenie telefoniczne
Zobacz»

I C 2358/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 24 lutego 2017

Data publikacji: 24 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie należności głównej, termin przedawnienia, apel, roszczenie o odsetki, zarzut przedawnienia, roszczenie o świadczenia okresowe, elektroniczne postępowanie upominawcze, chwilą przedawnienia, ubezpieczyciel, termin przedawnienia roszczenia, roszczenie regresowe, brak formalny pozwu, ogólny termin przedawnienia, przedawnienie roszczenia głównego, trzyletni termin, pozwany, stan należności, cofnięcie pozwu, pojazd mechaniczny, opóźnienie
Zobacz»

VIII C 688/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 30 listopada 2018

Data publikacji: 18 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, zwrot sprzętu, nota obciążeniowa, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia, najwcześniej możliwy termin, brak zwrotu, dekoder, opłata abonamentowa, roszczenie, opłata okresowa, kodeks cywilny, abonent, warunek promocji, kserokopia, bieg przedawnienia, regulamin, kara umowna, umowa trwała, okres rozliczeniowy
Zobacz»

VIII C 299/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 21 listopada 2018

Data publikacji: 18 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dekoder, faktura, nota obciążeniowa, pierwotny wierzyciel, zwrot sprzętu, brak zwrotu, okres podstawowy, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia, opłata abonamentowa, najwcześniej możliwy termin, roszczenie, pozwana nota obciążeniowa, bieg, opłata okresowa, pakiet podstawowy, umowa, kodeks cywilny, abonent, warunek promocji
Zobacz»

VI GC 242/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 27 maja 2014

Data publikacji: 12 września 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odsetka za opóźnienie, termin przedawnienia, trzyletni termin przedawnienia, nota, nota odsetkowa, roszczenie o świadczenia okresowe, faktura vat, wierzytelność główna, przedawnienie roszczenia o świadczenie, przedawnienie roszczenia głównego, faktura, chwilą przedawnienia, pozwana nota, termin przedawnienia roszczenia, roszczenie o zapłatę odsetek, świadczenie główne, płatność, zapłata, pozwana faktura, teza pierwsza
Zobacz»

I C 371/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 9 maja 2016

Data publikacji: 16 września 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nota obciążeniowa, wcześniejsze rozwiązanie umowy, zarzut przedawnienia, umowa abonencka, świadczenie okresowe, zmiana wierzyciela, termin przedawnienia, fundusz sekurytyzacyjny, przedawnienie roszczeń, charakter okresowy, fundusz inwestycyjny, prowadzona działalność gospodarcza, dzień sporządzenia pozwu, bieżące rozliczenie, przedawnienie przed upływem, siedziba, sprzeciw od nakazu zapłaty, niezapłacone należności, pozew wierzytelności, chwilą przedawnienia
Zobacz»

VIII C 1249/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 27 października 2020

Data publikacji: 14 grudnia 2020

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, nota obciążeniowa, dekoder, umowa abonencka, termin przedawnienia, zwrot sprzętu, najwcześniej możliwy termin, brak zwrotu, roszczenie, umowa przelewu wierzytelności, abonent usługi, przerwanie, kodeks cywilny, kara umowna za brak, udostępnienie urządzeń, dostarczanie programów telewizyjnych, bieg terminu przedawnienia, elektroniczne postępowanie upominawcze, pozwana nota obciążeniowa, urzędowy formularz
Zobacz»

VIII C 1154/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 31 października 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, zarzut przedawnienia, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, faktura vat, nota obciążeniowa, pozwana faktura, trzyletni termin przedawnienia, faktura, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, roszczenie związane z prowadzeniem, umowa o świadczenie usługi, przedmiotowe powództwo, umowa o świadczenie, podstawa faktyczna żądania, odsetka do dnia wytoczenia, usługa świadczona przez operatorów, zasady współżycia społecznego, momentu przedawnienia, przedawniona należność
Zobacz»

I C 443/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 1 października 2014

Data publikacji: 30 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nota księgowa, świadczenie usługi internetowej, termin przedawnienia, letni termin przedawnienia, umowa abonencka, prawo telekomunikacyjne, dzień zapłaty, umowa o świadczenie usługi, umowa o świadczenie, modem, cennik, faktura i nota, roszczenie strony powodowej, strona powodowa kwot, pozwany, zapłata, świadczenie odpłatne, zaliczka na wynagrodzenie kuratora, protokół przekazania sprzętu, wysokość zadłużenia
Zobacz»

IX Ga 501/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 17 marca 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie o odsetki, termin przedawnienia, odsetka za opóźnienie, roszczenie o świadczenia okresowe, przedawnienie roszczenia o świadczenie, termin przedawnienia roszczenia, chwilą przedawnienia, trzyletni termin przedawnienia, przedawnienie roszczenia głównego, zakres działalności przedsiębiorstwa, roszczenie uboczne, prowadzenie działalności gospodarczej, przepis szczególny, strona powodowa, spółka jawna, roszczenie związane z prowadzeniem, lublin, związek z prowadzeniem działalności, siedziba w świdnicy, wschód
Zobacz»

I ACa 706/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 lutego 2016

Data publikacji: 7 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • grupa inwestycyjna, faktura korygująca, rozszerzenie zarzutów, przedawnienie roszczeń, spółka akcyjna, termin przedawnienia, pozwany, spotkanie, sprzęt rolniczy, prowadzenie działalności gospodarczej, umocowanie, roszczenie o odsetki, zawezwanie, zarzut przedawnienia, świadczenie okresowe, kodeks cywilny, maszyny rolnicze, odsetka za opóźnienie, związek roszczeń, reda
Zobacz»

VI GC 517/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 25 października 2017

Data publikacji: 16 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, zapłata odsetek za zwłokę, płatność za faktury, opóźnienie płatności, nota odsetkowa, termin przedawnienia, siedziba, nota, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, termin płatności, przedawnienie roszczeń, faktura, dłużnik, przerwanie biegu terminu przedawnienia, zapłata za usługi telekomunikacyjne, uznanie roszczenia, umowa o świadczenie usługi, spłata części zadłużenia, umowa o świadczenie, oświadczenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Opalka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Rafał Ratajczak
Data wytworzenia informacji: