Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1169/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Opolu z 2013-09-24

Sygn. akt: I C 1169/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 września 2013 r.

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Rafał Ratajczak

Protokolant:

st. sekr. sądowy Sylwia Kluczny

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2013 r. w O.

sprawy z powództwa (...) S.A. w W.

przeciwko J. W.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 1169/13

UZASADNIENIE

W dniu 11.01.2013 r. powód, (...) S.A. w W., wniósł o zasądzenie od pozwanego J. W. kwoty 328,25 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty.

Pozwany w sprzeciwie od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym wniósł o oddalenie powództwa, podkreślił iż przyczyna niepłacenia na bieżąco faktur było nieświadczenie usług przez powoda, zaś na rozprawie w dniu 24.09.2013 r. podniósł zarzut przedawnienia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

W dniu 03.10.2008 r. (...) S.A. w W. zawarli umowę o świadczenie usług (...). W ramach tego stosunku (...) S.A. w W. w dniach 02.06.2009 r., 07.07.2009 r., 04.08.2009 r., 05.10.2009 r. oraz 09.11.2009 r. wystawiła faktury i notę obciążeniową na łączną kwotę 227,45 zł. Z kolei w dniach 23.10.2009 r., w związku z uwzględnieniem reklamacji J. W., (...) S.A. w W. wystawiła dwie faktury korygujące w których datę zapłaty oznaczono na 06.11.2009 r.

Łącząca strony umowa uległa rozwiązaniu w dniu 31.10.2009 r.

Dowód:

umowa z dnia 03.10.2008 r., k. 17 akt;

faktury i nota obciążeniowa, k. 21 – 25 akt;

pismo powoda z dnia 14.10.2009 r., k. 26 akt.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo należało oddalić.

Abstrahując od podniesionych przez pozwanego argumentów co do prawidłowości spełniania świadczenia przez pozwanego podkreślić należy, że zgłoszony przezeń zarzut przedawnienia był zasadny.

Zgodnie z art. 118 k.c., jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata. Taki charakter ma należność dochodzona przez powoda.

Jak wynika ze znajdujących się w aktach sprawy dokumentów, a także uzasadnienia pozwu, dochodzona wierzytelność była wymagalna najpóźniej w dniu 06.11.2009 r., a zatem w dacie wniesienia pozwu była przedawniona.

W takim stanie sprawy powództwo należało oddalić.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Opalka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Rafał Ratajczak
Data wytworzenia informacji: