Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1550/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-11-21

I C 613/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Data orzeczenia: 20 czerwca 2016

Data publikacji: 28 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, umowa o kartę kredytową, bank, klauzula wykonalności, przedawnienie, bankowy tytuł egzekucyjny, minimalna kwota do zapłaty, dłużnik, wierzyciel, elektroniczny instrument
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, umowa o kartę kredytową, bank, klauzula wykonalności, zachód, komornik, dłużniczka, przedawnienie, klient, bankowy tytuł egzekucyjny, powództwo, pozwany bank, minimalna kwota do zapłaty, dłużnik, data wystawienia wyciągu, roszczenie, postępowanie egzekucyjne, koszt procesu pomiędzy powódką, wierzyciel, elektroniczny instrument
Zobacz»

I C 761/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 23 grudnia 2013

Data publikacji: 7 lutego 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa o kartę kredytową, tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, bank, posiadacz karty, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • poważne zachorowanie, ogólny warunek ubezpieczenia, umowa o kartę kredytową, tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, bank, posiadacz karty, utrata pracy, utrata karty, klauzula wykonalności, limit kredytu, pozbawienie wykonalności, zwana opcja, zniszczenie towarów, kwestia związana z ubezpieczeniem, ochrona ubezpieczeniowa, klauzula wykonalności na mocy, zakres utraty, wypadek zniszczenia, kradzież towaru
Zobacz»

I Ca 132/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 13 maja 2016

Data publikacji: 23 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, umowa o kartę kredytową, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, tytuł egzekucyjny, pożyczka gotówkowa, tytuł wykonawczy, wyrok zaoczny, rejonowy lublin, turek, zachód, wykonawcza wykonalność, umowa o kartę kredytową, powództwo opozycyjne, skutek prawomocnego wyroku, postępowanie upominawcze, droga powództwa, komornik sądowy przy sądzie, konina, klauzula wykonalności, wydanie karty kredytowej, sfałszowanie, powaga rzeczy osądzonej
Zobacz»

I C 861/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 marca 2016

Data publikacji: 14 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, przedawnienie, limit kredytowy, bank, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, karta kredytowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, przedawnienie, limit kredytowy, spłata minimalna, bank, tytuł wykonawczy, wygaśnięcie zobowiązania, klauzula wykonalności, roszczenie banku, rozwiązanie umowy, komornik sądowy przy sądzie, zobowiązanie naturalne, karta kredytowa, termin przedawnienia, wykorzystany kredyt, przedawnienie roszczeń, egzekucja, nadanie klauzul wykonalności, przyznany limit kredytowy, środek płatniczy
Zobacz»

I C 1245/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, zarzut przedawnienia, dłużnik, wierzyciel, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, zarzut przedawnienia, dłużnik, powództwo o pozbawienie wykonalności, referendarz sądowy w sądzie, roszczenie o zwrot pożyczki, akt sprawy egzekucyjnej, dalsza odsetka ustawowa, wierzyciel, powództwo przeciwegzekucyjne, pierwsza czynność, całość powództwa, podstawa powództwa o pozbawienie, środek merytorycznej obrony dłużnika, wykonawcza wykonalność, zdarzenie niezależne od woli, prawa egzekucja, pewny skutek prawny
Zobacz»

I C 615/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 18 marca 2015

Data publikacji: 21 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

przedawnienie, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, bank, tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, spadkobierca, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, bank, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, wykonawcza wykonalność, postępowanie egzekucyjne, umowa kredytów, na nowo, wydział cywilny w sprawie, siła wyższa, przerwanie przedawnienia, organ powołany do rozpoznawania, stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca, konina, bieg terminu przedawnienia, kredyt samochodowy, dłużnik
Zobacz»

I C 540/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 22 marca 2016

Data publikacji: 22 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, przedawnienie, limit kredytowy, karta kredytowa, tytuł wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, wygaśnięcie zobowiązania, klauzula wykonalności, zobowiązanie naturalne, rejonowy gdańsk, północ, przedawnienie, wydanie karty kredytowej, wniosek o nadanie klauzul, przyznanie limitu kredytowego, nadanie klauzul wykonalności, limit kredytowy, umowa o przyznanie limitu, karta kredytowa, przerwa biegu przedawnienia, skutek upływu, postępowanie klauzulowe, tytuł wykonawczy, letni termin przedawnienia, odrębne zdarzenie prawne
Zobacz»

II Ca 82/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 23 stycznia 2014

Data publikacji: 14 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, bank, karta kredytowa, klauzula wykonalności, kredytobiorca, tytuł wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bank, ubezpieczyciel, karta kredytowa, status osoby bezrobotnej, klauzula wykonalności, otrzymywanie zasiłku, osoba bezrobotna z prawem, zasiłek dla bezrobotnych, umowa generalna, kredytobiorca, prawo do zasiłków, ryzyko utraty pracy, tytuł wykonawczy, współdziałanie powoda, umowa ubezpieczenia, pozwany bank, rata kredytów, zdarzenie ubezpieczeniowe, dzień pozostawania
Zobacz»

I C 364/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 17 marca 2016

Data publikacji: 22 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, dłużnik, klauzula wykonalności, wierzyciel, tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, siedziba, dłużnik, uznanie powództwa, klauzula wykonalności, dłużnik solidarny, wierzyciel, tytuł wykonawczy, depozyt sądowy, egzekucja, roszczenie, wykonawcza wykonalność, postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, pozwany, termin przedawnienia, zamiejscowy wydział cywilny, zawodowy pełnomocnik, zarzut przedawnienia, przedmiotowa kwota, wierzytelność
Zobacz»

I C 1640/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2017

Data publikacji: 9 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, karta kredytowa, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • korzystanie z karty kredytowej, bankowy tytuł egzekucyjny, karta kredytowa, powzięcie decyzji i wyrażenia, decyzja i wyrażenie woli, choroba psychiczna, swobodne powzięcie decyzji, zawieranie umowy, referendarz sądowy w sądzie, zawarcie umowy o korzystanie, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, brak świadomości, związek z zaburzeniami, oświadczenie woli, stan psychiczny, historia choroby, bank, zaburzenie czynności psychicznych, zaburzenie lękowe
Zobacz»

I C 559/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 4 grudnia 2015

Data publikacji: 29 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, umowa kredytów, postanowienie referendarza sądowego, klauzula wykonalności postanowienia, bank, podstawa uznania powództwa, pozbawienie wykonalności, moc postanowienia, siedziba, ustalenie wystąpienia, umowa pożyczki, kredyt powoda, opłata sądowa od pozwu, zobowiązanie naturalne, procesowe żądanie, umowa należności, zakres kosztów, szczególność sytuacji
Zobacz»

I C 2257/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 21 stycznia 2014

Data publikacji: 12 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, zarzut przedawnienia, dłużnik, klauzula wykonalności, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany bank, tytuł wykonawczy, zarzut przedawnienia, dłużnik, klauzula wykonalności, zdarzenie materialnoprawne, bank, podgórze w krakowie, dłużnik osobisty, termin przedawnienia, opatrzona klauzula wykonalności, zarzut nadużycia, małżonka dłużnika, podniesienie zarzutu przedawnienia, obrona za pomocą, termin spłaty pierwszej raty, ostatnia rata kredytu, staranność wyższa, chwilą nadania
Zobacz»

V ACa 617/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 8 marca 2019

Data publikacji: 11 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, wierzyciel, wykonawcza wykonalność, dłużnik, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, dzień umorzenia, wierzyciel, wykonawcza wykonalność, cesja, klauzula wykonalności postanowienia, umorzenie postępowania egzekucyjne, należność główna, dłużnik, pozbawienie wykonalności, interwenient, kwota skapitalizowanych odsetek umownych, kwota wyegzekwowana przez komornika, umorzenie egzekucji, bank, egzekwowanie wierzytelności, tysiąc, udział w sprawach
Zobacz»

XXIV C 917/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 lipca 2017

Data publikacji: 28 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, dłużnik, tytuł wykonawczy, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, uznanie powództwa, klauzula wykonalności, dłużnik, tytuł wykonawczy, egzekucja, siedziba, oświadczenie o poddaniu, powództwo opozycyjne, wierzyciel, warszawa, wierzyciel przeciwko dłużnikowi, klauzula wykonalności postanowienia, obejście prawa, koszt postępowania między stronami, referendarz sądowy w sądzie, kredyt obrotowy, wytoczenie powództwa, proces odzysku, dysponowanie przez wierzyciela
Zobacz»

I ACa 341/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2014

Data publikacji: 11 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, bank, wierzyciel, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, nabywca wierzytelności, pozbawienie wykonalności, bank, gorzów wielkopolski, komornik sądowy przy sądzie, wierzyciel, dłużnik, koszt egzekucji, interes prawny, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, przymiot wierzyciela, numer, solidarność, sprzedaż wierzytelności, pozwany bank, dłużnik solidarny, połączona sprawa
Zobacz»

I C 1256/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 25 lipca 2018

Data publikacji: 3 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, dłużnik, bank, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, referendarz sądowy sądu rejonowego, postanowienie referendarza sądowego sądu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, uznanie powództwa, zbycie wierzytelności, dłużnik, komornik sądowy przy sądzie, siedziba, klauzula wykonalności postanowienia, bank, klauzula wykonalności na mocy, cesja, część opłaty od pozwu, umorzenie postępowania egzekucyjne, pozwany, wierzyciel
Zobacz»

I C 541/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 listopada 2015

Data publikacji: 7 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, przedawnienie, tytuł wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, zobowiązanie naturalne, klauzula wykonalności, wygaśnięcie zobowiązania, przedawnienie, tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne, zbieg egzekucji, nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, moc postanowienia, wojskowe biuro emerytalne, przerwa biegu przedawnienia, kredyt gotówkowy, skutek upływu, możliwość uchylenia, zawiadomienie o umorzeniu, umowa o kredyty, letni termin przedawnienia, odrębne zdarzenie prawne
Zobacz»

I C 57/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 7 czerwca 2019

Data publikacji: 27 czerwca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, bank, klauzula wykonalności, dłużnik, wierzyciel, wykonawcza wykonalność, sądowa klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, bank, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności, siedziba, klauzula wykonalności, dłużnik, egzekucja, wierzyciel, wykonawcza wykonalność, poprzednik prawny pozwanego banku, umowa przelewu, bank bankowy, wierzytelność bankowa, zawiadomienie o przelewie, wytoczenie sprawy, zbycie wierzytelności, odrzucenie pozwu, sądowa klauzula
Zobacz»

II Ca 728/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2015

Data publikacji: 20 marca 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

przedawnienie, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, dłużnik, tytuł wykonawczy, bank, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, poręczyciel, dłużnik, komornik, wniosek egzekucyjny, tytuł wykonawczy, wszczęcie egzekucji, bieg przedawnienia roszczenia, postępowanie egzekucyjne, dłużnik główny, bank, wierzyciel, klauzula wykonalności postanowienia, egzekwowanie roszczeń, pozwany, na nowo, przerwanie biegu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia
Zobacz»

I C 391/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 8 listopada 2016

Data publikacji: 15 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, przedawnienie, klauzula wykonalności, wierzyciel, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, przedawnienie, dąbrowa górnicza, umowa pożyczki gotówkowej, klauzula wykonalności, wierzyciel, obejmujące roszczenie, dłużnik, postępowanie egzekucyjne, wniosek egzekucyjny, wyegzekwowanie świadczenia, egzekucja, spadek, spłata ostatniej raty, wytoczenie powództwa opozycyjnego, zostaną część, bieg przedawnienia, ograniczenie wykonalności, tarnowska góra
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Szczyrba
Data wytworzenia informacji: