Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII U 801/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2013-12-02

V U 1540/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2014

Data publikacji: 27 maja 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

emerytura, osiąganie przychodów, kwartał kalendarzowy, nienależnie pobrane świadczenie, niższa kwota graniczna, renta, przychód w kwocie wyższej, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, kwota maksymalnego zmniejszenia, ubezpieczenie społeczne, kwota bazowa, prezes głównego urzędu statystycznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • emerytura, osiąganie przychodów, kwartał kalendarzowy, nienależnie pobrane świadczenie, niższa kwota graniczna, przychód wnioskodawczyni, kwota graniczna przychodu, renta, kwota przekroczenia, przychód w kwocie wyższej, zmniejszenie o kwotę, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, kwota maksymalnego zmniejszenia, ubezpieczenie społeczne, kwota bazowa, osiągnięcie przychodu, usta, prezes głównego urzędu statystycznego, kwota nienależnie pobrana świadczeń, obowiązek ubezpieczenia społecznego
Zobacz»

III U 595/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2013

Data publikacji: 13 stycznia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

wnioskodawca, emerytura i renta, osiąganie przychodów, niższa kwota graniczna, osiągnięty przychód, ubezpieczenie społeczne, kwota maksymalnego zmniejszenia, świadczenie, zawieszenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • wnioskodawca, emerytura i renta, osiąganie przychodów, rozliczenie renty, zmniejszanie emerytur i rent, niższa kwota graniczna, renta z funduszu ubezpieczeń, fundusz ubezpieczenia społecznego, osiągnięty przychód, ubezpieczenie społeczne, obowiązek ubezpieczenia, kwota maksymalnego zmniejszenia, świadczenie, ustawa o emeryturach, szczegółowa zasada zawieszania, zawieszenie, powodujące zawieszenie, polityka socjalna, rozporządzenie ministrów pracy, zmniejszenie emerytury
Zobacz»

III U 854/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 26 lipca 2013

Data publikacji: 4 września 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

organ rentowy, osiąganie przychodów, kwota graniczna, nienależnie pobrane świadczenie, rozliczenie emerytury wnioskodawcy, ubezpieczenie społeczne, dokonanie rozliczenia, kwota maksymalnego zmniejszenia, emerytura i renta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • organ rentowy, wyższa kwota graniczna, osiąganie przychodów, kwota graniczna, nienależnie pobrane świadczenie, rozliczenie emerytury wnioskodawcy, zmniejszenie o kwotę, decyzja, pozarolnicza działalność gospodarcza, ubezpieczenie społeczne, dokonanie rozliczenia, nienależne świadczenie, stanowiąca podstawa wymiaru składek, wymiar składki na ubezpieczenia, okres zakładu, pismo wnioskodawcy, okres świadczenia, kwota maksymalnego zmniejszenia, emerytura i renta, nowy dowód
Zobacz»

V U 962/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 28 marca 2018

Data publikacji: 6 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

nienależnie pobrane świadczenie, niższa kwota graniczna, osiąganie przychodów, rozliczenie miesięczne, wnioskodawca, kwota maksymalnego zmniejszenia, kwota bazowa, kwartał kalendarzowy, renta, prezes głównego urzędu statystycznego, prawo do emerytury
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • nienależnie pobrane świadczenie, niższa kwota graniczna, kwota nienależnie pobrana świadczeń, osiąganie przychodów, kwota przekroczenia, przychód za rok, wariant najkorzystniejszy, rozliczenie miesięczne, wnioskodawca, nagroda roczna, kwota maksymalnego zmniejszenia, kwota bazowa, kwartał kalendarzowy, łączny przychód, renta, prezes głównego urzędu statystycznego, prawo do emerytury, waloryzacja, pozarolnicza działalność gospodarcza, marzec
Zobacz»

VIII U 658/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 30 grudnia 2019

Data publikacji: 22 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

osiąganie przychodów, kwota maksymalnego zmniejszenia, kwota przychodów, niższa kwota graniczna, nienależnie pobrane świadczenie, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, kwartał kalendarzowy, zmniejszenie świadczenia, powodujące zmniejszenie, rozliczenie emerytury, renta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • osiąganie przychodów, kwota maksymalnego zmniejszenia, kwota przychodów, niższa kwota graniczna, nienależnie pobrane świadczenie, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, kwota nienależnie pobrana świadczeń, zmniejszanie emerytur i rent, kwartał kalendarzowy, kwota maksymalnych zmniejszeń emerytur, szczegółowa zasada zawieszania, graniczna kwota przychodu, zmniejszenie świadczenia, powodujące zmniejszenie, rozliczenie emerytury, komunikat prezesa, prezes zakładu ubezpieczeń społecznych, renta, kwota pobranej zaliczki, konieczność zmniejszenia
Zobacz»

VIII U 1516/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 21 lutego 2017

Data publikacji: 28 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

rozliczenie emerytury, zmniejszenie świadczenia, niższa kwota graniczna, kwota przychodów, organ rentowy, kwota bazowa, nienależnie pobrane świadczenie, osiąganie przychodów, emerytura i renta, ubezpieczenie społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • rozliczenie emerytury, zmniejszenie świadczenia, niższa kwota graniczna, zestawienie operacji, kwota przychodów, zmniejszenie emerytury, organ rentowy, rok rozliczeniowy, pracodawca, kwota bazowa, nienależnie pobrane świadczenie, łączna kwota przychodu, powodujące zawieszenie, osiąganie przychodów, dokonanie rozliczenia emerytury, emeryt, szczegółowa zasada zawieszania, rencista, emerytura i renta, ubezpieczenie społeczne
Zobacz»

III U 716/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 10 września 2014

Data publikacji: 17 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

organ rentowy, rozliczenie emerytury wnioskodawcy, niższa kwota graniczna, osiąganie przychodów, ubezpieczenie, świadczenie, zawieszenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • organ rentowy, wnioskodawca za lata, rozliczenie emerytury wnioskodawcy, niższa kwota graniczna, przychód wnioskodawcy, działalność gospodarcza, nagranie rozprawy, łączny przychód, osiąganie przychodów, liceum ogólnokształcące, ubezpieczenie, świadczenie, decyzja, osiągnięcie przychodu, zeznanie wnioskodawcy, nienależne świadczenie, powiadomienie organu rentowego, zawieszenie, podstawa wymiaru składek, potwierdzenie zatrudnienia wnioskodawcy
Zobacz»

III AUa 616/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 14 grudnia 2016

Data publikacji: 16 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

nienależnie pobrane świadczenie, kwota maksymalnego zmniejszenia, ubezpieczenie społeczne, kwota graniczna, kwota przychodów, zawieszenie, emerytura i renta, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, powodujące zmniejszenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • nienależnie pobrane świadczenie, kwota maksymalnego zmniejszenia, ubezpieczenie społeczne, kwota graniczna, prezes zakładu ubezpieczeń społecznych, kwota przychodów, komunikat prezesa zakładu ubezpieczeń, zawieszenie, zawieszenie prawa do świadczenia, suma kwot przychodu, kwartał, emerytura i renta, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, powodujące zmniejszenie, kwota maksymalnych zmniejszeń emerytur, niezdolność do prac, składka na ubezpieczenia, rozliczenie renty, usta, przychód wnioskodawcy
Zobacz»

V U 1803/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2013

Data publikacji: 18 maja 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

rozliczenie emerytury wnioskodawcy, kwota graniczna, osiąganie przychodów, nienależnie pobrane świadczenie, organ rentowy, zawieszenie, ubezpieczenie społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • wyższa kwota graniczna, rozliczenie emerytury wnioskodawcy, kwota graniczna, nienależnie pobrana emerytura, osiąganie przychodów, nienależnie pobrane świadczenie, organ rentowy, zawieszenie, decyzja, przychód osiągnięty przez wnioskodawcę, wniosek złożony w pismach, przychód w łącznej wysokości, brak podstaw do umorzenia, zawieszenie świadczenia, na raty, zasada zawieszania i zmniejszania, przepis ustawy emerytalnej, zawieszanie i zmniejszanie świadczeń, ubezpieczenie społeczne, wypłata świadczenia
Zobacz»

III AUa 982/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 29 stycznia 2016

Data publikacji: 25 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

nienależnie pobrane świadczenie, osiąganie przychodów, kwartał kalendarzowy, rok kalendarzowy, zawieszenie, zmniejszenie świadczenia, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, organ rentowy, emerytura i renta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • nienależnie pobrane świadczenie, szczegółowa zasada zawieszania, osiąganie przychodów, kwartał kalendarzowy, rencista, roczne rozliczenie, emeryt, dobrowolna wpłata, zmniejszanie emerytur i rent, kwota nienależnie pobrana świadczeń, rok kalendarzowy, kwota przekroczenia, rozliczenie przychodu, zawieszenie, zmniejszenie świadczenia, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, organ rentowy, emerytura i renta, możliwość uniknięcia zwrotu, część renty
Zobacz»

III AUa 703/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 13 lutego 2018

Data publikacji: 2 maja 2018

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

niższa kwota graniczna, kwota przychodów, emerytura i renta, nienależnie pobrane świadczenie, ubezpieczenie społeczne, osiąganie przychodów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • niższa kwota graniczna, niższa kwota graniczna przychodu, zmniejszanie emerytur i rent, kwota przychodów, zmniejszenie emerytury, szczegółowa zasada zawieszania, emerytura i renta, nienależnie pobrane świadczenie, ubezpieczenie społeczne, ustawa o podatkach dochodowych, osiąganie przychodów, przekroczenie niższej kwoty granicznej, brak prawa, zasada przeliczania świadczeń, pobierające świadczenie, renta z funduszu ubezpieczeń, obowiązek ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenie, zła wola, zmniejszenie o kwotę
Zobacz»

V U 248/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 4 czerwca 2013

Data publikacji: 18 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

kwota graniczna, osiąganie przychodów, rozliczenie emerytury, kwota przychodów, nienależnie pobrane świadczenie, ubezpieczenie społeczne, emerytura i renta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • kwota graniczna, świadczenie rentowe, rencista, osiąganie przychodów, rozliczenie emerytury, kwota przychodów, cała należna kwota, nienależnie pobrane świadczenie, obowiązek ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenie społeczne, wyższa kwota graniczna, obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, prawo do renty, emerytura i renta, łączna kwota przychodu, kwota renty, ustawa emerytalna, trzecia decyzja, okres ubiegłego roku kalendarzowego, maksymalna kwota
Zobacz»

III AUa 2115/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 lipca 2013

Data publikacji: 27 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

nienależnie pobrane świadczenie, osiąganie przychodów, kwota graniczna, zawieszenie, emerytura i renta, kwartał kalendarzowy, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, zmniejszenie świadczenia, powodujące zmniejszenie, prawo do emerytury, kwota przychodów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • nienależnie pobrane świadczenie, osiąganie przychodów, kwota graniczna, zawieszenie, emerytura i renta, ubezpieczony przychód, konsekwencja osiągania, osoba pobierająca świadczenia, zawieszenie prawa do świadczenia, kwartał kalendarzowy, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, rozliczenie świadczenia, wyliczona kwota, zmniejszenie świadczenia, druk, powodujące zmniejszenie, obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, prawo do emerytury, kwota przychodów, dochód
Zobacz»

IV U 1326/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 9 grudnia 2014

Data publikacji: 23 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

osiąganie przychodów, kwota graniczna, osiągnięty przychód, nienależnie pobrane świadczenie, emerytura i renta, kwartał kalendarzowy, zawieszenie, kwota przychodów, ubezpieczenie społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • osiąganie przychodów, kwota graniczna, osiągnięty przychód, nienależnie pobrane świadczenie, wyższa kwota graniczna, emerytura i renta, kwartał kalendarzowy, zawieszenie, kwota nienależnie pobrana świadczeń, wielka brytania, kwota przychodów, pouczenie o zasadach zawieszania, świadczenie w związku, szczegółowa zasada zawieszania, rozporządzenie we, ubezpieczenie społeczne, rozliczenie renty, zasada zawieszania i zmniejszania, renta z funduszu ubezpieczeń, zmniejszanie emerytur i rent
Zobacz»

III AUa 1966/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 26 lipca 2018

Data publikacji: 21 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

nienależnie pobrane świadczenie, kwota maksymalnego zmniejszenia, niższa kwota graniczna, renta, osiąganie przychodów, organ rentowy, zawieszenie, kwartał kalendarzowy, ubezpieczenie społeczne, kwota przychodów, przeciętne miesięczne wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • ustawa emerytalna, nienależnie pobrane świadczenie, świadczeniobiorca, kwota maksymalnego zmniejszenia, niższa kwota graniczna, pozarolnicza działalność, renta, osiąganie przychodów, osoba pobierająca świadczenia, organ rentowy, zawieszenie, kwartał kalendarzowy, ubezpieczenie społeczne, kwota przychodów, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, kwota ograniczenia, odstąpienie od żądania, pojęcie przychodu, roczna podstawa wymiaru składek, prognozowane przeciętne wynagrodzenie
Zobacz»

III AUa 311/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 września 2013

Data publikacji: 1 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

niższa kwota graniczna, zmniejszenie świadczenia, rozliczenie emerytury, maksymalne zmniejszenie, emerytura i renta, wnioskodawca, nienależnie pobrane świadczenie, organ rentowy, kwota przychodów, osiągnięty przychód
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • zmniejszenie emerytury, niższa kwota graniczna, zmniejszenie świadczenia, rozliczenie emerytury, maksymalne zmniejszenie, zmniejszanie emerytur i rent, rozliczenie emerytury w związku, sprawy graniczne, emerytura i renta, graniczna kwota przychodu, wysokość maksymalna, wnioskodawca, zmniejszenie o kwotę, okres ubiegłego roku kalendarzowego, nienależnie pobrane świadczenie, organ rentowy, dochód osiągnięty przez emeryta, kwota przychodów, osiągnięty przychód, szczegółowa zasada zawieszania
Zobacz»

VIII U 205/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2017

Data publikacji: 12 września 2017

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

kwartał kalendarzowy, zawieszenie, nienależnie pobrane świadczenie, kwota przychodów, osiąganie przychodów, emerytura i renta, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, kwota graniczna, decyzja z dni
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • plik, wnioskodawczyni, kwartał kalendarzowy, zawieszenie, nienależnie pobrane świadczenie, osiągane przychody, kwota przychodów, osiąganie przychodów, pouczenie załączone do decyzji, emerytura i renta, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, kwota graniczna, prezes zakładu ubezpieczeń społecznych, sprawy graniczne, decyzja z dni, rozliczenie renty, graniczna kwota przychodu, zmniejszanie emerytur i rent, komunikat prezesa zakładu ubezpieczeń, kwota przekroczenia
Zobacz»

V U 1969/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 14 marca 2013

Data publikacji: 18 kwietnia 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

kwota maksymalnego zmniejszenia, osiąganie przychodów, nienależnie pobrane świadczenie, rozliczenie emerytury, kwota graniczna, wnioskodawca, organ rentowy, kwartał kalendarzowy, zawieszenie, osiągnięty przychód
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • kwota maksymalnego zmniejszenia, osiąganie przychodów, nienależnie pobrane świadczenie, rozliczenie emerytury, dobrowolna wpłata, kwota graniczna, wnioskodawca, zmniejszenie o kwotę, wyższa kwota graniczna przychodu, przychód osiągnięty przez wnioskodawcę, miesięczne rozliczenie emerytury, organ rentowy, kwartał kalendarzowy, zawieszenie, wniosek emerytalny, osiągnięty przychód, kwota przekroczenia, dokonanie wpłaty, decyzja o rozliczeniu, zawiadomienie o rocznym rozliczeniu
Zobacz»

III AUa 1261/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 12 marca 2013

Data publikacji: 5 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

nienależnie pobrane świadczenie, osiąganie przychodów, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, rozliczenie emerytury, kwartał kalendarzowy, kwota graniczna, zawieszenie, renta, prezes głównego urzędu statystycznego, organ rentowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • nienależnie pobrane świadczenie, podatnik, osiąganie przychodów, nagroda barbórkowa, pobrane świadczenie za rok, wypłata, praca wykonywana w okresach, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, zmniejszenie emerytury, rozliczenie emerytury, decyzja organu rentowego zakładu, powody osiągania, pojęcie przychodu, kwartał kalendarzowy, kwota graniczna, zawieszenie, renta, prezes głównego urzędu statystycznego, stosunek zatrudnienia, organ rentowy
Zobacz»

IV U 1518/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 17 grudnia 2013

Data publikacji: 12 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

kwota graniczna, renta, osiągnięty przychód, osiąganie przychodów, kwartał kalendarzowy, organ rentowy, ubezpieczenie społeczne, zawieszenie, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, emerytura, kwota maksymalnego zmniejszenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • kwota graniczna, wyższa kwota graniczna, renta, renta rodzinna, łączna kwota świadczenia, osiągnięty przychód, osiąganie przychodów, kwartał kalendarzowy, łączny przychód, rozliczenie renty, przeliczenie na walutę, informacja o przychodach, organ rentowy, zmniejszanie emerytur i rent, ubezpieczenie społeczne, związek z informacjami, zawieszenie, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, emerytura, kwota maksymalnego zmniejszenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Malkiewicz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Liliana Gambal
Data wytworzenia informacji: