Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2757/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2014-02-13

I C 906/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 12 września 2013

Data publikacji: 10 października 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, rata, weksel in blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa, przedmiot umowy leasingu, rata, rozwiązanie umowy leasingu, weksel in blanco, zarzut od nakazów zapłaty, zwrot przedmiotów leasingu, pozwana spółka, zaległość, potrącenie, deklaracja wekslowa, nowa umowa leasingu, wezwanie do wykupu weksli, zwrotne potwierdzenie odbioru, ostateczne rozliczenie umów leasingu, odszkodowanie umowne, pożytek, postępowanie nakazowe
Zobacz»

I C 1336/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 12 stycznia 2016

Data publikacji: 16 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

rata, sprzedaż przedmiotu leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, zagospodarowanie przedmiotu leasingu, korzyść, wystawca weksla, weksel in blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu operacyjnego, rata, rata wynagrodzenia, rata leasingowa, sprzedaż przedmiotu leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, zapłacona rata, zagospodarowanie przedmiotu leasingu, prawo wekslowe, korzyść, ciągnik siodłowy, wystawca weksla, weksel in blanco, koszt windykacji, zaległa rata, pozwany, odsetka, suma wekslowa, rozwiązanie umowy leasingu, deklaracja wekslowa
Zobacz»

VI GC 193/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 15 stycznia 2018

Data publikacji: 13 marca 2018

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, weksel, rata, wypowiedzenie umowy leasingu, in blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, weksel, pozwany, rata, rata leasingowa, nakaz zapłaty, opłata okresowa, wypowiedzenie umowy leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, in blanco, zakończenie umowy, opłata leasingowa, windykacja, weksel gwarancyjny, umowa leasingowa, odebranie samochodów, wartość samochodów, zwrot przedmiotów leasingu, zawarcie umowy leasingu, sprzedaż samochodu
Zobacz»

III Ca 276/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 marca 2017

Data publikacji: 11 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

umowa leasingu, weksel, rata, sprzedaż przedmiotu leasingu, korzyść, wypowiedzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, weksel, rata, dyskonto, rata leasingowa, opłata leasingowa, baza prawna, sprzedaż przedmiotu leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, dyskontowanie, korzyść, prawo wekslowe, wypowiedzenie, kara umowna, korzystanie z przedmiotu leasingu, leasingodawca, bezumowne korzystanie z przedmiotu, koszt windykacji, kara za bezumowne korzystanie, deklaracja wekslowa
Zobacz»

XXIII Ga 578/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 lipca 2016

Data publikacji: 13 marca 2017

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

sprzedaż przedmiotu leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, niezapłacone raty, korzyść uzyskana ze sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • leasingobiorca, sprzedaż przedmiotu leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, niezapłacone raty, zapłata raty, rozliczenie umowy leasingu, korzyść uzyskana ze sprzedaży, uszczerbek powstały w majątku, sprzedaż pojazdów, leasingodawca, rodzaj korzyści, cena, funkcja odszkodowania za szkodę, bezpodstawne wzbogacenie, zwrot korzyści, wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu, odebranie przedmiotu leasingu, zakończenie umowy leasingu, dopuszczalna wysokość, kwota ustalona w umowie
Zobacz»

VI ACa 601/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 maja 2018

Data publikacji: 27 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

wypowiedzenie umowy leasingu, weksel, niezapłacone raty, korzyść, sprzedaż przedmiotu leasingu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • opłata leasingowa, wypowiedzenie umowy leasingu, okresowe opłaty, akt sądowy, leasingodawca, weksel, rozwiązanie umowy leasingu, cena, nowa umowa leasingu, sprzedaż urządzenia, niezapłacone raty, korzyść, nakaz zapłaty, sprzedaż przedmiotu leasingu, karta, wartość rynkowa, należność, adres, rata leasingowa, wartość przedmiotu leasingu
Zobacz»

I ACa 886/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2014

Data publikacji: 6 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

wypowiedzenie umowy leasingu, sprzedaż przedmiotu leasingu, wypełnienie weksli, weksel in blanco, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie umowy leasingu, sprzedaż przedmiotu leasingu, faktura, sprzedaż pojazdów, wypełnienie weksli, ogólny warunek umowy leasingu, wierzytelność, rata leasingowa, weksel in blanco, przedmiot umowy leasingu, podstawa odliczenia, rata, opłata leasingowa, wysokość sumy wekslowej, cena, rozliczenie umowy, wartość końcowa, zawiadomienie o wypełnieniu weksla, prawo wekslowe, przedstawienie przez powódkę
Zobacz»

I C 203/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 5 listopada 2015

Data publikacji: 29 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

umowa leasingu, weksel, sprzedaż przedmiotu leasingu, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, weksel, strona powodowa, sprzedaż przedmiotu leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, cena, leasingodawca, pozwany, niemożliwość świadczenia, rata, ogólny warunek umowy leasingu, deklaracja wekslowa, rata leasingowa, przejęcie przedmiotów leasingu, suma wekslowa, przyszłe raty, ekspertyza techniczna, opłata leasingowa, wartość przedmiotu leasingu, leasingobiorca
Zobacz»

VI Ga 265/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 30 października 2014

Data publikacji: 16 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, weksel, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, przedmiot leasingu, odszkodowanie umowne, suma wekslowa, weksel, nowa umowa leasingu, opłata leasingowa, kara umowna, przedmiotowa umowa leasingu, ogólny warunek umowy leasingu, pozwany, zwrot przedmiotów leasingu, bezumowne korzystanie z przedmiotu, korzystanie z przedmiotu leasingu, rata, wartość przedmiotu leasingu, deklaracja wekslowa, rozliczenie umowy, rata leasingowa, składnik sumy
Zobacz»

I ACa 46/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 7 lipca 2016

Data publikacji: 12 września 2016

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

weksel, poręczyciel wekslowy, sprzedaż przedmiotu leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, korzyść
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • weksel, opłata leasingowa, agregat spawalniczy, rozwiązanie umowy leasingu, strona powodowa, przenośnik taśmowy, przedmiot umowy leasingu, poręczyciel wekslowy, sprzedaż przedmiotu leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, wartość rynkowa przedmiotu, prawo wekslowe, zarzut od nakazów zapłaty, ładowarka, pełnomocnictwo, odzyskane przedmioty, typ, korzyść, koszt sprzedaży, przedterminowe rozwiązanie
Zobacz»

I ACa 964/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 13 stycznia 2016

Data publikacji: 22 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

umowa leasingu, weksel, sprzedaż przedmiotu leasingu, korzyść, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, weksel, wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu, sprzedaż przedmiotu leasingu, leasingobiorca, leasingodawca, korzyść, opłata leasingowa, pojazd i maszyna, dyskonto, strona powodowa, treść umowy leasingu, maszyna do obróbki, wystawca, ogólny warunek umowy leasingu, przedterminowe rozwiązanie umowy, wyliczenie, wycena pojazdów, cena, odzyskany przedmiot leasingu
Zobacz»

XIII Ga 363/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 3 października 2017

Data publikacji: 16 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

umowa leasingu, weksel, sprzedaż przedmiotu leasingu, rata, korzyść
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, weksel, opłata leasingowa, sprzedaż przedmiotu leasingu, pozwany, rata, dyskonto, koszt sprzedaży, cena netto, zwrot przedmiotów leasingu, korzyść, prawo wekslowe, rozłożenie na raty, śródmieście w łodzi, sytuacja finansowa, deklaracja wekslowa, przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu, zasądzone świadczenie, nakaz zapłaty, wycena
Zobacz»

XV Ca 1590/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2018

Data publikacji: 18 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

weksel, sprzedaż przedmiotu leasingu, korzyść, wypowiedzenie umowy leasingu, niezapłacone raty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • weksel, sprzedaż przedmiotu leasingu, leasingodawca, korzyść, prawo wekslowe, leasingobiorca, rozwiązanie umowy leasingu, opłata leasingowa, odszkodowanie umowne, wartość pojazdu, uzupełnienie weksla, wypowiedzenie umowy leasingu, niezapłacone raty, nowa umowa leasingu, rzeczoznawca, weksel na kwotę, cena, rata leasingowa, wycena, wartość przedmiotu leasingu
Zobacz»

I ACa 1318/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 4 marca 2016

Data publikacji: 14 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

umowa leasingu, sprzedaż przedmiotu leasingu, wypełnienie weksli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, sprzedaż przedmiotu leasingu, dyskonto, nota uznaniowa, autobus, zaległa opłata leasingowa, cena netto, cena uzyskana ze sprzedaży, wypełnienie weksli, koszt sprzedaży, pozwany, umowa zobowiązująca do sprzedaży, przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu, wartość rynkowa przedmiotu, suma wekslowa, data wypełnienia weksla, sprzedaż wyniosła, deklaracja wekslowa, regulowanie opłat leasingowych, odszkodowanie
Zobacz»

I C 1686/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2014

Data publikacji: 11 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

sprzedaż przedmiotu leasingu, rata, wypowiedzenie umowy leasingu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • ogólny warunek umowy leasingu, sprzedaż przedmiotu leasingu, spółka jawna, kwota uzyskana ze sprzedaży, rata, zwrot przedmiotów leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, rata leasingowa wymagalna, przygotowanie do sprzedaży, obowiązek zwrotu przedmiotu, zaległość w spłacie, śródmieście w warszawie, należność, rozwiązanie umowy leasingu, koszt windykacji, lista wierzytelności, nota odsetkowa, faktura, numer, koszt transportu
Zobacz»

XX GC 1390/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 października 2018

Data publikacji: 10 czerwca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

wypowiedzenie umowy leasingu, wypełnienie weksli, weksel in blanco, sprzedaż przedmiotu leasingu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie umowy leasingu, opłata leasingowa, deklaracja wekslowa, roszczenie ze stosunku podstawowego, okresowe opłaty, nieważność umów leasingu, przedawnienie roszczenia ze stosunku, odszkodowanie umowne, rozliczenie umowy leasingu, wypełnienie weksli, weksel in blanco, pozwany, uzupełnienie weksla, sprzedaż przedmiotu leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, nakaz zapłaty, płatność weksla, termin przedawnienia roszczenia, wykup weksli, wartość
Zobacz»

I C 536/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 14 lipca 2017

Data publikacji: 5 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, rata, weksel in blanco, nabycie rzeczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, przedmiot leasingu, rata, rozwiązanie umowy leasingu, weksel in blanco, pozwany, zapłacenie zaległości, samochód specjalny, harmonogram, rata leasingu, brak zapłaty należności, płaszczyzna stosunku prawa, zarzut od nakazów zapłaty, aneksowanie umowy, nabycie rzeczy, zapłata w postępowaniu nakazowym, wykonanie nakazu zapłaty, zaległa opłata, umowa leasingu operacyjnego, fałszerstwo
Zobacz»

X GC 500/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 stycznia 2018

Data publikacji: 23 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, weksel, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, przedmiot leasingu, weksel, umowa ze zbywcą, opłata leasingowa, wygaśnięcie umowy leasingu, wada prawna, rozwiązanie umowy leasingu, pozwany, wada rzeczy, występowanie wady, odstąpienie od umowy, wypłata odszkodowania, odbiór przedmiotu leasingu, rata, kradzież pojazdu, zgłoszenie kradzieży, ubezpieczyciel, prawo wekslowe, zwrot przedmiotów leasingu
Zobacz»

VI ACa 1573/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2013

Data publikacji: 30 października 2013

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

sprzedaż przedmiotu leasingu, umowa leasingu, weksel, korzyść
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • sprzedaż przedmiotu leasingu, umowa leasingu, weksel, nota obciążeniowa, wydanie nakazu zapłaty, ogólny warunek leasingu, dochodzone roszczenie wekslowe, pomniejszenie należności, korzyść, prawo wekslowe, pozwany, podatek vat, skapitalizowana odsetka, kwota, złożenie pozwu, stosunek podstawowy, rozwiązanie umowy leasingu, bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty, odsetka za zwłokę, zwłoka w zapłacie
Zobacz»

I AGa 252/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 20 grudnia 2018

Data publikacji: 27 marca 2019

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, weksel in blanco, sprzedaż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, siedziba, przedmiot leasingu, opóźnione płatności, weksel in blanco, przedterminowe rozwiązanie, pozwany, rozwiązanie umowy leasingu, deklaracja wekslowa, umowa leasingu z dniem, świadczenie uboczne, zapłata wystawionych faktur, numer, nota obciążeniowa, świadczenie wynikające z umowy, rata leasingowa, regulowanie opłat leasingowych, kara umowna, zwrot przedmiotów leasingu, sprzedaż
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Chwieśko-Czerwińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Radzyńska-Głowacka
Data wytworzenia informacji: