Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 198/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2016-03-02

I Cz 47/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 14 lutego 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

centralny zarząd służby więziennej, jednostka organizacyjna, zakład karny, dochodzone roszczenie, oznaczenie strony
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • centralny zarząd służby więziennej, jednostka organizacyjna, areszt śledczy, zakład karny, bezprawne działanie skarbu państwa, dochodzone roszczenie, państwowa jednostka organizacyjna, oznaczenie strony, skarbowe państwo, właściwość, konstatacja sądu, samodzielne występowanie w procesie, umocowanie organu, dochodzone roszczenie w związku, organ właściwej jednostki organizacyjnej, postanowienie w przedmiocie przekazania, wydanie skarżonego postanowienia, zakres działania dyrektora, działalność można, osobowość prawna
Zobacz»

III Cz 925/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 11 września 2018

Data publikacji: 11 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dąbek, zawezwanie do próby ugodowej, dyrektor zakładu karnego, zdolność sądowa, przesłanka procesowa, potencjalna strona, zdolność do występowania, zażalenie wnioskodawcy, udział dyrektora, charakter nieusuwalny, występowanie w postępowaniu, przepisu wniosku, sprawa braku, zawiązek, niedopatrzenie, wniosek o zawezwanie, śląskie, obowiązek wskazania, atrybut, celowe działanie
Zobacz»

I ACz 1697/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 października 2012

Data publikacji: 1 marca 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • służba więzienna, zdolność sądowa, sprawa ze stosunku służbowego, zwolnienie ze służby, dyrektor generalny służby więziennej, dyrektor generalny, skarga do sądu administracyjnego, sprawach niewymienionych, służba w służbie więziennej, sprawa z zakresu prawa pracy, spór o roszczenia, stosunek służbowy funkcjonariuszy, ustawa o służbie więzienna, przyjęcie do służby, ustalenie istnienia stosunku prawnego, kodeks postępowania administracyjny, brak zdolności sądowej, dzień przyjęcia, forma rozkazu, drogę decyzji
Zobacz»

I ACz 1302/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 4 stycznia 2018

Data publikacji: 13 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zdolność sądowa, jednostka organizacyjna, oznaczenie strony, odrzucenie pozwu, jednostka organizacyjna skarbu państwa, ewentualne sprostowanie, oznaczenie w pozwie strony, wyjaśnienie statusu, zmiana oznaczenia strony, pozwany, pozwanie skarbu państwa, strona pozwana wówczas, nieposiadających zdolności, właściwe oznaczenie strony, podmiot nieposiadający, rozważenie zmiany, brak zdolności procesowej, podmiot odrębny od skarbu, charakter stanowczy, możliwość rozważenia
Zobacz»

I ACz 314/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2016

Data publikacji: 29 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zdolność sądowa, dyrektor, pozwany dyrektor, mieszkanie, zażalenie powódki, zasada tożsamości, oznaczenie strony, potrzeba nadania, sądów gmin, określenie funkcji, doprecyzowanie oznaczenia strony, przesłanką uzupełnienia, zdolność do występowania, pismo zastępcy dyrektora, rozstrzygnięcie w orzeczeniu, zachowanie tożsamości stron, przejaw nadmiernego formalizmu, trudna sytuacja mieszkaniowa, brak w zakresie zdolności, postanowienie tutejszego sądu
Zobacz»

II Cz 625/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 lutego 2014

Data publikacji: 12 maja 2014

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dyrektor, zdolność sądowa, czynność komornika sądowego, skarga na czynność komornika, zwrot wydatków gotówkowych, sprawa dyrektorów, sądowe postępowanie egzekucyjne, wierzyciel, postacie właściwe, sposób reprezentacji skarbu państwa, zapatrywanie sądu, zapłata kosztów, działanie niewłaściwe, oczywista sytuacja, własna zdolność, właściwe określenie strony, postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika, brak nieusuwalny, pominięcie wymogu, właściwe oznaczenie strony
Zobacz»

II Cz 624/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 lutego 2014

Data publikacji: 12 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dyrektor, zdolność sądowa, czynność komornika sądowego, skarga na czynność komornika, zwrot wydatków gotówkowych, sprawa dyrektorów, sądowe postępowanie egzekucyjne, wierzyciel, postacie właściwe, sposób reprezentacji skarbu państwa, zapatrywanie sądu, zapłata kosztów, działanie niewłaściwe, oczywista sytuacja, własna zdolność, właściwe określenie strony, postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika, brak nieusuwalny, pominięcie wymogu, właściwe oznaczenie strony
Zobacz»

I ACz 167/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 25 lutego 2016

Data publikacji: 29 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zdolność sądowa, klinika, jednostka organizacyjna, zdolność prawna, zaskarżone postanowienie, osoba prawna, przesłanką uzupełnienia, oznaczenie w pozwie strony, zdolność do występowania, brak wystarczającej wiedzy, uzupełnienie braku zdolności sądowej, zachowanie tożsamości stron, charakter nieusuwalny, zażalenie, przepis o osobach prawnych, błędne oznaczenie strony, brak zdolności sądowej strony, myśl przywołanego przepisu, usunięcie w trybie, związek z zabiegiem
Zobacz»

I C 164/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 10 lutego 2016

Data publikacji: 28 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zdolność sądowa, zakład karny, miejsce podmiotu, przesłanką uzupełnienia, osobowość prawna, uzupełnienie braku zdolności sądowej, zachowanie tożsamości stron, nieposiadających zdolności, podmiot nieposiadający, konieczność odrzucenia pozwu, brak zdolności sądowej strony, sprawa w miejsce, cytowane orzeczenie sądu najwyższe, odpis postanowienia z uzasadnieniem, sprawa podmiotu, informowanie powoda, występowanie w procesie, osoba fizyczna i prawna, właściwy podmiot, pozwany zakład karny
Zobacz»

V U 361/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 4 listopada 2013

Data publikacji: 31 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sęk, zdolność sądowa, strona w postępowaniu sądowym, odwołanie płatnika od decyzji, chwilą urodzenia, uzasadnienie i pouczenie, odpis postanowienia z uzasadnieniem, osoba fizyczna i prawna, wymiar składki na ubezpieczenia, organizacja społeczna, podstawa wymiaru składek, zdolność prawna, składka na ubezpieczenie społeczne, do śmierci, postępowanie sądu okręgowego, osobowość prawna, odpis postanowienia, społeczny oddział, zarządzenie, zakład ubezpieczeń społeczny
Zobacz»

VIII Cz 210/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2013

Data publikacji: 21 maja 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zdolność sądowa, brak zdolności sądowej, prawidłowy podmiot, poprawność oznaczeń, poprawne sporządzenie, domniemana intencja, odrzucenie pozwu, strona w pozwie, konieczność konsultacji, pomoc internetu, świadczona pomoc prawna, pełnomocnik powoda o przyznaniu, sporządzenie pozwu, pełnomocnik reprezentujący powoda, prawidłowe oznaczenie strony, stan negatywny, pełnomocnik kosztów, zarzut przedwczesności, zażalenie powoda, kategoria podmiotów
Zobacz»

II C 27/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2017

Data publikacji: 14 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zdolność sądowa, pośrednictwem dyrektorów, organ jednostki organizacyjnej, strona postępowania sądowego, osoba fizyczna i prawna, zdolność procesowa, skład organu, organizacja społeczna, przedstawiciel ustawowy, pozew o zapłatę, osobowość prawna, odpis postanowienia, zarządzenie, areszt, sprawa powodów, jednostka organizacyjna, pozew, dyrektor, obowiązujący przepis, posiedzenie niejawne
Zobacz»

I ACz 499/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 17 maja 2016

Data publikacji: 28 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zdolność sądowa, brak zdolności sądowej, minister sprawiedliwości, jednostka organizacyjna skarbu państwa, jednostka organizacyjna, nieusuwalny brak, zmiana oznaczenia, osoba prawna, zażalenie powódki, odrzucenie pozwu, zmiana tożsamości, koszt postępowań zażaleniowy, usunięcie braku, określenie przez powódkę, osobowość prawna i zdolność, strona sporu, szczególny przepis prawa, zachowanie tożsamości stron, działalność jednostek organizacyjnych, pozwana osoba prawna
Zobacz»

III C 1291/20

postanowienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 maja 2021

Data publikacji: 7 lipca 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zdolność sądowa, oddział przedsiębiorcy, brak zdolności sądowej, podmiot, oznaczenie strony, przepis kodeksu postępowania cywilnego, oddziały zagraniczne, przedsiębiorca zagraniczny, sprostowanie oznaczenia strony, centrum, postanowienie o odrzuceniu pozwu, osoba fizyczna i prawna, odrzucenie pozwu, akt woli, wspólnota mieszkaniowa, pozwany, proces cywilny, siedziba, wada, praktyczny problem
Zobacz»

XXV C 1640/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 stycznia 2015

Data publikacji: 12 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zdolność sądowa, zasada uzupełniania, osobowość prawna, odrzucenie pozwu, brak w zakresie zdolności, nowy pozew, zachowanie tożsamości, występowanie w procesie, tożsamość podmiotu, sytuacja w przedmiotowej sprawie, jednostka organizacyjna, osoba fizyczna i prawna, pozwany podmiot, nieposiadające osobowości, organizacja społeczna, powołany artykuł, warunek zastosowania, przepis kodeksu, państwowa jednostka organizacyjna, zdolność prawna
Zobacz»

VIII Cz 345/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 21 czerwca 2013

Data publikacji: 12 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zdolność sądowa, zakład karny, modyfikacja zaskarżonego rozstrzygnięcia, zażalenie powoda, przyjęcie odmiennego stanowiska, zdanie pierwsze, dąbek, wydział cywilny odwoławczy, postanowienie sądu rejonowego, sygnatura, skutek zażaleń, zaskarżone postanowienie, posiedzenie niejawne, pozew, sprawa z powództwa, zapłata, argument, postanowienie z dni, czerwiec, listopad
Zobacz»

VIII Gz 91/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 12 lipca 2017

Data publikacji: 6 września 2017

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zdolność sądowa, jednostka organizacyjna, pozew, osoba prawna, przedsiębiorstwo państwowe, osobowość prawna, zachowanie tożsamości stron, brak zdolności sądowej strony, pozew opłaty, samodzielny podmiot, fachowy pełnomocnik, oczywista niedokładność, skarb państwa, strona procesów, zażalenie, brak usuwalny, skutek przesunięcia, przymiot zdolności, zdolność prawna, pozwany
Zobacz»

IV GC 323/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 lutego 2020

Data publikacji: 24 marca 2020

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zdolność sądowa, brak zdolności sądowej, oznaczenie strony, usunięcie braku, pozwany, zdolność procesowa, odrzucenie pozwu, dokument dołączony do pozwu, sprzeciw od nakazu zapłaty, wydany nakaz zapłaty, jednostka organizacyjna, zdolność prawna, osoba prawna, ewentualny sprzeciw, miejsce podmiotu, najem, możliwość sprecyzowania, podmiotowa zmiana powództwa, zasadnicza konsekwencja, poszkodowana faktura
Zobacz»

II C 540/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 17 lutego 2016

Data publikacji: 23 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dyrektor aresztu śledczego, zdolność sądowa, dyrektor, organ jednostki organizacyjnej, strona postępowania sądowego, osoba fizyczna i prawna, zdolność procesowa, data stempla pocztowego, skład organu, organizacja społeczna, przedstawiciel ustawowy, pozew o zapłatę, osobowość prawna, odpis postanowienia, zarządzenie, tutejszy sąd, sprawa powodów, jednostka organizacyjna, pozew, obowiązujący przepis
Zobacz»

II C 1493/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 9 czerwca 2016

Data publikacji: 23 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

zdolność sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zdolność sądowa, przymiot zdolności, osoba fizyczna i prawna, areszt śledczy, prawna zdolność, przepis kodeksu postępowania cywilnego, normatywny typ, osobowość prawna, typ regulacji, bezwzględna ujemna przesłanka procesowa, regulacja kwestii, istnienie przepisu, pośrednictwem dyrektorów, kwestia zdolności, kategoria podmiotów, pozew, niewłaściwość rzeczowa, brak zdolności sądowej, sposób strony, szereg przepisów
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Bierkat
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Urszula Szymańska
Data wytworzenia informacji: