Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 198/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2016-03-02

Sygnatura akt I C 198/16

POSTANOWIENIE

Dnia 02 marca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący - SSO Urszula Szymańska

po rozpoznaniu w dniu 02 marca 2016 r. w Siedlcach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. C.

przeciwko Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, Dyrektorowi Generalnemu Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Dyrektorowi Zakładu Karnego w S.

o zapłatę

postanawia

odrzucić pozew.

UZASADNIENIE

Pozwem skierowanym przeciwko Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, Dyrektorowi Generalnemu Centralnego Zarządu Służby Więziennej i Dyrektorowi Zakładu Karnego w S., K. C. wniósł o zapłatę odszkodowania.

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 22 lutego 2016 r. wezwano powoda do wskazania strony pozwanej w niniejszej sprawie oraz jej adresu.

W odpowiedzi na powyższe powód wskazał, iż pozwanymi w niniejszej sprawie są Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Dyrektor Generalny Centralnego Zarządu Służby Więziennej i Dyrektor Zakładu Karnego w S..

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 64 § 1 i 1 1 kpc zdolność sądową posiada każda osoba fizyczna i prawna oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Dyrektor Generalny Centralnego zarządu Służby Więziennej, a także Dyrektor Zakładu Karnego w S. nie należą do żadnej z wyżej wymienionych kategorii.

Obowiązek prawidłowego oznaczenia strony pozwanej spoczywa na stronie powodowej. W przypadku gdy stroną w procesie jest Skarb Państwa prawidłowe oznaczenie strony pozwanej powinno zawierać określenie „Skarb Państwa” i wskazywać jednostkę organizacyjną, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie (tak np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2001 roku, sygn. III CKN 295/00).

Powód pomimo wezwania Sądu, w sposób niewłaściwy oznaczył stronę pozwaną, wskazując jako taką Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, Dyrektora Generalnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej i Dyrektora Zakładu Karnego w S., niemających zdolności sądowej.

Stosownie do treści przepisu art. 199 § pkt 3 kpc, jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej, sąd odrzuci pozew. Odrzucenie pozwu nie stoi zaś na przeszkodzie ponownemu wniesieniu pozwu z prawidłowo oznaczoną stroną pozwaną.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

Odpis postanowienia doręczyć powodowi z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia zażalenia.

S., dn. 02.03.2016 r.

J.K.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Bierkat
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Urszula Szymańska
Data wytworzenia informacji: