Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 466/18 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Sierpcu z 2018-06-12

IX C 22/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2019

Data publikacji: 26 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, tytuł wykonawczy, zabezpieczenie roszczenia, pozbawienie wykonalności, komornik sądowy przy sądzie, zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, wzmianka o wykonalności, tytuł wykonawczy, zabezpieczenie roszczenia, spóźnione twierdzenie i dowód, pozbawienie wykonalności, brak zabezpieczenia, uprawdopodobnienie, komornik sądowy przy sądzie, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, zabezpieczenie powództwa, roszczenie pieniężne, cela roszczenia, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, wymagane zachowanie, wyrobienie przekonań, odpis postanowienia, kodeks postępowania cywilnego, sprawa orzeczenia, wskazanie odpowiednie
Zobacz»

II Cz 633/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 9 września 2015

Data publikacji: 19 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, komornik sądowy, tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, zabezpieczenie roszczenia, klauzula wykonalności, wniosek o zabezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, egzekucja świadczeń alimentacyjnych, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, opatrzona klauzula wykonalności, komornik sądowy, tytuł wykonawczy, prawomocny wyrok sądu okręgowy, pozbawienie wykonalności, egzekucja alimentów, przedmiot udzielenia, wierzycielka, zabezpieczenie roszczenia, udzielenie zabezpieczenia roszczenia, zażalenie powoda, klauzula wykonalności, idąca ocena, separacja między stronami, wniosek o zabezpieczenia, kierunek ewentualny, potrzeba rozpoznania wniosku
Zobacz»

II Cz 1928/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 lutego 2013

Data publikacji: 20 marca 2017

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, pozbawienie wykonalności, tytuł wykonawczy, interes prawny, roszczenie, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, wniosek o zabezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, pozbawienie wykonalności, tytuł wykonawczy, interes prawny, rejonowy powód, powództwo o pozbawienie wykonalności, uprawdopodobnienie faktu, roszczenie, postępowanie egzekucyjne w sprawie, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, charakter poważny, podstawa powództwa o pozbawienie, dowód istnienia roszczenia, wykonawcza wykonalność, wniosek o zabezpieczenia, postępowanie zabezpieczające, fakt na korzyść, zarzut wyartykułowany w zażaleniu, rozpoznawanie wniosku o zabezpieczenie, okolicznościami wszczęcia
Zobacz»

II Cz 404/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 12 września 2016

Data publikacji: 15 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, wykonalność, tytuł wykonawczy, komornik sądowy przy sądzie, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, wniosek o zabezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, cała należność, punkt pierwszy postanowienia, powództwo poprzez zawieszenie, interes prawny, wykonawcza wykonalność, wykonalność, tytuł wykonawczy, przesłanka udzielenia zabezpieczenia, komornik sądowy przy sądzie, druga przesłanka, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, egzekucja, postępowanie w zakresie należności, odmowa zabezpieczenia, zabezpieczenie powództwa, wniosek o zabezpieczenia, ocena wierzytelności, niemożność osiągnięcia celu, wniosek o udzielenie zabezpieczenia
Zobacz»

II Cz 1409/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 listopada 2013

Data publikacji: 6 marca 2014

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, tytuł wykonawczy, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, klauzula wykonalności, zabezpieczenie roszczenia, interes prawny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, brak zabezpieczenia, tytuł wykonawczy, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, uprawdopodobnienie, zachód, klauzula wykonalności, zabezpieczenie roszczenia o pozbawienie, wywiedzione powództwo, zażalenie, zabezpieczenie roszczenia, wyegzekwowanie roszczenia, fundusz masy upadłości, roszczenie o pozbawienie wykonalności, wykonawcza wykonalność, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, postępowanie zabezpieczające, powodu zabezpieczeń, sprawa orzeczenia, interes prawny
Zobacz»

VI Gz 80/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 31 marca 2015

Data publikacji: 16 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, tytuł wykonawczy, interes prawny, roszczenie, komornik sądowy przy sądzie, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, krosno, zabezpieczenie powództwa, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, tytuł wykonawczy, interes prawny, roszczenie, aktualnie prowadzone postępowanie, wszczęcie egzekucji komorniczej, komornik sądowy przy sądzie, uprawdopodobnienie roszczenia, odpis wyroku zaocznego, pozbawienie wykonalności, kodeks postępowania cywilnego, przedmiotowe postępowanie, zażalenie, zarzut przedawnienia, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, sprawa kwot, prowadzone postępowanie egzekucyjne
Zobacz»

VIII Gz 309/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 grudnia 2019

Data publikacji: 20 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, komornik sądowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, lista wierzytelności, pierwotny wierzyciel, nabywca wierzytelności, górnik, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, ukończenie postępowania upadłościowego, przedawnienie, egzekucja, przesłanka udzielenia zabezpieczenia, wydział gospodarczy, tytuł egzekucyjny, odręczny wniosek, dział i rozdział, komornik sądowy, postanowienie sądu rejonowego
Zobacz»

I ACz 445/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 26 marca 2013

Data publikacji: 31 marca 2014

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, pozbawienie wykonalności, tytuł wykonawczy, komornik sądowy przy sądzie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, brak zabezpieczenia, interes prawny, osiągnięcie cel, interes prawny w zabezpieczeniu, sprawa orzeczenia, zdarzenie materialnoprawne, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, poważne utrudnienie, zawieszenie egzekucji, klauzula wykonalności przez sąd, pozbawienie wykonalności, umowa ugody, prawomocne rozstrzygnięcie, tytuł wykonawczy, postępowanie w sprawie, komornik sądowy przy sądzie, udzielenie zabezpieczenia roszczenia, tytuł egzekucyjny, ociągnięcie
Zobacz»

IV Cz 370/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 9 lipca 2015

Data publikacji: 3 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

zawieszenie postępowania egzekucyjnego, udzielenie zabezpieczenia, wniosek o zabezpieczenia, interes prawny, zabezpieczenie roszczenia, komornik sądowy przy sądzie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • zawieszenie postępowania egzekucyjnego, udzielenie zabezpieczenia, zaniedbywanie nauki, wniosek o zabezpieczenia, osoba niepełnosprawna w stopniu, konkretny zawód, matura, zabezpieczenie w sytuacji, interes prawny, nowotwór złośliwy, edukacja, alimenty do kwot, obowiązek alimentacyjny, pozwany, zabezpieczenie roszczenia, komornik sądowy przy sądzie, stopień umiarkowany, szkoła, zażalenie, wyraz ostateczny
Zobacz»

VI Gz 187/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 31 lipca 2014

Data publikacji: 26 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, tytuł wykonawczy, interes prawny, zabezpieczenie roszczenia, pozew o pozbawienie wykonalności, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, tytuł wykonawczy, umowa najmu, wpływ błędów, interes prawny, uprawdopodobnienie, zabezpieczenie roszczenia, wierzytelność, roszczenie o zwrot nakładów, zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem, roszczenie przedstawione do potrącenia, skutek prawny oświadczenia, przyszłe powództwo, postępowanie o pozbawienie, pozew o pozbawienie wykonalności, postępowanie egzekucyjne, dokonana sprzedaż, zabezpieczenie powództwa, interes prawny w zabezpieczeniu, oświadczenie o potrąceniu
Zobacz»

I ACz 1893/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 4 listopada 2013

Data publikacji: 14 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, tytuł wykonawczy, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, zabezpieczenie roszczenia, komornik sądowy przy sądzie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, strona powodowa, uchylenie zajęcia, tytuł wykonawczy, zabezpieczenie powództwa, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, upadek zabezpieczenia, zażalenie, zabezpieczenie roszczenia o pozbawienie, rachunek komornika, zabezpieczenie roszczenia, komornik sądowy przy sądzie, pismo komornika sądowego, czynność egzekucyjna, konto, wykonawcza wykonalność, powodu zabezpieczeń, rachunek bankowy, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego
Zobacz»

II Cz 480/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 6 maja 2014

Data publikacji: 7 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, tytuł wykonawczy, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, roszczenie, pozbawienie wykonalności, komornik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, tytuł wykonawczy, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, kwestia interesu prawnego, uprawdopodobnienie roszczenia, roszczenie, uzasadniające żądanie, pozbawienie wykonalności, brak zabezpieczenia, sposób uprawdopodobnienia, komornik, obniżenie wynagrodzenia w związku, razy musze, utrudnienie osiągnięcia celu, odpowiedź na zażalenie, utrudnienie wykonania zapadłego, komornik postępowań egzekucyjnych, łączne istnienie przesłanek, merytoryczne badanie zasadności
Zobacz»

II Cz 132/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2013

Data publikacji: 21 marca 2017

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

interes prawny, udzielenie zabezpieczenia, pozbawienie wykonalności, tytuł wykonawczy, roszczenie, wniosek o zabezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • interes prawny, udzielenie zabezpieczenia, pozbawienie wykonalności, tytuł wykonawczy, dokument w aktach sprawy, bankowy tytuł egzekucyjny, uzupełnienie zażalenia, oświadczenie woli o wyrażeniu, osiągnięcie cel, roszczenie, umowa o kartę kredytową, brak zabezpieczenia, wniosek o zabezpieczenia, wyrażenie zgody na zawarcie, istnienie roszczenia, instytucja finansowa, powództwo o pozbawienie wykonalności, uprawdopodobnienie interesu prawnego, zgoda na zawarcia umowy, podstawa zabezpieczenia
Zobacz»

I ACz 335/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 marca 2013

Data publikacji: 22 marca 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, zabezpieczenie roszczenia, interes prawny, komornik sądowy przy sądzie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie powództwa, wszczęcie procesu, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, podstawa powództwa opozycyjnego, działanie komorników, zabezpieczenie roszczenia, czynność dokonana przez komornika, czynność komornika w trybie, interes prawny, następca dłużnika, przesłanka do zabezpieczenia, zmiana i udzielenie zabezpieczenia, możliwość złożenia skargi, komornik sądowy przy sądzie, przyszły proces, postanowienie wnioskodawczyni, uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie, zażalenie, zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego
Zobacz»

VIII Gz 273/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 stycznia 2016

Data publikacji: 29 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, tytuł wykonawczy, interes prawny, komornik, pozbawienie wykonalności, zabezpieczenie roszczenia, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, sąd polubowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, tytuł wykonawczy, egzekucja, konkretne stwierdzenia, gorzów wielkopolski, interes prawny, wyrok zaoczny, termin przedawnienia, uprawdopodobnienie, podstawa do udzielenia zabezpieczenia, komornik, stwierdzenie powoda, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, udzielenie zabezpieczenia powództwa, dziesięcioletni termin, zabezpieczenie roszczenia, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, sąd polubowny
Zobacz»

VIII Cz 1103/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 30 grudnia 2016

Data publikacji: 31 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, tytuł wykonawczy, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, interes prawny, wykonalność, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, tytuł wykonawczy, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, wykonawcza wykonalność, interes prawny, wykonalność, roszczenie, zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie, utrzymanie mieszkania, postępowanie zabezpieczające, pojęcie interesu prawnego, roszczenie alimentacyjne, wystarczający materiał dowodowy, przedmiot zabezpieczenia, znaczenie interesu, dokonanie zapłaty, uprawdopodobnienie roszczenia, matka małoletnia, przepis kodeksu postępowania cywilnego, roszczenie pieniężne
Zobacz»

I ACz 379/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 11 marca 2013

Data publikacji: 22 marca 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, tytuł wykonawczy, interes prawny, pozbawienie wykonalności, wykonalność wyroku sądu okręgowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, poznanie, udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem, wstrzymanie wykonalności wyroku sądu, tytuł wykonawczy, interes prawny, pozbawienie wykonalności, wykonalność wyroku sądu okręgowego, wszczęcie postępowań, termin na wniesienie powództwa, zabezpieczenie przez wstrzymanie wykonalności, wnioskodawczyni w drodze, wykonanie przez podwykonawcę, dniowy termin na wniesienie, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, prawdopodobieństwo istnienia roszczenia, zarzut potrącenia, wyegzekwowanie całej należności, przesłanka do zabezpieczenia, przeciwnik wniosku
Zobacz»

V Pz 54/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 7 listopada 2013

Data publikacji: 6 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, tytuł wykonawczy, interes prawny, pozew o pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, interes prawny, wniesione zażalenie, wieloletnia przerwa, przedawnienie, szczególności wieloletnie, podstawa do zakwestionowania stanowiska, prawomocne orzeczenie sądu rejonowego, zażalenie twierdzenia, przesłanka do udzielenia zabezpieczenia, pozew o pozbawienie wykonalności, wyegzekwowanie świadczenia, składany wniosek, rejonowy powód, stronę interesu, pozwana czynność, przedmiot postępowania w sprawie, powództwo stanu
Zobacz»

VIII Gz 369/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 listopada 2017

Data publikacji: 24 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, wniosek o zabezpieczenia, interes prawny, wykonalność, tytuł wykonawczy, roszczenie, zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, uprawdopodobnienie, wniosek o zabezpieczenia, umocowanie do działania, interes prawny, wykonalność, tytuł wykonawczy, górnik, roszczenie, oświadczenie o uznaniu długu, wykonawcza wykonalność, podejrzenie popełnienia, brak zabezpieczenia, sposób zabezpieczenia, ugoda w sprawach, osiągnięcie cel, formalizm, zawiadomienie, centrum, zawieszenie postępowania egzekucyjnego
Zobacz»

IV C 177/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 maja 2016

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, wniosek o zabezpieczenia, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, interes prawny, komornik sądowy przy sądzie, zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • stanowiąca równowartość, pozwany komornik, udzielenie zabezpieczenia, wniosek o zabezpieczenia, środek z kredytu, wniosek powódki o zabezpieczenie, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, interes prawny, komornik sądowy przy sądzie, zabezpieczenie powództwa, wykazanie interesu prawnego, prezes sądu rejonowego, zabezpieczenie roszczenia, zwrot wniosku, równowartość kwot, zajęcie wierzytelności, analiza wystąpień, równowartość depozytu, uprawdopodobnienie przez wierzyciela, sposób zabezpieczenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Strześniewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Sierpcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Jarzyńska
Data wytworzenia informacji: