Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1990/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2018-02-15

I C 2635/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 21 marca 2016

Data publikacji: 7 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

odsetka ustawowa za opóźnienie, dzień zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż
 • Ważne frazy
  • odsetka ustawowa za opóźnienie, dzień zapłaty, szpital, umowa dostawy, styczeń, grudzień, rozłożenie należności na raty, kwota, dostawa produktów, produkt leczniczy, zajęcie komornicze, szczególny wypadek, faktura, rachunek zysków i strat, zawiadomienie o wszczęciu, cenę zgodną, finansowe placówki, niestabilna sytuacja finansowa, wyrok w sposób dobrowolny, wszczęcie postępowania egzekucyjnego
Zobacz»

I C 2542/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 12 czerwca 2017

Data publikacji: 19 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

publiczny zakład opieki zdrowotnej, samodzielny publiczny zakład opieki, odsetka ustawowa za opóźnienie, pozwany, siedziba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż
 • Ważne frazy
  • rozłożenie świadczenia na raty, publiczny zakład opieki zdrowotnej, samodzielny publiczny zakład opieki, dostawa leków, odsetka ustawowa za opóźnienie, część zwrotu, faktura, pozwany, rozłożenie zadłużenia, szpital, placówka, rozłożenie należności na raty, wniosek o rozłożenie, żądana odsetka, stopa, postępowanie nakazowe, dobre wola, zobowiązanie, odsetki należne, siedziba
Zobacz»

IV C 1448/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

odsetka ustawowa za opóźnienie, pozwany, pozew, dzień zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, pozew w punktach, odpowiednia umowa, pozwany, pozew, odpowiednia część, przelew środków pieniężnych, tysiąc, odpowiednie odsetki, dzień zapłaty, dostawa, własne zobowiązanie, faktura, nakaz zapłaty, należność, pracownik sekcji, zapłata na poczet, dzień pisemny, na raty
Zobacz»

IX GC 3/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 lipca 2017

Data publikacji: 27 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

odsetka ustawowa za opóźnienie, pozwany, zapłata, pozew, sprzedawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż
 • Ważne frazy
  • odsetka ustawowa za opóźnienie, pozwany, prolongata spłaty, należność główna, zapłata, produkcja rur, zapłata odsetek, cena, pozew, umowa, prawomocny nakaz zapłaty, forma pisemna pod rygorem, zapłata w postępowaniu upominawczym, zmiana terminu płatności, zgodność z oryginałem, przyczyna cofnięcia, sprzedawca, rygor nieważności, nakaz zapłaty w postępowaniu, cofnięcie pozwu
Zobacz»

I C 139/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 czerwca 2016

Data publikacji: 11 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

artykuł medyczny, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż
 • Ważne frazy
  • artykuł medyczny, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, potwierdzenie salda, spółka komandytowa, szpital, faktura, akt sądowy, zaliczenie świadczenia, rejonowy lublin, środek medyczny, płatność, sposób zaliczenia, zachód, pozew, elektroniczne postępowanie upominawcze, dostarczony artykuł, pozew do zapłaty, całość opłaty od pozwu, strona kopii
Zobacz»

I C 487/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 24 listopada 2016

Data publikacji: 5 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

jednorazowy użytek, odsetka ustawowa za opóźnienie, dzień zapłaty, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż
 • Ważne frazy
  • jednorazowy użytek, odsetka ustawowa za opóźnienie, rozłożenie świadczenia na raty, termin wymagalności, gaza, dzień zapłaty, ustawa o terminach, umowa dostawy, termin zapłaty w transakcjach, dostarczony towar, pozwany, wyższa stopa, operator pocztowy, zapłacenie ceny, stopa odsetek za opóźnienie, część należności główna, skapitalizowana odsetka ustawowa, transakcja handlowa, data stempla, wytoczenie powództwa
Zobacz»

II C 1009/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 17 stycznia 2018

Data publikacji: 21 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, zapłata, pozwany, pozew, odsetka ustawowa za opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, pozwany szpital, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, kwota skapitalizowanych odsetek, produkt leczniczy i wyrób, zapłata, na raty, zapłata w postępowaniu nakazowym, powodowa spółka, pozwany, wyrób medyczny, termin faktur, pozew, odsetka ustawowa za opóźnienie, zarzut od nakazów zapłaty, określenie terminu początkowego, przedmiotowy nakaz, umowa sprzedaży produktów, termin zapłaty w transakcjach
Zobacz»

XV C 1797/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 24 maja 2013

Data publikacji: 9 października 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, odsetka, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż
 • Ważne frazy
  • część wpłaty, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, odsetka, umowa kompleksowa, faktura, pozwany, dzień dokonania wpłaty, lek i środek medyczny, na raty, powodu należności, dostarczona energia elektryczna, kwota, zapłata, zasądzone świadczenie, miesięczna rata, dług, pacjent, połów kosztów, wpłata na poczet
Zobacz»

II C 426/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 19 września 2017

Data publikacji: 16 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

dzień zapłaty, pozwany, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, odsetka, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, pozwany, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, kontrakt z narodowym funduszem, odsetka, należność na raty, zobowiązanie, pozwany szpital, rozłożenie świadczenia na raty, placówka medyczna, narodowy fundusz zdrowia, zamówienie publiczne, dłużnik, odsetka za czas opóźnienia, dostawa leków, data stempla pocztowego, ewentualne rozłożenie, ustawowa odsetka za czas, opóźnienie
Zobacz»

II C 851/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 września 2017

Data publikacji: 23 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

odsetka ustawowa za opóźnienie, dzień zapłaty, zasądzenie kwot, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż
 • Ważne frazy
  • umowa dostawy, odsetka ustawowa za opóźnienie, dostawca, żądanie zasądzenia kwot, opakowanie kartonowe, dzień zapłaty, nieodebrany towar, usługa magazynowania, nakaz zapłaty, odbiorca, magazynowanie towarów, zasądzenie kwot, opóźnienie od kwot, pełnomocnik powodów w piśmie, żądanie zasądzenia odsetek, pozew w zakresie żądania, pozwany, rygor natychmiastowej wykonalności, faktura, dochodzona kwota
Zobacz»

V GC 907/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 22 stycznia 2021

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

sprzedaż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odzyskiwanie należności, transakcja handlowa, dzień zapłaty, podjęcie mediacji, odsetka ustawowa za opóźnienie, pszenżyto, termin zapłaty w transakcjach, zakup u powoda, wykonana operacja, przeważająca część, opóźnienie od kwot, sprzedawca, odsetka od kwot, częściowe umorzenie, następujące dowody, pozwany, koszt procesu w sprawie, umowa sprzedaży, możliwość zasądzenia, własność rzeczy
Zobacz»

X GC 284/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 października 2019

Data publikacji: 30 grudnia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

sprzedaż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, skapitalizowana odsetka, guz, polubowne rozwiązanie sporu, zakup u powódki, strona ugody sądowej, materiał medyczny, zawarcie przez strony ugody, pozwana całość kosztów, koszt poniesiony przez powódkę, należność główna wraz, dzień wniesienia pozwu, pozew, pozwany, możliwe uzgodnienie, handlowy sąd, zarzut zapłaty, twierdzenie odpowiedzi na pozew, termin zapłaty w transakcjach
Zobacz»

I C 718/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 20 września 2016

Data publikacji: 25 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

odsetka ustawowa za opóźnienie, placówka pocztowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż
 • Ważne frazy
  • odsetka ustawowa za opóźnienie, rozłożenie świadczenia na raty, elektroniczne postępowanie upominawcze, ustawa o terminach, termin zapłaty w transakcjach, placówka pocztowa, okres od dnia wytoczenia, data nadania, zwrot części opłaty sądowej, rejonowy lublin, wyższa stopa, zapłacenie ceny, sprawa do sądu rejonowego, szpital, stopa odsetek za opóźnienie, dostawa, należność, zawarcie ugody, zachód, pozwany
Zobacz»

I AGa 174/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 września 2020

Data publikacji: 27 stycznia 2021

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

odsetka ustawowa za opóźnienie, dzień zapłaty, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż
 • Ważne frazy
  • wysokość odsetek ustawowych, transakcja handlowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, odsetka ustawowa za okresy, dzień zapłaty, zarzut od nakazów zapłaty, harmonogram, dowód z przesłuchania strony, dłużnik, cotygodniowa rata, porozumienie, uwzględnienie wniosków dowodowych, należność, wyrób mięsny, bessa, nieważność postępowania z przyczyny, motywacja zarzutu, koszt sporu, pozwany, aga
Zobacz»

II C 1686/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 lutego 2015

Data publikacji: 29 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

sprzedaż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kwota główna, sprzęt medyczny, dostarczenie sprzętu, faktura, powództwo w zakresie odsetek, odsetki ustawowe, pozwany, odsetka ustawowa od kwot, powództwo w zakresie kwot, pozwany towar, zamówienie zakładów, nakaz zapłaty, zamówienie publiczne, publiczny zakład opieki zdrowotnej, odsetka naliczona w związku, przyczyna nienależytego wykonania zobowiązania, wykazanie nienależytego wykonania zobowiązania, dłużnik odpowiedzialności, współpraca w związku, dostarczanie sprzętu
Zobacz»

V GC 521/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 11 sierpnia 2020

Data publikacji: 23 listopada 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

sprzedaż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, kwota rekompensaty, odzyskiwanie należności, wysokość odsetek ustawowych, kosztów odzyskania, płatność, zapłata, pozwany, rekompensata kosztów, roszczenie odsetkowe, nadmierne opóźnienie, stała kwota, przedsądowe wezwanie do zapłaty, odzyskanie należności, spełnienie świadczenia, należność główna, faktura, wierzyciel, punkt wyroku
Zobacz»

XV GC 2416/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2016

Data publikacji: 10 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

sprzedaż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedmiot sprzedaży, wynagrodzenie pełnomocnika procesowego powoda, powództwo do dnia zapłaty, dzień wytoczenia powództwa, nakaz zapłaty, odbiór przedmiotu, cena sprzedaży, zaległe odsetki, własność rzeczy, zapłata, otrzymanie rzeczonego pisma, należność główna, odsetka ustawowa za opóźnienie, referendarz, brak wpisania, koszt celowego dochodzenia praw, żądanie zasądzenia skapitalizowanych odsetek, minimalna stawka wynagrodzenia adwokata, termin płatności ceny, wykonanie punktów
Zobacz»

I C 759/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 22 września 2016

Data publikacji: 2 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

sprzedaż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rozłożenie świadczenia na raty, odsetka ustawowa za opóźnienie, umowa dostawy, wyższa stopa, zapłacenie ceny, stopa odsetek za opóźnienie, zawarcie ugody, pozwany, towar, pozew należności, pozwany szpital, wysokość odsetek ustawowych, ustawa o terminach, wierzyciel, odsetka za czas opóźnienia, suma stopy, faktura, uprzywilejowany sposób, udzielona porada, termin sprzeciwu od nakazu
Zobacz»

I C 1690/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 16 marca 2015

Data publikacji: 16 czerwca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

sprzedaż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, oda, przelew z rachunku bankowego, samodzielny publiczny zakład opieki, materiał medyczny, publiczny zakład opieki zdrowotnej, odpis z rejestru przedsiębiorców, pozew ze zrzeczeniem, rozłożenie należności na raty, przedmiotowe należności, data wystawienia faktury, pozwany, pozew, finansowe placówki, dostawa zamówionych towarów, wyrok w sposób dobrowolny, część należności, funkcjonowanie szpitala, okres od daty wymagalności, zaciągnąć dług
Zobacz»

V GC 1458/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 6 września 2017

Data publikacji: 11 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

sprzedaż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, termin płatności, pozwany, rozłożenie świadczenia na raty, środek do dezynfekcji, dzień wyrokowania, należność, potwierdzony dowód, rozłożenie zasądzonego świadczenia, zasądzone świadczenie na raty, opóźnienie w przypadku, faktura vat, sytuacja finansowa, pozwany szpital, zapłata, narodowy fundusz zdrowia, zgoda na rozłożenie, działalność lecznicza, odstąpienie od obciążania
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Gorzycka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Westphal
Data wytworzenia informacji: