Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX C 1216/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku z 2015-09-29

V GC 462/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 16 maja 2016

Data publikacji: 28 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie oc, posiadacz pojazdu mechanicznego, ubezpieczyciel, pismo zakładu ubezpieczeń, pozwany, zapłata druga raty składki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie oc, posiadacz pojazdu mechanicznego, polisa, przeniesienie prawa własności pojazdu, przeniesione prawo, dzień przeniesienia, elektroniczne postępowanie upominawcze, fakt przeniesienia, ubezpieczyciel, składka ubezpieczeniowa, pismo zakładu ubezpieczeń, sprawa do sądu rejonowego, pozwany, lublin, składka należna, zawarcie umowy ubezpieczenia, sposób uiszczenia składki, zapłata druga raty składki, kalkulacja składki
Zobacz»

V GC 2519/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 25 lutego 2020

Data publikacji: 13 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, posiadacz pojazdu mechanicznego, ubezpieczenie oc, ubezpieczyciel, ubezpieczenie obowiązkowe, składka, wypowiedzenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, polisa, posiadacz pojazdu mechanicznego, ubezpieczenie oc, ubezpieczyciel, ubezpieczenie obowiązkowe, składka, wypowiedzenie, obowiązek poinformowania, ubezpieczycielu obowiązku, zapłata składki, pozwany, nabywca pojazdu, wysokość składki, przedmiotowy pojazd, skuteczny przeciwdowód, milczące przedłużenie, przedłużenie umowy ubezpieczenia, przeniesione prawo, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu
Zobacz»

II Ca 60/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 lutego 2014

Data publikacji: 21 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

ubezpieczenie oc, wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, ubezpieczenie obowiązkowe, pozwany, pojazd mechaniczny, ubezpieczyciel, posiadacz pojazdu, składka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenie oc, wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, ubezpieczenie obowiązkowe, ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, sprzedaż pojazdów, nabywca pojazdu, pozwany, zbycie pojazdu, nabycie pojazdu, pojazd mechaniczny, przedmiotowy pojazd, zakupiony pojazd, polisa, ubezpieczyciel, posiadacz pojazdu, zbywca, składka, oświadczenie o wypowiedzenie, dokonanie wypowiedzenia, umowa ubezpieczenia przedmiotowego
Zobacz»

VIII C 2629/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 18 lutego 2016

Data publikacji: 6 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie oc, wypowiedzenie umowy, posiadacz pojazdu mechanicznego, odpowiedzialność cywilna, dzień przed upływem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, powołana ustawa, umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności, ubezpieczenie oc, dzień nabycia pojazdu mechanicznego, wypowiedzenie umowy, posiadacz pojazdu mechanicznego, odpowiedzialność cywilna, dzień przed upływem, następna umowa, dotyczących samochodów, ochrona ubezpieczeniowa, elektroniczne postępowanie upominawcze, zakład ubezpieczeń od odpowiedzialności, ochrona ubezpieczenia, dzień zakupu pojazdu, nowa umowa, świadczona ochrona, potwierdzenie pokrycia
Zobacz»

III C 2671/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 września 2015

Data publikacji: 26 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, składka, ubezpieczenie oc, posiadacz pojazdu mechanicznego, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, składka, ubezpieczenie oc, posiadacz pojazdu mechanicznego, nabywca pojazdu, ubezpieczony pojazd, zbywca pojazdu mechanicznego, dzień zbycia pojazdu, powiadomienie zakładu ubezpieczeń, ponowna kalkulacja, dzień nabycia pojazdu mechanicznego, pozwany, składka ubezpieczenia, polisa, uwzględnienie zniżek, upływ, przedmiotowy pojazd, zaległa składka, wezwanie do zapłaty składki, fakt sprzedaży pojazdu
Zobacz»

I C 373/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 17 września 2015

Data publikacji: 6 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, rata składki, posiadacz pojazdu mechanicznego, pozwany, ubezpieczyciel, ubezpieczenie oc, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • prawo własności pojazdu, kalkulacja składki, umowa ubezpieczenia, rata składki, zbycie pojazdu, posiadacz pojazdu mechanicznego, nabywca pojazdu, polisa, pozwany, potwierdzenie pokrycia ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel, przeniesione prawo, ponowna kalkulacja, ubezpieczenie oc, zbywca pojazdu, zaległa składka, żądanie zasądzenia kosztów, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, nabycie pojazdu, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu
Zobacz»

I C 1543/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 26 września 2017

Data publikacji: 19 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie oc, posiadacz pojazdu mechanicznego, składka, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, ubezpieczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie oc, posiadacz pojazdu mechanicznego, składka, dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, przeniesienie prawa własności pojazdu, umowa kupna sprzedaży, przeniesione prawo, powodowe towarzystwo, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu, potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, dzień przeniesienia, samochód, zapłata składki ubezpieczeniowej, okres ochrony, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, uzyskanie pomocy, ubezpieczyciel, obowiązek zapłaty składki
Zobacz»

III C 693/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 października 2015

Data publikacji: 7 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie oc, posiadacz pojazdu mechanicznego, zapłata druga raty składki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie oc, przeniesienie prawa własności pojazdu, ubezpieczenie auta, ubezpieczony pojazd, dzień zbycia pojazdu, zmiana właścicieli, zbywca, właściciel pojazdów, rozwiązanie umowy ubezpieczenia, posiadacz pojazdu mechanicznego, rozwiązanie z dniem, fakt zbycia, zapłata druga raty składki, casco, niewykorzystaną ochronę, nowy właściciel, przejście prawa, przeniesione prawo, składkę oblicza
Zobacz»

XI GC 400/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 lutego 2016

Data publikacji: 29 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie oc, posiadacz pojazdu mechanicznego, składka, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, polisa, przedmiot umowy leasingu, ubezpieczenie oc, zawarcie ubezpieczenia, umowa sprzedaży pojazdu, własność pojazdów, przeniesione prawo, sprzedaż przedmiotowego pojazdu, posiadacz pojazdu mechanicznego, zarzut nieistnienia roszczenia, składka, umowa sprzedaży przedmiotowa, wniosek o zawarcie umowy, ubezpieczenie komunikacyjne, pozwany, elektroniczne postępowanie upominawcze, właściciel pojazdów, parametr pojazdu, podmiot obowiązany do zapłaty
Zobacz»

VIII GC 1907/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 6 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, składka, rata, posiadacz pojazdu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • poprzedni posiadacz, umowa ubezpieczenia, składka, rata, posiadacz pojazdu, pierwotny właściciel, pozwany, sprzedaż pojazdów, umowa obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu, przedmiotowa polisa, poprzedni właściciel, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, gwarancyjne i polskie biuro, fundusz gwarancyjny i polski, oddział powoda, ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, właściciel pojazdów, prawo i obowiązek, pokwitowanie wpłaty, zapłata
Zobacz»

XI GC 1139/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 stycznia 2020

Data publikacji: 17 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

pojazd, umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie oc, składka, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • pojazd, umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie oc, ochrona ubezpieczeniowa, składka, transakcja handlowa, pozwany, przedmiotowy pojazd, właściciel pojazdów, leasing, częściowo odmienny wniosek, podmiot obowiązany do zapłaty, kwestia oznaczenia, zakres obowiązywania umowy, pojazd mechaniczny w związku, podpis właścicieli, legitymacja bierna, nieposiadających zdolności, żądanie zasądzenia kosztów procesu, podmiot nieposiadający
Zobacz»

VIII Ga 342/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 31 grudnia 2018

Data publikacji: 27 marca 2019

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie obowiązkowe, posiadacz pojazdu mechanicznego, ubezpieczyciel, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • system ubezpieczeń obowiązkowych, umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie obowiązkowe, posiadacz pojazdu mechanicznego, ubezpieczyciel, szkoda w rzeczach ruchomych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów, ubezpieczenie posiadacza pojazdu mechanicznego, ochrona ubezpieczeniowa, pozwany, ramy usługi, klauzula, ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, wyłączenie odpowiedzialności, odpowiedzialność za szkody, piecza, polisa, związek z ruchem, wielka brytania
Zobacz»

IX Ca 958/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 18 marca 2014

Data publikacji: 17 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

ubezpieczenie autocasco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, pojazd, ubezpieczyciel, samochód, odmowa wypłaty odszkodowania, przepis kodeksu cywilnego, zawieranie umowy ubezpieczenia, ubezpieczenie autocasco, podanie do wiadomości, dzień kradzieży, skutek prawny, zawarcie umowy ubezpieczenia, wpływ błędów, oświadczenie woli przy zawarciu, pozwany, szkoda całkowita, prawo do uchylenia, pochodzenie pojazdu, formularz oferty, woli przy zawieraniu umowy
Zobacz»

I Ca 196/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 19 czerwca 2013

Data publikacji: 9 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

ubezpieczenie autocasco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie autocasco, pojazd, ryzyko kradzieży, kradzież pojazdu, ubezpieczyciel, funkcja ochronna, umowa ubezpieczenia komunikacyjnego, kontynuacja, ubezpieczenie oc, składka, przedmiotowy pojazd, błąd programów, ubezpieczenie pojazdów, umowa wypadku w życiu, świadczenie ubezpieczyciela, potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, agent, postanowienie wzorca umowy, umówiona suma
Zobacz»

I C 524/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 16 maja 2018

Data publikacji: 15 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

ubezpieczenie autocasco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, pojazd, stała wartość, ubezpieczyciel, suma ubezpieczenia, odszkodowanie, zawarcie umowy ubezpieczenia, kradzież, wartość aut, akt szkodowy, wypadek ubezpieczeniowy, pojazd powodów, profesjonalny ubezpieczyciel, opcja stała, okres ubezpieczenia, określenie wartości pojazdu, pozwany ubezpieczyciel, umowa wypadku, ubezpieczenie wartości, dzień zawarcia umowy
Zobacz»

I C 1053/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 24 maja 2017

Data publikacji: 3 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

ubezpieczenie autocasco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pojazd, umowa ubezpieczenia, stała wartość, ubezpieczyciel, kradzież auta, odszkodowanie, wypadek ubezpieczeniowy, wartość aut, profesjonalny ubezpieczyciel, opcja stała, suma ubezpieczenia, akt szkodowy, określenie wartości pojazdu, umowa wypadku, ubezpieczenie wartości, dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, szkoda całkowita w pojeździe, okres ubezpieczenia, kwota ubezpieczenia, skutek kradzieży
Zobacz»

I C 156/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 29 marca 2018

Data publikacji: 24 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, posiadacz pojazdu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel, umowa sprzedaży wierzytelności, właściciel ubezpieczonego pojazdu, objęcie pojazdu, zgłoszony pozew, odpowiedzialność cywilna posiadaczy, wymagana składka, siedziba, ubezpieczyciel pojazdu, wierzytelność przysługująca zbywcy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, posiadacz pojazdu, wyciąg z umowy sprzedaży, składka za ubezpieczenie, pierwotny właściciel, legitymacja bierna do występowania, określone świadczenie w razie, świadczenie w razie zajścia
Zobacz»

I1 C 244/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 1 czerwca 2016

Data publikacji: 20 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

pojazd, umowa ubezpieczenia, składka, posiadacz, pozwany, ubezpieczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • pojazd, zbycie pojazdu, umowa ubezpieczenia, nabywca pojazdu, składka, posiadacz, zawarcie umowy ubezpieczenia, pojazd za pośrednictwem, pozwany, zawarta umowa ubezpieczenia, składka ubezpieczeniowa, przedłużenie umowy ubezpieczenia, okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, przesłanka do zawarcia umowy, ubezpieczyciel, pokrycie ubezpieczeniowe, właściciel przedmiotowego pojazdu, umowa ubezpieczenia samochodu, wskazanie treści, zawiadomienie zakładu
Zobacz»

I ACa 977/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 18 marca 2020

Data publikacji: 16 grudnia 2021

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

ubezpieczenie autocasco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, pojazd, data zawarcia umowy ubezpieczenia, wniosek o ubezpieczenie, data zaistnienia szkody, typ pojazdu, ubezpieczony pojazd, aukcja, rzeczywista wartość pojazdu, ubezpieczyciel, pozwany, konkretny typ, typ samochodów, pojazd w dacie, uszczerbek w mieniu, powódkę odszkodowania, rzeczywisty uszczerbek, mienie powódki, etap zawierania, faktyczna wartość
Zobacz»

VIII C 2918/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 27 lutego 2018

Data publikacji: 14 marca 2018

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

ubezpieczenie autocasco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, pojazd, ogólny warunek ubezpieczenia, ubezpieczenie autocasco, kwota odpowiadająca wartości pojazdu, cały okres trwania, przypadek kradzieży, ustalanie wartości odszkodowania, postanowienie umowy ubezpieczenia, suma ubezpieczenia pojazdu, uwzględnienie warunku, okres trwania ubezpieczenia, strona umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel, aneks do umowy, wartość szkody, wypłata odszkodowania, stała wartość, pozwany, dokonanie kradzieży
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Lisowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Filip Sporek
Data wytworzenia informacji: