Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Ga 33/16 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2016-06-27

V Ca 2884/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 stycznia 2013

Data publikacji: 16 października 2013

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

umowa najmu, wspólnik spółki cywilnej, najemca, zobowiązanie spółki cywilnej, czynsz, pozwany, należność, lokal, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, wspólnik spółki cywilnej, wspólny koszt, najemca, lut, promocja i reklama, zużyta energia elektryczna, energia elektryczna i woda, zobowiązanie spółki cywilnej, czynsz, pozwany, należność, koszt eksploatacji, lokal, istotę spółki, umowa najmu z dniem, faktura, koszt wody, koszt mediów, przekształcenie
Zobacz»

VI GC 563/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 16 lutego 2015

Data publikacji: 17 marca 2015

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, pozwany, faktura, zobowiązanie spółki cywilnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, faktura vat, pozwany, aneks, umowa spółki cywilna, faktura, ustąpienie ze spółki, spółka cywilna pod firmą, wierzyciel spółki, wniosek o wpis zmiany, zobowiązanie spółki cywilnej, zobowiązanie wobec wierzycieli, cofnięcie pozwu, centralna ewidencja, pismo z dna, wniosek powodów o przeprowadzenie, odpowiedzialność za zobowiązania spółki, umowa sprzedaży, istotna spółka, zgłoszenie zaprzestań
Zobacz»

VII AGa 442/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2021

Data publikacji: 7 października 2021

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, umowa najmu, czynsz najmu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, produkcja mebli, szkoła, umowa najmu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czynsz najmu, majątek spółki cywilnej, pozwana spółka, działalność oświatowa, wypowiedzenie umowy spółki cywilnej, bezumowne korzystanie z nieruchomości, legitymacja, majątek wspólny wspólników, powierzchnia, praga w warszawie, pozwany, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, współuczestnictwo, rozwiązanie spółki cywilnej, budynek kotłowni
Zobacz»

III AUa 1421/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 14 lutego 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, podmiotowość prawna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, jednostka organizacyjna, płatnik składki na ubezpieczenia, osobę ubezpieczenia, składka na własne ubezpieczenie, osoba fizyczna, przedsiębiorca, osoba prawna, prowadzenie spraw spółki, własne ubezpieczenie społeczne, ustawa z dniem, obowiązek wspólnika, system ubezpieczeń społeczny, prowadząca działalność gospodarcza, ewidencja działalności gospodarczej, podmiotowość prawna, pozarolnicza działalność gospodarcza, przepis o działalności gospodarczej, ustawa o krajowym rejestrze, odpowiedzialność solidarna wspólników
Zobacz»

VIII GC 418/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 września 2015

Data publikacji: 7 października 2015

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

umowa najmu, lokal, pozwany, wspólnik spółki cywilnej, czynsz najmu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • forma spółki cywilnej, przystąpienie do spółki, dzierżawca, umowa najmu, protokół zdawczo-odbiorczy, lokal, pozwany, zmiana personalna, umowa dzierżawy, przedawnienie, dzierżawione lokale, wspólnik spółki cywilnej, informacja o działalności gospodarczej, czynsz najmu, kserokopia pozwu, wierzytelność i dług, centralna ewidencja, działalność w formie spółki, faktura vat, umowa spółki cywilna
Zobacz»

VI GC 384/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 20 października 2014

Data publikacji: 26 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, pozwany, zobowiązanie spółki cywilnej, faktura, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, umowa sprzedaży, pozwany, woda mineralna, odpowiedzialność za zobowiązanie, spółka cywilna pod firmą, odsetka, wniosek o wpis zmiany, aneks, zobowiązanie spółki cywilnej, faktura, wezwanie do zapłaty, zapłata ceny sprzedaży, nakaz zapłaty, kalkulacja, centralna ewidencja, termin zapłaty, pismo z dna, towar, umowa
Zobacz»

V GC 97/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 14 października 2013

Data publikacji: 20 listopada 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

pozwany, wspólnik spółki cywilnej, faktura, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • indywidualny przedsiębiorca, sieć światłowodowa, pozwany, główny kontrahent spółki, dyrektor ekonomiczny, podwykonawca spółki, czyn nieuczciwej konkurencji, wspólnik spółki cywilnej, faktura, umowa, zakres budowy sieci, umowa spółki cywilna, nazwa, funkcja kierownika robót, własne imię, oferta, własna działalność gospodarcza, znak graficzny, charakterystyczny symbol, rurociąg
Zobacz»

VII U 2371/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 13 maja 2015

Data publikacji: 3 czerwca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, zobowiązanie spółki, odpowiedzialność wspólnika, zaległość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, akt składkowy, zobowiązanie spółki, odpowiedzialność wspólnika, umowa spółki, składka, zaległość, ordynacja, odsetka za zwłokę, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, akt sprawy, dłużnik, działalność spółki cywilnej, fundusz pracy, majątek spółki, ubezpieczenie społeczne, koszt egzekucyjny, zaległość podatkowa, życiowa strona, egzekucja
Zobacz»

VIII Ga 392/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 26 listopada 2019

Data publikacji: 29 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

najem lokalu użytkowego, umowa najmu, wspólnik spółki cywilnej, faktura, opłata eksploatacyjna, pozwany, czynsz najmu, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • najem lokalu użytkowego, majątek wspólny wspólników, obecny wspólnik, umowa najmu, wspólnik spółki cywilnej, obsługa kotłowni, nowy wspólnik, umowa najmu lokali użytkowych, najem lokalu mieszkalnego, faktura, pozew, opłata eksploatacyjna, faktura vat, wierzytelność, pozwany, czynsz najmu, koszt obsługi, osobowość prawna, powodowa spółka, należność
Zobacz»

XIII Ga 199/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 października 2014

Data publikacji: 17 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, kwota, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, zwrot kosztów w postępowaniu, koszt w postępowaniu apelacyjnym, odsetka za okresy, wydział gospodarczy, tysiąc, wyrok sądu rejonowy, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, październik, ustawowe odsetki, kwota, sprawa z powództwa, pozwany, zaskarżony wyrok, skutek apelacji, rozprawa, grudzień, rzeczpospolita polski, protokolant
Zobacz»

II C 648/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 24 stycznia 2018

Data publikacji: 9 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, dług, umowa, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, umowa limitu, przystąpienie do spółki, dług, zysk i strata spółki, umowa, spadkodawca, zmiana w podziale, podstawa aneksu, odpowiedzialność za długi spadkowe, kredytobiorca, spadkobierca, umowa spółki cywilna, spadek, zobowiązanie, historia spłaty, strata w związku, rozszerzenie, uruchomienie kredytów, przystąpienie do długu
Zobacz»

IX GC 420/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 16 lutego 2017

Data publikacji: 17 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

pozwany, wspólnik spółki cywilnej, umowa, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • umowa o udostępnienie, potwierdzenie salda, pracownik, pozwany, kręgielnia, wspólnik spółki cywilnej, umowa, faktura, nakaz zapłaty, przerwanie biegu przedawnienia, faktura vat, przedawnienie roszczeń, dłużnik, uznanie długu, termin płatności, wystąpienie ze spółki cywilnej, kwestia związana z zatrudnieniem, osoba prawna, udostępnianie, forma spółki cywilnej
Zobacz»

III Ca 773/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 24 lipca 2014

Data publikacji: 2 października 2014

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

umowa najmu, czynsz, wspólnik spółki cywilnej, wystąpienie ze spółki, pozwany, najem lokali, wspólnik ze spółki, najemca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, czynsz, spółdzielnia mieszkaniowa, strona umowy najmu, wypowiedzenie umowy najmu, wspólnik spółki cywilnej, wystąpienie ze spółki, odpowiedź na sprzeciw, chybione przyjęcie, aneks, kartoteka konta, umowa najmu lokalu, pozwany, najem lokali, stawka czynszu, wspólnik ze spółki, najemca, pominięcie w ustaleniach faktycznych, umowa zawarta z osobami, uczestnictwo w spółce
Zobacz»

XIII Ga 1628/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, pozwany, kwota
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, spółka akcyjna, śródmieście w łodzi, ustawowa odsetka za opóźnienie, pięć groszy, wydział gospodarczy, stażysta, zwrot kosztów postępowania apelacyjnego, pozwany, zapłata kwot, wyrok sądu rejonowy, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, kwota, kwiecień, sprawa z powództwa, zaskarżony wyrok, wrzesień, skutek apelacji, październik
Zobacz»

V ACa 609/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 30 października 2013

Data publikacji: 29 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

dług, wspólnik spółki cywilnej, zobowiązanie, pozwany, umowa, wystąpienie ze spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • dług, wspólnik spółki cywilnej, zobowiązanie, przystąpienie do długu, umowa spółki, pozwany, wyrok zaoczny, skarżący powód, powstanie zobowiązania, dług spółki, rozszerzenie, umowa, wierzyciel, wystąpienie ze spółki, wymagalność, dokument urzędowy, żona, osobista odpowiedzialność, cudzy dług, wspólnik spółki jawnej
Zobacz»

X GC 427/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 marca 2014

Data publikacji: 5 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, zobowiązanie spółki cywilnej, pozwany, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, zobowiązanie spółki cywilnej, solidarność dłużników, współdłużnik solidarny, zapłata ceny sprzedaży, towar przez powódkę, roszczenie pozwu, nakaz zapłaty, poświadczona kopia, jakość towarów, cofnięcie pozwu, pozwany, sprzedany towar, faktura, regulowanie zobowiązania, uzgodnienie strony, sprzedawca, wykorzystania towarów, wierzyciel, argument celowościowy
Zobacz»

V GC 355/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Skierniewicach

Data orzeczenia: 12 lutego 2016

Data publikacji: 15 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, wierzytelność wchodząca w skład, proces w charakterze powoda, wspólny majątek wspólników, skład majątku wspólnego, zakończeniu odbiorów, współuczestnictwo materialne, dochodzenie wierzytelności, wspólna spółka, drugi wspólnik, usunięcie wszelkich usterek, łączna legitymacja procesowa, prawidłowe usunięcie, charakter współwłasności, proces po stronie powodowej, majątek spółki cywilnej, czas trwania spółki, możliwość wstąpienia, upływ okresu gwarancji, odbiór końcowy inwestycji
Zobacz»

III AUa 1209/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 13 grudnia 2016

Data publikacji: 27 sierpnia 2021

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, zaległość, zobowiązanie spółki, odpowiedzialność wspólnika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, ordynacja podatkowa, zaległość podatkowa, zaległość, zobowiązanie spółki, odpowiedzialność wspólnika, nieopłacone składki, fundusz pracy i funduszu, termin do wydania decyzji, określająca wysokość zobowiązania, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, najwcześniejszy miesiąc, koniec roku kalendarzowego, ubezpieczenie społeczne, decyzja o odpowiedzialności, umowa spółki cywilna, podatkowa spółka, reprezentacja spółki, odpowiedzialność wspólnika spółki cywilnej, orzeczenie o odpowiedzialności
Zobacz»

I ACa 1021/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 stycznia 2015

Data publikacji: 19 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, zobowiązanie spółki cywilnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, postępowanie upadłościowe, zdolność upadłościowa, prawo upadłościowe, zobowiązanie spółki cywilnej, upadłość, egzekucja, ustalenie listy wierzytelności, orzeczenie o ustaleniu, wierzyciel, majątek osobisty wspólnika, klauzula wykonalności tytuł egzekucyjny, majątek wspólny wspólników, zakres wierzytelności, ustalona lista wierzytelności, termin przedawnienia roszczenia głównego, warszawa, oznaczenie wierzytelności, dziesięcioletni termin przedawnienia roszczenia, bieg dziesięcioletniego terminu przedawnienia
Zobacz»

I AGa 176/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 18 września 2020

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, pozwany, zobowiązanie spółki cywilnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, aneks do umowy spółki, wierzyciel wspólnika, rygor zapłaty, pozwany, zapłata kary umowna, związek z prowadzeniem działalności, umowa spółki cywilna, zobowiązanie wspólników spółki cywilnej, niedopuszczenie do sytuacji, działalność w ramach spółki, zobowiązanie powstałe w związku, dzień zawarcia aneksu, wierzyciel spółki, charakter niepieniężny, zobowiązanie spółki cywilnej, spełnienie świadczenia niepieniężnego, aga, charakter pieniężny, świadczenia pieniężne
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Przewoźniak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  SSO Marek Tauer,  SSO Wojciech Wołoszyk ,  SR del. Artur Fornal
Data wytworzenia informacji: