Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 800/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim z 2017-03-13

X C 909/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 4 grudnia 2019

Data publikacji: 14 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

wznowienie dostaw, faktura, dostarczanie energii, dostawa energii elektryczna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • wznowienie dostaw, faktura, wznawianie, dostarczanie energii, płacą faktury, wstrzymanie dostaw energii, dostawa energii elektryczna, prawo energetyczne, pozwany, płatność, prąd, podstawa do wstrzymania, obrót, faktura na kwotę, sprzedaż i dystrybucja, faktura za dostarczanie, wznowienie usług, należność za dostawę energii, zasadność wznowienia, przedłożony dowód wpłat
Zobacz»

I ACa 30/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 30 września 2015

Data publikacji: 21 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

dostawa energii elektryczna, sprzedaż energii elektrycznej, faktura vat, pozwany, dostarczanie energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • dostawa energii elektryczna, reklamacja, świadczenie usług przesyłowych, prawo energetyczne, sprzedaż energii elektrycznej, odbiorca, energia elektryczna i świadczenie, przedsiębiorstwo energetyczne, sklep, wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, umowa sprzedaży energii elektrycznej, zmiana adresów, faktura vat, sporna faktura, wcześniejsza faktura, pozwany, dostarczanie energii, obliczenie należności, licznik energii elektrycznej, dostawca energii
Zobacz»

I Ca 346/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 7 września 2016

Data publikacji: 25 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

dostawa energii elektryczna, sprzedaż energii elektrycznej, faktura, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • dostawa energii elektryczna, nota odsetkowa, sprzedaż energii elektrycznej, faktura, pozwany, strona umowy kompleksowej, wyłączenie dostaw, strona powodowa, pierwszy dzień roboczy, energia elektryczna i świadczenie, odbiorca, dodatkowy termin do zapłaty, należność, wypowiedzenie, świadczenie usługi dystrybucji, termin płatności, faktura i nota, umowa sprzedaży energii elektrycznej, łącząca strona umowy, prąd
Zobacz»

I C 723/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 października 2018

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

wznowienie dostaw, dostarczanie energii, dostawa energii elektryczna, wznowienie dostarczania, faktura vat
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • wznowienie dostaw, dostarczanie paliwa gazowego, ponowne podłączenie, odbiorca, dostarczanie energii, zapłata za świadczone usługi, prawo energetyczne, dostawa energii elektryczna, usługa dystrybucji, wydruk, wstrzymanie dostarczania energii, dostarczanie energii elektrycznej, kierunek aktywności dowodowej, wznowienie dostarczania, faktura vat, termin płatności, zleceniu obsługi, pobrane paliwo gazowe, wstrzymanie dostaw energii, aktywność dowodowa stron
Zobacz»

III C 840/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 maja 2018

Data publikacji: 24 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

wznowienie dostaw, dostarczanie energii, dostawa energii elektryczna, wznowienie dostarczania
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • wznowienie dostaw, dostarczanie energii elektrycznej, dostarczanie energii, dostawa energii elektryczna, usługa dystrybucji energii elektrycznej, prawo energetyczne, wznowienie dostarczania, świadczenie usługi kompleksowej, taryfa dla usług dystrybucji, przedsiębiorstwo energetyczne, dostarczanie paliwa gazowego, dodatkowe zlecenie, wstrzymanie dostarczania energii, wyciąg z taryfy, zatwierdzenie przez prezesa urzędu, wina odbiorcy, prezes urzędu regulacji energetyki, sprzedawca, pobrane paliwo gazowe, zapłata za świadczone usługi
Zobacz»

III C 3430/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

dostawa energii elektryczna, wznowienie dostaw, wznowienie dostarczania, dostarczanie energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • dostawa energii elektryczna, wznowienie dostaw, prawo energetyczne, odbiorca, usługa dystrybucji energii elektrycznej, taryfa dla usług dystrybucji, wznowienie dostarczania, opóźnienie, wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, przedsiębiorstwo energetyczne, energia elektryczna do lokalu, wyciąg z taryfy, dostarczanie paliwa gazowego, przedawnienie, zapłata za świadczone usługi, spełnienie świadczenia, lublin, dostarczanie energii, wydruk, prezes urzędu regulacji energetyki
Zobacz»

XVII AmE 136/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2018

Data publikacji: 11 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

dostawa energii elektryczna, dostarczanie energii, sprzedaż energii elektrycznej, wznowienie dostaw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • dostawa energii elektryczna, przedsiębiorstwo energetyczne, instalacja, dostarczanie energii, nieruchomość powoda, prezes urzędu regulacji energetyki, dostarczanie energii elektrycznej, sieć, nieuzasadnione wstrzymanie, kontynuowanie dostaw, sprzedaż energii elektrycznej, pozwolenie, wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, umowa sprzedaży energii elektrycznej, wznowienie dostaw, energia elektryczna do budynku, kabel, linia kablowa, e, odbiorca
Zobacz»

XVII AmE 255/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 września 2019

Data publikacji: 17 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

wznowienie dostaw, dostarczanie energii, dostawa energii elektryczna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • wznowienie dostaw, wstrzymanie dostaw energii, wstrzymywanie dostaw, wstrzymanie dostarczania energii, dostarczanie energii, dostarczanie energii elektrycznej, paliwo gazowe, dostawa energii elektryczna, prawo energetyczne, dostawca, nieuzasadnione wstrzymanie, kontynuowanie dostaw, e, bezwarunkowy obowiązek, prezes urzędu regulacji energetyki, lokal powódki, zasadność wstrzymania, sprawa sporna, osobista obecność, przedsiębiorstwo energetyczne
Zobacz»

V ACa 462/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 19 listopada 2013

Data publikacji: 15 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

sprzedaż energii elektrycznej, pozwany, dostawa energii elektryczna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • prawo energetyczne, sprzedaż energii elektrycznej, usługa dystrybucyjna, umowa sprzedaży energii elektrycznej, nielegalny pobór energii elektrycznej, energia elektryczna i świadczenie, pozwany, wygaśnięcie umowy, dostawa energii elektryczna, okres sporny, energia elektryczna i usługa, świadczenie usługi, pozwana energia elektryczna, pobieranie energii elektrycznej, odbiór energii, zawarcie nowej umowy, umowa o dostawę energii, pisemna umowa, dystrybucja, określona cena
Zobacz»

XVII AmE 133/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

wznowienie dostaw, dostawa energii elektryczna, dostarczanie energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • wznowienie dostaw, sprzedawca, odbiorca, obiekt, wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, dostawa energii elektryczna, paliwo gazowe, prawo energetyczne, wstrzymanie dostarczania energii, nieuzasadnione wstrzymanie dostaw, zaciski prądowe, dostarczanie energii, przedsiębiorstwo energetyczne, prezes urzędu regulacji energetyki, napięcie, złącze, dopływ, przewód, pracownik przedsiębiorstwa, instalacja
Zobacz»

XVII AmE 151/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 maja 2014

Data publikacji: 22 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

sprzedaż energii elektrycznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • sprzedaż energii elektrycznej, kogeneracja, jednostka wytwórcza, publiczna sprzedaż, obowiązek publiczny, umowa ramowa, prawo energetyczne, zdolność wytwórcza, wytwarzanie energii elektrycznej, ilość energii elektrycznej, kara pieniężna, cała energia, cena energii elektrycznej, określenie przez strony, blok, zakup energii elektrycznej, umowa sprzedaży energii, strona zasady, moc i energia, sprzedaż mocy
Zobacz»

XVII AmE 291/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lutego 2019

Data publikacji: 2 września 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

dostawa energii elektryczna, dostarczanie energii, sprzedaż energii elektrycznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • licznik przedpłatowy, wstrzymanie dostarczania energii, dostawa energii elektryczna, dostarczanie energii, paliwo gazowe, prezes urzędu regulacji energetyki, wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, umowa sprzedaży energii, sprzedawca, ciąg kolejny, termin płatności, sprzedaż energii elektrycznej, konieczność osobistego stawiennictwa, należność, dostarczanie energii elektrycznej, przedsiębiorstwo energetyczne, zgodę odbiorców, wymiana licznika, rozwiązanie umowy sprzedaży, prawo energetyczne
Zobacz»

XVII AmE 89/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2015

Data publikacji: 27 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

dostawa energii elektryczna, sprzedaż energii elektrycznej, dostarczanie energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, dostawa energii elektryczna, prawo energetyczne, energia elektryczna do nieruchomości, sprzedaż energii elektrycznej, umowa sprzedaży energii elektrycznej, ustawa prawa, nieuzasadnione wstrzymanie, nieruchomość wnioskodawcy, prezes urzędu regulacji energetyki, rok prezesów, dostarczanie energii elektrycznej, odbiorca, dostarczanie energii, postępowanie administracyjne, wstrzymanie dostarczania energii, świadczenie usługi dystrybucji, należność, dzień wstrzymania, wezwanie prezesa
Zobacz»

III Ca 690/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 września 2015

Data publikacji: 23 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

pozwany, dostawa energii elektryczna, dostarczanie energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • sprzedawca z urzędu, prawo energetyczne, sprzedaż i dystrybucja, dystrybucja energii elektrycznej, pozwany, wypowiedzenie umowy, spółka obrotu, licznik, umowa na dostawę energii, dostawca energii, wstrzymanie dostaw energii, opłata za nielegalny pobór, nielegalny pobór energii elektrycznej, usługa dystrybucji, zużyty prąd, dostawa energii elektryczna, zaległość, dostarczanie energii, sprzedawca energii, legitymacja procesowa do dochodzenia
Zobacz»

XVII AmE 73/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 lipca 2015

Data publikacji: 9 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

dostarczanie energii, dostawa energii elektryczna, sprzedaż energii
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • wstrzymanie dostarczania energii, dostarczanie energii, umowa kompleksowa, wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, dostawa energii elektryczna, przedsiębiorstwo dystrybucyjne, dostarczanie energii elektrycznej, nieuzasadnione wstrzymanie, przedsiębiorstwo obrotu, sprzedaż energii, odbiorca energii, przedsiębiorstwo energetyczne, paliwo gazowe, prawo energetyczne, świadczenie usług przesyłowych, prezes urzędu regulacji energetyki, umowa sprzedaży energii, demontaż, następca prawny, dopływ energii elektrycznej
Zobacz»

VI ACa 1979/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 lutego 2017

Data publikacji: 18 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

dostawa energii elektryczna, wznowienie dostaw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • dostawa energii elektryczna, wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, prawo energetyczne, kompetencja prezesa, ochrona konkurencji i konsumentów, przywrócenie dostaw, energia elektryczna do nieruchomości, prezes urzędu regulacji energetyki, zwrot wszelkich nakładów, właściwość prezesa, wznowienie dostaw, nakazanie, dostarczana energia elektryczna, wszczęcie postępowania administracyjnego, nieuzasadnione wstrzymanie dostaw, natychmiastowe przywrócenie, umowa kompleksowa, zwrot wniosku, żądanie rozstrzygnięcia, przeprowadzenie szkolenia
Zobacz»

XVII AmE 3/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 grudnia 2014

Data publikacji: 8 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

dostawa energii elektryczna, dostarczanie energii, sprzedaż energii elektrycznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, dostawa energii elektryczna, przedsiębiorstwo dystrybucyjne, prawo energetyczne, energia elektryczna do nieruchomości, przedsiębiorstwo obrotu, wstrzymanie dostarczania energii, dostarczanie energii, przedsiębiorstwo energetyczne, termin płatności, sprzedawca, dystrybucja energii, odbiorca energii, ustawa prawa, prezes urzędu regulacji energetyki, wniosek o wstrzymanie, dostarczanie energii elektrycznej, pakiet ubezpieczeniowy, sprzedaż energii elektrycznej, należność
Zobacz»

XVII AmE 104/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2018

Data publikacji: 5 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

dostawa energii elektryczna, faktura, dostarczanie energii, sprzedaż energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, odbiorca energii, dostawa energii elektryczna, duplikat faktury, prawo energetyczne, faktura, dostarczanie energii, przedsiębiorstwo energetyczne, reklamacja, prezes urzędu regulacji energetyki, list zwykły, sprzedaż energii, konsultant, wezwanie do zapłaty, umowa kompleksowa, e, doręczenie, zapłata za świadczone usługi, umowa sprzedaży, urząd pocztowy
Zobacz»

XVII AmE 142/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 maja 2016

Data publikacji: 21 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

dostawa energii elektryczna, dostarczanie energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • dostawa energii elektryczna, wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, wstrzymanie dostarczania energii, prawo energetyczne, dostarczanie energii, zamiaru wstrzymania, wnioskodawca list, sprzedawca, prezes urzędu regulacji energetyki, doręczenie, odbiorca energii, dostarczanie energii elektrycznej, wypowiedzenie umowy sprzedaży, skuteczność złożenia oświadczenia woli, powiadomienie o zamiarze, dwutygodniowy termin, zapłata zaległych należności, umowa sprzedaży energii elektrycznej, list zwykły, możliwość wstrzymania
Zobacz»

VI ACa 436/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 1 lipca 2016

Data publikacji: 15 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

dostawa energii elektryczna, dostarczanie energii, sprzedaż energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, przedsiębiorstwo dystrybucyjne, dostawa energii elektryczna, przedsiębiorstwo obrotu, wstrzymanie dostarczania energii, prawo energetyczne, dostarczanie energii, energia elektryczna do nieruchomości, dystrybucja energii, odbiorca energii, dostarczanie energii elektrycznej, przedsiębiorstwo energetyczne, przesył i dystrybucja, sprzedawca, sprzedaż energii, termin płatności, ustawa prawa, odrębna umowa, paliwo gazowe, dwutygodniowy termin do zapłaty
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Krzywiel
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Przęczek
Data wytworzenia informacji: