Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 755/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bartoszycach z 2019-01-11

VIII Ga 229/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 sierpnia 2016

Data publikacji: 20 października 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwrot wypłaconego odszkodowania, pozwany, akt szkodowy, ubezpieczenie autocasco, szkoda, dokonanie zwrotów, przepis o przelewie, likwidacja szkody, roszczenie regresowe, część odszkodowania, sprawca szkody, sprawca, odszkodowanie z ubezpieczenia, pojazd, poprzedni wierzyciel, numer rachunków bankowy, odpowiedzialność cywilna sprawcy, należyta staranność, wypłata odszkodowania, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Zobacz»

I C 1109/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 22 listopada 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, pojazd, szkoda, rower, na raty, zasądzone świadczenie, sprawca kolizji, pozwany, uszkodzony pojazd, kolizje komunikacyjne, wycena pojazdów, ubezpieczenie autocasco, zasada regresu, postępowanie likwidacyjne, zgłoszenie szkody, kalkulacja, wypłacone odszkodowanie, koszt naprawy uszkodzeń, dobrowolne ubezpieczenie, osoba trzecia odpowiedzialna
Zobacz»

I C 478/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 20 marca 2018

Data publikacji: 18 maja 2018

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rower, ubezpieczyciel, pojazd, chodnik, szkoda, ruch, uszkodzenie pojazdów, reflektor lewy, kolizje komunikacyjne, sprawca kolizji, samochód, odszkodowanie, na raty, kierujący pojazd, regres, zderzak przedni, przedmiotowa kolizja, rowerzysta, przednia lewa, kierowca
Zobacz»

II Ca 1453/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 13 grudnia 2013

Data publikacji: 3 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zalanie mieszkania, ubezpieczyciel, szkoda, wynagrodzenie za pomoc prawną, śródmieście w krakowie, bateria, zamoknięcie, zakres i wysokość szkody, rozmiar szkody, pozwany, akt likwidacyjny, pełnomocnik z urzędu powódki, wysokość wypłaconego odszkodowania, zwrot wypłaconego odszkodowania, ubezpieczyciel roszczenia, interes prawny powódki, uszczelka, nieistnienie prawa, strona pozwana zwrotu kosztów, kosztorys
Zobacz»

VI GC 511/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 17 listopada 2016

Data publikacji: 3 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pojazd, szkoda, wartość netto, ubezpieczyciel, autocasco, wartość pojazdu przed szkodą, możliwość odliczenia podatku, podatek vat, roszczenie regresowe, wartość pozostałości, wypłacone odszkodowanie, umowa ubezpieczenia, pojazd w stanie, prawo do obniżenia, podatnik, uszkodzony pojazd, kwota podatku, pozwany, wyliczenie kwoty odszkodowania, podatek należny
Zobacz»

XI GC 537/21

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 października 2021

Data publikacji: 5 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, ubezpieczyciel sprawcy szkody, szkoda, kosztorys, wypłacone odszkodowanie, wypłata przez powódkę, przypadek odzyskania, odzyskanie przedmiotu, uszkodzenie elewacji, przejście roszczenia, roszczenie regresowe, siatka ogrodzeniowa, realizacja płatności, wypłata odszkodowania, kwota wypłaconego odszkodowania, zapłacone odszkodowanie, pozwany, potwierdzenie przelewu, wartość szkody, ubezpieczyciel odszkodowania
Zobacz»

I C 642/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2018

Data publikacji: 31 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pojazd, ubezpieczyciel, szkoda, zawisła sprawa, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wypłacone odszkodowanie, samochód, uszkodzenie pojazdów, kierujący pojazd, zgodność opinii, analiza kosztów naprawy, zdarzenie łączy, kopia dowodu osobistego, uwagę zgodności, regres ubezpieczeniowy, przejście roszczenia, przebieg kolizji, zakres wiadomości specjalnych, rekonstrukcja wypadku, zrefundowanie
Zobacz»

I ACa 205/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2016

Data publikacji: 26 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawca szkody, szkoda, strona powodowa, roszczenie regresowe, sprawca, ubezpieczyciel, pojazd, odszkodowanie, stan nietrzeźwości, bramownica, zdarzenie, rozdzielające jezdnie, fakt sporny między stronami, pozwany, regres nietypowy, nietrzeźwość sprawcy, termin przedawnienia roszczenia, posiadacz pojazdu mechanicznego, infrastruktura drogowa, bariera ochronna
Zobacz»

VIII GC 1495/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 stycznia 2014

Data publikacji: 18 grudnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, przedmiotowa szkoda, sprawca, pożar, ubezpieczyciel, kominek, rękojmia, kompensata szkody, dochodzenie roszczenia odszkodowawczego, pozwany, radca prawny, roszczenie regresowe, wypłacone odszkodowanie, zaistniała szkoda, pozwane towarzystwo, ubezpieczyciel wierzytelności, pozwana odpowiedzialność, wyżej powołany dokument, legitymacja procesowa czynna strony, wyłączenie umowne
Zobacz»

II Ca 793/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 kwietnia 2014

Data publikacji: 3 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, odszkodowanie, uszkodzenie samochodu osobowego, pozwany, polecenie wypłaty, dokument prywatny, odszkodowanie wypłacone przez zakład, zasadność odszkodowania, zakres odpowiedzialności osoby, ubezpieczyciel, kalkulacja naprawy, wysokość poniesionej szkody, pojazd, strona powodowa, suma odszkodowania, wgniecenie karoserii, przestępstwo, lublin, łączna suma strat, właściciel samochodu
Zobacz»

I C 105/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 27 marca 2019

Data publikacji: 21 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, szkoda, pozwany, odszkodowanie, szczególnie trudna sytuacja majątkowa, zasada regresu, postępowanie likwidacyjne, radio samochodowe, osoba trzecia odpowiedzialna, zgoda na rozłożenie, wyrok karny, rozłożenie zasądzonego świadczenia, kosztorys naprawy, wybicie szyb, zasądzone świadczenie na raty, zgłoszenie szkody, autocasco, dokonana zapłata, sprawca szkody, należność na raty
Zobacz»

I C 1642/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2018

Data publikacji: 26 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pojazd, ubezpieczyciel, ubezpieczenie obowiązkowe, szkoda, kierujący pojazd, odszkodowanie, zakład ubezpieczeń świadczenia, roszczenie regresowe, prawo regresu, szkoda zaistniała, wynagrodzenie kuratora, cokół, miejsce pobytów, zwrot wypłaconego świadczenia, miejsce zdarzenia, pościg, sprawca, pojazd mechaniczny, strona umowy ubezpieczenia, stan nietrzeźwości
Zobacz»

XI GC 1068/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 lutego 2016

Data publikacji: 23 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, odpowiedzialność cywilna, sprawca, ubezpieczenie autocasco, przepis o przelewie, ubezpieczyciel, spółka akcyjna, sprawca szkody, pojazd, szkoda, akt szkodowy, odszkodowanie z ubezpieczenia, świadczenie odszkodowawcze, decyzja z dni, data wpływu, pozwany, poprzedni wierzyciel, sprawca zdarzenia, wiadomość o zmianie, odszkodowanie w związku
Zobacz»

I C 1302/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 10 lipca 2020

Data publikacji: 21 stycznia 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pojazd, szkoda, stan sprzed szkody, zakład naprawczy, pozwany, część kosztów nieopłaconej pomocy, ustawowa odsetka za opóźnienie, wartość pojazdu, koszt najmu pojazdu zastępczego, dzień szkody, koszt nieopłaconej pomocy prawnej, naprawa uszkodzenia, koszt naprawy, wymagane uprawnienie, pisemna opinia, lek psychotropowy, pojazd do stanu, ubezpieczyciel, środek skarbu państwa, pełnomocnik z urzędu
Zobacz»

VI GC 82/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, ubezpieczenie autocasco, regres, roszczenie regresowe, szkoda, przeprowadzenie rozprawy, ubezpieczyciel, płyta, sprawa na posiedzenie niejawne, dobrowolne ubezpieczenie, ubezpieczenie oc, pojazd, numer szkody, umowa ubezpieczenia, rozpoznanie sprawy na posiedzeniu, pozwany, odszkodowanie z ubezpieczenia, boczne zderzenie, pismo procesowe i dokument, sprzeciw
Zobacz»

VI GC 120/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2014

Data publikacji: 11 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pojazd, sprawca szkody, sprawca, uszkodzenie pojazdów, strona powodowa, wycieraczka, ustalenie sprawcy, szkoda, przesłanka nabycia roszczenia, świadek zdarzenia, zderzak, domniemany sprawca, samochód na parking, nadkole, kierujący pojazd, ubezpieczyciel, odpowiedzialność osoby trzeciej, wypłata odszkodowania, wypłacone odszkodowanie, policja
Zobacz»

VI GC 965/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 23 lutego 2017

Data publikacji: 29 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • siedziba, pojazd, oświadczenie o uznaniu powództwa, zaparkowany pojazd, zwrot wypłaconego odszkodowania, pismo z dat, kierujący pojazd, odszkodowanie zakładu, wykonanie usługi naprawy, przedmiot z chwili, sprawca, instytucja regresu, zgłoszenie szkody w pojeździe, zwrot opłaty, szkoda, uprawnienie zakładu ubezpieczeń, podstawa do odmowy dania, uznane powództwo, wyrok zgodny z żądaniem, regres ubezpieczeniowy
Zobacz»

III C 13/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 lipca 2022

Data publikacji: 26 września 2022

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, zakres i wysokość szkody, zalanie lokalu, zdarzenie, miejski ośrodek pomocy, pomoc rodziny, odszkodowanie, pozwany, ubezpieczyciel, formularz, kosztorys, roszczenie ubezpieczyciela, sprawca szkody, replika na odpowiedź, wina za szkody, wystąpienie szkody, rozliczenie szkody, ciężar dowodu, usunięcie szkody, oświadczenie
Zobacz»

I C 196/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 września 2016

Data publikacji: 18 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, video, pojazd, stan po użyciu alkoholu, pozwany, stanowiąca utracona korzyść, utrata prawa jazdy, szkoda, poufny charakter, piwo, dokonana zapłata, powstanie szkody, postępowanie likwidacyjne, gabinet kosmetyczny, zwrot kosztów opieki, walor wiarygodności zeznania, wypłacone odszkodowanie, spowodowanie zdarzenia, koszt leczenia, sprawca szkody
Zobacz»

I C 318/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 18 września 2020

Data publikacji: 18 lutego 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • oda, pojazd, wypłata odszkodowania, pozwany, mechaniczny środek komunikacji, szkoda, manewr cofania, wypłacone odszkodowanie, samochód, świadek kolizji, notatka, ubezpieczyciel, błotnik tylny prawy, naprawa, zderzak tylny, ważne ubezpieczenie, choinka, wysokość wypłaconego odszkodowania, posiadacz, odsetka ustawowa za opóźnienie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dominika Ołdakowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Ewa Kurasz
Data wytworzenia informacji: