Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 724/17 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Turku z 2017-11-13

I C 558/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, bieg przedawnienia, wykonawcza wykonalność, roszczenie, termin przedawnienia, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, polubowne rozwiązanie, klauzula wykonalności, bieg przedawnienia, umowa kredytowa, wpłata na poczet zadłużenia, wykonawcza wykonalność, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, spłata zobowiązania, roszczenie, pozwany bank, zakończenie biegu, termin przedawnienia, propozycja, pozbawienie wykonalności, prawo polskie zasady, uznanie przez powódkę, przedawnienie roszczeń, numer
Zobacz»

I C 994/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jarocinie

Data orzeczenia: 2 marca 2016

Data publikacji: 10 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, dłużnik, wniosek o nadanie klauzul, bieg przedawnienia, egzekucja, złożenie wniosku o nadanie, wykonawcza wykonalność, egzekwowanie roszczeń, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, klauzula wykonalności przeciwko powodowi, nadanie klauzul wykonalności, dłużnik, wniosek o nadanie klauzul, spadek, pozbawienie w całości wykonalności, spadkobierca, bieg przedawnienia, wniosek o wszczęcie egzekucji, postanowienie wydane przez sąd, egzekucja, złożenie wniosku o nadanie, umorzenie postępowania egzekucyjne, ograniczenie odpowiedzialności, czynność konieczna, wykonawcza wykonalność, egzekwowanie roszczeń, wierzyciel
Zobacz»

I Ca 349/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 15 października 2019

Data publikacji: 31 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, termin przedawnienia, bieg, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, pozwany, termin przedawnienia, postanowienie sądu rejonowego, przekazywanie korespondencji, odbiór przesyłki sądowej, bieg, żądanie pozbawienia wykonalności, wyegzekwowanie świadczenia, etap przekazywania, roszczenie, zakup pojazdu, korespondencja pomiędzy sądem, pieczątka, zakres pozbawienia wykonalności, komornik, postępowanie egzekucyjne
Zobacz»

I C 615/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 18 marca 2015

Data publikacji: 21 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, bank, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, wykonawcza wykonalność, bieg przedawnienia, termin przedawnienia, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bank, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, wykonawcza wykonalność, bieg przedawnienia, postępowanie egzekucyjne, termin przedawnienia, umowa kredytów, na nowo, wydział cywilny w sprawie, siła wyższa, przerwanie przedawnienia, organ powołany do rozpoznawania, stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca, konina, bieg terminu przedawnienia, kredyt samochodowy, dłużnik
Zobacz»

I C 2143/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 5 maja 2014

Data publikacji: 30 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, termin przedawnienia, wniosek o nadanie klauzul, pozbawienie wykonalności, nadanie klauzul wykonalności, bieg, roszczenie, tytuł egzekucyjny, złożenie wniosku o nadanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, śródmieście, termin przedawnienia, wniosek o nadanie klauzul, pozbawienie wykonalności, upominawczy sąd, uznanie powództwa, nadanie klauzul wykonalności, zapłata w postępowaniu upominawczym, bieg, nakaz zapłaty w postępowaniu, sąd polubowny, roszczenie, roszczenie odsetkowe, tytuł egzekucyjny, żądanie pozbawienia wykonalności, złożenie wniosku o nadanie, odsetka od kwot, organ powołany do rozpoznawania, bieg terminu przedawnienia
Zobacz»

X GC 634/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 listopada 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, egzekucja, dłużnik, przedawnienie, tytuł egzekucyjny, wykonawcza wykonalność, wierzyciel, nadanie klauzul wykonalności, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, egzekucja, dłużnik, przedawnienie, tytuł egzekucyjny, wierzyciel skarbu państwa, wykonawcza wykonalność, nieruchomość, minister infrastruktury, powództwo opozycyjne, wierzyciel, powództwo o pozbawienie, postępowanie egzekucyjne, nadanie klauzul wykonalności, gospodarka przestrzenna i budownictwo, minister gospodarki przestrzennej, pozbawienie wykonalności, sporny wyrok, podstawa powództwa, hipoteka
Zobacz»

I C 1316/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 24 września 2014

Data publikacji: 23 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, bieg, termin przedawnienia, roszczenie, wierzyciel, klauzula wykonalności, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, bieg, termin przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przedawnienie roszczeń, roszczenie, wierzyciel, klauzula wykonalności, dłużnik, bieg terminu przedawnienia, powództwo opozycyjne, wniosek o wszczęcie egzekucji, przerwanie biegu, wydanie nakazu zapłaty, przerwa biegu, powstanie, świadczenie okresowe należne, białystok w dniach, sąd polubowny
Zobacz»

II C 280/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 listopada 2018

Data publikacji: 23 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, termin przedawnienia, egzekucja, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, śródmieście w łodzi, nadanie klauzul wykonalności, umowa o kredyt hipoteczny, zbycie wierzytelności, termin przedawnienia, egzekucyjna sprzedaż, przeniesienie części majątku, wypowiedzenie umowy o kredyt, egzekucja, czas zamknięcia rozprawy, ograniczone prawo, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, pozbawienie wykonalności, przedawnienie wierzytelności, trzyletni termin, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prawo rzeczowe, pozwany
Zobacz»

I C 853/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 9 lipca 2015

Data publikacji: 10 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, wierzyciel, pozbawienie wykonalności, bank, egzekucja, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, wierzyciel, świdnik, powództwo opozycyjne, kredyt konsolidacyjny, pozbawienie wykonalności, bank, egzekucja przeciwko powódce, sprzedaż wierzytelności, wniosek o umorzenie egzekucji, potencjalna możliwość, komornik, powodująca zmiana, możliwość prowadzenia egzekucji, egzekucja, umowa kredytów, dłużnik, nabywca wierzytelności
Zobacz»

I Ca 345/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 14 września 2016

Data publikacji: 24 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, bank, klauzula wykonalności, egzekucja, wykonawcza wykonalność, przedawnienie, dłużnik, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, bank, klauzula wykonalności, egzekucja, wykonawcza wykonalność, przedawnienie, sądowa klauzula wykonalności, dłużnik, bank spółdzielczy, wypowiedzenie umowy kredytu, wszczęcie egzekucji, komornik, pozbawienie w całości wykonalności, koszt nieopłaconej pomocy prawnej, wierzyciel, legitymacja procesowa bierna, podstawa powództwa, nabywca wierzytelności, umowa kredytowa
Zobacz»

I C 641/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 12 października 2018

Data publikacji: 26 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, bieg przedawnienia, wniosek o nadanie klauzul, pozbawienie wykonalności, złożenie wniosku o nadanie, termin przedawnienia, egzekwowanie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • giełda praw majątkowych, nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, sąd polubowny, czynności profesjonalnych, bieg przedawnienia, organ powołany do rozpoznawania, wniosek o nadanie klauzul, następca prawny pierwotnego wierzyciela, pełnomocnik w stawce minimalnej, klauzula wykonalności z przejściem, pozbawienie wykonalności, złożenie wniosku o nadanie, przerwanie przedawnienia, nowy wierzyciel, termin przedawnienia, egzekwowanie roszczeń, rozpoznawanie sprawy, bieg terminu przedawnienia
Zobacz»

I ACa 1215/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 7 maja 2014

Data publikacji: 30 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, bieg przedawnienia, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, termin przedawnienia, złożenie wniosku o nadanie, pozbawienie wykonalności, wierzyciel, roszczenie, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, bieg przedawnienia, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, termin przedawnienia, złożenie wniosku o nadanie, odsetka ustawowa należna, przerwanie biegu przedawnienia, kwota kapitału, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności tytuł egzekucyjny, pierwotny wierzyciel, wierzyciel, postępowanie egzekucyjne przeciwko powódce, wykonalność nakazu zapłaty, roszczenie, pozwany, wykonawcza wykonalność, żądanie pozbawienia wykonalności
Zobacz»

I C 1048/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostródzie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2017

Data publikacji: 2 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, egzekucja, wierzyciel, bieg, nadanie klauzul wykonalności, termin przedawnienia, wniosek o nadanie klauzul, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, należność główna, postępowanie egzekucyjne, egzekucja, wierzyciel, wniosek o wszczęcie egzekucji, bieg, komornik sądowy, opłata egzekucyjna, świadczenie okresowe, przerwanie biegu, nadanie klauzul wykonalności, termin przedawnienia, uznanie powództwa, koszt klauzuli, odsetka zaległa, wniosek o nadanie klauzul, postępowanie nakazowe, dłużnik
Zobacz»

I C 194/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 26 maja 2015

Data publikacji: 13 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, wygaśnięcie zobowiązania, wykonawcza wykonalność, nadanie klauzul wykonalności, wierzyciel, egzekucja, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, nakaz zapłaty, wygaśnięcie zobowiązania, bierna legitymacja procesowa, wydział gospodarczy, wykonawcza wykonalność, opatrzona klauzula wykonalności, nadanie klauzul wykonalności, status wierzycieli, pozwany, wierzyciel, egzekucja, postępowanie upominawcze, sygnatura, dłużnik, potrącenie, postępowanie egzekucyjne w sprawie, sprzedaż wierzytelności, zdarzenie
Zobacz»

X P 714/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 maja 2016

Data publikacji: 21 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, dłużnik, wykonawcza wykonalność, egzekucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, wyrok sądu rejonowy, dłużnik, krzyk, wykonawcza wykonalność, egzekucja, śródmieście, komornik sądowy przy sądzie, obrona formalna, błąd w ocenie stanu, powództwo, całkowita spłata należności, postanowienie sądu o nadaniu, sąd polubowny, obrona merytoryczna, skarga na czynność komornika, ocena stanu prawnego
Zobacz»

II Ca 770/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 29 grudnia 2015

Data publikacji: 4 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, pozbawienie wykonalności, egzekucja, wykonawcza wykonalność, dłużnik, klauzula wykonalności postanowienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, świdnik, tytuł egzekucyjny, pozbawienie wykonalności, opatrzona klauzula wykonalności, egzekucja, wykonawcza wykonalność, dłużnik, klauzula wykonalności postanowienia, merytoryczna obrona przed egzekucją, podstawa do pozbawienia wykonalności, wyrok sądu rejonowy, pierwsza instancja, powództwo, egzekwowanie świadczenia, koszt postępowania apelacyjnego, droga zażalenia, postanowienie w przedmiocie, koszt postępowania klauzulowego, spełnienie świadczenia przez dłużnika
Zobacz»

I C 547/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Data orzeczenia: 29 listopada 2019

Data publikacji: 26 maja 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, termin przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, pozbawienie wykonalności, egzekwowanie roszczeń, bieg przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • opatrzona klauzula wykonalności, podlaskie, tytuł wykonawczy, sąd polubowny, klauzula wykonalności, organ powołany do rozpoznawania, termin przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, pozbawienie wykonalności, nowa regulacja prawna, przerwanie przedawnienia, egzekwowanie roszczeń, rozpoznawanie sprawy, bieg przedawnienia, powództwo opozycyjne, komornik sądowy przy sądzie, dzień wejścia w życie, aktualnie obowiązujące brzmienie, podstawa powództwa, charakter zaoczny
Zobacz»

I C 756/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Limanowej

Data orzeczenia: 16 listopada 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, wykonawcza wykonalność, przedawnienie, dłużnik, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, nakaz zapłaty, zwrot rzeczy, wydanie klauzuli wykonalności, orzeczenie sądowe, zarzut spełnienia świadczenia, wykonawcza wykonalność, przedawnienie, powództwo opozycyjne, dłużnik, potrącenie, powaga rzeczy osądzonej, zdarzenie, pozbawienie wykonalności, lokal, postanowienie o nadanie klauzuli, roczny termin, podważenie treści
Zobacz»

V ACa 213/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 21 sierpnia 2015

Data publikacji: 16 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność, egzekucja, wygaśnięcie zobowiązania, pozbawienie wykonalności, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, ubezpieczyciel kredytu, klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność, klauzula wykonalności przez sąd, umowa kredytu złotowego, dłużniczka, faktyczna podstawa żądania, przedmiot rozpoznania w sprawie, błędna i dowolna ocena, zdarzenie, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, egzekucja, wygaśnięcie zobowiązania, powodująca zmiana, sprawa prowadzona przed sądem, pozbawienie wykonalności, dłużnik, istnienie roszczenia
Zobacz»

I C 387/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 17 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, dłużnik, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności postanowienia, egzekucja, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, kurator, bankowy tytuł egzekucyjny, opłata i prowizja, dłużnik, pozbawienie wykonalności, opatrzona klauzula wykonalności, klauzula wykonalności postanowienia, egzekucja, stawka vat, warunek spłaty, oświadczenie o poddaniu, siedziba, przekraczająca kwota, okolicznościom nadania, miejsce pobytu dłużnika, wykonawcza wykonalność, możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia, postępowanie egzekucyjne wierzytelności, nieznane miejsce pobytu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Kasprzak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Barbara Sowińska
Data wytworzenia informacji: