Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1285/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z 2017-04-21

I C 109/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Raciborzu

Data orzeczenia: 7 maja 2015

Data publikacji: 25 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

lokal, dostawa energii elektryczna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz
 • Ważne frazy
  • lokal, świadczenie usług przesyłowych, zapłata za energię elektryczną, energia elektryczna i świadczenie, umowa sprzedaży energii elektrycznej, energia elektryczna i usługa, dostarczona energia elektryczna, nowy lokal, nowy właściciel, dostawa energii elektryczna, radca prawny, pozwany, niezbędny koszt procesu, zięć, następująca wykładnia, zawarcie umowy sprzedaży energii, należność za dostawę energii, obowiązek regulowania należności, zapłata za dostarczoną energię, energia elektryczna do lokalu
Zobacz»

I C 1113/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 31 października 2018

Data publikacji: 16 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

lokal, pozwany, dostawa energii elektryczna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz
 • Ważne frazy
  • lokal, zameldowanie, sporny lokal mieszkalny, pozwany, czynsz, anulowanie, matka powodów, najemca, najem, dostawa energii elektryczna, zamieszkiwanie, pobyt stały, akt postępowania administracyjnego, opłata za energię elektryczna, zakład gospodarki mieszkaniowej, kserokopia, adres, przedsądowe wezwanie do zapłaty, burmistrz miasta i gminy, mieszkanie
Zobacz»

V GC 471/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2013

Data publikacji: 25 maja 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal, wypowiedzenie, okres wypowiedzenia, zaliczka, energia elektryczna, niedopłata, eksploatacja przedmiotowego lokalu, pozwany, dostawca ciepła, umowa strony, wywóz nieczystości, czynsz najmu, lokal użytkowy, umowa, opłata eksploatacyjna zgodnie, woda, koszt ogrzewania, czynsz i opłata, czynsz za październik, strona za porozumieniem
Zobacz»

III C 127/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 26 stycznia 2016

Data publikacji: 8 maja 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal, informacyjne wyjaśnienie powoda, elektryka, pozwany, energia elektryczna, licznik, najemca, najem, wartość ulepszeń, nakład, rozliczenie mediów, powództwo wzajemne, czynsz, zużycie prądu, pozew wzajemny, oględziny instalacji, potrącenie, przewód, rozliczenie kaucji, zużycie energii elektrycznej
Zobacz»

I AGa 203/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 11 grudnia 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal, arkada, moc przyłączeniowa, lokal powodów, miejsce parkingowe, klimatyzacja, instalacja, postaci czynszów, kompleks, dziedzina gospodarki, sieć elektroenergetyczna, pozwany, czynsz możliwy, wolny rynek, jednostka wewnętrzna, utracone korzyści, energia elektryczna, wentylacja mechaniczna, rynek lokali, najem
Zobacz»

I C 1076/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2016

Data publikacji: 13 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, ustna umowa najmu, zaległość czynszowa, bielsko podlaskie, pozwany, wysokość zaległości, nieruchomość powódki, czas na nieruchomości, stosunek roczny, opłata za energię elektryczna, koszt zużytej energii elektrycznej, należność czynszowa, posesja powódki, czynsz za wynajem, miesięczna stawka czynszu, należność za energię elektryczna, bal, wyprowadzka, związek ze szkodą, całość należności
Zobacz»

I C 1327/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 12 sierpnia 2014

Data publikacji: 6 listopada 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, energia elektryczna, drugi licznik, wpłata kwot, przeksięgowanie nadpłaty, całość należności główna, energia elektryczna do lokalu, należność, zasada społeczna, cofnięcie pozwu ze zrzeczeniem, umowa sprzedaży energii elektrycznej, dostarczona energia, licznik energii elektrycznej, strona powodowa zgodnie, lokal, obejmująca należność główna, należna odsetka ustawowa, strona powodowa pisma, zapłata zaległości, nota odsetkowa
Zobacz»

IX C 1401/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 września 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, opłata czynszowa, lokal, najem, roszczenie regresowe, koszt prowizji, opłata niezależna od właściciela, najemca, zapłata czynszów, dostawa gazu, solidarna odpowiedzialność, pozwany, dostawcy medium, czynsz i opłata, dłużnik, energia elektryczna i gaz, telewizja, opłata za media, osoba pełnoletnia, brakujący koszt sądowy
Zobacz»

II Ca 31/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 29 maja 2014

Data publikacji: 3 września 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zdanie lokalu, przekazanie lokalu, wydanie lokali, odebranie lokalu, wejście od strony, klucz do lokalu, lokal powódki, pozwany, przywrócenie lokalu do stanu, termin wydania lokalu, najem, zwrot lokali, mąż, drzwi, spotkanie, przywrócenie stanu poprzedniego, zeznanie powódki, wejście do lokali, pełnomocnictwo, zwłoka wierzyciela
Zobacz»

VIII C 2411/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 8 maja 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal, koda pocztowa, pozwany, faktura, kaucja, najemca, czynsz, umowa najmu, kłódka, córka powoda, adres, opłata eksploatacyjna, dowód doręczenia przesyłki, należność czynszowa, należność, zabezpieczenie lokalu, dodatkowe zabezpieczenie, przedmiotowy lokal, pracownik, drzwi
Zobacz»

I Ca 47/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 6 marca 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal, czynsz, pozwany, należność, pokój, gaz, korzystanie z lokali, ustanie wspólności majątkowej, energia, okres zamieszkiwania, ciężar związany z rzeczą, hasło konkursowe, autor hasła, małżonek, posiadanie powodów, siostrzeniec, majątek wspólny, połów dokonanych opłat, wspólne prawo najmu, wydatek i ciężar
Zobacz»

I C 42/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 lipca 2015

Data publikacji: 24 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, lokal powódki, usługa w zakresie opieki, stałym czynszem, forma stała, należna powódka, wydanie lokali, nieruchomość, bezumowne korzystanie z lokalu, wypowiedzenie przez powódkę, okres rozliczeniowy, rozwiązanie umowy, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, roszczenie powódki, faktura, wynajem, posiadacz, towar, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, pozwana faktura
Zobacz»

I C 307/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 września 2013

Data publikacji: 20 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal, powierzchnia lokalu, czynsz za lokal, zużycie energii elektrycznej, faktura, aneks, strona powodowa, woda i ściek, wywóz śmieci, opłata za media, opłata stała, zużycie wody, saldo, opłata miesięczna, energia elektryczna, pozwany, należność, czynsz na kwotę, przedmiot najmu, umowa najmu
Zobacz»

VI GC 135/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 24 maja 2018

Data publikacji: 30 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal, pozwany, projekt technologii, wyposażenie lokali, lokal gastronomiczny, loża, przesłuchanie powódki, remont, umowa, sprzęt i wyposażenie, drink, przekazana dokumentacja, bojler, zakup wyposażenia, zeznanie świadków, bar, przekąska, sprzedaż wyrobów alkoholowych, prowadzenie działalności gospodarczej, ustna umowa
Zobacz»

VIII Ca 45/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 26 marca 2014

Data publikacji: 25 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal, wypowiedzenie, kaucja, okres wypowiedzenia, czynsz najmu, odbiór lokalu, protokół zdawczo-odbiorczy, wymiana drzwi, koszt przywrócenia lokalu, umowa z końcem, zdawanie lokalu, pozwany, miesiąc przed wypowiedzeniem, poprzedni lokal, koszt przywrócenia stanu poprzedniego, dzień zdania, przywrócenie lokalu do stanu, zdanie lokalu, lokal najemcy, wyposażenie techniczne
Zobacz»

I ACa 1579/14

wyrok

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 lutego 2015

Data publikacji: 14 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal, prawo budowlane, umowa dzierżawy, bezpodstawne przyjęcie, zakończenie budowy, wynajem, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o pozwoleniu, umowa, zużycie, budynek, obszar urbanistyczny, organ nadzoru budowlanego, pozwany, czynsz, energia elektryczna, pozwolenie na budowę, najem, użytkowanie lokali
Zobacz»

I ACa 794/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • czynsz za lokale użytkowe, lokal, zimna woda, spółka cywilna, umowa, pozwany, należność, obowiązek zapłaty czynszu, faktura, dzierżawca, zalanie lokalu, potrącenie, energia cieplna, energia elektryczna, czynsz najmu, umowa dzierżawy z dniem, roszczenie, umowa najmu, płatność, egzekucja
Zobacz»

II Ca 362/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 28 maja 2014

Data publikacji: 19 września 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal, medium, najemca, pozwany, umowa użyczenia, czynsz, gmina, połowa, lokal mieszkalny, rodzina zastępcza, stosunek użyczenia, korzystanie z lokali, przedmiotowy lokal, miesiąc, koszt utrzymania lokali, eksmisja, kwota, zwykły koszt utrzymania, sprawy eksmisyjne, uiszczanie
Zobacz»

VIII GC 309/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 stycznia 2013

Data publikacji: 21 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • czynsz za lokale użytkowe, lokal, umowa dzierżawy, zimna woda, dzierżawca, pozwany, należność, umowa, zalanie lokalu, potrącenie, egzekucja, termin płatności, umowa spółki cywilna, obowiązek zapłaty czynszu, centrum, należność czynszowa, energia elektryczna, roszczenie, faktura, akt notarialny
Zobacz»

XII C 465/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 września 2019

Data publikacji: 30 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal, pozwany, abonament, opłata komunalna, najem, zarząd zasobu komunalnego, ściek, zimna woda, ryczałt, dostawa wody, czynsz, korzystanie z lokali, lokal mieszkalny, gmina, rata, odszkodowanie, zaspokojenie roszczenia powoda, dokonana zapłata, rodzeństwo, eksmisja
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Pankiewicz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Julia Ratajska
Data wytworzenia informacji: