Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 269/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2017-05-30

III C 523/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 października 2015

Data publikacji: 5 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

szkoda, odszkodowanie, koszt naprawy, naprawa pojazdów, stan poprzedni, kalkulacja, wartość pojazdu, samochód, wierzytelność, pozwany, przelew, uszkodzenie, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • szkoda, odszkodowanie, koszt naprawy, naprawa pojazdów, stan poprzedni, kalkulacja naprawy, kalkulacja, wartość samochodów, koszt naprawy pojazdu, wartość pojazdu, przywrócenie stanu poprzedniego, samochód, wierzytelność, pozwany, przelew, uszkodzony pojazd, uszkodzenie pojazdów, uszkodzenie, cesja, odszkodowanie za szkody
Zobacz»

XI GC 1366/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

koszt naprawy, szkoda, wierzytelność, naprawa pojazdów, odszkodowanie, umowa przelewu, cesjonariusz, odpowiedzialność cywilna, kalkulacja, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • koszt naprawy, szkoda, wierzytelność, ubezpieczyciel, naprawa pojazdów, odszkodowanie, umowa przelewu, przeniesienie wierzytelności, cesjonariusz, koszt naprawy pojazdu, odpowiedzialność cywilna, stan sprzed szkody, kalkulacja, cedent, umowa zobowiązująca do przeniesienia, cesja, pojazd mechaniczny, związek z ruchem, naprawa uszkodzonego pojazdu, pierwszy montaż
Zobacz»

VI GC 1185/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 20 lipca 2017

Data publikacji: 12 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

wartość pojazdu, koszt naprawy, odszkodowanie, cesja wierzytelności, naprawa pojazdów, akt szkody, pozwany, umowa ubezpieczenia, stan poprzedni
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • wartość pojazdu, koszt naprawy, odszkodowanie, szkoda całkowita, uzasadniony koszt naprawy, ubezpieczyciel, cesja wierzytelności, naprawa pojazdów, akt szkody na nośniku, wartość pojazdu sprzed szkody, akt szkody, pozwany, szkoda w pojeździe, koszt naprawy pojazdu, stan sprzed szkody, dzień zaistnienia, wartość pozostałości, umowa cesji wierzytelności, umowa ubezpieczenia, stan poprzedni
Zobacz»

V GC 113/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 8 października 2019

Data publikacji: 13 sierpnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

odszkodowanie, szkoda, koszt naprawy, naprawa pojazdów, stan poprzedni, cesja wierzytelności, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, pozwany, kalkulacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, szkoda, koszt naprawy, prywatna ekspertyza, uszkodzony pojazd, ubezpieczyciel, naprawa pojazdów, prywatna opinia, warsztat, spółka komandytowa, pojazd do stanu, część zamienna, stan poprzedni, cesja wierzytelności, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, umowa cesji wierzytelności, pozwany, kalkulacja, kalkulacja naprawy, stan sprzed szkody
Zobacz»

V GC 2313/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 9 marca 2020

Data publikacji: 25 czerwca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

szkoda, odszkodowanie, koszt naprawy, wierzytelność, wartość pojazdu w stanie, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, umowa przelewu, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, gwarancyjne i polskie biuro, fundusz gwarancyjny i polski, ubezpieczenie obowiązkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • szkoda, odszkodowanie, szkoda całkowita, koszt naprawy, wierzytelność, koszt prywatnej ekspertyzy, wartość pojazdu w stanie, wycena, pojazd mechaniczny, różnica wartości pojazdu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, umowa przelewu wierzytelności, koszt naprawy przedmiotowego pojazdu, umowa przelewu, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, koszt sporządzenia, gwarancyjne i polskie biuro, fundusz gwarancyjny i polski, ubezpieczenie obowiązkowe
Zobacz»

V GC 904/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 13 maja 2019

Data publikacji: 3 marca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

szkoda, naprawa pojazdów, kolizja, odszkodowanie, samochód, koszt naprawy, umowa ubezpieczenia, cesja, wartość pojazdu w stanie, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • szkoda, ubezpieczyciel, naprawa pojazdów, szkoda całkowita, kolizja, szkoda w pojeździe, odszkodowanie, samochód, koszt naprawy, umowa ubezpieczenia, cesja, różnica między wartością pojazdu, wartość pojazdu w stanie, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, kolizja drogowa, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, naprawa samochodu, biegły sądowy, wartość uszkodzonego samochodu, umowa cesji
Zobacz»

I C 518/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Stargardzie

Data orzeczenia: 12 marca 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

naprawa pojazdów, kalkulacja, kolizja, odszkodowanie, akt szkody, koszt naprawy, odpowiedzialność cywilna, cesjonariusz, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • naprawa pojazdów, kalkulacja naprawy, kalkulacja, stan sprzed szkody, odszkodowanie ubezpieczeniowe, kolizja, hipotetyczny koszt, odszkodowanie, akt szkody, koszt naprawy, część zamienna, koszt naprawy uszkodzeń powstałych, odpowiedzialność cywilna, uszkodzenie powstałe w pojeździe, cesjonariusz, cesja wierzytelności, cedent, posiadacz, umowa cesji wierzytelności, kosztorysowanie
Zobacz»

I C 1676/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 15 marca 2021

Data publikacji: 6 września 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

szkoda, koszt naprawy, naprawa pojazdów, odszkodowanie, wierzytelność, kalkulacja, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, przelew, pozwany, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • szkoda, koszt naprawy, naprawa pojazdów, odszkodowanie, wierzytelność, stan sprzed szkody, zwrot kosztów sporządzenia, kalkulacja, przywrócenie pojazdu, pojazd do stanu, posiadacz pojazdu mechanicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, przelew, naprawa uszkodzonego pojazdu, przelew wierzytelności, kalkulacja naprawy, pozwany, koszt sporządzenia opinii prywatnej, koszt sporządzenia prywatnej kalkulacji, cesja
Zobacz»

I C 597/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 3 marca 2017

Data publikacji: 12 września 2017

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

koszt naprawy, stan poprzedni, cesja, odszkodowanie, kalkulacja, wierzytelność, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, uszkodzenie, akt szkody, naprawa pojazdów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • koszt naprawy, umowa cesji, kosztorys, stan poprzedni, cesja, odszkodowanie, ubezpieczyciel, szkoda na pojeździe, kalkulacja, roboczogodzina, posiadacz pojazdu mechanicznego, wierzytelność, siedziba, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, uszkodzenie, akt szkody, naprawa pojazdów, osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu
Zobacz»

III C 1270/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 grudnia 2016

Data publikacji: 10 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

szkoda, odszkodowanie, koszt naprawy, pojazd w stanie, kolizja, wartość pojazdu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, naprawa pojazdów, kalkulacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • szkoda, odszkodowanie, koszt naprawy, pojazd w stanie, kolizja, wartość pojazdu, stan sprzed szkody, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, naprawa pojazdów, kalkulacja, różnica między wartością rynkową, stan majątkowy, przedmiotowy pojazd, ustawa o ubezpieczeniach, wartość rynkowa pojazdu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, przedmiotowa szkoda, zdarzenie sprawcze, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu, powodów odszkodowania
Zobacz»

I C 1296/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 26 lipca 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

szkoda, odszkodowanie, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, gwarancyjne i polskie biuro, fundusz gwarancyjny i polski, uszkodzenie, ubezpieczenie obowiązkowe, kolizja, koszt naprawy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, wartość pojazdu w stanie, samochód
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • szkoda, odszkodowanie, pojazd powódki, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, postępowanie likwidacyjne, gwarancyjne i polskie biuro, fundusz gwarancyjny i polski, uszkodzenie, ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, ekonomicznie uzasadniony koszt, ubezpieczenie obowiązkowe, kolizja, postępowanie przedsądowe, koszt naprawy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zdarzenie, wartość pojazdu w stanie, część nowa i oryginalna, samochód, uszkodzony pojazd
Zobacz»

V GC 382/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 21 grudnia 2020

Data publikacji: 2 kwietnia 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

koszt naprawy, odszkodowanie, naprawa pojazdów, wierzytelność, odpowiedzialność cywilna, stan poprzedni, cesja, akt szkody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • koszt naprawy, odszkodowanie, naprawa pojazdów, ubezpieczyciel, stan sprzed zdarzenia, jakość, uszkodzony pojazd, wierzytelność, koszt sporządzenia prywatnej opinii, dziedzina techniki samochodowa, koszt naprawy pojazdu, przywrócenie pojazdu do stanu, odpowiedzialność cywilna, warsztat, stan sprzed szkody, stan poprzedni, akt szkody na płycie, cesja, akt szkody, pozwany
Zobacz»

I C 610/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 grudnia 2017

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kalkulacja, koszt naprawy, szkoda, naprawa pojazdów, kolizja, wartość pojazdu, odszkodowanie, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, gwarancyjne i polskie biuro, fundusz gwarancyjny i polski
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • kalkulacja, koszt naprawy, szkoda, naprawa pojazdów, kolizja, zaistnienie szkody całkowitej, wartość pojazdu, odszkodowanie, koszt naprawy pojazdu, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, akt szkody na płycie, gwarancyjne i polskie biuro, fundusz gwarancyjny i polski, zakres techniki samochodowej, posiadacz pojazdu, ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, wysokość odszkodowania, błotnik, stan sprzed kolizji, odsetka
Zobacz»

I C 433/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Data orzeczenia: 15 marca 2021

Data publikacji: 6 września 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

wierzytelność, szkoda, cesja, odszkodowanie, naprawa pojazdów, wartość pojazdu, koszt naprawy, pozwany, umowa przelewu, uszkodzenie, odpowiedzialność cywilna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, szkoda, cesja, odszkodowanie, naprawa pojazdów, wartość pojazdu, koszt naprawy, naprawa uszkodzonego pojazdu, przeniesienie wierzytelności, umowa cesji, ubezpieczyciel, uszkodzenie pojazdów, pozwany, umowa przelewu, ustawowa odsetka za opóźnienie, uszkodzenie, możliwość naprawy, odpowiedzialność cywilna, szkoda całkowita, pojazd mechaniczny
Zobacz»

XI GC 515/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lutego 2020

Data publikacji: 28 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

odszkodowanie, szkoda, koszt naprawy, naprawa pojazdów, wierzytelność, kalkulacja, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, gwarancyjne i polskie biuro, fundusz gwarancyjny i polski
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, szkoda, koszt naprawy, naprawa pojazdów, wierzytelność, karta, kalkulacja, zapłata kosztów, związek z ruchem, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, stan pojazdów, odpowiedzialność ubezpieczeniowa, posiadacz pojazdu mechanicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, kalkulacja naprawy, restytucja, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, gwarancyjne i polskie biuro, fundusz gwarancyjny i polski, koszt naprawy pojazdu
Zobacz»

XI GC 104/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 października 2018

Data publikacji: 31 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

koszt naprawy, kalkulacja, odszkodowanie, cesja, szkoda, wierzytelność, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, naprawa pojazdów, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, gwarancyjne i polskie biuro
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • koszt naprawy, kalkulacja, odszkodowanie, cesja, szkoda, kalkulacja naprawy, praca mechaniczna, pojazd mechaniczny, umowa cesji, roboczogodzina pracy, koszt naprawy uszkodzonego pojazdu, wierzytelność, koszt ekspertyzy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, związek z ruchem, naprawa pojazdów, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, szkoda w pojeździe, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, gwarancyjne i polskie biuro
Zobacz»

V GC 662/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 25 marca 2019

Data publikacji: 18 czerwca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

koszt naprawy, naprawa pojazdów, szkoda, odszkodowanie, kalkulacja, odpowiedzialność cywilna, stan poprzedni, wierzytelność, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, cesjonariusz, gwarancyjne i polskie biuro, fundusz gwarancyjny i polski
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • koszt naprawy, naprawa pojazdów, szkoda, odszkodowanie, koszt naprawy pojazdu, naprawa uszkodzonego pojazdu, kalkulacja, usługi lakiernicze, odpowiedzialność cywilna, część zamienna, dziedzina techniki samochodowa, część oryginalna, pojazd do stanu, stan poprzedni, kalkulacja naprawy, wierzytelność, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, cesjonariusz, gwarancyjne i polskie biuro, fundusz gwarancyjny i polski
Zobacz»

VI GC 1382/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 26 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

szkoda, koszt naprawy, odszkodowanie, kalkulacja, naprawa pojazdów, wartość pojazdu w stanie, odpowiedzialność cywilna, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • szkoda, koszt naprawy, odszkodowanie, kalkulacja, koszt naprawy pojazdu, naprawa pojazdów, wypłacona kwota odszkodowania, szkoda całkowita, wartość pojazdu w stanie, odpowiedzialność cywilna, odpowiedzialność cywilna sprawcy szkody, stan sprzed szkody, ubezpieczyciel, przywrócenie pojazdu do stanu, koszt sporządzenia kalkulacji, uwzględnienie cen części oryginalnych, wierzytelność, posiadacz, wartość samochodów, pomoc sił przyrody
Zobacz»

I C 406/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 21 lutego 2022

Data publikacji: 5 kwietnia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

koszt naprawy, szkoda, naprawa pojazdów, odszkodowanie, wierzytelność, kalkulacja, cesja, cesjonariusz, pozwany, uszkodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • koszt naprawy, szkoda, naprawa pojazdów, odszkodowanie, koszt naprawy pojazdu, wierzytelność, ubezpieczyciel, kalkulacja, cesja, rzeczoznawca, cesjonariusz, umowa cesji, warsztat, uszkodzony pojazd, pozwany, pojazd mechaniczny, dziedzina techniki samochodowa, wycena, uszkodzenie, część oryginalna
Zobacz»

I C 59/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 24 maja 2018

Data publikacji: 8 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

koszt naprawy, wartość pojazdu, szkoda, kolizja, naprawa pojazdów, odszkodowanie, pozwany, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • koszt naprawy, wartość pojazdu, szkoda, kolizja, tuz, naprawa pojazdów, wcześniejsze naprawy, naprawa pojazdu powódki, szkoda całkowita, odszkodowanie, koszt przywrócenia, serwisowanie pojazdów, pozwany, stan sprzed szkody, ekonomicznie uzasadniony koszt, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, uszkodzony pojazd, przywrócenie pojazdu do stanu, pisemna opinia, kolizja drogowa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Haptar-Sylmanowicz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Artur Mączyński
Data wytworzenia informacji: