Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 104/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2017-08-07

VI ACa 274/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 31 marca 2016

Data publikacji: 9 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powodowa spółka, zlecenie, zapłata kary umowna, wartość netto, pozwany, prawo odstąpienia od umowy, całość zaskarżonego wyroku, prokuratoria generalna skarbu państwa, kara pieniężna, nowe zlecenie, przyczyny zależne, termin do spełnienia świadczenia, odstąpienie od umowy wzajemnej, naprawa dachów, kosztorys ofertowy, powódkę kary, roszczenie o zapłatę kary, umowa ramowa, wykonanie pracy, umowa o dzieło
Zobacz»

I ACa 1208/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 listopada 2015

Data publikacji: 1 marca 2018

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, umowa, pozwana spółka, pozwany, dzień zwłoki, wniosek o zawezwanie, próby ugodowe, kasyno, weryfikacja prawidłowości, sprawozdanie finansowe za rok, ustalone wynagrodzenie, usługa, systemy księgowe, nowy system, powodowa spółka, zapłata kary umowna, sporządzenie sprawozdania finansowego, nieterminowe wykonanie, zwłoka w wykonaniu umowy, kara umowa
Zobacz»

XVI GC 348/12

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 marca 2014

Data publikacji: 14 sierpnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, protokół finansowy, umowa, spółka, etap, realizacja budynków, pozwany, bank, zapłata kary umowna, powodów odstąpienia, złożenie protokołów, warunek wejścia, nienależyte wykonanie świadczenia pieniężnego, wypadek odstąpienia od umowy, pismo z dni, brak zapłaty, faktura, budynek na działkach, przyczyna odstąpienia, kara umowna na wypadek
Zobacz»

I C 434/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 8 listopada 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, termin rozpoczęcia, warunki atmosferyczne, zapłata kary, brakująca część opłaty, dłużnik, zobowiązanie niepieniężne, kontynuowanie prac, etap prac, realizacja robót, kopia aneksu, istnienie umowy łączącej strony, wierzyciel, modyfikacja reguł, zaprzestanie dalszych prac, fakt zastrzeżenia kary umownej, istnienie zobowiązań wobec powoda
Zobacz»

III Ca 1275/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 15 stycznia 2015

Data publikacji: 2 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, pierwszy etap prac, etap prac budowlanych, odstąpienie od umowy, postanowienie umowne, zapłata kary umowna, podstawa odbioru, pozwany, fundament, nienależyte wykonanie zobowiązania, wstrzymanie realizacji, zastrzeżenie kary umownej, sztuka budowlana, etap umowy, system przedpłat, grupę zdarzeń, ustalenie intencji, wykonanie uprawnienia do odstąpienia, strona postanowienia, budowa do stanu
Zobacz»

I ACa 134/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 28 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • usługi kadrowe, umowa, świadczenie usługi, zapłata kary umowna, obowiązek zapłaty kary umownej, usługa księgowa, organizacja, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, umowa o świadczenie usługi, pozwany, pracownik powódki, umowa o treści tożsamej, pozwana spółka, postanowienie o obowiązku, wola, przypadek przejęcia, zatrudnienie, powodowa spółka, zakaz zatrudniania, pozwana kara umowna
Zobacz»

VIII Ga 434/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 lutego 2014

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zlecenie, umowa przewozu, umowa, przewoźnik, wysokość frachtu, zleceniodawca, załadunek, zastrzeżenie kary umownej, przyjęcie zlecenia, pozwany, wypadek odstąpienia od umowy, nienależyte wykonanie, zgoda zleceniodawcy, wypowiedzenie umowy, zapłata kary umowna, wykonanie umowy, kara umowna na wypadek, wykonanie zlecenia, transport, zlecenie transportowe
Zobacz»

V Ca 2530/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 marca 2013

Data publikacji: 5 marca 2014

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rata ceny sprzedaży, umowa, pierwsza rata ceny, cena sprzedaży nieruchomości, prawo zapisu, wypadek odstąpienia od umowy, kara umowna w związku, zobowiązanie pieniężne, skuteczne odstąpienie od umowy, zapłata kary umowna, wykonanie świadczenia, okoliczności zależne, zastrzeganie kary umownej, łącząca strona umowy, rygor odstąpienia, wezwanie pod rygorem, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, kara umowna na wypadek, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, ocena zgodności z prawem
Zobacz»

I ACa 508/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 października 2014

Data publikacji: 3 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wysokość kary umowna, powołany aneks, umowa, elementy robota, tynk gipsowy, tytuł wykonawczy, zastrzeżenie kary umownej, złożenie przez powódkę oświadczenia, powołana umowa, pozwany, wartość prac, umowa z dniem, umowa wysokości, sporna kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, wykonalność, opóźnienie w usunięciu wady, usunięcie usterki, pozwana praca
Zobacz»

XIII Ga 102/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 marca 2017

Data publikacji: 27 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, wypowiedzenie, pozwany, świadczenie stałe, stała obsługa prawna, postępowanie uproszczone, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, uprawnienie do odstąpienia, nienależyte wykonanie, prawo odstąpienia od umowy, zastrzeżenie kary umownej, pozwana kara umowna, nałożenie kary umownej, umowa w dniach, niewypłacone wynagrodzenie, oświadczenie o odstąpienia, świadczenie pieniężne, wypadek odstąpienia
Zobacz»

V ACa 779/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 30 października 2012

Data publikacji: 6 marca 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, mewa, umowa o współpracy, mała elektrownia wodna, umowa z dna, rozdzielnica, energia, pozwany, przygotowanie i realizacja inwestycji, przedłużenie umowy, wybudowanie, zapis, urządzenie, wyliczenie, wysokość utraconych korzyści, warunek funkcjonowania, pismo z dna, umowa o realizacji inwestycji, związek z przygotowaniami
Zobacz»

I C 1827/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 24 listopada 2014

Data publikacji: 15 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zapłata kary umowna, pozwany, odpowiedzialność solidarna, umowa, umowa z dniem, rok gminy, ustalenie między stronami, wezwanie, bielsko podlaskie, roszczenie o zapłatę kary, czynnik rozwoju, protokół ze spotkania stron, przygotowanie strony, ustalenie między wspólnikami, spotkanie stron umowy, zobowiązanie spółki, umowa zawarta przez spółkę, rozliczenie między wspólnikami, zobowiązanie między stronami, spółka cywilna
Zobacz»

II Ca 818/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 30 grudnia 2016

Data publikacji: 14 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opłata abonamentowa, abonent, dalsza odsetka ustawowa, dzień zapłaty, nota obciążeniowa, odsetka ustawowa za okresy, rozwiązanie umowy, prawo telekomunikacyjne, umowa, świadczenie usługi, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kodeks cywilny, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, spółka, zawarta umowa o świadczenie, umowa o świadczenie usługi, nienależyte wykonanie, numer, wykonanie zobowiązania
Zobacz»

X Ga 169/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 21 października 2016

Data publikacji: 28 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, przedmiot najmu, umowa, treść zapisów umowy, umowa najmu, tekst umowy, ocena dowodów, jednakowa wysokość, miesięczny czynsz, pozwany, okres pozostawania, dwukrotność czynszu, ewentualne pokrzywdzenie, strona powodowa, logiczny błąd, brak zwrotu przedmiotu, korzystanie z przedmiotu umowy, ostatni dzień obowiązywania umowy, podana suma, należność wynikająca z noty
Zobacz»

IX Ga 409/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2016

Data publikacji: 15 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pośrednik, składanie raportu, pozwany, umowa, wypełnienie weksli, umowa pośrednictwa, rygor nieważności, obowiązek składania, zapłata kary umowna, przedsiębiorca, forma pisemna, współpraca z zagranicznym kontrahentem, ogólny warunek świadczenia usług, zobowiązanie, wyszukanie, ustne ustalenie, błotnik, porozumienie wekslowe, świadczenie usługi, zmiana umowy
Zobacz»

VI ACa 1830/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powodowy szpital, zmiana wierzyciela, umowa, zapłata kary umowna, umowa poręczenia, obowiązek zapłaty kary umownej, pozwana spółka, wartość wierzytelności, pozwany, umowa z dniem, zakaz, prawo dotychczasowego wierzyciela, wierzytelność i udzielanie poręczeń, współpraca w zakresie obsługi, działalność lecznicza, obsługa wierzytelności, miesiąc obowiązywania, konieczność dodatkowa, granica swobody umów, wstąpienie w prawa
Zobacz»

III Ca 1878/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 stycznia 2015

Data publikacji: 21 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • aktywna karta, prawo telekomunikacyjne, zapłata kary umowna, obowiązek zapłaty kary umownej, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa, usługa z winy abonenta, rozwiązanie umowy przez abonenta, jednostronne rozwiązanie umowy, umowa o świadczenie usługi, operator telekomunikacyjny, przypadek zawarcia umowy, ochrona interesów wierzycieli, dostawca usługi, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, zawarcie umowy o świadczenie, świadczenie usługi, pozwana kara umowna, nienależyte wykonanie świadczenia pieniężnego, ostateczne ustalenie stanu
Zobacz»

III Ca 494/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 maja 2017

Data publikacji: 13 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa, opłaty specjalne, świadczenie usługi, nota obciążeniowa, prawo telekomunikacyjne, umowa o świadczenie usługi, operator, strona klienta, nienależyte wykonanie zobowiązania, agio, ograniczona odpowiedzialność, usługa z winy abonenta, rozwiązanie umowy przez abonenta, zastrzeganie kary umownej, świadczona usługa telekomunikacyjna, jednostronne rozwiązanie umowy, należność za usługi, odsetka
Zobacz»

XV C 454/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2016

Data publikacji: 20 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, pozwany, wspólnota mieszkaniowa, umowa przedwstępna sprzedaży, charakter solidarny, przebudowa strychu, nienależyte wykonanie zobowiązania, przedmiot umowy, dokument prywatny i urzędowy, wezwanie przedsądowe, zapłata kary umowna, umowa przyrzeczona sprzedaży, nakaz zapłaty sądu okręgowego, dłużnik, wydanie lokali, dzień zwłoki, cena, stosowne adaptacje, wierzyciel określonej kwoty pieniężnej, brak możliwości zrealizowania
Zobacz»

I ACa 532/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 18 października 2017

Data publikacji: 13 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, klient, handlowiec, przedstawiciel handlowy, agent, nałożenie kary umownej, umowa, umowa agencyjna, nota, potrącenie, pozwany, strona powodowa, prowizja, wynagrodzenie prowizyjne, usługa, pracownik powoda, świadome naruszenie, promocja, biuro, wierzytelność
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Haptar-Sylmanowicz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Urszula Persak
Data wytworzenia informacji: