Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUa 534/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2017-12-14

III APa 8/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2015

Data publikacji: 11 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szczególny wypadek, postępowanie powypadkowe, koszt zastępstwa procesowy, odstąpienie od obciążenia powoda, zażalenie, wniosek o przyznanie kosztów, skomplikowany charakter, zakład urządzeń, wniosek oparty o treść, upatrywanie przyczyny, zamknięcie rozprawy, czyszczenie, sądowi spis, niejednolite stanowisko, wniosek o przyznanie zwrotu, postępowanie zażaleniowe, ustalenie pracodawcy, zgłoszenie sprawy, powodu kosztów, ochrona drogi
Zobacz»

III AUa 1717/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 13 grudnia 2018

Data publikacji: 11 marca 2019

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • organ rentowy, organ rentowy kosztów, obciążenie organu rentowego, strona przegrywająca kosztów, odstąpienie od obciążenia strony, majątkowa strona, zażalenie, system repartycji, dyskrecjonalna kompetencja sądu, finansowe ryzyko, postępowanie zażaleniowe, orzeczenie o kosztach, zastosowanie przez sąd apelacyjny, przeciwnik, spółka cywilna, wartość przedmiotu, koszt po myśli, podejmowana czynność procesowa, możliwość odstąpienia od obciążania, wniesienie apelacji
Zobacz»

III AUz 333/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 17 lipca 2014

Data publikacji: 25 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • organ rentowy, odwołująca spółka, pełnomocnik płatnika, koszt zastępstwa procesowy, cofnięcie pozwu, postanowienie sądu najwyższe, radca prawny, treść zażalenia, pełnomocnik pozwanego organu rentowego, poznanie, sporządzenie odwołania, czas na sporządzenie, postępowanie zażaleniowe, odstąpienie od zasad ogólnych, wniesione odwołanie, profesjonalny pełnomocnik, organ rentowy kosztów, płatnik składki, uzasadnienie postanowienia sądu, zastępstwo procesowe w postępowaniu
Zobacz»

III AUz 44/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2018

Data publikacji: 16 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień wniesienia odwołania, odstąpienie od obowiązku ponoszenia, postępowanie zażaleniowe, obowiązek ponoszenia kosztów procesu, koszt zastępstwa procesowego organu, organ rentowy w postępowaniu, stan majątkowy i sytuacja, zażalenie, ubezpieczenie społeczne z dniem, ubezpieczone koszty, koszt postępowań zażaleniowy, postanowienie sądu najwyższe, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych, sytuacja ekonomiczna, zapłata kredytu, sytuacja życiowa, wychowywanie dwójki, koszt, ubezpieczenie społeczne
Zobacz»

V Pz 54/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 19 listopada 2014

Data publikacji: 5 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Ważne frazy
  • odprawa emerytalna, koszt zastępstwa procesowego należny, niesłusznych rozstrzygnięć, sytuacja materialna powoda, koszt postępowań zażaleniowy, postępowanie zażaleniowe, przesłanka zastosowania, majątkowy powód, odstąpienie od ogólnej zasady, zażalenie, niezasadne roszczenie powoda, bezrobotna żona, podstawa do zwolnienia strony, przebieg postępowań, zaskarżone postanowienie, sprawa podstaw do zastosowania, świadczenie emerytalne, podstawowa zasada rozstrzygania, koszt postępowania w oparciu, zwolnienie strony od obowiązku
Zobacz»

III AUz 106/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 13 lipca 2017

Data publikacji: 29 września 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • decyzja z dni, organ rentowy, termin do złożenia odwołania, postępowanie zażaleniowe, racjonalne działanie, zastępstwo procesowe w postępowaniu, złożenie odwołania, wyjątkowa możliwość, kontrola rozstrzygnięcia sądu, data doręczenia przedmiotowa decyzji, działanie profesjonalnego pełnomocnika, odstąpienie od obciążania, uzasadnienie zarzutów i wniosków, władza sędziowska, niezadowolenie z decyzji, typu rozstrzygnięć, wzmiankowany przepis, zażalenie, cofnięcie odwołania od decyzji, faktyczne wola
Zobacz»

III AUz 118/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 22 czerwca 2016

Data publikacji: 1 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składki kosztów, obciążanie płatnika składek, koszt zastępstwa procesowego organu, wysokość podstawy składki, zwielokrotnienie, radca prawny, podstawa składki na ubezpieczenie, cofnięcie odwołania, ubezpieczenie społeczne, organ rentowy, odstąpienie od obciążania płatnika, koszt zastępstwa procesowy, dzień sprawy, decyzja dotycząca wysokości, podstawa wymiaru składki, przedmiot sporu, koszt postępowań zażaleniowy, punkt drugi, składka na ubezpieczenie społeczne, postępowanie zażaleniowe
Zobacz»

III AUz 116/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 lipca 2017

Data publikacji: 29 września 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek o przyznanie kosztów, ubezpieczenie społeczne, cofnięcie odwołania, odwołanie przez spółkę, zakład ubezpieczeń społeczny, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych, rozporządzenie ministra sprawiedliwości, wartość przedmiotu sporu, koszt zastępstwa procesowy, analizowana sprawa, sprawa o świadczenie pieniężne, cofnięcie pozwu, sprawa opłaty, umorzenie postępowań, udzielona pomoc, odpowiedź na odwołania, płatnik, oddział, analizę sporu
Zobacz»

III AUz 74/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 września 2016

Data publikacji: 14 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek o przyznanie kosztów, uzupełnienie postanowienia, dodatkowy wniosek, wniosek o zwrot kosztów, organ rentowy, koszt zastępstwa procesowy, cofnięcie pozwu, zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa, zażalenie organu rentowego, postępowanie zażaleniowe, wniosek o zasądzenie kosztów, ubezpieczenie społeczne, umarzające postępowanie, odpowiedź na odwołania, zgłoszenie roszczenia, umorzenie postępowania na posiedzeniu, wniosek pozwanego zakładu ubezpieczeń, sądowi spis, wymaganie dodatkowe, zakład ubezpieczeń społeczny
Zobacz»

I ACa 37/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 26 czerwca 2015

Data publikacji: 2 września 2015

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • miesięczna renta, małoletni, zadośćuczynienie i odszkodowanie, apelacja strony, obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa, powodu obowiązków, wydatek na koszty opinii, zażalenie, treść uzasadnienia skarżonego wyroku, wypadek, koszt postępowań zażaleniowy, strona pozwana obowiązku zwrotu, śmierć męża i ojciec, subiektywne przekonanie, postępowanie zażaleniowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, członek rodziny, podstawa zwolnienia, możliwość zarobkowa, kwota
Zobacz»

V Pz 11/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 12 grudnia 2014

Data publikacji: 21 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postępowanie zażaleniowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, pozwany powiat, pełnomocnik w osobie radcy, pełnomocnik powodów, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, osoba radcy prawnego, zastępstwo procesowe w postępowaniu, wynagrodzenie za prace, roszczenie, koszt zastępstwa prawnego, umorzenie postępowań, obciążenie strony, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, możliwość konsultacji, zasądzenie kosztów procesu, cofnięcie, stosunek do powoda, odstąpienie od obciążenia
Zobacz»

III AUz 308/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 28 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odwołująca spółka, kokota, cofnięcie odwołania, koszt zastępstwa procesowy, radca prawny z urzędu, pełnomocnik organu rentowego, przygotowanie do procesu, organ rentowy, przygotowanie pisma, zapoznanie z aktami, radca prawny, uzasadnienie zaskarżone postanowienie, cofnięcie pozwu w sprawie, konieczność zmiany zaskarżonego postanowienia, odwołanie od decyzji administracyjnych, kwestia cofnięcia, prowadzenie sporu sądowego, nakład pracy pełnomocnika organu, stan prawny sprawy, odwołanie spółki
Zobacz»

III AUz 300/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 25 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odwołująca spółka, kokota, cofnięcie odwołania, koszt zastępstwa procesowy, radca prawny z urzędu, pełnomocnik organu rentowego, przygotowanie do procesu, organ rentowy, przygotowanie pisma, zapoznanie z aktami, radca prawny, uzasadnienie zaskarżone postanowienie, cofnięcie pozwu w sprawie, konieczność zmiany zaskarżonego postanowienia, odwołanie od decyzji administracyjnych, kwestia cofnięcia, prowadzenie sporu sądowego, nakład pracy pełnomocnika organu, stan prawny sprawy, odwołanie spółki
Zobacz»

III AUz 312/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 26 czerwca 2014

Data publikacji: 30 września 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nakład pracy pełnomocnika organu, organ rentowy, cofnięcie pozwu, odwołująca spółka, pełnomocnik organu rentowego, płatnik, odwołanie, przypadków cofnięcia, wyznaczenie terminu rozprawy, treść konkretna, konieczność ponoszenia kosztów, postępowanie zażaleniowe, postanowienie sądu najwyższe, charakter powtarzalny, koszt zastępstwa procesowy, opłacona pomoc prawna, skierowanie sprawy na drogę, analizę sporu, zasadność wytoczenia powództwa, koszt postępowań zażaleniowy
Zobacz»

III AUz 329/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 17 lipca 2014

Data publikacji: 25 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wyznaczenie terminu rozprawy, odwołująca spółka, cofnięcie odwołania, płatnik, organ rentowy, cofnięcie pozwu, nakład pracy pełnomocnika organu, pełnomocnik organu rentowego, przypadków cofnięcia, odpowiedź na odwołania, koszt zastępstwa procesowy, postępowanie zażaleniowe, postanowienie sądu najwyższe, podobny stan faktyczny, spółka kosztów, opłacona pomoc prawna, zaskarżone postanowienie w punktach, analizę sporu, ekonomika pracy, koszt postępowań zażaleniowy
Zobacz»

III AUa 952/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 maja 2014

Data publikacji: 11 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Ważne frazy
  • osobna decyzja, umorzenie postępowania apelacyjnego, nakład pracy pełnomocnika, ubezpieczenie społeczne, koszt zastępstwa procesowy, zastępstwo procesowe w postępowaniu, słuszny interes, składka, pełnomocnik organu rentowego, część kosztów, koszt pomocy prawnej, dopuszczalność cofnięcia apelacji, specjalne unormowanie, organ rentowy, zmiana poprzez odstąpienie, potrzeba mnożenia, zaniechanie obciążania, radca prawny, sprawa przez wydanie, konieczność rozdzielenia
Zobacz»

VIII Pz 6/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2019

Data publikacji: 27 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt pełnomocnika powódki, sprawa ponoszenia, koszt wynagrodzenia radcy prawnego, pełnomocnik powódki z urzędu, piątek, odstąpienie od obciążania, radca prawny, charakter pracowniczy, postępowanie zażaleniowe, zażalenie, państwa radców, obciążanie powódki, renta z tytułu niezdolności do pracy, objawy psychiczne, pozwany, świadczenie rehabilitacyjne, koszt zastępstwa, koszt nieopłaconej pomocy prawnej, odszkodowanie za mienie, dochód z renty
Zobacz»

III AUz 113/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 lutego 2017

Data publikacji: 21 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek o przyznanie kosztów, uzupełnienie postanowienia, zażalenie organu rentowego, wniosek o zasądzenie kosztów, ubezpieczenie społeczne, koszt zastępstwa procesowy, umarzające postępowanie, odpowiedź na odwołania, wniosek pozwanego zakładu ubezpieczeń, sądowi spis, postępowanie zażaleniowe, organ rentowy, wymaganie dodatkowe, zakład ubezpieczeń społeczny, postanowienie o umorzeniu, cofnięcie pozwu, umorzenie postępowań, koszt od strony, decyzja druga, przyznanie kosztów według norm
Zobacz»

III AUz 250/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 8 czerwca 2018

Data publikacji: 22 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążania, strona organu rentowego, ubezpieczone koszty, sposób wyliczenia emerytury, postępowanie zażaleniowe, przeciwnik, odwołanie, strona przegrywająca kosztów, otrzymaniu wyjaśnień, zastosowana kwota bazowa, temat postanowień, system repartycji, stawka obowiązująca w dacie, finansowe ryzyko, klarowne wyjaśnienie, dyskrecjonalna kompetencja sądu, obciążenie strony, koszt zastępstwa procesowy, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych
Zobacz»

I ACz 1432/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 26 września 2017

Data publikacji: 14 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współuczestnik, baran, strona powodowa, minister spraw wewnętrznych i administracji, pozwany, cudzoziemiec, pierwsza czynność, koszt procesu, własność nieruchomości w polsce, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych, roszczenie i okoliczności faktyczne, czynności procesowe, władza sędziowska, współuczestnik jednolity, nabywca, nabycie nieruchomości, zaskarżone orzeczenie w oparciu, ściągnięcie opłat, oświadczenie o uznaniu powództwa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Beker
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Urszula Iwanowska,  Romana Mrotek ,  Gabriela Horodnicka-Stelmaszczuk
Data wytworzenia informacji: