Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1288/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2013-11-21

V C 339/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wyszkowie

Data orzeczenia: 23 września 2014

Data publikacji: 17 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

nota obciążeniowa, umowa o świadczenie usługi, kodowany program telewizyjny, przedawnienie roszczeń, zarzut przedawnienia, usługa polegająca na udostępnianiu, dokument płatniczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • nota obciążeniowa, dekoder, umowa o świadczenie usługi, kodowany program telewizyjny, przedawnienie roszczeń, zarzut przedawnienia, usługa polegająca na udostępnianiu, zarzut przedawnienia roszczenia, termin zapłaty kary umownej, program telewizyjny i radiowy, wcześniejsze rozwiązanie, pozwana kara umowna, dokument płatniczy, sprzeciw, rejonowy lublin, łącząca strona, przedterminowe rozwiązanie, upływ terminu przedawnienia, nakaz zapłaty, pozew
Zobacz»

XI C 2184/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 sierpnia 2015

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

strona powodowa, przedawnienie roszczeń, umowa o świadczenie usługi, zarzut przedawnienia, okres przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, strona powodowa, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, przedawnienie roszczeń, umowa o świadczenie usługi, bieg przedawnienia, usługa telekomunikacyjna wraz, zapłata za usługi telekomunikacyjne, prawo telekomunikacyjne, abonament, zarzut przedawnienia, droga cesji, okres przedawnienia, termin przedawnienia roszczenia, nabywca, przelew, pierwotny wierzyciel, uiszczenie kwot, lublin, wyciąg z księgi
Zobacz»

I C 2522/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 14 listopada 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, umowa o świadczenie usługi, strona powodowa, nota obciążeniowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, umowa o świadczenie usługi, strona powodowa, nota obciążeniowa, dokument księgowy, letni termin przedawnienia, dekoder, kodeks cywilny, pakiet, wierzyciel pierwotny, zmiana wierzyciela, charakter umowy, wierzytelność, usługodawca, usługa telewizyjna, kara w wysokości ulgi, rozumienie artykułów, pozwany, karta, kara za zagubienie
Zobacz»

VIII C 1154/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 31 października 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, faktura vat, nota obciążeniowa, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, faktura vat, nota obciążeniowa, pozwana faktura, trzyletni termin przedawnienia, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, roszczenie związane z prowadzeniem, umowa o świadczenie usługi, przedmiotowe powództwo, podstawa faktyczna żądania, odsetka do dnia wytoczenia, usługa świadczona przez operatorów, zasady współżycia społecznego, momentu przedawnienia, przedawniona należność, procesowy odpowiednik, roszczenie majątkowe, wierzytelność
Zobacz»

VI GC 517/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 25 października 2017

Data publikacji: 16 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, nota, przedawnienie roszczeń, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, zapłata odsetek za zwłokę, płatność za faktury, opóźnienie płatności, nota odsetkowa, siedziba, nota, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, termin płatności, przedawnienie roszczeń, przerwanie biegu terminu przedawnienia, zapłata za usługi telekomunikacyjne, uznanie roszczenia, umowa o świadczenie usługi, spłata części zadłużenia, oświadczenie, wierzytelność, częściowa spłata zadłużenia, wola dłużnika, zarzut przedawnienia roszczenia
Zobacz»

I C 435/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 22 listopada 2013

Data publikacji: 30 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, opłata abonamentowa i wynagrodzenie, prawo telekomunikacyjne, przedawnienie roszczenia o opłatę, strona powodowa, świadczenie usługi telefonicznej, termin przedawnienia dla roszczeń, roszczenie główne, przedawnienie roszczeń, zarzut przedawnienia, cesja, środa śląska, przedmiotowa wierzytelność, siedziba, roszczenie o świadczenia okresowe, lublin, dzień zapłaty, roszczenie o odsetki, połączenie telefoniczne
Zobacz»

I C 2822/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 7 września 2018

Data publikacji: 7 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, prawo telekomunikacyjne, nota obciążeniowa, przerwanie biegu terminu przedawnienia, przelew uprawnień, opłata abonamentowa i wynagrodzenie, ostatni dzień roku kalendarzowego, czas płatności, przedawnienie roszczenia o opłatę, stanowisko wyrażone w treści, nienależycie wykonana umowa, koniec terminu przedawnienia, wystawienie noty obciążeniowej, regulacja terminów, data powstania wierzytelności, warunek umowy o świadczenie, termin przedawnienia roszczenia, natura materialna
Zobacz»

I C 128/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2013

Data publikacji: 9 września 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, zapłata zadłużenia, umowa przelewu wierzytelności, umowa o świadczenie usługi, przedawnienie roszczeń, zarzut przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, dostęp do usługi, pozwane postępowanie egzekucyjne, przedawnienie dochodzonego roszczenia, cesja, wyciąg z księgi rachunkowej, opłata abonamentowa i wynagrodzenie, trzyletni termin przedawnienia, poprzednie miejsce pracy, roszczenie wynikające z wierzytelności, przedawnienie roszczenia o opłatę, roszczenie majątkowe, termin płatności
Zobacz»

I C 2/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Limanowej

Data orzeczenia: 23 stycznia 2018

Data publikacji: 5 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, zarzut przedawnienia, usługa telewizyjna, strona powodowa, umowa sprzedaży wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszu, trzeciak, przedawnienie roszczeń, marzec i kwiecień, roszczenie związane z prowadzeniem, zarzut przedawnienia roszczenia, usługa, odsetka za opóźnienie, świadczenie okresowe, racjonalność gospodarowania, istnienie wierzytelności, roszczenie główne, związek roszczeń, roszczenie dotyczące odsetek
Zobacz»

I C 443/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 1 października 2014

Data publikacji: 30 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nota księgowa, przedawnienie, strona powodowa, nota, świadczenie usługi internetowej, letni termin przedawnienia, umowa abonencka, prawo telekomunikacyjne, dzień zapłaty, umowa o świadczenie usługi, modem, cennik, faktura i nota, roszczenie strony powodowej, strona powodowa kwot, pozwany, świadczenie odpłatne, zaliczka na wynagrodzenie kuratora, protokół przekazania sprzętu, wysokość zadłużenia
Zobacz»

I C 1746/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 8 stycznia 2019

Data publikacji: 25 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odsetki naliczone, faktura i nota, dalsze odsetki, przedawnienie, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, strona powodowa, nota, termin płatności, umowa o świadczenie usługi, następująca faktura, portfel wierzytelności, siedziba, umowa przelewu, roszczenie strony powodowej, rozliczenie usługi, pozwany, przelew wierzytelności, poprzednik prawny, przerwa biegu terminu przedawnienia, zawiadomienie o przelewie
Zobacz»

I C 78/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2018

Data publikacji: 9 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa abonencka, nota obciążeniowa, okres podstawowy, kara za brak, brak zwrotu, zwrot sprzętu, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, wierzytelność, kara umowna za rozwiązanie, łaska, wypowiedziana umowa, abonent, dekoder, przedawnienie roszczeń, pozwany, poprzedni wierzyciel, roszczenie główne, rozwiązanie umowy, dostarczanie programów telewizyjnych
Zobacz»

III Ca 353/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 czerwca 2016

Data publikacji: 7 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, przerwa biegu terminu przedawnienia, przedawnienie roszczeń, przedawnienie roszczenia w sytuacji, uwzględnienie zarzutu przedawnienia, składanie pism procesowych, inicjatywa dowodowa, strona powodowa, pozwana odpowiedź na pozew, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia, przepis procedury, umowa kredytów, możność działania, te sprawy, roszczenie związane z prowadzeniem, skarżący przepis, zarzut przedawnienia roszczenia, zakończenie umowy
Zobacz»

VIII C 1714/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 22 lutego 2019

Data publikacji: 27 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nota obciążeniowa, kodeks cywilny, ustawowa odsetka za opóźnienie, roszczenie, pierwotny wierzyciel, bieg terminu przedawnienia, faktura i nota obciążeniowa, wyrok zaoczny, konsument, dzień wejścia w życie, upływ terminu przedawnienia, przerwanie przedawnienia, ustawa, zarzut przedawnienia, cesja, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, fundusz inwestycyjny, kserokopie zawiadomień, należność, opłata i kara
Zobacz»

VIII C 761/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 14 września 2017

Data publikacji: 17 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • opłaty specjalne, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, nota debetowa, nota, zarzut przedawnienia, abonent, pierwotny wierzyciel, przedterminowe rozwiązanie umowy, umowa o świadczenie usługi, pozwany, cennik, termin przedawnienia, regulamin, kara umowna, dalsze odsetki, faktura, wierzytelność, przedawnienie roszczeń, zarzut przedawnienia roszczenia, opłata za usługi telekomunikacyjne
Zobacz»

I C 371/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 9 maja 2016

Data publikacji: 16 września 2016

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nota obciążeniowa, wcześniejsze rozwiązanie umowy, zarzut przedawnienia, umowa abonencka, świadczenie okresowe, zmiana wierzyciela, termin przedawnienia, fundusz sekurytyzacyjny, przedawnienie roszczeń, charakter okresowy, fundusz inwestycyjny, prowadzona działalność gospodarcza, dzień sporządzenia pozwu, bieżące rozliczenie, przedawnienie przed upływem, siedziba, sprzeciw od nakazu zapłaty, niezapłacone należności, pozew wierzytelności, chwilą przedawnienia
Zobacz»

VIII C 701/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2016

Data publikacji: 7 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, zarzut przedawnienia, czynsz, uznanie długu, pozwany, należność, medium, należność główna, kartoteka finansowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, przedmiotowy lokal, termin przedawnienia, protokół elektroniczny, świadczenie okresowe, korzystanie z lokali, umorzenie zaległości czynszowych, oświadczenie woli, bezumowne korzystanie, pismo strony powodowej, roszczenie
Zobacz»

II Ca 772/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 4 listopada 2015

Data publikacji: 7 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • siedziba, faktura korygująca, nota obciążeniowa, przedawnienie roszczeń, termin płatności, zarzut przedawnienia, pozwany, wierzytelność, fundusz, podlaskie, roszczenie związane z prowadzeniem, lublin, zarzut przedawnienia roszczenia powoda, zwrot kosztów postępowania odwoławczego, elektroniczne postępowanie upominawcze, należność związana z prowadzeniem, należność główna, usługa teleinformatyczna, stwierdzenie przedawnienia, rozstrzyganie zarzutu
Zobacz»

II Ca 280/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2015

Data publikacji: 10 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • czesne, świadczenie usług edukacyjnych, świadczenie okresowe, odpowiednie zastosowanie przepisów, umowa o świadczenie usługi, przepis szczególny, ślubowanie, przedawnienie roszczeń, uczelnia, student, zdrój, usługa dydaktyczna, treść umowy łącząca strony, rektor, szkolnictwo wyższe, dwuletni termin przedawnienia, charakter okresowy, rata, umowa o kształcenie, kierunek technikum
Zobacz»

II Ca 469/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 31 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, zarzut przedawnienia, umowa kredytów, przedawnienie roszczeń, pozwany, rozłożenie długu, rzeczone pismo, strona powodowa w chwili, dowód z dokumentów prywatny, dorozumiane oświadczenie woli, adresat pisma, oświadczenie o uznaniu długu, wola dłużnika, zamiar dłużnika, data pisma, roszczenie strony powodowej, przerwanie biegu przedawnienia roszczenia, bieg terminu przedawnienia, na raty, postaci pisma
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marcin Szczypiński
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Siwek
Data wytworzenia informacji: