Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Ga 313/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2017-01-05

IX GC 1647/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2017

Data publikacji: 1 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

holowanie uszkodzonego pojazdu, usługa, roszczenie regresowe, odszkodowanie, umowa ubezpieczenia, przedawnienie, odpowiedzialność, ubezpieczyciel sprawcy szkody, kolizja, koszt holowania pojazdu, regres
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • akt szkody na płycie, holowanie uszkodzonego pojazdu, usługa, roszczenie regresowe, odszkodowanie, umowa ubezpieczenia, przedawnienie, odpowiedzialność, ubezpieczyciel sprawcy szkody, dokumentacja zdjęciowa, koszt holowania uszkodzonego pojazdu, kolizja, pojazd mechaniczny, termin przedawnienia, koszt holowania pojazdu, możliwość odliczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, posiadacz pojazdu, regres, ramach ubezpieczeń
Zobacz»

VI Ga 7/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 11 marca 2016

Data publikacji: 27 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, usługa, kolizja, szkoda, zapłata odszkodowania, holowanie pojazdów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • numer szkody, ubezpieczyciel, samochód zastępczy, usługa, kolizja, faktura, pełną refundację, dobrowolne ubezpieczenie, pojazd zastępczy, pokrycie kosztów usług, fakt zapłaty odszkodowania, szkoda, regres ubezpieczeniowy, koga, polisa, wypłata odszkodowania, zapłata odszkodowania, holowanie pojazdów, pozwany, laweta
Zobacz»

I ACa 205/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2016

Data publikacji: 26 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

sprawca szkody, przedawnienie, roszczenie regresowe, ubezpieczyciel, regres, pojazd, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • sprawca szkody, przedawnienie, strona powodowa, roszczenie regresowe, ubezpieczyciel, regres, pojazd, odszkodowanie, stan nietrzeźwości, bramownica, zdarzenie, rozdzielające jezdnie, fakt sporny między stronami, pozwany, regres nietypowy, nietrzeźwość sprawcy, termin przedawnienia roszczenia, posiadacz pojazdu mechanicznego, infrastruktura drogowa, bariera ochronna
Zobacz»

IX GC 2508/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, przedawnienie, umowa ubezpieczenia, odszkodowanie, sprawca szkody, odpowiedzialność, roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, przedawnienie, umowa ubezpieczenia, odszkodowanie, sprawca szkody, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialność, powstanie szkody, ubezpieczenie mieszkania, dobrowolne ubezpieczenie, ubezpieczyciel roszczenia, bieg terminu przedawnienia, czyny niedozwolone, odmowa wypłaty odszkodowania, pozwany, przedmiotowa szkoda, roszczenie regresowe, zarzut przedawnienia roszczenia, zdarzenie, odszkodowanie wypłacone w związku
Zobacz»

XII Ga 284/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 9 października 2013

Data publikacji: 7 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

przedawnienie, regres, sprawca szkody, roszczenie regresowe ubezpieczyciela, odszkodowanie, umowa ubezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, strona powodowa, regres, osoba odpowiedzialna za szkodę, sprawca szkody, roszczenie regresowe ubezpieczyciela, roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń, przyczyna zalania mieszkania, szkoda w ubezpieczonym mieniu, regres ubezpieczeniowy, sporządzona notatka służbowa, ograniczony termin, dzień wypłaty, przypadku regresów, odszkodowanie, umowa ubezpieczenia, administrator, letni termin przedawnienia, ubezpieczyciel wierzytelności, bieg
Zobacz»

XXIII Ga 154/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2017

Data publikacji: 10 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

roszczenie regresowe, ubezpieczyciel sprawcy szkody, holowanie uszkodzonego pojazdu, koszt najmu pojazdu zastępczego, umowa ubezpieczenia, koszt holowania, usługa, odszkodowanie, regres
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie regresowe, ubezpieczyciel sprawcy szkody, holowanie uszkodzonego pojazdu, koszt najmu pojazdu zastępczego, umowa ubezpieczenia, koszt holowania, ubezpieczenie autocasco, pozwany ubezpieczyciel sprawcy, usługa, wystąpienie z roszczeniem, korzystanie z pojazdu, warszawa w warszawie, siedziba, świadczenie pomocy, odszkodowanie, towarzystwo, niewłaściwe ustalenie, regres, polskie biuro ubezpieczycieli, przedmiotowy przepis
Zobacz»

XIII GC 1723/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 19 lutego 2016

Data publikacji: 9 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, odszkodowanie, regres, umowa ubezpieczenia, roszczenie, sprawca szkody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, odszkodowanie, regres, zalanie lokalu, regres ubezpieczeniowy, śródmieście w łodzi, roszczenie ubezpieczyciela, płyta balkonowa, wspólnota mieszkaniowa, umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie pakietowe, świadczenie ubezpieczyciela, roszczenie, pierwszeństwo zaspokojenia, część szkody, sprawca szkody, wypłata odszkodowania, pozwany, zapłata, skierowanie sprawy na drogę
Zobacz»

VI GC 511/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 17 listopada 2016

Data publikacji: 3 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

szkoda, ubezpieczyciel, roszczenie regresowe, wypłacone odszkodowanie, umowa ubezpieczenia, uszkodzony pojazd, kwota podatku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • szkoda, wartość netto, ubezpieczyciel, autocasco, wartość pojazdu przed szkodą, możliwość odliczenia podatku, podatek vat, roszczenie regresowe, wartość pozostałości, wypłacone odszkodowanie, umowa ubezpieczenia, pojazd w stanie, prawo do obniżenia, podatnik, uszkodzony pojazd, kwota podatku, pozwany, wyliczenie kwoty odszkodowania, podatek należny, koszt naprawy
Zobacz»

X GC 639/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 maja 2017

Data publikacji: 10 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, szkoda, przedawnienie, roszczenie regresowe, pojazd, zapłata odszkodowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • motorower, ubezpieczyciel, szkoda, przedawnienie, roszczenie regresowe, dzień zapłaty odszkodowania, ubezpieczycielowi osoby, samochód, uczestnik wypadku, pojazd, obiektywnie nieprawidłowe zachowanie, osoba trzecia odpowiedzialna, zapłata odszkodowania, wyłączna przyczyna szkody, bieg przedawnienia roszczenia, szkoda osoby trzeciej, rachuba, przejście wierzytelności, współsprawca, spowodować wypadek
Zobacz»

XIII GC 3161/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 10 maja 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, szkoda, roszczenie regresowe, pojazd, ubezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, szkoda, zapłata od kwot, osoba współodpowiedzialna za szkodę, roszczenie regresowe, ubezpieczenie oc, pojazd, nabycie roszczenia, zadośćuczynienie za śmierć, spowodowanie wypadku, siedziba, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, osoba trzecia odpowiedzialna, dzień zapłaty odszkodowania, pełnomocnik procesowy w osobie, odsetka ustawowa za opóźnienie, ubezpieczenie, pozwany, rodzeństwo, śmierć braci
Zobacz»

VI GC 82/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

odszkodowanie, regres, roszczenie regresowe, szkoda, ubezpieczyciel, pojazd, umowa ubezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, ubezpieczenie autocasco, regres, roszczenie regresowe, szkoda, przeprowadzenie rozprawy, ubezpieczyciel, płyta, sprawa na posiedzenie niejawne, dobrowolne ubezpieczenie, ubezpieczenie oc, pojazd, numer szkody, umowa ubezpieczenia, rozpoznanie sprawy na posiedzeniu, pozwany, odszkodowanie z ubezpieczenia, boczne zderzenie, pismo procesowe i dokument, sprzeciw
Zobacz»

II Ca 422/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 12 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, roszczenie regresowe, zapłata odszkodowania, szkoda, regres
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, roszczenie regresowe, roszczenie regresowe powoda, zapłata odszkodowania, szkoda, oddalona część powództwa, regres, zalanie mieszkania, zakres kosztów, interwenient uboczny kosztów, koszt sądowy w sprawie, zmiana wierzyciela, pozwany, sprawa cywilna, kwota, nieuiszczony koszt sądowy, osoba odpowiedzialna za szkodę, koszt procesu między stronami, odsetki ustawowe, postępowanie likwidacyjne
Zobacz»

I C 105/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 27 marca 2019

Data publikacji: 21 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, odszkodowanie, regres, sprawca szkody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, pozwany, odszkodowanie, szczególnie trudna sytuacja majątkowa, zasada regresu, postępowanie likwidacyjne, regres, radio samochodowe, osoba trzecia odpowiedzialna, zgoda na rozłożenie, wyrok karny, rozłożenie zasądzonego świadczenia, kosztorys naprawy, wybicie szyb, zasądzone świadczenie na raty, zgłoszenie szkody, autocasco, dokonana zapłata, sprawca szkody, należność na raty
Zobacz»

I C 1109/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 22 listopada 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, szkoda, kolizja, uszkodzony pojazd, regres, wypłacone odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, szkoda, rower, kolizja, na raty, zasądzone świadczenie, sprawca kolizji, pozwany, uszkodzony pojazd, kolizje komunikacyjne, wycena pojazdów, ubezpieczenie autocasco, zasada regresu, postępowanie likwidacyjne, zgłoszenie szkody, regres, kalkulacja, wypłacone odszkodowanie, koszt naprawy uszkodzeń, dobrowolne ubezpieczenie
Zobacz»

I C 1642/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2018

Data publikacji: 26 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

regres, pojazd, ubezpieczyciel, szkoda, odszkodowanie, roszczenie regresowe, ubezpieczenie, sprawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • regres, pojazd, ubezpieczyciel, ubezpieczenie obowiązkowe, szkoda, kierujący pojazd, odszkodowanie, zakład ubezpieczeń świadczenia, roszczenie regresowe, prawo regresu, szkoda zaistniała, ubezpieczenie, wynagrodzenie kuratora, cokół, miejsce pobytów, zwrot wypłaconego świadczenia, miejsce zdarzenia, pościg, sprawca, pojazd mechaniczny
Zobacz»

X Ga 511/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 8 czerwca 2017

Data publikacji: 28 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, umowa ubezpieczenia, roszczenie regresowe, usługa, wypłacone odszkodowanie, koszt najmu pojazdu zastępczego, zapłata odszkodowania, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, umowa ubezpieczenia, roszczenie regresowe, ubezpieczenie autocasco, usługa ubezpieczeniowa, czynsz najmu, odliczenie podatku, czynność ubezpieczeniowa, usługa, możliwość odliczenia, podatek vat, koszt najmu samochodu zastępczego, wypłacone odszkodowanie, wysokość wypłaconego odszkodowania, koszt najmu pojazdu zastępczego, zapłata odszkodowania, ustawa o działalności ubezpieczeniowej, szkoda, ubezpieczyciel roszczenia, wynajem pojazdu
Zobacz»

XXIII Ga 690/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 lipca 2013

Data publikacji: 7 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 49%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel, dzień zapłaty odszkodowania, pozwany, legitymacja procesowa, podsiąkanie, woda opadowa z terenu, odszkodowanie, formularz zgłoszenia szkody, legitymacja czynna, przejście roszczenia, izolacja fundamentów, sprawca szkody, zapłacone odszkodowanie, fundamentum budynku, fundament budynków, możliwości szybkiej, odpowiedzialność, moc prawa, wtórnik
Zobacz»

VIII GC 1495/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 stycznia 2014

Data publikacji: 18 grudnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, przedmiotowa szkoda, sprawca, pożar, ubezpieczyciel, kominek, rękojmia, kompensata szkody, dochodzenie roszczenia odszkodowawczego, radca prawny, roszczenie regresowe, wypłacone odszkodowanie, zaistniała szkoda, odpowiedzialność, pozwane towarzystwo, ubezpieczyciel wierzytelności, pozwana odpowiedzialność, wyżej powołany dokument, legitymacja procesowa czynna strony, wyłączenie umowne
Zobacz»

XII Ga 707/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 22 kwietnia 2015

Data publikacji: 19 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, należność główna, regres, odsetka, oświadczenie o przejściu, nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy, regres ubezpieczeniowy, polisa, spółka, windykacja sądowa, klauzula wykonalności, dzień wypłaty odszkodowania, przejście wierzytelności, kwota, należność uboczna, umowa ubezpieczenia, wypłacone odszkodowanie, pozwany, postanowienie sądu rejonowego
Zobacz»

I C 1922/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 24 marca 2016

Data publikacji: 29 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, pojazd, roszczenie regresowe, jezdnia w miejscu, strona powodowa, technika budownictwa, wsparcie rodziców, koszt naprawy pojazdu, przedawnienie, finansowe wsparcie, koszt holowania, punkt i sentencja wyroku, ubezpieczenie autocasco, charakter strony, rozłożenie należności, ubezpieczyciel, wydatek poniesiony tymczasowo, przyczyna zdarzenia, należność na raty, ustawowa odsetka za opóźnienie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Borucki,  Anna Harmata
Data wytworzenia informacji: