Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUa 311/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-09-12

VIII U 1516/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 21 lutego 2017

Data publikacji: 28 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

rozliczenie emerytury, zmniejszenie świadczenia, niższa kwota graniczna, kwota przychodów, łączna kwota, zmniejszenie emerytury, organ rentowy, renta, nienależnie pobrane świadczenie, szczegółowa zasada zawieszania, rencista
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • rozliczenie emerytury, zmniejszenie świadczenia, niższa kwota graniczna, zestawienie operacji, kwota przychodów, łączna kwota, zmniejszenie emerytury, organ rentowy, rok rozliczeniowy, pracodawca, kwota bazowa, renta, nienależnie pobrane świadczenie, łączna kwota przychodu, powodujące zawieszenie, osiąganie przychodów, dokonanie rozliczenia emerytury, emeryt, szczegółowa zasada zawieszania, rencista
Zobacz»

III AUa 703/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 13 lutego 2018

Data publikacji: 2 maja 2018

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

niższa kwota graniczna przychodu, zmniejszanie emerytur i rent, kwota przekroczenia, zmniejszenie emerytury, szczegółowa zasada zawieszania, nienależnie pobrane świadczenie, ubezpieczenie społeczne, zmniejszenie o kwotę
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • niższa kwota graniczna przychodu, zmniejszanie emerytur i rent, kwota przekroczenia, zmniejszenie emerytury, szczegółowa zasada zawieszania, nienależnie pobrane świadczenie, ubezpieczenie społeczne, ustawa o podatkach dochodowych, osiąganie przychodów, przekroczenie niższej kwoty granicznej, brak prawa, zasada przeliczania świadczeń, pobierające świadczenie, renta z funduszu ubezpieczeń, obowiązek ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenie, zła wola, zmniejszenie o kwotę, wypłata, fundusz ubezpieczenia społecznego
Zobacz»

VIII U 2267/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 maja 2019

Data publikacji: 3 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

niższa kwota graniczna, kwota maksymalnego zmniejszenia, zmniejszanie emerytur i rent, komunikat, okres ubiegłego roku kalendarzowego, nienależnie pobrane świadczenie, dochód osiągnięty przez emeryta, szczegółowa zasada zawieszania, kwota graniczna przychodu, zmniejszenie emerytury, organ rentowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • niższa kwota graniczna, kwota maksymalnego zmniejszenia, zmniejszanie emerytur i rent, termin waloryzacji, komunikat, okres ubiegłego roku kalendarzowego, nienależnie pobrane świadczenie, komunikat prezesa, częściowa niezdolność do pracy, kwota maksymalnych zmniejszeń emerytur, dochód osiągnięty przez emeryta, szczegółowa zasada zawieszania, najniższa emerytura i renta, osiąganie przychodów, kwota graniczna przychodu, zmniejszenie emerytury, organ rentowy, kwota najniższa emerytury, dziennik urzędowy rzeczpospolitej polskiej, kwota bazowa
Zobacz»

VIII U 658/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 30 grudnia 2019

Data publikacji: 22 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

zmniejszenie emerytury, kwota maksymalnego zmniejszenia, niższa kwota graniczna, nienależnie pobrane świadczenie, zmniejszanie emerytur i rent, szczegółowa zasada zawieszania, graniczna kwota przychodu, zmniejszenie świadczenia, rozliczenie emerytury
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • osiąganie przychodów, zmniejszenie emerytury, kwota maksymalnego zmniejszenia, niższa kwota graniczna, nienależnie pobrane świadczenie, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, kwota nienależnie pobrana świadczeń, zmniejszanie emerytur i rent, kwartał kalendarzowy, kwota maksymalnych zmniejszeń emerytur, szczegółowa zasada zawieszania, graniczna kwota przychodu, zmniejszenie świadczenia, powodujące zmniejszenie, rozliczenie emerytury, komunikat prezesa, prezes zakładu ubezpieczeń społecznych, kwota pobranej zaliczki, konieczność zmniejszenia, prezes głównego urzędu statystycznego
Zobacz»

III U 595/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2013

Data publikacji: 13 stycznia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wnioskodawca, zmniejszanie emerytur i rent, niższa kwota graniczna, osiągnięty przychód, ubezpieczenie społeczne, kwota maksymalnego zmniejszenia, świadczenie, szczegółowa zasada zawieszania, zmniejszenie emerytury
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • wnioskodawca, osiąganie przychodów, rozliczenie renty, zmniejszanie emerytur i rent, niższa kwota graniczna, renta z funduszu ubezpieczeń, fundusz ubezpieczenia społecznego, osiągnięty przychód, ubezpieczenie społeczne, obowiązek ubezpieczenia, kwota maksymalnego zmniejszenia, świadczenie, ustawa o emeryturach, szczegółowa zasada zawieszania, powodujące zawieszenie, polityka socjalna, rozporządzenie ministrów pracy, zmniejszenie emerytury, renta wnioskodawcy, minister pracy i polityka
Zobacz»

V U 733/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2019

Data publikacji: 11 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

niższa kwota graniczna, przychód, dochód, kwota przekroczenia, wnioskodawca, zmniejszanie emerytur i rent, świadczenie o kwotę, nienależnie pobrane świadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • niższa kwota graniczna, przychód, dochód, kwota przekroczenia, wnioskodawca, przekroczenie niższej kwoty granicznej, polska emerytura, wpływ na zawieszenie, wypłata świadczenia, porozumienie stron w związku, osiąganie przychodów, zmniejszanie emerytur i rent, łączna kwota świadczenia, nabycie prawa emerytalne, skutek rozwiązania umowy, świadczenie o kwotę, wnioskodawca dochodu, faktyczny dochód, praca wykonywana w okresach, nienależnie pobrane świadczenie
Zobacz»

VII U 801/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 2 grudnia 2013

Data publikacji: 28 stycznia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

wnioskodawca, niższa kwota graniczna, nienależnie pobrane świadczenie, rozliczenie emerytury, kwota maksymalnego zmniejszenia, organ rentowy, emerytura i renta, zmniejszenie świadczenia, kwota przychodów, osiągnięty przychód
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • wnioskodawca, rozliczenie roczne, niższa kwota graniczna, osiąganie przychodów, rozliczenie emerytury wnioskodawcy, porównanie przychodów, przychód w kwocie wyższej, nienależnie pobrane świadczenie, rozliczenie miesięczne, rozliczenie emerytury, kwota maksymalnego zmniejszenia, organ rentowy, kwota bazowa, emerytura i renta, kwartał kalendarzowy, zmniejszenie świadczenia, powodujące zmniejszenie, prezes głównego urzędu statystycznego, kwota przychodów, osiągnięty przychód
Zobacz»

III AUa 661/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 stycznia 2013

Data publikacji: 7 marca 2013

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

dochód osiągnięty przez emeryta, kwota maksymalnego zmniejszenia, okres ubiegłego roku kalendarzowego, kwota przekroczenia, niższa kwota graniczna, rozliczenie emerytury, organ rentowy, zmniejszenie świadczenia, przychód, łączna kwota, ubezpieczenie społeczne, szczegółowa zasada zawieszania, zmniejszanie emerytur i rent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • dochód osiągnięty przez emeryta, łączna kwota dochodu, kwota maksymalnego zmniejszenia, okres ubiegłego roku kalendarzowego, kwota przekroczenia, niższa kwota graniczna, próg zarobkowy, rozliczenie emerytury, organ rentowy, zmniejszenie świadczenia, przychód, kwota świadczenia, ustawa emerytalna, ubezpieczony przychód, kwota graniczna dochodu, łączna kwota, ubezpieczenie społeczne, szczegółowa zasada zawieszania, osiąganie przychodów, zmniejszanie emerytur i rent
Zobacz»

VII U 646/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 27 września 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

okres ubiegłego roku kalendarzowego, niższa kwota graniczna, dochód osiągnięty przez emeryta, nienależnie pobrane świadczenie, ubezpieczenie społeczne, kwota graniczna przychodu, wyższa kwota graniczna, organ rentowy, zmniejszanie emerytur i rent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • okres ubiegłego roku kalendarzowego, kwota graniczna dochodu, niższa kwota graniczna, dochód osiągnięty przez emeryta, nienależnie pobrane świadczenie, ubezpieczenie społeczne, kwota graniczna przychodu, wyższa kwota graniczna, suma kwot przychodu, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, kwota bazowa, łączna kwota dochodu, organ rentowy, osiąganie przychodów, zmniejszanie emerytur i rent, całkowita niezdolność do pracy, prywatna rehabilitacja, kwota świadczenia, sytuacja materialna i zdrowotna, zakład ubezpieczeń społeczny
Zobacz»

VIII U 803/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 grudnia 2020

Data publikacji: 15 grudnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wnioskodawca, kwota maksymalnego zmniejszenia, rozliczenie emerytury, kwota graniczna przychodu, niższa kwota graniczna, nienależnie pobrane świadczenie, zmniejszenie emerytury, dochód
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • praca za maj, plik, wynagrodzenie za prace, wnioskodawca, przychód z działalności gospodarczej, kwota maksymalnego zmniejszenia, wynagrodzenie zasadnicze, rozliczenie emerytury, kwota graniczna przychodu, waloryzacja, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, odprawa emerytalna, niższa kwota graniczna, nienależnie pobrane świadczenie, zmniejszenie emerytury, dochód, suma kwot przychodu, wynagrodzenie za urlop, kwota świadczenia, roczne przekroczenie
Zobacz»

VII U 3304/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 8 marca 2018

Data publikacji: 16 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

przychód, szczegółowa zasada zawieszania, zmniejszanie emerytur i rent, niższa kwota graniczna, zmniejszenie świadczenia, zmniejszenie emerytury, ubezpieczenie społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • przychód, trzynasta pensja, przychód za rok, szczegółowa zasada zawieszania, zmniejszanie emerytur i rent, faktyczny przychód, trzynastka, niższa kwota graniczna, wynagrodzenie roczne, zmniejszenie świadczenia, opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia, świadczenie emerytalne, renta z funduszu ubezpieczeń, fundusz ubezpieczenia społecznego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, zmniejszenie emerytury, sprawa szczegółowa, ubezpieczenie społeczne, osiąganie przychodów, rok kalendarzowy
Zobacz»

IV U 1326/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 9 grudnia 2014

Data publikacji: 23 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

osiągnięty przychód, nienależnie pobrane świadczenie, wyższa kwota graniczna, kwota przychodów, szczegółowa zasada zawieszania, ubezpieczenie społeczne, zmniejszanie emerytur i rent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • osiąganie przychodów, osiągnięty przychód, nienależnie pobrane świadczenie, wyższa kwota graniczna, kwartał kalendarzowy, zawieszenie, kwota nienależnie pobrana świadczeń, wielka brytania, kwota przychodów, pouczenie o zasadach zawieszania, świadczenie w związku, szczegółowa zasada zawieszania, rozporządzenie we, ubezpieczenie społeczne, rozliczenie renty, zasada zawieszania i zmniejszania, renta z funduszu ubezpieczeń, zmniejszanie emerytur i rent, łączna kwota świadczenia, data doręczenia decyzji
Zobacz»

V U 250/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 1 czerwca 2016

Data publikacji: 2 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wnioskodawca, dochód, rozliczenie emerytury, kwota maksymalnego zmniejszenia, zmniejszanie emerytur i rent, niższa kwota graniczna, przychód, szczegółowa zasada zawieszania, świadczenie o kwotę, rencista
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • wnioskodawca, dochód, rozliczenie emerytury, kwota maksymalnego zmniejszenia, rozliczenie emerytury wnioskodawcy, zmniejszanie emerytur i rent, niższa kwota graniczna, osiąganie przychodów, przychód, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, szczegółowa zasada zawieszania, wypłata, łączna kwota świadczenia, data doręczenia decyzji, świadczenie o kwotę, miesięczne wynagrodzenie za pracę, faktyczny dochód, kwota bazowa, rencista, kwartał kalendarzowy
Zobacz»

III U 716/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 10 września 2014

Data publikacji: 17 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

przychód, wnioskodawca, rozliczenie emerytury, organ rentowy, niższa kwota graniczna, świadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • przychód, wnioskodawca, rozliczenie emerytury, organ rentowy, wnioskodawca za lata, rozliczenie emerytury wnioskodawcy, niższa kwota graniczna, składka, przychód wnioskodawcy, działalność gospodarcza, nagranie rozprawy, łączny przychód, osiąganie przychodów, liceum ogólnokształcące, ubezpieczenie, świadczenie, decyzja, osiągnięcie przychodu, zeznanie wnioskodawcy, nienależne świadczenie
Zobacz»

III AUa 2115/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 lipca 2013

Data publikacji: 27 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

nienależnie pobrane świadczenie, kwota graniczna, emerytura i renta, zmniejszenie świadczenia, kwota przychodów, dochód
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • nienależnie pobrane świadczenie, osiąganie przychodów, kwota graniczna, emerytura i renta, ubezpieczony przychód, konsekwencja osiągania, osoba pobierająca świadczenia, zawieszenie prawa do świadczenia, kwartał kalendarzowy, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, rozliczenie świadczenia, wyliczona kwota, zmniejszenie świadczenia, druk, powodujące zmniejszenie, obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, prawo do emerytury, kwota przychodów, dochód, organ rentowy nienależnie
Zobacz»

V U 248/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 4 czerwca 2013

Data publikacji: 18 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

rencista, rozliczenie emerytury, kwota przychodów, nienależnie pobrane świadczenie, ubezpieczenie społeczne, wyższa kwota graniczna, emerytura i renta, okres ubiegłego roku kalendarzowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • świadczenie rentowe, rencista, osiąganie przychodów, rozliczenie emerytury, kwota przychodów, cała należna kwota, nienależnie pobrane świadczenie, obowiązek ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenie społeczne, wyższa kwota graniczna, obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, prawo do renty, emerytura i renta, łączna kwota przychodu, kwota renty, ustawa emerytalna, trzecia decyzja, okres ubiegłego roku kalendarzowego, maksymalna kwota, ustawa o emeryturach
Zobacz»

III AUa 1284/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 marca 2019

Data publikacji: 27 sierpnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

przychód, nienależnie pobrane świadczenie, niższa kwota graniczna, rozliczenie emerytury, zmniejszenie świadczenia, ubezpieczenie społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • przychód, nienależnie pobrane świadczenie, ustawa emerytalna, niższa kwota graniczna, rozliczenie emerytury, konieczność poinformowania, osiągane przychody, poinformowanie organów, świadczenie w przypadku, ubezpieczony przychód, pobierające świadczenie, zawieszenie prawa do świadczenia, przekroczenie niższej kwoty granicznej, przyznane prawo do emerytury, emeryt, brak prawa, łączny przychód, zmniejszenie świadczenia, powszechny wiek emerytalny, ubezpieczenie społeczne
Zobacz»

VII U 188/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2019

Data publikacji: 7 listopada 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kwota graniczna przychodu, okres ubiegłego roku kalendarzowego, dochód osiągnięty przez emeryta, zmniejszanie emerytur i rent, wyższa kwota graniczna, niższa kwota graniczna, komunikat, świadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • kwota graniczna przychodu, kwota graniczna dochodu, nieoznaczona karta, okres ubiegłego roku kalendarzowego, dochód osiągnięty przez emeryta, skarżona decyzja, rozliczenie renty, osiąganie przychodów, komunikat prezesa, łączna kwota dochodu, zmniejszanie emerytur i rent, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, wyższa kwota graniczna, niższa kwota graniczna, niezdolność do prac, komunikat, dochód w przypadku, suma kwot przychodu, świadczenie, oświadczenie o prowadzeniu działalności
Zobacz»

VII U 3078/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2019

Data publikacji: 25 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

nienależnie pobrane świadczenie, kwota przychodów, kwota graniczna, organ rentowy, zmniejszanie emerytur i rent, okres ubiegłego roku kalendarzowego, zmniejszenie świadczenia, kwota maksymalnego zmniejszenia, szczegółowa zasada zawieszania, zmniejszenie o kwotę, dochód osiągnięty przez emeryta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • osiąganie przychodów, nienależnie pobrane świadczenie, akta emerytalne, kwota przychodów, osoba pobierająca świadczenia, kwota graniczna, organ rentowy, zmniejszanie emerytur i rent, okres ubiegłego roku kalendarzowego, decyzja o rozliczeniu świadczenia, zmniejszenie świadczenia, kwota graniczna dochodu, kwota maksymalnego zmniejszenia, szczegółowa zasada zawieszania, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, osiągnięcie przychodu, suma kwot przychodu, zmniejszenie o kwotę, poprzedzający rok, dochód osiągnięty przez emeryta
Zobacz»

IV U 51/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 4 sierpnia 2015

Data publikacji: 23 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

zmniejszenie świadczenia, kwota graniczna, szczegółowa zasada zawieszania, nienależnie pobrane świadczenie, ubezpieczenie społeczne, organ rentowy, zmniejszanie emerytur i rent, rozliczenie przychodu, rencista
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
 • Ważne frazy
  • zmniejszenie świadczenia, miesięczne rozliczenie, osiąganie przychodów, kwota graniczna, szczegółowa zasada zawieszania, nienależnie pobrane świadczenie, ubezpieczenie społeczne, organ rentowy, zawieszenie, pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód z działalności gospodarczej, podstawa wymiaru składek, system ubezpieczeń społeczny, prowadzenie pozarolniczej działalności, obowiązek ubezpieczenia, niezdolność, zmniejszanie emerytur i rent, rozliczenie przychodu, rencista, przeciętne wynagrodzenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Stachowiak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Goss-Kokot,  Marek Borkiewicz
Data wytworzenia informacji: