Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX GC 302/17 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Lublinie z 2018-01-12

IX GC 416/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 9 lutego 2018

Data publikacji: 30 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

strona powodowa, towar, przedmiotowa faktura, spóźnione twierdzenie i dowód, należność, pozwany, termin, odsetka, świadczenie wzajemne, dzień wolny od pracy, umowa sprzedaży, pozew, opóźnienie, sprzeciw od nakazu zapłaty, faktura vat
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, transakcja handlowa, towar, termin zapłaty, przedmiotowa faktura, spóźnione twierdzenie i dowód, należność, nadzwyczajne wydarzenie, pozwany, termin, odsetka, świadczenie wzajemne, dzień wolny od pracy, umowa sprzedaży, pozew, opóźnienie, sprzeciw od nakazu zapłaty, sobota, faktura vat, dzień zapłaty
Zobacz»

IX GC 621/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 11 lutego 2015

Data publikacji: 10 kwietnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

strona powodowa, towar, pozwany, przedmiotowa faktura, termin płatności ceny, świadczenie wzajemne, umowa sprzedaży, zapłata, należność, sprzedawca, odbiorca faktury, faktura vat, odsetka, umowa wzajemna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, towar, pozwany, przedmiotowa faktura, termin płatności ceny, świadczenie wzajemne, odsetka w stosunku rocznym, umowa sprzedaży, prolongata, zapłata, należność, sprzedawca, termin zapłaty, odbiorca faktury, faktura vat, odsetka, moc dowodowa dokumentu prywatnego, umowa wzajemna, podpis, powodowa spółka
Zobacz»

IX GC 588/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 18 maja 2018

Data publikacji: 30 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

strona powodowa, należność, pozew, płatność, pozwany, towar, termin, świadczenie wzajemne, odsetka ustawowa za opóźnienie, przedmiotowa faktura, dzień wolny od pracy, zapłata, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, strona powodowa, należność, pozew, płatność, termin zapłaty, pozwany, towar, termin, świadczenie wzajemne, odsetka ustawowa za opóźnienie, przedmiotowa faktura, dzień wolny od pracy, zapłata, wierzyciel, należność główna, przedmiotowy pozew, dłużnik, umowa, sobota
Zobacz»

IX GC 464/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 23 października 2013

Data publikacji: 20 listopada 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

towar, strona powodowa, pozwany, sprzeciw, termin płatności ceny, świadczenie wzajemne, odbiorca faktury, nakaz zapłaty, przedmiotowa faktura, umowa sprzedaży, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • porozumienie handlowe, towar, strona powodowa, pozwany, dzień zapłaty, dokument prywatny, tysiąc, odbiór faktury, sprzeciw, termin płatności ceny, świadczenie wzajemne, rygor natychmiastowej wykonalności, odbiorca faktury, nakaz zapłaty, przedmiotowa faktura, mięso, umowa sprzedaży, pięć groszy, uzasadnienie sprzeciwu, odsetka
Zobacz»

IX GC 153/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 21 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

strona powodowa, pozwany, pozew, przedmiotowa faktura, towar, odsetka, sprzeciw od nakazu zapłaty, świadczenie wzajemne, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, pozwany, pozew, dokument prywatny, przedmiotowa faktura, towar, cofnięcie pozwu, pieczęć, odsetka, faktura dołączona do pozwu, zmiana powództwa, spółka komandytowa, wędlina, sprzeciw od nakazu zapłaty, rozpoczęcie rozprawy, świadczenie wzajemne, należność, podpis, skapitalizowana odsetka, mięso
Zobacz»

IX GC 570/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 6 maja 2016

Data publikacji: 18 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

faktura, towar, pozwany, odsetka, należność, dzień ustawowo wolny, płatność, roszczenie strony powodowej, pozew, termin, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, towar, pozwany, odsetka, odbiór towaru, należność, dzień ustawowo wolny, płatność, roszczenie strony powodowej, pozew, należność główna, transakcja handlowa, odsetka skapitalizowana, nieuregulowane faktury, termin, odsetka od należności, dostawa, umowa, termin zapłaty w transakcjach, zamówienie publiczne
Zobacz»

IX GC 411/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2018

Data publikacji: 30 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

faktura, strona powodowa, pozwany, termin płatności, towar, odsetka, należność, sprzeciw od nakazu zapłaty, pozew, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, paliwo, strona powodowa, pozwany, termin płatności, mąż, towar, powodowa spółka, odsetka, świadek, należność, gotówka, olej napędowy, faktura dołączona do pozwu, sprzeciw od nakazu zapłaty, naliczone odsetki, pozew, zestawienie, opóźnienie, odsetka skapitalizowana
Zobacz»

IX GC 536/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 15 lutego 2016

Data publikacji: 25 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

faktura, sprzedawca, towar, strona powodowa, pozwany, należność, umowa, termin płatności, dzień ustawowo wolny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, wada, sprzedawca, towar, strona powodowa, rękojmia, pozwany, redakcja, kodeks cywilny, należność, sok, umowa, wadliwość towaru, termin płatności, dzień ustawowo wolny, zawiadomienie, winiarz, teza, dokument prywatny, pełnomocnik
Zobacz»

IX GC 185/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2018

Data publikacji: 30 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

strona powodowa, odsetka, pozwany, zapłata, towar, opóźnienie, płatność, termin, przedmiotowa faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, strona powodowa, tysiąc, odsetka, pozwany, zapłata, towar, opóźnienie, wysokość odsetki, stacja paliwa, transakcja handlowa, odsetka maksymalna, tankowanie, pięć groszy, płatność, pełnomocnictwo, partner, termin, przedmiotowa faktura, termin zapłaty
Zobacz»

IX GC 461/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2 sierpnia 2017

Data publikacji: 2 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

pozwany, towar, pozew, termin płatności, termin rozprawy, świadczenie wzajemne, umowa, przedmiotowa faktura, należność, roszczenie strony powodowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • mediacja, pozwany, towar, dokonana płatność, dokument prywatny, nadzwyczajne wydarzenie, pozew, termin płatności, mięso, właściwość przemienna, właściwość sądu, termin rozprawy, kodeks postępowania cywilnego, świadczenie wzajemne, umowa, przedmiotowa faktura, należność, roszczenie strony powodowej, spełnienie świadczenia, faktura dołączona do pozwu
Zobacz»

IX GC 143/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 15 września 2017

Data publikacji: 2 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

faktura, towar, strona powodowa, pozwany, pozew, umowa sprzedaży, świadczenie wzajemne, zapłata, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, towar, strona powodowa, pozwany, zwrot towaru, faktura korygująca, właściwość, ogólny warunek umowy sprzedaży, dokument prywatny, pozew, konieczność przepakowania, umowa sprzedaży, warunki handlowe, poczta kurierska, umowa zawarta na piśmie, świadczenie wzajemne, wystawiona faktura, zapłata, odsetka, okno dachowe
Zobacz»

IX GC 69/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 3 sierpnia 2018

Data publikacji: 21 listopada 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

strona powodowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, pozew, pozwany, należność, zapłata, świadczenie wzajemne, termin płatności, przedmiotowa faktura, umowa, towar
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, nota odsetkowa, pozew, właściwość przemienna, firmowa strona, odcisk pieczęci firmowej, pozwany, należność, właściwość miejscowa sądu, zapłata, świadczenie wzajemne, transakcja handlowa, termin płatności, przedmiotowa faktura, skapitalizowana odsetka, umowa, towar, spełnienie świadczenia, formę przelewu
Zobacz»

IX GC 311/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 18 maja 2018

Data publikacji: 30 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

faktura, strona powodowa, pozwany, zapłata, towar, należność, odsetka, termin płatności, sprzedawca, dzień wolny, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, strona powodowa, transakcja handlowa, pozwany, termin zapłaty, zapłata, kodeks postępowania cywilnego, dr hab., redakcja, towar, należność, odsetka, termin płatności, powodowa spółka, sprzedawca, dzień wolny, rata, opóźnienie, przekształcenie, pozwana spółka
Zobacz»

IX GC 344/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 17 marca 2015

Data publikacji: 10 kwietnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

faktura, strona powodowa, pozwany, towar, odsetka, świadczenie wzajemne, termin płatności, sprzedaż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, strona powodowa, pozwany, dokument prywatny, kodeks postępowania cywilnego, towar, aluminium, dr hab., redakcja, złom, odsetka, zasądzone świadczenie, sytuacja ekonomiczna, rozłożenie na raty, ocena sądu okręgowego, karta przekazania, świadczenie wzajemne, termin płatności, sprzedaż, uzasadniony wypadek
Zobacz»

IX GC 593/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 12 lutego 2014

Data publikacji: 17 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

sprzedawca, umowa sprzedaży, przedmiotowa faktura, towar, umowa wzajemna, świadczenie wzajemne, strona powodowa, pozwany, termin płatności ceny, sprzeciw, zapłata, pozew, spóźnione twierdzenie i dowód
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dokument prywatny, sprzedawca, umowa sprzedaży, przedmiotowa faktura, towar, dopuszczenie dowodów z urzędu, umowa wzajemna, świadczenie wzajemne, strona powodowa, pozwany, wyrok sądu najwyższy, termin płatności ceny, sprzeciw, zapłata, pozew, termin zapłaty ceny, możliwość zawarcia ugody, odebrany towar, spóźnione twierdzenie i dowód, odpowiednik świadczenia
Zobacz»

IX GC 446/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2017

Data publikacji: 2 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

strona powodowa, towar, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, świadczenie wzajemne, należność, przedmiotowa faktura, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, strona powodowa, towar, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, należność główna, dzień zapłaty, pozew, tysiąc, sprzeciw od nakazu zapłaty, termin zapłaty w transakcjach, świadczenie wzajemne, należność, przedmiotowa faktura, pozwana spółka, faktura dołączona do pozwu, dłużnik, umowa, powodowa spółka, uzasadnienie sprzeciwu od nakazu
Zobacz»

I ACa 891/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 16 października 2015

Data publikacji: 19 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

faktura, towar, potrącenie, pozwany, strona powodowa, wierzytelność, zapłata, należność, transport
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, towar, potrącenie, pozwany, kurier, strona powodowa, wierzytelność, termin zapłaty, zapłata, należność z faktury, naprawa sprzętów, należność, powodowa spółka, koszt transportu, oświadczenie o potrąceniu, dokonanie nieprawidłowe ustalenie, połowa ceny, ustalenie faktyczne sprawy, transport, kwota
Zobacz»

IX GC 24/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 21 lipca 2017

Data publikacji: 2 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

towar, strona powodowa, pozwany, pozew, przedmiotowa faktura, nakaz zapłaty, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • towar, strona powodowa, jabłko, etykieta, załadunek, pozwany, korespondencja elektroniczna, wystawienie faktury, postępowanie na kwotę, pozew, dokumentacja elektroniczna, zaksięgowanie faktury, przedmiotowa faktura, moc dowodowa dokumentu prywatnego, rzeczywisty stan, faktura dołączona do pozwu, nakaz zapłaty, oświadczenie, umowa, rozliczenie podatku
Zobacz»

IX GC 117/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 20 lipca 2018

Data publikacji: 21 listopada 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

pozwany, przedmiotowa faktura, pozew, należność, świadczenie wzajemne, termin płatności, sprzedawca, zapłata, odsetka ustawowa za opóźnienie, roszczenie strony powodowej, sprzeciw, umowa, towar
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • pozwany, prolongata, przedmiotowa faktura, pozew, należność, świadczenie wzajemne, transakcja handlowa, termin płatności, należność główna, sprzeciw od wyroku zaocznego, sprzedawca, podjęcie mediacji, zapłata, odsetka ustawowa za opóźnienie, roszczenie strony powodowej, sprzeciw, umowa, towar, uzasadnienie sprzeciwu, termin zapłaty
Zobacz»

V GC 2333/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 3 lutego 2020

Data publikacji: 9 lutego 2021

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

towar, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, należność, faktura vat, sprzedawca, sprzeciw od nakazu zapłaty, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, towar, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, należność, odzyskiwanie należności, faktura vat, spółka komandytowa, sprzedawca, należność wynikająca z faktury, rozłożenie zasądzonej należności, należność na raty, rata w wysokościach, protokół rozprawy, polska ostatnia, sprzeciw od nakazu zapłaty, dzień roboczy miesiąca, osoba umocowana do działania, pozew, fakt bezsporny
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Koszeluk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSO Sławomir Boratyński
Data wytworzenia informacji: