Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIII GC 1969/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2016-10-10

XIII GC 1972/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 20 października 2016

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

dniowy termin płatności, odzyskiwanie należności, transakcja handlowa, dłużnik faktury, nota odsetkowa, pozwany, doręczenie dłużnikowi, umowa spedycji, opóźnienie, termin zapłaty w transakcjach, wierzytelność o odsetki, teza z uzasadnienia wyroku, sprzeciw od nakazu zapłaty, spełnienie świadczenia niepieniężnego, skapitalizowana odsetka, zryczałtowany koszt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dniowy termin płatności, odzyskiwanie należności, transakcja handlowa, dłużnik faktury, nota odsetkowa, pozwany, wystawienie faktury, doręczenie dłużnikowi, wzorzec umowny, umowa spedycji, opóźnienie, termin zapłaty w transakcjach, wierzytelność o odsetki, teza z uzasadnienia wyroku, masowość, sprzeciw od nakazu zapłaty, spełnienie świadczenia niepieniężnego, dzień spełnienia świadczenia, skapitalizowana odsetka, zryczałtowany koszt
Zobacz»

XIII GC 1948/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 10 października 2016

Data publikacji: 14 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

dniowy termin płatności, odzyskiwanie należności, faktura, nota odsetkowa, pozwany, umowa spedycji, wierzytelność o odsetki, teza z uzasadnienia wyroku, sprzeciw od nakazu zapłaty, opóźnienie, skapitalizowana odsetka, zryczałtowany koszt, dłuższy termin, termin zapłaty, uzasadnienie pisma
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dniowy termin płatności, odzyskiwanie należności, faktura, wzorzec umowny, nota odsetkowa, pozwany, umowa spedycji, usługa spedycyjna, wierzytelność o odsetki, teza z uzasadnienia wyroku, odpowiedź na sprzeciw, sprzeciw od nakazu zapłaty, strona powodowa, opóźnienie, skapitalizowana odsetka, zryczałtowany koszt, dłuższy termin, pozwana nota, termin zapłaty, uzasadnienie pisma
Zobacz»

XIII GC 1958/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 10 października 2016

Data publikacji: 16 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

nota odsetkowa, odzyskiwanie należności, faktura, transakcja handlowa, pozwany, zapłata równowartości, skapitalizowana odsetka, termin zapłaty w transakcjach, wierzytelność o odsetki, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • nota odsetkowa, odzyskiwanie należności, faktura, transakcja handlowa, pozwany, przesyłka, zapłata równowartości, skapitalizowana odsetka, należność z faktury, wierzytelność wynikająca z noty, przelew, termin zapłaty w transakcjach, opóźnienie w płatności faktur, pierwotny wierzyciel, wierzytelność o odsetki, cesja, równowartość kwot, pojemność silników, opóźnienie, ramach roszczeń
Zobacz»

VI GC 799/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 9 października 2018

Data publikacji: 4 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

odzyskiwanie należności, faktura, transakcja handlowa, termin zapłaty, pozwany, termin płatności, nota, wierzyciel, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • odzyskiwanie należności, faktura, transakcja handlowa, zasada uczciwości kupieckiej, odbiór faktury, termin zapłaty, pozwany, towar, termin płatności, dostawa, nota, wierzyciel, przesłuchanie strony, współpraca strony, polska ostatnia, opóźnienie, kilka, odroczony termin płatności, dzień roboczy miesiąca, nieterminowe uregulowanie
Zobacz»

XI GC 140/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 8 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

odzyskiwanie należności, faktura, termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, pozwany, termin płatności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • odzyskiwanie należności, faktura, termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, usługi prawne, ustawa o terminach, dowód na zawarcie, umowa na usługi, pozwany, termin przedawnienia, termin płatności, roszczenie związane z prowadzeniem, faktura na kwotę, sprzedawca, polska ostatnia, wynik całej sprawy, umowa o współpracy, wynagrodzenie za obsługę, dowód poniesienia kosztów, zmiana dokonana z dniem
Zobacz»

VI GC 946/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 21 marca 2018

Data publikacji: 4 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

transakcja handlowa, faktura, odzyskiwanie należności, opóźnienie, termin zapłaty w transakcjach, pozwany, odsetka, nota odsetkowa, płatność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, faktura, odzyskiwanie należności, towar, opóźnienie, termin zapłaty w transakcjach, uregulowana należność, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, opóźnienie w zapłacie, zapłata należności, żądanie rekompensaty, ustawa o terminach, numer, roszczenie, opóźnienie w płatności, odsetka, termin przedawnienia, nota odsetkowa, płatność
Zobacz»

XI GC 1688/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 marca 2019

Data publikacji: 26 marca 2019

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

odzyskiwanie należności, faktura, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, wierzyciel, opóźnienie, termin płatności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • odzyskiwanie należności, faktura, transakcja handlowa, kurs euro, termin zapłaty w transakcjach, wierzyciel, równowartość kwot, opóźnienie, opóźnienie w płatności, przypadek zakupu, rekompensata w związku, odbiór towaru, ostatni dzień roboczy, dzień zapłaty, termin płatności, wiadomość elektroniczna, rejestr, pozwany, osoba o nazwiskach, odsetka za opóźnienie
Zobacz»

X GC 1638/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 lutego 2017

Data publikacji: 10 marca 2017

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

odzyskiwanie należności, faktura, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, wierzyciel, termin płatności, wierzytelność, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • odzyskiwanie należności, faktura, kurs euro, średni kurs, siedziba, transakcja handlowa, faktura vat, ustawa o terminach, termin zapłaty w transakcjach, wierzyciel, termin płatności, wierzytelność, pierwotny wierzyciel, przelew, rachunek bankowy, opóźnienie, płatność w transakcjach handlowa, cedent, kwota rekompensaty, stała kwota
Zobacz»

IX GC 416/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 9 lutego 2018

Data publikacji: 30 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

faktura, transakcja handlowa, termin zapłaty, należność, pozwany, odsetka, opóźnienie, sprzeciw od nakazu zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, strona powodowa, transakcja handlowa, towar, termin zapłaty, przedmiotowa faktura, spóźnione twierdzenie i dowód, należność, nadzwyczajne wydarzenie, pozwany, odsetka, świadczenie wzajemne, dzień wolny od pracy, umowa sprzedaży, pozew, opóźnienie, sprzeciw od nakazu zapłaty, sobota, faktura vat, dzień zapłaty
Zobacz»

I C 1415/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 września 2019

Data publikacji: 19 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

transakcja handlowa, faktura, termin zapłaty w transakcjach, odzyskiwanie należności, opóźnienie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, faktura, termin zapłaty w transakcjach, odzyskiwanie należności, ustawa o terminach, prawidłowo wystawiona faktura, odsetka ustawowa za opóźnienie, opóźnienie, faktura vat, umowa, dostawa, odzyskiwanie wierzytelności, pozwany, zamówienie publiczne, przedstawiona faktura, wymagalność roszczenia, dzień roboczy miesiąca, strona protokołów, artykuł biurowy, stopa referencyjna
Zobacz»

IX GC 588/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 18 maja 2018

Data publikacji: 30 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

faktura, transakcja handlowa, należność, odsetka, opóźnienie, płatność, termin zapłaty, pozwany, wierzyciel, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, transakcja handlowa, strona powodowa, należność, odsetka, opóźnienie, płatność, termin zapłaty, pozwany, towar, świadczenie wzajemne, odsetka ustawowa za opóźnienie, przedmiotowa faktura, dzień wolny od pracy, wierzyciel, należność główna, przedmiotowy pozew, dłużnik, umowa, sobota
Zobacz»

XVII GC 3212/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 maja 2015

Data publikacji: 7 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

faktura, termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, odzyskiwanie należności, odsetka, nakaz zapłaty, termin płatności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, odzyskiwanie należności, dzień otrzymania faktury, składanie pozwów, odsetka, nakaz zapłaty, dzień składania, ustawa z dniem, wywóz nieczystości, opłata za wykonanie, dzień od dnia otrzymania, powództwo do dnia zapłaty, odpad, termin płatności, teren budowy, dzień wytoczenia powództwa, pozwany, faktura vat
Zobacz»

XI GC 367/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 maja 2018

Data publikacji: 9 maja 2018

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

odzyskiwanie należności, faktura, transakcja handlowa, termin płatności, wierzyciel, opóźnienie, termin zapłaty w transakcjach, dłużnik, nota, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • odzyskiwanie należności, firma windykacyjna, faktura, transakcja handlowa, faktura vat, termin płatności, wierzyciel, opóźnienie, wezwanie do zapłaty, opóźnienie w płatności, termin zapłaty w transakcjach, potwierdzenie przelewu, dłużnik, wysłanie wezwania, nota, windykator, ustawa o terminach, koszt windykacji, dyrektywa, pozwany
Zobacz»

V GC 895/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 16 stycznia 2018

Data publikacji: 2 września 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

transakcja handlowa, faktura, termin zapłaty w transakcjach, odzyskiwanie należności, wierzyciel, pozwany, płatność, opóźnienie, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, faktura, termin zapłaty w transakcjach, dzień zapłaty, dowód przelewów, dobosz, ustawa o terminach, odzyskiwanie należności, wierzyciel, pozwany, termin wyznaczony do zapłaty, spółka komandytowa, równowartość kwot, płatność, faktyczna zapłata, tysiąc, opóźnienie, odsetka, wystawienie faktury, powołana ustawa
Zobacz»

V GC 1000/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 13 czerwca 2018

Data publikacji: 28 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

faktura, opóźnienie, nota, pozwany, odsetka, termin płatności, transakcja handlowa, odzyskiwanie należności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, dwukrotność odsetek, odsetka za opóźnienie, opóźnienie, nota, historia, czternastodniowy termin, data i podpis, pozwany, podstawa zamówienia, odbiór faktury, pszenica, faktura vat, odsetka, termin płatności, transakcja handlowa, dokument kompensaty, odzyskiwanie należności, wyciąg z rachunku, potrącenie
Zobacz»

I C 780/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 grudnia 2017

Data publikacji: 13 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, faktura, nota odsetkowa, odzyskiwanie należności, pozwany, wierzyciel, opóźnienie, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, faktura, kosztów odzyskania, ustawa o terminach, nota odsetkowa, odzyskiwanie należności, rekompensata kosztów, pozwany, ryczałt, wierzyciel, faktura vat, odzyskanie należności, kwota rekompensaty, pozwany szpital, opóźnienie, rozłożenie zasądzonego świadczenia, odsetka, zasądzone świadczenie na raty, konstytucja rp
Zobacz»

X GC 885/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 1 lipca 2015

Data publikacji: 20 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

faktura, pozwany, nota odsetkowa, teza z uzasadnienia wyroku, doręczenie, należność, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, pozwany, list zwykły, nota odsetkowa, przedmiotowa faktura, członka zarządu powódki, teza z uzasadnienia wyroku, otrzymanie faktury, pozew, wezwanie, doręczenie, numer faktury, należność, pozwana faktura, przesłuchanie członka zarządu, opóźnienie, data otrzymania, przesyłka listowa, należność główna, wymagalność wierzytelności
Zobacz»

V GC 1762/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 23 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

faktura, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, pozwany, opóźnienie, wierzyciel, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, transakcja handlowa, węgiel, termin zapłaty w transakcjach, minuta rozprawy, pozwany, opóźnienie, kopalnia, odsetka ustawowa za opóźnienie, wierzyciel, kurs średni, faktura załączona do pozwu, dłużnik, pozew ze zrzeczeniem, koszt windykacji, kurs euro, naliczanie odsetek za opóźnienie, faktura vat, handlowiec, towar
Zobacz»

VI GC 1848/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 6 grudnia 2019

Data publikacji: 4 marca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

transakcja handlowa, odzyskiwanie należności, termin płatności, opóźnienie, faktura, termin zapłaty w transakcjach, odsetka, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, odzyskiwanie należności, termin płatności, odsetka ustawowa za opóźnienie, opóźnienie, faktura, numer, termin zapłaty w transakcjach, nadmierne opóźnienie, dzień zapłaty, wyrób piekarniczy, siedziba, odsetka, dostawa pieczywa, należność główna, pozwany, kwota, pismo z dat, rodzaj odsetek, pozew
Zobacz»

VI GC 1032/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 27 października 2017

Data publikacji: 27 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

odzyskiwanie należności, faktura, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • odzyskiwanie należności, faktura, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, uznanie powództwa, zafakturowany towar, towar u powódki, pozwany, dowód wydania towaru, biuro rachunkowe, polska ostatnia, dokonywanie przez sąd ustaleń, różny termin płatności, towar wyszczególniony na fakturach, dzień roboczy miesiąca, kryterium kontroli, potwierdzenie zakupu, holender, uprawnienie do odsetek, przejaw inicjatywy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jacek Fornalczyk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Dariusz Rogala
Data wytworzenia informacji: