Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 779/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2017-12-14

I C 105/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 27 marca 2019

Data publikacji: 21 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, szkoda, pozwany, odszkodowanie, szczególnie trudna sytuacja majątkowa, zasada regresu, postępowanie likwidacyjne, radio samochodowe, osoba trzecia odpowiedzialna, zgoda na rozłożenie, wyrok karny, zapłata, rozłożenie zasądzonego świadczenia, kosztorys naprawy, wybicie szyb, zasądzone świadczenie na raty, zgłoszenie szkody, autocasco, dokonana zapłata, sprawca szkody
Zobacz»

XIII GC 1723/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 19 lutego 2016

Data publikacji: 9 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, zalanie lokalu, szkoda, regres ubezpieczeniowy, śródmieście w łodzi, płyta balkonowa, wspólnota mieszkaniowa, umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel roszczenia, ubezpieczenie pakietowe, świadczenie ubezpieczyciela, pierwszeństwo zaspokojenia, część szkody, sprawca szkody, wypłata odszkodowania, pozwany, zapłata, skierowanie sprawy na drogę, należność regresowa, ubezpieczona wspólnota
Zobacz»

I C 133/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 6 września 2016

Data publikacji: 14 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, należność główna, ubezpieczyciel, wypowiedzenie ugody, rata w wysokościach, pojazd, odsetka ustawowa od należności, przedawnienie, pozwany, roszczenie, odszkodowanie, szkoda, akt szkodowy, dokonana zapłata, skapitalizowana odsetka ustawowa, kolejna ugoda, zawarcie ugody, strona zakładu ubezpieczeń, dzień zapłaty, zapłata
Zobacz»

XIII GC 3161/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 10 maja 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, szkoda, zapłata od kwot, osoba współodpowiedzialna za szkodę, roszczenie regresowe, ubezpieczenie oc, pojazd, nabycie roszczenia, zadośćuczynienie za śmierć, spowodowanie wypadku, siedziba, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, osoba trzecia odpowiedzialna, dzień zapłaty odszkodowania, pełnomocnik procesowy w osobie, odsetka ustawowa za opóźnienie, pozwany, rodzeństwo, śmierć braci, śródmieście w łodzi
Zobacz»

II Ca 422/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 12 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, odszkodowanie, roszczenie regresowe, roszczenie regresowe powoda, zapłata odszkodowania, szkoda, oddalona część powództwa, regres, zalanie mieszkania, mieszkanie, zapłata, zakres kosztów, interwenient uboczny kosztów, koszt sądowy w sprawie, zmiana wierzyciela, pozwany, sprawa cywilna, kwota, nieuiszczony koszt sądowy, koszt procesu
Zobacz»

X GC 639/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 maja 2017

Data publikacji: 10 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • motorower, ubezpieczyciel, szkoda, roszczenie regresowe, dzień zapłaty odszkodowania, ubezpieczycielowi osoby, samochód, uczestnik wypadku, pojazd, odszkodowanie, obiektywnie nieprawidłowe zachowanie, osoba trzecia odpowiedzialna, wyłączna przyczyna szkody, bieg przedawnienia roszczenia, szkoda osoby trzeciej, rachuba, przejście wierzytelności, współsprawca, spowodować wypadek, aktualność
Zobacz»

IX GC 2508/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, odszkodowanie, sprawca szkody, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, powstanie szkody, ubezpieczenie mieszkania, dobrowolne ubezpieczenie, ubezpieczyciel roszczenia, czyny niedozwolone, odmowa wypłaty odszkodowania, pozwany, przedmiotowa szkoda, roszczenie regresowe, zarzut przedawnienia roszczenia, zdarzenie, odszkodowanie wypłacone w związku, ponowny bieg terminu przedawnienia, ośka, czynność dokonana przed sądem, nakaz zapłaty
Zobacz»

I C 73/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 5 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przyczyna zalania, ubezpieczyciel, szkoda, zalany lokal, zalanie lokalu, wiedza specjalistyczna, regres, bojler, ochrona ubezpieczeniowa, kran, koszt usunięcia skutków, odszkodowanie, część zamienna do samochodów, ciężar dowodzenia, roszczenie regresowe, roszczenie ubezpieczyciela, udzielanie ochrony, wyższa kondygnacja, osoba trzecia odpowiedzialna, skutek zalania
Zobacz»

II Ca 1453/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 13 grudnia 2013

Data publikacji: 3 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, zalanie mieszkania, szkoda, wynagrodzenie za pomoc prawną, mieszkanie, śródmieście w krakowie, bateria, zamoknięcie, zakres i wysokość szkody, rozmiar szkody, pozwany, akt likwidacyjny, pełnomocnik z urzędu powódki, wysokość wypłaconego odszkodowania, zwrot wypłaconego odszkodowania, ubezpieczyciel roszczenia, interes prawny powódki, uszczelka, nieistnienie prawa, strona pozwana zwrotu kosztów
Zobacz»

VIII GC 1495/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 stycznia 2014

Data publikacji: 18 grudnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, przedmiotowa szkoda, odszkodowanie, sprawca, pożar, ubezpieczyciel, kominek, rękojmia, kompensata szkody, legitymacja procesowa czynna, dochodzenie roszczenia odszkodowawczego, pozwany, radca prawny, roszczenie regresowe, wypłacone odszkodowanie, zaistniała szkoda, pozwane towarzystwo, ubezpieczyciel wierzytelności, pozwana odpowiedzialność, wyżej powołany dokument
Zobacz»

VIII Ga 292/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 października 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • projekt ugody, ugoda, praca malarska, odszkodowanie, pozwany, szkoda, karoseria, relacja sąsiedzka, wypłata odszkodowania, malowanie konstrukcji stalowych, farba, pojazd, prawnik, podmiot, spółka komandytowo-akcyjna, odpowiedzialność, świadek, prokurent, teren, koszt usunięcia
Zobacz»

VII C 1480/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 27 marca 2014

Data publikacji: 7 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, szkoda, odszkodowanie, dzień zapłaty odszkodowania, termin przedawnienia, roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń, osoba wynagrodzenia, szkoda w ubezpieczonym mieniu, skutek nieszczelności, ubezpieczyciel pokryć, strona powodowa, bieg, osoba odpowiedzialna za szkodę, ściana w pokoju, pismo do powoda, osoba trzecia roszczenia, nieszczelność dachu, sufit i ściana, ogólny warunek ubezpieczenia, ograniczony termin
Zobacz»

III Ca 2120/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 marca 2016

Data publikacji: 27 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, ubezpieczyciel, wypłata odszkodowania, buczek, pozwana spółdzielnia mieszkaniowa, dąbek, wykonanie umowy ubezpieczenia, szkoda, kwota wypłaconego odszkodowania, pozwany, podstawa faktyczna orzeczenia, dłużnik, łącząca powódka, kwartał, mieszkanie, skutek zalania mieszkania, okres inflacji, dochodzona należność, powódkę odszkodowania, roszczenie
Zobacz»

I C 1109/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 22 listopada 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, szkoda, rower, na raty, zasądzone świadczenie, sprawca kolizji, pozwany, uszkodzony pojazd, kolizje komunikacyjne, odszkodowanie, wycena pojazdów, ubezpieczenie autocasco, zasada regresu, postępowanie likwidacyjne, zgłoszenie szkody, kalkulacja, wypłacone odszkodowanie, koszt naprawy uszkodzeń, dobrowolne ubezpieczenie, osoba trzecia odpowiedzialna
Zobacz»

VI Ga 313/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 5 stycznia 2017

Data publikacji: 7 marca 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, roszczenie regresowe, umowa ubezpieczenia, szkoda, ubezpieczyciel sprawcy szkody, koszt holowania pojazdu, odszkodowanie, powstanie roszczenia regresowego, zwrot kosztów holowania, wypłacone odszkodowanie, holowanie uszkodzonego pojazdu, usługa, kolizja, konsekwencja oddalenia powództwa, przedawnienie, korzystanie z samochodu zastępczego, zapłata odszkodowania, odpowiedzialność sprawcy szkody, kloc, roszczenie regresowe ubezpieczyciela
Zobacz»

II Ca 125/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 28 marca 2013

Data publikacji: 11 maja 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sufit, szkoda, strona powodowa, przedawnienie, dzień zapłaty odszkodowania, sufit i ściana, ubezpieczyciel, kuchnia, roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń, osoba wynagrodzenia, szkoda w ubezpieczonym mieniu, powodowy zakład, osoba trzecia roszczenia, łazienka, telefoniczne zgłoszenie, odszkodowanie, ograniczony termin, zakres szkody, ściana, zaspokojony wierzyciel
Zobacz»

XI GC 1068/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 lutego 2016

Data publikacji: 23 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenie autocasco, przepis o przelewie, ubezpieczyciel, spółka akcyjna, sprawca szkody, pojazd, szkoda, akt szkodowy, odszkodowanie z ubezpieczenia, świadczenie odszkodowawcze, decyzja z dni, data wpływu, pozwany, poprzedni wierzyciel, przelew, sprawca zdarzenia, wiadomość o zmianie, odszkodowanie w związku
Zobacz»

XXIII Ga 690/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 lipca 2013

Data publikacji: 7 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel, dzień zapłaty odszkodowania, pozwany, legitymacja procesowa, podsiąkanie, woda opadowa z terenu, odszkodowanie, formularz zgłoszenia szkody, legitymacja czynna, przejście roszczenia, izolacja fundamentów, sprawca szkody, zapłacone odszkodowanie, fundamentum budynku, fundament budynków, możliwości szybkiej, odpowiedzialność, moc prawa
Zobacz»

XII Ga 707/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 22 kwietnia 2015

Data publikacji: 19 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, należność główna, odszkodowanie, odsetka, oświadczenie o przejściu, nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy, regres ubezpieczeniowy, polisa, spółka, windykacja sądowa, zapłata, klauzula wykonalności, dzień wypłaty odszkodowania, przejście wierzytelności, kwota, należność uboczna, umowa ubezpieczenia, wypłacone odszkodowanie, pozwany
Zobacz»

VI GC 511/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 17 listopada 2016

Data publikacji: 3 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, szkoda, wartość netto, ubezpieczyciel, autocasco, wartość pojazdu przed szkodą, możliwość odliczenia podatku, podatek vat, roszczenie regresowe, wartość pozostałości, wypłacone odszkodowanie, umowa ubezpieczenia, pojazd w stanie, prawo do obniżenia, podatnik, uszkodzony pojazd, kwota podatku, pozwany, wyliczenie kwoty odszkodowania, podatek należny
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Włodarczyk-Pieniążek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Bartosz Kasielski
Data wytworzenia informacji: