Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 1453/13 - wyrok Sąd Okręgowy w Krakowie z 2013-12-13

III Ca 2120/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 marca 2016

Data publikacji: 27 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, szkoda, zalanie mieszkania, pozwany, wypłacone odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, wypłata odszkodowania, buczek, pozwana spółdzielnia mieszkaniowa, dąbek, wykonanie umowy ubezpieczenia, szkoda, kwota wypłaconego odszkodowania, zalanie mieszkania, pozwany, podstawa faktyczna orzeczenia, dłużnik, łącząca powódka, kwartał, wypłacone odszkodowanie, skutek zalania mieszkania, okres inflacji, dochodzona należność, powódkę odszkodowania, roszczenie
Zobacz»

XIII GC 1723/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 19 lutego 2016

Data publikacji: 9 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, zalanie lokalu, szkoda, regres ubezpieczeniowy, śródmieście w łodzi, płyta balkonowa, wspólnota mieszkaniowa, umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel roszczenia, ubezpieczenie pakietowe, świadczenie ubezpieczyciela, pierwszeństwo zaspokojenia, śródmieście, część szkody, sprawca szkody, wypłata odszkodowania, pozwany, zapłata, skierowanie sprawy na drogę, należność regresowa
Zobacz»

II Ca 422/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 12 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, odszkodowanie, szkoda, zalanie mieszkania, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, odszkodowanie, roszczenie regresowe powoda, zapłata odszkodowania, szkoda, oddalona część powództwa, regres, zalanie mieszkania, zakres kosztów, interwenient uboczny kosztów, koszt sądowy w sprawie, zmiana wierzyciela, pozwany, sprawa cywilna, kwota, nieuiszczony koszt sądowy, osoba odpowiedzialna za szkodę, koszt procesu między stronami, odsetki ustawowe, postępowanie likwidacyjne
Zobacz»

VIII Ga 229/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 sierpnia 2016

Data publikacji: 20 października 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwrot wypłaconego odszkodowania, pozwany, akt szkodowy, ubezpieczenie autocasco, szkoda, dokonanie zwrotów, przepis o przelewie, likwidacja szkody, roszczenie regresowe, część odszkodowania, sprawca szkody, odszkodowanie z ubezpieczenia, pojazd, poprzedni wierzyciel, numer rachunków bankowy, odpowiedzialność cywilna sprawcy, należyta staranność, wypłata odszkodowania, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, postępowanie likwidacyjne
Zobacz»

I C 105/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 27 marca 2019

Data publikacji: 21 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, szkoda, pozwany, kosztorys, odszkodowanie, szczególnie trudna sytuacja majątkowa, zasada regresu, postępowanie likwidacyjne, radio samochodowe, osoba trzecia odpowiedzialna, zgoda na rozłożenie, wyrok karny, rozłożenie zasądzonego świadczenia, kosztorys naprawy, wybicie szyb, zasądzone świadczenie na raty, zgłoszenie szkody, autocasco, dokonana zapłata, sprawca szkody
Zobacz»

I C 2012/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 10 marca 2021

Data publikacji: 15 kwietnia 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, szkoda, zaciek na sufitach, łazienka, ubezpieczenie mieszkania, zalanie mieszkania, awaria, odszkodowanie, regres, przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego, pozwany, kodeks cywilny, grunt kodeksu, dokładny stan, niewłaściwe utrzymanie, budynek wielopiętrowy, akt szkodowy, działanie na zasadach, informacja zarządcy, korespondencja z ubezpieczycielem
Zobacz»

I C 1231/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 4 lutego 2020

Data publikacji: 9 marca 2020

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rozszczelnienie rury, instalacja kanalizacyjna, uszczelka, szkoda, wanna, degradacja, mieszkanie, odprowadzające wody, ubezpieczyciel, bezsporna wina, spowodowanie zdarzenia, roszczenie ubezpieczyciela, zalanie lokalu, przyczyna zalania, pozwany, odpływ, odpowiedzialność sprawcy szkody, nieszczelność, wypłacone odszkodowanie, rury odpływowe
Zobacz»

II Ca 793/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 kwietnia 2014

Data publikacji: 3 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, uszkodzenie samochodu osobowego, pozwany, wysokość szkody, polecenie wypłaty, dokument prywatny, odszkodowanie wypłacone przez zakład, zasadność odszkodowania, zakres odpowiedzialności osoby, ubezpieczyciel, kalkulacja naprawy, wysokość poniesionej szkody, pojazd, strona powodowa, suma odszkodowania, wgniecenie karoserii, przestępstwo, lublin, łączna suma strat, właściciel samochodu
Zobacz»

VI GC 2039/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 12 stycznia 2017

Data publikacji: 18 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • siedziba, szkoda, papa, wykonawca remontu dachu, prace dekarskie, śnieg, zalanie mieszkania, nieszczelność, usterka, ubezpieczyciel, wypłacone odszkodowanie, przedawnienie, polisa odpowiedzialności cywilnej, przyczyna zalania mieszkania, regres ubezpieczeniowy, gwarancja na wykonane prace, umowa dobrowolnego ubezpieczenia, wymiana rynien, nieszczelność dachu, roszczenie
Zobacz»

IX GC 546/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2016

Data publikacji: 4 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, przejście roszczenia, pozwany, wysokość wypłaconego odszkodowania, umowa ubezpieczenia, monit, zapłata za dostarczony towar, wypłata przez powódkę, dobrowolne spełnienie świadczenia, wypłata odszkodowania w przypadku, droga polubowna, dobrowolne uregulowanie należności, wstąpienie osoby trzeciej, stosunek do klientów, zapłata odszkodowania, ugodowe zakończenie sporu, kontrahent, ustanowione zabezpieczenie, moc prawa, możliwość finansowa
Zobacz»

VI GC 511/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 17 listopada 2016

Data publikacji: 3 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, wartość netto, ubezpieczyciel, autocasco, wartość pojazdu przed szkodą, możliwość odliczenia podatku, podatek vat, roszczenie regresowe, wartość pozostałości, wypłacone odszkodowanie, umowa ubezpieczenia, pojazd w stanie, prawo do obniżenia, podatnik, uszkodzony pojazd, kwota podatku, pozwany, wyliczenie kwoty odszkodowania, podatek należny, koszt naprawy
Zobacz»

VI GC 499/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 26 września 2018

Data publikacji: 23 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • grupa inwestycyjna, nieszczelność, szkoda, zalanie mieszkania, prawdopodobna przyczyna, balkon mieszkania, elewacja zewnętrzna, spółka akcyjna, zalanie ścian, przyczyna zalania mieszkania, zewnętrzny budynek, siedziba, pozwany, wcześniejsza szkoda, przyczyna wystąpienia szkody, umowa dobrowolnego ubezpieczenia, wykonanie elewacji budynku, odpowiedzialność, zwrot wypłaconego odszkodowania, ubezpieczenie mienia
Zobacz»

II C 90/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 14 stycznia 2016

Data publikacji: 27 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • syfon, kserokopia, sprawca szkody, wynik zalania, zalanie mieszkania, przyczyna zalania, pozwany, ubezpieczyciel roszczenia, nieszczelność, pełnomocnik powodów, numer, podstawa informacji, zawieszone postępowanie, należność regresowa, odpowiedzialność pozwana za powstanie, informacja dotycząca zdarzeń, szkoda, zapłata odszkodowania ubezpieczeniowego, uprzednia zapłata, rozprawa stanowiska
Zobacz»

VIII GC 1495/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 stycznia 2014

Data publikacji: 18 grudnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, przedmiotowa szkoda, sprawca, pożar, ubezpieczyciel, kominek, rękojmia, kompensata szkody, dochodzenie roszczenia odszkodowawczego, pozwany, radca prawny, roszczenie regresowe, wypłacone odszkodowanie, zaistniała szkoda, pozwane towarzystwo, ubezpieczyciel wierzytelności, pozwana odpowiedzialność, wyżej powołany dokument, legitymacja procesowa czynna strony, wyłączenie umowne
Zobacz»

I C 1109/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 22 listopada 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, szkoda, rower, na raty, zasądzone świadczenie, sprawca kolizji, pozwany, uszkodzony pojazd, kolizje komunikacyjne, wycena pojazdów, ubezpieczenie autocasco, zasada regresu, postępowanie likwidacyjne, zgłoszenie szkody, kalkulacja, wypłacone odszkodowanie, koszt naprawy uszkodzeń, dobrowolne ubezpieczenie, osoba trzecia odpowiedzialna, przedmiotowa kolizja
Zobacz»

V Ga 86/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 15 maja 2017

Data publikacji: 19 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, stosunek roczny, zalany lokal, ubezpieczyciel, regał, utrata zysków, etykieta na butelkach, odszkodowanie, elementy odszkodowania, skład spółki, raport końcowy, podmiot wchodzący w skład, pozwany, roszczenie, postępowanie likwidacyjne, środki obrotowe, likwidacja szkody, ciężar, usunięcie szkody, zgłoszenie szkody
Zobacz»

V Ga 86/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 15 maja 2017

Data publikacji: 28 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, stosunek roczny, zalany lokal, ubezpieczyciel, regał, utrata zysków, etykieta na butelkach, odszkodowanie, elementy odszkodowania, skład spółki, raport końcowy, podmiot wchodzący w skład, pozwany, roszczenie, postępowanie likwidacyjne, środki obrotowe, likwidacja szkody, ciężar, usunięcie szkody, zgłoszenie szkody
Zobacz»

IX GC 2508/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, odszkodowanie, sprawca szkody, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, powstanie szkody, ubezpieczenie mieszkania, dobrowolne ubezpieczenie, ubezpieczyciel roszczenia, czyny niedozwolone, odmowa wypłaty odszkodowania, pozwany, przedmiotowa szkoda, roszczenie regresowe, zarzut przedawnienia roszczenia, zdarzenie, odszkodowanie wypłacone w związku, ponowny bieg terminu przedawnienia, ośka, czynność dokonana przed sądem, nakaz zapłaty
Zobacz»

II Ca 467/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 października 2015

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, bank, operat szkody, szkoda, umowa ubezpieczenia niskiego wkładu, wymagany wkład własny, kredytobiorca, dokument prywatny, wysokość dochodzonego roszczenia, wypłacone odszkodowanie, wysokość świadczenia pieniężnego, wypowiedzenie umowy kredytu, dowód wypłaty, wysokość żądanych kwot, odpowiedzialność sprawcy szkody, pozwana wysokość, wypłata odszkodowania ubezpieczeniowego, odszkodowanie w określonej wysokości, ciężar, regres
Zobacz»

XII Ga 707/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 22 kwietnia 2015

Data publikacji: 19 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

roszczenie regresowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, należność główna, odsetka, oświadczenie o przejściu, nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy, regres ubezpieczeniowy, polisa, spółka, windykacja sądowa, klauzula wykonalności, dzień wypłaty odszkodowania, przejście wierzytelności, kwota, należność uboczna, wypłacone odszkodowanie, pozwany, postanowienie sądu rejonowego, umowa ubezpieczenia ryzyka kredytu, koszt windykacji
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Gabriela Wolak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Tabaka,  Agnieszka Cholewa-Kuchta
Data wytworzenia informacji: