Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 613/14 - wyrok Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach z 2016-05-30

II Ca 323/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 września 2016

Data publikacji: 21 marca 2017

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, zachód, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, odsetki umowne, zachód, złożenie wniosku o nadanie, wykonawcza wykonalność, nakaz zapłaty, nadanie klauzul wykonalności, roszczenie o odsetki, bieg przedawnienia, dzień opóźnienia, opóźnienie w zapłacie należności, przedawnienie odsetek, wyrok roszczenia, wniosek o nadanie klauzul, tytuł egzekucyjny, wniosek w trybie, uprawomocnienie, dzień złożenia wniosku, odsetka za opóźnienie
Zobacz»

III Cz 959/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 3 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, nadana klauzula wykonalności, postanowienie, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, małżonka dłużnika, sprawa rozpoznawana przez sąd, klauzula wykonalności przeciwko małżonce, nadana klauzula wykonalności, dąbek, oznaczenie imienia, wierzycielka, zażalenie, oczywista omyłka pisarska, postanowienie wydane przez sąd, dłużniczka, dłużnik na postanowienia, postanowienie z dni, błędne oznaczenie, postanowienie, przejście uprawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, potrzeba sprostowania, ograniczenie odpowiedzialności do majątku
Zobacz»

II Cz 552/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 26 listopada 2013

Data publikacji: 22 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, nadana klauzula wykonalności
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • przejście uprawnienia, tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, ponowne wydanie, następstwo prawne wnioskodawcy, poprzednik prawny, nadana klauzula wykonalności, ponowne nadanie, oczywiste następstwo, wymogi merytoryczne, wniosek bankowy, wierzyciel do wniosku, rozprawa i przeprowadzenie, żądanie nadania klauzuli wykonalności, kwestia przejścia, zażalenie wnioskodawcy, treść wniosku wierzyciela, merytoryczny wniosek, właściwy podpis, wątpliwość sądu rejonowego
Zobacz»

XII C 1140/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 25 lutego 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, bank, uznanie powództwa, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, frank szwajcarski, waluta obca, ustalanie kursu, prawo bankowe, kurs waluty, pozwany, umowa o kredyt hipoteczny, polska za pośrednictwem, postępowanie klauzulowe, spłata kredytów, pozbawienie wykonalności, dokument zaoferowany przez strony, oddział przedsiębiorcy, droga sukcesji uniwersalnej
Zobacz»

II Cz 1990/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 listopada 2014

Data publikacji: 20 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, postanowienie, zachód
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, wniosek o nadanie klauzul, tytuł egzekucyjny, przyśpieszenie, brzmienie klauzuli, postanowienie o nadanie klauzuli, postanowienie, zachód, wykonalność prawomocna, wpis hipoteki, nowa hipoteka, wzmianka o nadaniu, instytucja prawna, hipoteka przymusowa, służąca do zwalczania, zmiana hipoteki, oryginał orzeczenia, znana instytucja
Zobacz»

III Cz 1306/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 13 października 2015

Data publikacji: 16 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, zachód
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, dąbek, zażalenie wierzycieli, tytuł wykonawczy, śląskie, wniosek bezzasadny, rejonowy lublin, dołączony wniosek, uwzględnienie wniosków, zachód, prawidłowe odzwierciedlenie, dłużnik zwrotu, wyciąg z załącznika, wniosek wierzyciela, nadanie klauzul wykonalności, warunek podstawowy, zaskarżone orzeczenie, pomoc dokumentu urzędowego, wyciąg z umowy sprzedaży, podpis
Zobacz»

I Cz 133/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 26 maja 2015

Data publikacji: 16 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, postanowienie o nadanie klauzuli, przejście uprawnienia, tytuł egzekucyjny, nabywca wierzytelności, postępowanie egzekucyjne, wniosek o nadanie klauzul, pierwotny wierzyciel, egzekucja, brak oryginału, regulamin urzędowania sądów powszechnych, kwestia techniczna, dłużnik, przejście prawa, akt egzekucyjny, strony wierzycieli, zażalenie wierzycieli, wydanie nowe
Zobacz»

IV Cz 751/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 11 grudnia 2013

Data publikacji: 13 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, przejście uprawnienia, następca prawny dotychczasowy wierzyciela, tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, zażalenie, postanowienie o nadanie, umowa przelewu wierzytelności, nabywca, skarżący dłużnik, prawomocny wyrok sądu rejonowy, klauzula natychmiastowej wykonalności, uchylenie klauzuli wykonalności, zasadność treści, przejście praw i obowiązków, miejsce w realiach, pierwszy wierzyciel, postępowanie prowadzone w trybie, warunek przejścia
Zobacz»

IV Cz 735/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 11 grudnia 2013

Data publikacji: 13 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, przejście uprawnienia, następca prawny dotychczasowy wierzyciela, tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, zażalenie, postanowienie o nadanie, umowa przelewu wierzytelności, nabywca, skarżący dłużnik, prawomocny wyrok sądu rejonowy, klauzula natychmiastowej wykonalności, uchylenie klauzuli wykonalności, zasadność treści, przejście praw i obowiązków, miejsce w realiach, pierwszy wierzyciel, postępowanie prowadzone w trybie, warunek przejścia
Zobacz»

II Cz 864/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 20 grudnia 2016

Data publikacji: 8 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, dłużniczka, koszt postępowania klauzulowego, wierzyciel, zbywca, nabywca wierzytelności, klauzula wykonalności z przejściem, przeniesienie wierzytelności, przejście uprawnienia, skutek nadania, wniosek o nadanie klauzul, miejsce nadania, instytucja powództwa, rozporządzeniu przepisu, zmiana zobowiązania, sprawa o sygnaturze, dłużnik
Zobacz»

VIII Gz 122/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 września 2015

Data publikacji: 7 października 2015

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, wykonawcza wykonalność
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, doręczenie wyroku, postanowienie o nadanie klauzuli, tytuł egzekucyjny, wyrok klauzuli wykonalności, wzmianka o nadaniu, postępowanie zażaleniowe na postanowienie, oryginał orzeczenia, obowiązujący przepis procesowy, wykonawcza wykonalność, wyrok pod nieobecność, uzasadnienie zażalenia, wyrok z uzasadnieniem, brak zasadności roszczenia, pismo do sądu rejonowego, doręczanie pism procesowych, pełnomocnik powodów, osobne powództwo
Zobacz»

I ACa 897/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2014

Data publikacji: 8 maja 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, nabywca wierzytelności, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, fundusz sekurytyzacyjny, warunkowa umowa sprzedaży, wierzytelność banku, złożenie wniosku o nadanie, egzekucja, przerwanie biegu terminu przedawnienia, umowa kredytowa, roszczenie banku, zbywca, przedawnienie roszczeń, różny podmiot, nabycie wierzytelności, uprawnienie wierzyciela, przedmiotowa wierzytelność, przywilej banków
Zobacz»

II Cz 443/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 20 października 2014

Data publikacji: 3 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, obecność notariusza, wierzyciel, istnienie i treść, postępowanie elektroniczne, siedziba, system teleinformatyczny, prawo o notariacie, nakaz zapłaty sądu rejonowego, poświadczony dokument, nabywca wierzytelności, okazany dokument, dłużnik, wniosek o nadanie klauzul, własnoręczność podpisu, klauzula wykonalności z przejściem, wyciąg
Zobacz»

I C 1565/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 19 listopada 2018

Data publikacji: 24 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, nadanie klauzul wykonalności, prawomocność nakazu zapłaty, wniosek o nadanie klauzul, tytuł wykonawczy, pierwotny wierzyciel, zapłata w postępowaniu upominawczym, data prawomocności, wierzytelność, nakaz zapłaty w postępowaniu, sąd polubowny, wykonawcza wykonalność, organ powołany do rozpoznawania, tożsamość podmiotowa, roszczenie, przerwa biegu przedawnienia, klauzula wykonalności postanowienia, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, odsetka ustawowa za okresy, świadczenie okresowe
Zobacz»

I C 635/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 12 marca 2013

Data publikacji: 20 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, postanowienie sądu rejonowego
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, nabywca wierzytelności, egzekucja, nadanie klauzul wykonalności, oddział centrum, tytuł wykonawczy, będącymi bankami, księga rachunkowa funduszu, nowy wierzyciel, postępowanie egzekucyjne, dłużnik, wyciąg z księgi rachunkowej, prawo bankowe, pozbawienie wykonalności, akt komornika sądowego, pozwany fundusz, łączne zadłużenie, zarzut formalny, postanowienie sądu rejonowego
Zobacz»

I ACz 1556/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 29 września 2016

Data publikacji: 15 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, egzekucja ze spadku, tytuł egzekucyjny, odpowiedzialność za długi spadkowe, zasada współwłasności łącznej, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, spis inwentarza spadku, bessa, śmierć dłużnika, składnik majątku osobistego, kraków w dniach, wartość stanu czynnego spadku, współspadkobierca, zażalenie wnioskodawcy, zapłata w postępowaniu upominawczym, przejście obowiązków na spadkobierców, następca prawny, zaskarżone postanowienie
Zobacz»

II Cz 164/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 20 lutego 2013

Data publikacji: 27 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, nowy wierzyciel, wniosek o nadanie klauzul, zwrot wniosku, zaskarżone zarządzenie, tytuł egzekucyjny, przejście uprawnienia, następca, komornik, zarządzenie przewodniczącego sądu rejonowego, postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi, formalizm, prawidłowy bieg, postępowanie klauzulowe, żądanie sądów, rozpatrzenie wniosku, przesłanka pozytywnego rozstrzygnięcia, zakreślony termin do uzupełnienia
Zobacz»

II Cz 165/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 20 lutego 2013

Data publikacji: 27 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, nowy wierzyciel, wniosek o nadanie klauzul, zwrot wniosku, zaskarżone zarządzenie, tytuł egzekucyjny, przejście uprawnienia, następca, komornik, zarządzenie przewodniczącego sądu rejonowego, postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi, formalizm, prawidłowy bieg, postępowanie klauzulowe, żądanie sądów, rozpatrzenie wniosku, przesłanka pozytywnego rozstrzygnięcia, zakreślony termin do uzupełnienia
Zobacz»

II Cz 249/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2016

Data publikacji: 29 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, przejście uprawnienia, wierzyciel, podstawa do nadania klauzuli, zmiana ustawy, ustawa z dniem, tytuł wykonawczy, przepis dotychczasowy, obecne uregulowanie, dłużnik klauzuli wykonalności, ustawa prawo bankowe, data wejścia w życia, dokument w świetle, zażalenie, przesłanka nadania klauzuli wykonalności, dalsze postępowanie w sprawie, postanowienie w przedmiocie nadania, pomoc dokumentu urzędowego, sprawa klauzul
Zobacz»

I ACa 344/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lipca 2013

Data publikacji: 11 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, dłużnik rzeczowy, nieruchomość, południe, małżonek, klauzula wykonalności aktu notarialnego, księga wieczysta, klauzula wykonalności przeciwko następcy, postępowanie egzekucyjne, wpis hipoteki do księgi, tytuł wykonawczy, postanowienie z dni, egzekucja, praga w warszawie, postępowanie o pozbawienie, obrona dłużnika, następca prawny dłużnika, wierzyciel
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Dobrucka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Skupień
Data wytworzenia informacji: