Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 310/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2015-04-10

I ACz 272/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2014

Data publikacji: 30 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

brak formalny pozwu, dokładne określenie żądania, określenie żądania pozwu, zaskarżone zarządzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • brak formalny pozwu, dokładne określenie żądania, pismo prezesa zarządu, uzupełnienie braków formalnych pozwu, określenie żądania pozwu, podanie daty, dokładnie określone żądanie, zażalenie, postaci dokładne, uchwała wspólnoty, zaskarżone zarządzenie, przepis kodeksu postępowania cywilnego, prezes zarządu wspólnoty, zawiśnięcie sporu sądowego, wspólnota dostępu, zwrot pozwu z powodu, granica rozpatrywania sprawy, rozpatrywanie sprawy przez sąd, sposób należyty, dokumentacja wspólnoty
Zobacz»

VIII Cz 513/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 6 lipca 2016

Data publikacji: 22 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zaskarżone zarządzenie, warunek formalny, dokładne określenie żądania, reprezentacja powoda, osoba uprawniona do reprezentacji, etap merytorycznego rozpoznania sprawy, brak formalny pozwu, przepis kodeksu postępowania cywilnego, badanie na etapie, wymaganie ogólne pism procesowych, treść uzasadnienia zaskarżonego zarządzenia, przekonujący pogląd, pojęcie braku, skapitalizowana odsetka, część składowa, przyjęcie stanowiska sądu, obligatoryjny element pozwu, pojęcie warunku, stanowisko sądu rejonowego, treść pozwów
Zobacz»

I ACz 417/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 1 marca 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dokładne określenie żądania, przepis religijny, obrzezanie, naśladowanie zwierząt, opis pewnego stanu, określenie żądania i przytoczenie, uznane stwierdzenie, pewny stan faktyczny, sprecyzowanie przedmiotu, oznaczenie jednostki, reminiscencja, zarządzenie, żądanie ochrony prawnej, właściwe oznaczenie, stwierdzenie powoda, najmłodsze lato, uchylenie i nadanie, zażalenie powoda, pozew, osobnik
Zobacz»

I ACz 770/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 listopada 2014

Data publikacji: 23 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przewodniczący w sądzie okręgowy, gorzów wielkopolski, faktyczny zwrot pozwu, zażalenie, wojewoda, uzasadnienie zaskarżone zarządzenie, żądanie o zadośćuczynienie, brak formalny, dokładne określenie żądania, pozew, adres strony, zwrócenie pisma, wysokość żądanych kwot, dokładnie określone żądanie, terminu braków, zastosowanie sankcji, zarządzenie, akt przedmiotowej sprawy, zarządzenie przewodniczącego w sądzie, składać zeznanie
Zobacz»

I ACz 122/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 26 stycznia 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odpis uchwały, brak formalny pozwu, zebranie współwłaścicieli, otrzymanie od strony, wysokość opłaty od pozwu, zaskarżone zarządzenie, unieważnienie uchwały, dokładne określenie żądania, nielegalność, rygor zwrotu pozwu, przedmiot żądania pozwu, usunięcie braku formalnego pozwu, uzupełnienie braków formalnych pozwu, dostarczenie odpisu, decyzja o zwrocie pozwu, żądanie poprzez wskazanie, stwierdzenie nieważności uchwały wspólnoty, określenie żądania pozwu, uchwała podjęta przez wspólnotę, zwołane zebranie
Zobacz»

II Cz 1997/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 października 2014

Data publikacji: 2 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wspólnota mieszkaniowa, brak formalny pozwu, dokładnie określone żądanie, zadanie z zakresu ochrony, określenie żądania pozwu, zakres ochrony prawnej, prawidłowy bieg, wartość przedmiotu sporu, sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, warunek formalny, treść powództwa, drogi ustawy, pismo procesowe, dokładne określenie żądania, zwrócenie pisma, brak formalny pisma, bieg, sformułowanie żądania, uzupełnienie braków formalnych pozwu, instytucja nadrzędna
Zobacz»

XII Gz 247/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 31 marca 2015

Data publikacji: 20 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

dokładne określenie żądania, brak formalny pozwu, zarządzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • stop oprocentowania, stopa oprocentowania, dokładne określenie żądania, brak formalny pozwu, zażalenie, uzupełnienie braków formalnych pozwu, przywrócenie terminu do uzupełnienia, przewodniczący w sądzie rejonowym, przedmiotowe zarządzenie, zarządzenie, wysokość odsetki, wniosek o przywrócenie, wskazanie wysokości, termin do uzupełnienia braków, rygor zwrotu pozwu, nowy sącz, pełnomocnik powódki, wysokość stopy, sprecyzowanie, dalszy bieg
Zobacz»

I ACz 518/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 września 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • referendarz sądowy, próba mediacji, bednarka, brak formalny pozwu, zwrot pozwu, dokładne określenie żądania, należna opłata sądowa, zwolnienie powoda od kosztów, powodu pozwu, uiszczenie opłaty od pozwu, opłata sądowa od pozwu, odpis pozwów, zwolnienie od kosztów sądowych, nieskuteczne działanie, zażalenie powoda, zarządzenie, prawomocne orzeczenie w przedmiocie, uchylenie zarządzenia o zwrocie, brak opłaty sądowej, brak fiskalny pozwu
Zobacz»

II Cz 116/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 6 marca 2014

Data publikacji: 16 maja 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podmiotu sporu, brak formalny pozwu, podjęcie czynności przez sąd, oznaczenie pojazdów, wyraźne zobowiązanie, termin tygodniowy, brak w piśmie, prawda pisma, zarządzenie, konkretna kwota pieniężna, wniesienie pisma procesowego, przewodniczący sądu rejonowy, pismo procesowe do sądu, zażalenie powoda, dokładne określenie żądania, sprawa nadania, właściciel samochodu osobowego, pozew pisma, zwrócenie pisma, zażalenie powoda na zarządzenie
Zobacz»

I ACz 92/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 15 lutego 2013

Data publikacji: 30 marca 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zaskarżone zarządzenie, zwrot pozwu w trybie, podstawa zwrotu pozwu, roszczenie poprzez wskazanie, wymóg formalny pozwu, ewentualne uznanie, żądana suma, zarządzenie przewodniczącego w sądzie, przewodniczący w sądzie okręgowy, odpowiednia część, poznanie, wysokość żądania, współwłaściciel nieruchomości, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, solidarna odpowiedzialność, pozwana zapłata, zażalenie powódki, wyliczenie wysokości, zasadność powództwa, e
Zobacz»

IX Pz 49/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 14 października 2015

Data publikacji: 21 października 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • daty kalendarzowe, odsetki ustawowe, określenie żądania, usunięcie braku formalnego pozwu, zawodowy pełnomocnik powoda, żądana kwota, brak formalny pozwu, zwrot pozwu, zarządzenie, warunek pisma procesowego, dokładnie określone żądanie, wskazanie daty, bieg, przyporządkowanie, wymagalność, społeczny sąd, prawidłowy bieg, żądanie pozwu, element określenia, należność główna
Zobacz»

III Cz 61/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 16 lutego 2016

Data publikacji: 11 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • usunięcie braku formalnego pozwu, nieletni sąd, brak formalny pozwu, podstawa prawna zarządzenia, zaskarżone zarządzenie, wskazanie numeru, zażalenie, dołączony odpis, uregulowanie opłat, przewodniczący w sądzie rejonowym, odpis pozwów, niedokładność w oznaczeniu, termin do usunięcia braków, składanie pozwów, pierwsze pismo procesowe, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, rygor zwrotu pozwu, stosowna opłata, zarządzenie o zwrocie pozwu, zarządzenie przewodniczącego w sądzie
Zobacz»

I ACz 1609/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 20 września 2013

Data publikacji: 11 października 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

wymóg formalny pozwu, brak formalny, zaskarżone zarządzenie, etap badania, sprawą biegu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • wymóg formalny pozwu, brak formalny, żądanie sprecyzowania, zaskarżone zarządzenie, zwrot pozwu w trybie, szkoda na terenie, określona kwota odszkodowania, podstawa zwrotu pozwu, obligatoryjny wymóg, zdewastowanie, wzywanie powoda, etap badania, teren gospodarstwa, zażalenie powoda na zarządzenie, żądana suma, sprawą biegu, sprawa dalszego biegu, powodu pozwu, suma odszkodowania, wezwanie do uzupełnienia
Zobacz»

II Cz 875/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 maja 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak formalny pozwu, zaskarżone zarządzenie, przekaz pocztowy, uzasadnienie zaskarżone zarządzenie, wydział cywilny sądu rejonowego, treść wezwania, sprawą biegu, wezwanie do usunięcia braków, usunięcie braku formalnego pozwu, odpis pisma, postępowanie prowadzone z udziałem, żądanie wypełnienia, zażalenie powódki, wezwanie skierowane do strony, sfera uznaniowości, poprowadzenie sprawy, zarządzenie przewodniczącego i wydziału, odpis kserokopii, adresat wezwania, zarządzenie kontroli
Zobacz»

I ACz 2316/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 27 grudnia 2016

Data publikacji: 10 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • należność sądowa, kościołek, strona pozwana wraz, zarządzenie przewodniczącego sądu okręgowego, uiszczenie, zaskarżone zarządzenie, dokładne określenie żądania, pozew, zaniechanie strony, brak fiskalny, rygor zwrotu pozwu, na raty, komornik, opłata od pozwów, koszty sądowe, zadośćuczynienie, nieletni sąd, naruszenie dobra osobiste, zwrócenie uwagi, bliżej nieokreślony podmiot
Zobacz»

I ACz 808/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 8 sierpnia 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zaskarżone zarządzenie, brak formalny pozwu, usuwanie braków, uchylenie zaskarżonego zarządzenia, usunięcie braku formalnego pozwu, precyzowanie, podanie numerów, uiszczenie opłaty od pozwu, przedłożenie dokumentów, końca zobowiązań, zwolnienie od kosztów, wezwanie, wyraz niezrozumienia, kontrola warunków formalnych, solidarne żądanie, etap nadawania, zwrot pozwu, referendarz sądowy, kontakt z sądem, brak formalny i fiskalny
Zobacz»

I ACz 22/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak formalny pozwu, zaskarżone zarządzenie, uzupełnienie braków formalnych pozwu, ochrona dobra osobistego, treść przeprosin, zgłoszenie wniosku o ustanowienie, bessa, przewodniczący posiedzenia, wykonanie zarządzenia, wniosek o ustanowienie adwokata, sposób formalny, zarządzenie o zwrocie pozwu, pomoc profesjonalnych pełnomocników, pełnomocnik z urzędu, wniosek o ustanowienia pełnomocnika, wniosek powodów o zwolnienie, zrozumiała część, załączony wniosek, treść uzasadnienia zaskarżonego zarządzenia, uzupełnienie braków pisma
Zobacz»

I ACz 599/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 września 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • próba mediacji, zarządzenie, brak formalny i fiskalny, zwrot pozwu, pisma procesowe, dokładne określenie żądania, przyznanie pełnomocnika z urzędu, uzupełnienie braku formalnego, należna opłata sądowa, opłata sądowa od pozwu, przewodniczący w sądzie okręgowy, uiszczenie opłaty, odpis pozwów, nieskuteczne działanie, bezskuteczny upływ terminów, opłata od zażalenia, brak formalny pozwu, prawidłowość wezwania, obowiązek stron procesu, zarządzenie wzywające do uzupełnienia
Zobacz»

XIV C 890/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 11 grudnia 2019

Data publikacji: 17 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sposób zarządu, intencja, wstrzymaniu uchwały, pozew, pozwana wspólnota, ustawa o własności lokali, dokładne określenie żądania, unieważnienie, adres, sprecyzowanie żądania pozwu, kopia, załącznik do pozwu, osoba fizyczna, piła, jednoznaczne żądanie, wymóg dokładnego określenia, zwrot pozwu, podanie personaliów, własny numer, pozew w ocenie
Zobacz»

I ACz 1978/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2012

Data publikacji: 13 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nowa huta w krakowie, zażalenie, podanie, przewodniczący wydział, pozew, żądanie dotyczące zapłaty, pierwotny pozew, nowy pozew, zaskarżone zarządzenie, wartość przedmiotu sporu, uzupełnienie braków formalnych pisma, rodzaj pisma, brak formalny, dokładne określenie żądania, wezwanie, uchylenie zaskarżonego zarządzenia, cywilny sąd okręgowy, krakowie wydziału, sprawa o alimenty, faktyczne uzasadniające żądanie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Roman Sugier,  Ewa Tkocz ,  Aneta Pieczyrak-Pisulińska
Data wytworzenia informacji: