Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 44/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2018-03-02

VI Gz 187/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 6 września 2017

Data publikacji: 8 września 2017

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

planowanie wydatków, opłata od apelacji, zażalenie, swoisty kredyt, zarzut błędny ustaleń, przedstawione orzecznictwo, pokrycie bieżących kosztów, obowiązek liczenia, środek na koszty sądowe, konieczność ponoszenia kosztów sądowych, przedsiębiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • planowanie wydatków, opłata od apelacji, zażalenie, swoisty kredyt, tum, zarzut błędny ustaleń, przedstawione orzecznictwo, racjonalne planowanie, mowa o kosztach, pokrycie bieżących kosztów, zmiana postanowienia i zwolnienie, zażalenie dokumentów, koszt związany z opiniami, obowiązek liczenia, środek na koszty sądowe, działalność winna, procedura planowania, konieczność ponoszenia kosztów sądowych, przedsiębiorca, wniosek i zażalenie
Zobacz»

VI Gz 130/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 3 sierpnia 2017

Data publikacji: 16 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

planowanie wydatków, zwolnienie od kosztów, opłata od apelacji, zażalenie, koszty sądowe, zarzut błędny ustaleń, pokrycie bieżących kosztów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • dokument i oświadczenie, planowanie wydatków, zwolnienie od kosztów, opłata od apelacji, termin do uiszczenia opłaty, uiszczenie opłaty od apelacji, zażalenie, krótki termin, dostateczny środek, wyciąg z rachunków bankowy, koszty sądowe, wniosek i zwolnienie, zarzut błędny ustaleń, racjonalne planowanie, wniosek o braku przesłanek, stosowne dochodzenie, pokrycie bieżących kosztów, ocena sytuacji, działalność winna, procedura planowania
Zobacz»

VI Gz 248/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 29 listopada 2017

Data publikacji: 5 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

opłata od apelacji, planowanie wydatków, swoisty kredyt, zwolnienie od kosztów, zarzut błędny ustaleń, pokrycie bieżących kosztów, koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • opłata od apelacji, planowanie wydatków, pełna ocena, szczegółowa informacja, uszczerbek utrzymania koniecznego, swoisty kredyt, ociągnięcie, zwolnienie od kosztów, zwolnienie od opłaty, zarzut błędny ustaleń, sprzeczność miedzy, racjonalne planowanie, rachunek bankowy, pokrycie bieżących kosztów, przepływ środków finansowych, identyczny zarzut, przesłanka do oddalenia wniosku, koszty sądowe, apelacja w świetle, działalność winna
Zobacz»

VI Gz 153/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 10 lipca 2017

Data publikacji: 26 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

zwolnienie od kosztów, planowanie wydatków, koszty sądowe, swoisty kredyt, uzasadnienie zażalenia, pokrycie bieżących kosztów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • wysoki koszt działalności, zwolnienie od kosztów, niepełna osoba, planowanie wydatków, brak zdolności kredytowej, zwolnienie od kosztów sądowych, koszty sądowe, dostateczny środek, trudności finansowe, swoisty kredyt, prowadzenie przez sąd dowodu, dowodna ocena, oświadczenie strony przeciwnej, racjonalne planowanie, przychód w styczniu, uzasadnienie zażalenia, pokrycie bieżących kosztów, stosowne dochodzenie, zmiana postanowienia i zwolnienie, ponoszenie przez spółkę
Zobacz»

VI Gz 66/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 7 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

zwolnienie od kosztów, koszty sądowe, planowanie wydatków, przedsiębiorca, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • zwolnienie od kosztów, koszty sądowe, zwolnienie od kosztów sądowych, planowanie wydatków, przedsiębiorca, zażalenie, większy rygor, uzdrowienie sytuacji finansowej, jedyny koszt sądowy, bieżąca działalność przedsiębiorstwa, środki finansowe, proces sądowy, możliwość płatnicza powodów, przynoszące straty, wydatek związany z pokryciem, koszt sądowy obciążający powoda, element działalności gospodarczej, działalność winna, procedura planowania, elementy właściwe
Zobacz»

VI Gz 108/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 29 czerwca 2016

Data publikacji: 1 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

zażalenie, zwolnienie od kosztów, planowanie wydatków, koszty sądowe, swoisty kredyt, przedsiębiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • zażalenie, zwolnienie od kosztów, planowanie wydatków, koszty sądowe, zwolnienie od kosztów sądowych, swoisty kredyt, pozwany, dostępny środek finansowy, brak środków na uiszczenie, całkowicie dowolna ocena dowodów, analiza sytuacji majątkowej, posiadany środek pieniężny, działalność winna, procedura planowania, szeroka działalność, przedsiębiorca, argument podniesiony w uzasadnieniu, osoby majętne, całość bądź część, aktywność gospodarcza
Zobacz»

VI Gz 212/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 16 września 2019

Data publikacji: 23 września 2019

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • planowanie wydatków, dostateczny środek, zwolnienie od kosztów, racjonalne planowanie, pokrycie bieżących kosztów, uiszczenie opłaty od zarzutów, zażalenie, bieżąca płynność, działalność winna, procedura planowania, problem z płynnością, zajęty rachunek bankowy, możliwość uiszczenia opłaty, wypowiedź orzecznictwa, przytoczona wypowiedź, drugie półrocze, obrona w procesie, zdolność do zapłaty, aktywna działalność, fakt ponoszenia
Zobacz»

VI Gz 184/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 6 września 2017

Data publikacji: 8 września 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dostateczny środek, słaba sytuacja finansowa, opłata od apelacji, zwolnienie od opłaty, obowiązek zarządzenia, stosowne dochodzenie, słaba kondycja finansowa, zażalenie, brak środków na koszty, środek na koszty sądowe, sądowe roszczenia, środek na opłatę, strona kontrahentów, rzeczywisty stan majątkowy, dowód w celu wykazania, stan majątkowy strony, zmiana i zwolnienie, brak płatności, środek na pokrycie kosztów, pokrycie kosztów sądowych
Zobacz»

VI Gz 218/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 26 października 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • procedura planowania, ocena sytuacji finansowa, zwolnienie od kosztów, planowanie wydatków, dostateczny środek, dokument z postępowania egzekucyjnego, zadłużenie wobec skarbu państwa, odrębne konto bankowe, uzasadnienie zażalenia, przynoszące straty, konieczność zagwarantowania, możliwość ponoszenia kosztów, środek na koszty sądowe, zintegrowany system, rzeczywista sytuacja finansowa spółki, wartościowe ruchomości, przyszły koszt, fakt osiągnięcia, postępowanie egzekucyjne na kwotę, pogląd o konieczności
Zobacz»

I ACz 231/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2014

Data publikacji: 10 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kółko rolnicze, środek na koszty sądowe, stałą płatność, zażalenie, sporna nieruchomość, część potrzebna, konieczność ponoszenia kosztów sądowych, wydatek drugorzędny, potrzebne środki, dochód z najmu, czas przekazania, zmiana poprzez zwolnienie, na bieżąco, wydanie przedmiotowych nieruchomości, nieruchomość powodowa, bieżące funkcjonowanie, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, przynoszący dochód, najem nieruchomości, konieczność zabezpieczenia
Zobacz»

VIII Gz 110/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 września 2016

Data publikacji: 16 września 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • środek na koszty sądowe, zwolnienie od kosztów, opłata od zarzutów, pozwany, zwolnienie od kosztów sądowych, możliwość uzyskania zwolnienia, zarzut od nakazów zapłaty, ograniczenie działalności gospodarczej, przedsiębiorca obowiązany, wniesiony zarzut od nakazu, brak zarządzenia, koszt opłaty, zażalenie, opłata sądowa należna, zapłata dochodzonego roszczenia, możliwość ponoszenia kosztów, odmowa zwolnienia od opłaty, prawo ubogie, wniosek o zwolnienie, wielkość dochodu
Zobacz»

VI Gz 125/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 27 maja 2019

Data publikacji: 7 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwolnienie od kosztów, środek na prowadzenie, dostateczny środek, zaliczka na koszt, milion złoty, dłużnik o zwolnienie, wniosek o ogłoszenie upadłości, zestawienie spłat, konieczność uwzględnienia wniosku, składanie wniosku o ogłoszenie, uchylenie i zwolnienie, pokrycie bieżących kosztów, sprawa z wniosku dłużnika, wykonywanie wymagalnych zobowiązań, problem z płynnością finansową, sytuacja w dniach, poprawność ustaleń sądu, pierwszeństwo przed należnościami skarbu, środek na koszty sądowe, wydatek związany z działalnością
Zobacz»

VI Gz 126/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 29 maja 2019

Data publikacji: 3 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, zwolnienie od kosztów sądowych, zwolnienie od kosztów, środek na koszty sądowe, opłata sądowa od apelacji, środek na uiszczenie kosztów, dostateczny środek na uiszczenie, ustawa o kosztach sądowych, zwykły element, kwestia likwidacji, koszt sądowy w sprawie, żądana kwota kosztów, braków dostatecznych, uiszczenie kosztów sądowych, ewentualne uwzględnienie wniosku, ostateczny wynik finansowy, działalność gospodarcza nawet, uzasadnienie zażalenia, dokument dotyczący stanu, sprawa cywilna
Zobacz»

VI Gz 47/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016

Data publikacji: 10 maja 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwolnienie od kosztów, zażalenie, dostateczny środek, zwolnienie od kosztów sądowych, opis kondycji, koszt sądowy w sprawie, konkretna opłata, określenie sytuacji finansowej, przedstawienie opisu, informacja o kondycji finansowej, sprawa cywilna, element działalności gospodarczej, posiadany środek pieniężny, środek na koszty sądowe, elementy właściwe, nieodłączny element, ustawa o kosztach sądowych, zbędne powtarzanie, trwała niemożność, wiarygodna informacja
Zobacz»

VIII Gz 244/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 września 2016

Data publikacji: 28 września 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszty sądowe, rachunek zysków i strat, zwolnienie od kosztów, przychód, zwolnienie od kosztów sądowych, działalność, koszt działalności, stan majątkowy wnioskodawcy, sytuacja finansowa, ustawa o kosztach sądowych, braków dostatecznych, pozwany, opłata od apelacji, przedłożony rachunek, koszt sądowy w sprawie, dostateczny środek na uiszczenie, uiszczenie opłaty od apelacji, postanowienie sądu rejonowego szczecin, wniosek o zwolnienie, sprawa cywilna
Zobacz»

VIII Gz 276/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 września 2017

Data publikacji: 5 października 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszty sądowe, dostęp do sądu, zwolnienie od kosztów, koszt sądowy w sprawie, przychód, ustawa o kosztach sądowych, sprawa cywilna, zwolnienie od kosztów sądowych, postanowienie sądu rejonowego szczecin, wniosek o zwolnienie, zażalenie, istotna spółka, konieczność poniesienia dodatkowych nakładów, zdolność przedsiębiorcy, duży przychód, świadczenie wspólników, możliwość dopłaty, opłata od apelacji, forma regulacji, przepis kodeksu spółek handlowych
Zobacz»

II Cz 1100/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 listopada 2013

Data publikacji: 25 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dłużnik o zwolnienie, zwolnienie od kosztów, zachód, koszty sądowe, dostateczny środek, uiszczenie kosztów sądowych, osoba prawna, planowanie wydatków, posiadanie środka, wniosek dłużników, prawo przed sądem, zażalenie, składnik działalności, historia konta, dostępność, obowiązek zarządzenia, przedłożenie dodatkowej dokumentacji, sprawa z wniosku komornika, skorzystanie z dobrodziejstwa instytucji, pomieszczenie gospodarskie
Zobacz»

V ACz 228/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 9 marca 2016

Data publikacji: 25 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ogłoszenie upadłości układowej, zwolnienie osoby, zwolnienie od kosztów sądowych, zwolnienie od kosztów, dostateczny środek, zasadzie podmiotu, osoba prawna, fakt otwarcia, prowadzeniem upadłości, zażalenie, zwolnienie przez sąd, brak środków na koszty, strata z prowadzonej działalności, środek na koszty sądowe, specyficzna postać, środek pieniężny w kasie, rozpoznanie wniosku o zwolnienie, wierzytelność upadła, zakres zwolnienia od kosztów, udzielenie zwolnienia od kosztów
Zobacz»

VIII Gz 283/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lipca 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwolnienie od kosztów, dostateczny środek, zwolnienie od kosztów sądowych, zażalenie, koszty sądowe, opłata od apelacji, zakres opłaty, osoba prawna, sposób rozdysponowania, zeznanie roczne, środek na uiszczenie kosztów, finansowa spółka, postanowienie sądu rejonowego szczecin, historia, wykazy mienia, pozwana spółka, uiszczenie kosztów sądowych, saldo, rozpatrywany wniosek, brak środków na koncie
Zobacz»

VIII Gz 357/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 lutego 2017

Data publikacji: 15 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwolnienie od kosztów, zwolnienie od kosztów sądowych, wniosek o zwolnienie, dostateczny środek, koszty sądowe, zakres opłaty, opłata od apelacji, środek na uiszczenie opłaty, osoba prawna, uiszczenie opłaty od apelacji, posiadany środek, przedłożenie dokumentów, wykazanie braków, efektywną możliwość, konieczność ograniczania, gołosłowne twierdzenie o braku, opłata sądowa od apelacji, ograniczanie kosztów, prawo w postępowaniu cywilnym, sytuacja finansowa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Olimpia Hordyk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy P. Naworski
Data wytworzenia informacji: