Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V ACz 228/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2016-03-09

Sygn. akt V ACz 228/16

POSTANOWIENIE

Dnia 9 marca 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący SSA Aleksandra Janas

po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialności w upadłości układowej w Z.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

z dnia 12 stycznia 2016 r., sygn. akt X GNc 556/15

p o s t a n a w i a : oddalić zażalenie.

Sygn. akt V ACz 228/16

UZASADNIENIE

Rozpoznając zażalenie powoda na postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach, którym oddalono wniosek skarżącego o zwolnienie go od kosztów sądowych, Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167 poz. 1398 ze zm.) sąd może przyznać zwolnienie osobie prawnej jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Jako, że wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych podlega ogólnym regułom dowodowym, ciężar dowodu spoczywa na wnioskodawcy.

Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu Okręgowego, że powódka nie wykazała braku środków na koszty sądowe. Samodzielną podstawą udzielenia zwolnienia od kosztów sądowych nie może być wszak ogłoszenie upadłości układowej, gdyż oznacza ono tylko tyle, że dłużnik popadł w stan niewypłacalności. Jako że należności sądowe stanowią specyficzną postać kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, nie powinny być traktowane inaczej niż pozostałe, liczne zobowiązania spółki. Co do zasady podmioty w stanie upadłości realizują swoje zobowiązania, z tym zastrzeżeniem, że z uwagi na postępowanie upadłościowe, czynią to w ograniczonym zakresie. Postępowanie takie może mieć więc wpływ na zakres zwolnienia od kosztów sądowych, ale nie w sytuacji, gdy przedłożone dokumenty przeczą zasadności wniosku.

Załączony do wniosku bilans wstępny sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku świadczy o tym, że w tej dacie, a więc w okresie między wniesieniem pozwu a rozpoznaniem wniosku o zwolnienie przez Sąd pierwszej instancji, powódka dysponowała środkami pieniężnymi w kasie i na rachunkach bankowych w wysokości 468.921,05 zł. Brak podstaw do przyjęcia, iż kwota ta musi zostać przeznaczona na zaspokojenie innych roszczeń powódki, a nie na pokrycie kosztów sądowych w niniejszej sprawie, to jest opłaty od pozwu w wysokości 18.432 zł. W interesie powódki leży wszak skuteczne dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, gdyż uzyskane w ten sposób środki finansowe powiększą masę upadłości. Ustawodawca nie zdecydował się przecież na to, by sam fakt ogłoszenia upadłości układowej był przyczyną zwolnienia osoby prawnej od kosztów sądowych. Zatem również osoba prawna, której upadłość układową ogłoszono, musi wykazać, że nie ma dostatecznych środków na uiszczenie kosztów sądowych. Sam fakt otwarcia upadłości świadczy
o dysponowaniu środkami na koszty jej prowadzenia, a kosztem prowadzenia upadłości są też koszty dochodzenia wierzytelności upadłego.

Pozostałe dokumenty, w tym rachunek zysków i strat za 2015 r., wskazują jedynie tyle, że powódka w czasie objętym tymi dokumentami poniosła stratę z prowadzonej działalności, co nie stanowi jednak samodzielnej przesłanki zwolnienia od kosztów sądowych.

Mając na względzie powyższe, zażalenie nie mogło zostać uwzględnione, a Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Czaja
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Janas
Data wytworzenia informacji: