Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 450/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2013-10-11

VI ACa 1591/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 września 2015

Data publikacji: 28 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

zobowiązanie spółki, spółka komandytowa, odpowiedzialność wspólnika, klauzula wykonalności, komplementariusz spółki, spółka osobowa, spółka partnerska, egzekucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • zobowiązanie spółki, spółka komandytowa, odpowiedzialność wspólnika, spółka jawna, wspólnik spółki, udział w zysku, klauzula wykonalności, wspólnik udziałów, komplementariusz spółki, spółka osobowa, tytuł wykonawczy, komplementariusz spółki komandytowej, spółka w przypadku, spółka partnerska, egzekucja przeciwko spółce, warszawa, stosunek spółki, egzekucja, przepis kodeksu spółek handlowych, spółka do wypłaty
Zobacz»

X C 670/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 6 lipca 2017

Data publikacji: 6 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

majątek wspólnika, tytuł egzekucyjny, zobowiązanie spółki, klauzula wykonalności, odpowiedzialność wspólnika, wierzyciel, egzekucja z majątku spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • majątek wspólnika, tytuł egzekucyjny, zobowiązanie spółki, klauzula wykonalności, odpowiedzialność wspólnika, wierzyciel, umowa pożyczki, egzekucja z majątku spółki, zasądzenie świadczenia, powództwo wierzyciela spółki, próba zaspokojenia, wierzyciel spółki jawnej, powództwo przeciwko wspólnikom, sprawa z powództwa wierzyciela, egzekucja obowiązków, opłacenie ubezpieczenia, pozwany wspólnik spółki, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej, solidarny charakter odpowiedzialności, świadczenie wynikające z zobowiązania
Zobacz»

II Ca 1643/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 maja 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

zobowiązanie spółki, wierzyciel, odpowiedzialność wspólnika, subsydiarną odpowiedzialność, egzekucja z majątku spółki, nadanie klauzul wykonalności, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • zobowiązanie spółki, wierzyciel, odpowiedzialność wspólnika, subsydiarną odpowiedzialność, wierzyciel spółki, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej, egzekucja z majątku spółki, postanowienie komornika sądowego, nakaz zapłaty, powaga rzeczy osądzonej, rejonowy lublin, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, klauzula wykonalności wyroku, wierzytelność, ustawowa odsetka za opóźnienie, zachód, egzekucja przeciwko spółce, pozwany, nadanie klauzul wykonalności, dłużnik
Zobacz»

I ACa 361/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 22 maja 2014

Data publikacji: 23 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

spółka komandytowa, dłużnik, wierzyciel, komplementariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • spółka komandytowa, dłużnik, wypowiedzenie umowy spółki, umowa spółki komandytowej, zaspokojenie powodów, akcja, przedsiębiorstwo spółki, udział dłużnika w spółce, wierzyciel, komplementariusz, nieruchomość, źródło zaspokojenia, aport, wyrok sądów polubownych, pokrzywdzenie wierzyciela, wartość udziałów dłużnika, wspólnik spółki komandytowej, wierzyciel wspólnika, skarżona czynność, budowa centrum
Zobacz»

VIII Ga 3/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 9 czerwca 2016

Data publikacji: 24 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

spółka komandytowa, komplementariusz, wierzyciel, wspólnik w przypadku, egzekucja, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • spółka komandytowa, komplementariusz, wierzyciel, wspólnik w przypadku, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wypowiedzenie umowy spółki, wystąpienie ze spółki, wierzyciel wspólnika, egzekucja, dłużnik, rozwiązanie spółki, uczestnik, akta rejestrowe, egzekucyjny komornik, sprawa egzekucyjna, rejestr, otwarcie likwidacji, przeprowadzenie likwidacji spółki, fakt otwarcia, miesiąc przed końcem
Zobacz»

III AUa 1422/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 28 stycznia 2016

Data publikacji: 26 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

komplementariusz, komandytariusz, spółka komandytowa, spółka osobowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • komplementariusz, komandytariusz, wspólnik spółki komandytowej, spółka komandytowa, prowadzenie spraw spółki, ubezpieczenie społeczne, pracownik, stosunki pracy, analizowana sprawa, zarządzanie, reprezentowanie spółki, optymalizacja, spółka osobowa, działalność spółki, nieruchomość, nadzór, zawarcie umowy o pracę, pozór zatrudnienia, oświadczenie woli, realizacja nowa
Zobacz»

XXVI GC 70/14

zarządzenie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 listopada 2014

Data publikacji: 8 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

spółka komandytowa, komandytariusz, komplementariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • spółka komandytowa, komandytariusz, komplementariusz, spółka zależna, ważny powód, umowa spółki komandytowej, wideo, szereg postępowań sądowych, brak zaufania, zarząd, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, nośnik, siedziba, prowadzenie spółki, próba przejęcia, rozwiązanie spółki jawnej, konflikt, świadek, otwarcie likwidacji spółki, przesłuchanie strony
Zobacz»

II Cz 523/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 maja 2014

Data publikacji: 30 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

zobowiązanie spółki, klauzula wykonalności przeciwko wspólnikowi, nadanie klauzul wykonalności, egzekucja, tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki jawnej, zobowiązanie spółki, klauzula wykonalności przeciwko wspólnikowi, dłużna spółka, referendarz sądowy sądu rejonowego, nadanie klauzul wykonalności, egzekucja, prawomocny nakaz zapłaty, tytuł egzekucyjny, stare miasto w poznaniu, kodeks spółek handlowych, wykonalność prawomocna, odpowiedzialność za zobowiązania spółki, egzekucja przeciwko spółce, rejonowy poznań, okres przed powstaniem, powstanie w sierpniu, dzień przystąpienia do spółki, ponosić odpowiedzialność, przesłanka do nadania klauzuli
Zobacz»

I ACa 1059/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 13 listopada 2015

Data publikacji: 25 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

odpowiedzialność wspólnika, majątek wspólnika, zobowiązanie spółki, egzekucja z majątku spółki, ugoda, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • odpowiedzialność wspólnika, majątek wspólnika, zobowiązanie spółki, powództwo przeciwko wspólnikom, egzekucja z majątku spółki, rozłożenie świadczenia na raty, ugoda, propozycja ugody, wierzyciel, strona powodowa, odsetka do dnia zapłaty, odsetka w stosunku rocznym, charakter gwarancyjny, równa rata, pozwana spółka jawna, zawarcie ugody, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej, pozycja wierzyciela, bessa, wzmocnienie pozycji
Zobacz»

II AKz 329/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 6 grudnia 2013

Data publikacji: 13 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

spółka partnerska, spółka osobowa, odpowiedzialność wspólnika, egzekucja z majątku spółki, wspólnik w przypadku, majątek wspólnika, zobowiązanie spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • spółka partnerska, odpowiedzialność partnerów, spółka osobowa, odpowiedzialność wspólnika, partner spółki, wspólnik spółki jawnej, egzekucja z majątku spółki, czas rozliczenia, pokrzywdzony, wspólnik w przypadku, oskarżycielka posiłkowa, następca prawny spółki, wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia, majątek wspólnika, zobowiązanie spółki, szkoda spółki, postanowienie wspólników, spółka kapitałowa, bezpośredni wpływ, dobro prawne
Zobacz»

III C 1509/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 lipca 2015

Data publikacji: 26 sierpnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

zobowiązanie spółki, odpowiedzialność wspólnika, bezskuteczność egzekucji, egzekucja z majątku spółki, subsydiarną odpowiedzialność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • zobowiązanie spółki, odpowiedzialność za zobowiązania spółki, firma spółki, spółka jawna, czynsz najmu pomieszczeń, odpowiedzialność wspólnika, akt sprawy, centrum, dotychczasowy wspólnik, bezskuteczność egzekucji, egzekucja z majątku spółki, umowa najmu, wpis do rejestrów, kolejność zaspokojenia, zapłata w postępowaniu upominawczym, nowy wspólnik, subsydiarną odpowiedzialność, pozwany, nakaz zapłaty w postępowaniu, członek zarządu
Zobacz»

I ACa 1169/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 7 lutego 2017

Data publikacji: 24 marca 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

spółka komandytowa, komplementariusz, komandytariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • spółka komandytowa, pozwana spółka komandytowa, likwidator spółki, komplementariusz, niemożność osiągnięcia celu spółki, kandydat na kuratora, wniesienie wkładów, umowa spółki komandytowej, żądanie wspólnika, rozwiązanie pozwanej spółki, konflikt pomiędzy wspólnikami, komandytariusz, spór sądowy, stosunek spółki, działalność, wieża, wybór osoby, brak środków finansowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ważny powód
Zobacz»

I ACa 381/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 lipca 2015

Data publikacji: 16 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

spółka komandytowa, komandytariusz, komplementariusz, spółka osobowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • ważny powód, spółka komandytowa, komandytariusz, pozwany, wykluczenie wspólnika, komplementariusz, konkretna spółka, rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika, spółka grupy, finansowa spółka, status spółki, funkcjonowanie spółki, groźba, utrata zaufania, działalność spółki, brak wyłączenia, wycena udziałów, wspólnik w spółce, spółka osobowa
Zobacz»

V GC 65/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2017

Data publikacji: 25 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, bezskuteczność egzekucji, wierzyciel, zobowiązanie spółki, egzekucja z majątku, majątek spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, bezskuteczność egzekucji, wierzyciel, dzień zapłaty, postępowanie upadłościowe, zobowiązanie spółki, postępowanie układowe, pełnomocnik powódki, członka zarządu spółki, egzekucja z majątku, egzekucja przeciwko spółce, bezskuteczność egzekucji z majątku, majątek spółki, komornik sądowy, postępowanie restrukturyzacyjne, egzekucja zobowiązania, odpowiedzialność członka zarządu, niewykonane zobowiązanie, lista wierzytelności, weksel
Zobacz»

VIII Gz 132/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 27 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

spółka komandytowa, wierzyciel, dłużnik, wspólnik w przypadku, bezskuteczność egzekucji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie umowy spółki, spółka komandytowa, wierzyciel wspólnika, wierzyciel, dłużnik, wspólnik w przypadku, bezskuteczność egzekucji, mienie ruchome, otwarcie likwidacji, likwidator, komornik, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, likwidacja spółki, rozwiązanie spółki, sprawa egzekucyjna, uczestnik, umowa spółki komandytowej, egzekucja z ruchomości dłużnika, wpis do rejestru, wniosek o wpis
Zobacz»

I ACa 878/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 13 października 2015

Data publikacji: 11 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

komplementariusz, spółka komandytowo-akcyjna, wierzyciel, majątek, bezskuteczność egzekucji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • komplementariusz, wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidator, spółka komandytowo-akcyjna, członek zarządu, wierzytelność, wierzyciel, złożenie wniosku o ogłoszenie, majątek, niewypłacalność, aktywa o łącznej wartości, spółki matki, bezskuteczność egzekucji, prawo upadłościowe i naprawcze, rezerwa na zobowiązania, weksel, strona powodowa, zobowiązanie i rezerwa, rok spółki, odpowiedzialność
Zobacz»

III AUa 552/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 26 marca 2014

Data publikacji: 29 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

odpowiedzialność wspólnika, egzekucja z majątku, zobowiązanie spółki, majątek wspólnika, majątek spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • ordynacja podatkowa, odpowiedzialność wspólnika, składka, egzekucja z majątku, zobowiązanie spółki, wspólnik za zaległości podatkowe, określająca wysokość zobowiązania, odpowiedzialność podatkowa, majątek wspólnika, podatkowa spółka, zobowiązanie podatkowe, majątek spółki, decyzja o odpowiedzialności, spółka cywilna, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej, odsetka za zwłokę, uprzednie wydanie decyzji, egzekucja zobowiązania, orzeczenie o odpowiedzialności, ubezpieczenie
Zobacz»

I ACa 756/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 lipca 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

zobowiązanie spółki, egzekucja z majątku, odpowiedzialność wspólnika, subsydiarną odpowiedzialność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • zobowiązanie spółki, ustanie stosunku najmu, wspólnik spółki jawnej, odpowiedzialność za zobowiązania spółki, czynsz, wysokość należności, posiadacz zależny, zwrot lokali, pozwana spółka, egzekucja z majątku, wystąpienie ze spółki, lokal użytkowy, odpowiedzialność wspólnika, zobowiązanie spółki jawnej, najemca, spółka bez zachowania, nakaz zapłaty, subsydiarną odpowiedzialność, wspólnik oświadczenia, korzystanie z rzeczy
Zobacz»

I ACa 1196/12

wyrok, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 grudnia 2012

Data publikacji: 5 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

komandytariusz, komplementariusz, spółka komandytowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • komandytariusz, komplementariusz, wypowiedzenie umowy spółki, spółka komandytowa w likwidacji, udział w stratach, wniesiony wkład, adres, wysokość roszczenia powódki, spółka komandytowa, pozwana spółka, rozwiązanie spółki, rok obrotowy, ustępujący wspólnik, strata spółki, zysk, oświadczenie o wypowiedzenie, spółka przez powódkę, spółka ze skutkiem, rejestr, udział kapitałowy
Zobacz»

I ACa 752/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 28 marca 2014

Data publikacji: 14 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

bezskuteczność egzekucji, subsydiarną odpowiedzialność, egzekucja z majątku, zobowiązanie spółki, wierzyciel, majątek wspólnika, odpowiedzialność wspólnika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka jawna, wspólnik spółki jawnej, dokument dostawy, bezskuteczność egzekucji, subsydiarną odpowiedzialność, egzekucja z majątku, zobowiązanie spółki, podstawa zamówienia, faktura, egzekucja przeciwko spółce, pieczęć spółki, wierzyciel, zamówienie powódki, podpis odbiorcy, majątek wspólnika, odbiór towaru, wykazanie bezskuteczności egzekucji, przetwór, powództwo przeciwko wspólnikom, odpowiedzialność wspólnika
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sławomir Urbaniak
Data wytworzenia informacji: