Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 812/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-07-21

III C 791/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 czerwca 2016

Data publikacji: 9 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

warszawa, wartość przedmiotu sporu, właściwość rzeczowa, dyrektor aresztu śledczego, sprawa o prawa majątkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wartość przedmiotu sporu
 • Ważne frazy
  • korzenie, warszawa, wartość przedmiotu sporu, właściwość rzeczowa, dyrektor aresztu śledczego, właściwość sądu okręgowego, tamtejsza jednostka, zmiana zarządzenia, sprawa z wyjątkiem, wyłączna właściwość sądów rejonowych, rozdzielność majątkowa między małżonkami, przepisów sprawy, czas opuszczenia, opuszczenie aresztu śledczego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, naruszenie posiadania, czas zmiany, suma świadczenia, sprawa o prawa majątkowe, postacią renty
Zobacz»

III C 1248/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 listopada 2016

Data publikacji: 9 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

warszawa, wartość przedmiotu sporu, niewłaściwość rzeczowa, sprawa o prawa majątkowe, właściwość, areszt śledczy, sentencja postanowienia, skarbowe państwo, skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wartość przedmiotu sporu
 • Ważne frazy
  • warszawa, właściwość miejscowa i rzeczowa, wartość przedmiotu sporu, sprawa według właściwości, niewłaściwość rzeczowa, pozwana jednostka penitencjarna, sprawa o prawa majątkowe, właściwość sądu okręgowego, właściwość, warunek bytowy, areszt śledczy, sentencja postanowienia, kompensata, odszkodowanie i zadośćuczynienie, skarbowe państwo, zapłata kwot, posiedzenie niejawne, rozpoznanie sądu, listopad, skarb państwa
Zobacz»

III C 1487/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 listopada 2016

Data publikacji: 9 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

warszawa, areszt śledczy, właściwość rzeczowa sądów okręgowych, wartość przedmiotu sporu, niewłaściwość rzeczowa, sprawa o prawa majątkowe, pięć tysięcy złotych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wartość przedmiotu sporu
 • Ważne frazy
  • warszawa, roszczenie majątkowe, przebywanie w warunkach izolacji, rozpoznanie w pierwszej instancji, właściwość rzeczowa i miejscowa, roszczenie o charakterze niemajątkowym, przekazanie sprawy według właściwości, rozdzielność majątkowa między małżonkami, areszt śledczy, warunek izolacji penitencjarnej, właściwość rzeczowa sądów okręgowych, wartość przedmiotu sporu, przedmiot przekazania, ustanowienie rozdzielności majątkowej, naruszenie posiadania, niewłaściwość rzeczowa, sprawa o prawa majątkowe, sprawa o alimenty, pięć tysięcy złotych, miejscowy sąd
Zobacz»

XXV C 69/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2015

Data publikacji: 12 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

niewłaściwość rzeczowa, sprawa o prawa majątkowe, pięć tysięcy złotych, warszawy wydziału, właściwość, wartość przedmiotu sporu, skarbowe państwo, skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wartość przedmiotu sporu
 • Ważne frazy
  • dymek, niewłaściwość rzeczowa, sprawa o prawa majątkowe, adres siedziby, pięć tysięcy złotych, właściwość sądu okręgowego, właściwość miejscowa, warszawy wydziału, właściwość, powodów roszczenia, następujący skład, wartość przedmiotu sporu, skarbowe państwo, posiedzenie niejawne, rozpoznanie sądu, sprawa sądowa, myśl, postanowienie, sprawa sądów, skarb państwa
Zobacz»

III C 221/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 lutego 2018

Data publikacji: 9 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

wartość przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • warszawa, ustalenie właściwości miejscowej sądu, właściwość miejscowa i rzeczowa, właściwość miejscowa sądu okręgowego, właściwość rzeczowa sądu rejonowego, areszt śledczy, roszczenie o charakterze majątkowym, roszczenie o zasądzenie zadośćuczynienia, sprawa o prawa majątkowe, właściwość rzeczowa sądu, zasądzenie zadośćuczynienia pieniężnego, pięć tysięcy złotych, zasądzenie od pozwanego skarbu, związek z naruszeniem, naruszenie dobra osobistego powodów, pozwany skarb państwa, następujący skład, wartość przedmiotu sporu, przedmiot postępowań, mama do czynienia
Zobacz»

XXIV C 1057/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2016

Data publikacji: 9 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

wartość przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • warszawa, niewłaściwość, areszt śledczy, sprawa o uzgodnienie treści, zniesienie wspólności majątkowej, naruszenie posiadania, sprawa o prawa majątkowe, sprawa o alimenty, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, właściwość sądu okręgowego, przepis właściwy, elektroniczne postępowanie upominawcze, zarządzenie, rozpoznanie sprawy, ogólna reguła, odszkodowanie i zadośćuczynienie, następujący skład, wartość przedmiotu sporu, sprawa powodów, sprawa sądu rejonowego
Zobacz»

I ACz 1599/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 24 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

wartość przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • właściwość sądów rejonowych, zielona góra, zażalenie powódki, sprawa o prawa majątkowe, prezes sądu rejonowego, bezstronność i niezależność, skarbowe państwo, konsekwencja przekazania, oczywista omyłka w oznaczeniu, siedziba państwowa, niezależność sądów, odpowiedni mechanizm, przeszkoda do rozpoznania sprawy, właściwość, wartość przedmiotu sporu, sprawa według właściwości, działalność sądów, powództwo przeciwko skarbowi państwa, oznaczenie sądu, rozstrzygający spór
Zobacz»

XIV C 1215/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2 marca 2020

Data publikacji: 26 marca 2020

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

wartość przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wartość przedmiotu sporu, obszar właściwości sądu rejonowego, ustalenie i stwierdzenie, szereg braków, siedziba w pile, oznaczenie wartości przedmiotu sporu, ostateczna wartość, stwierdzenie nieważności czynności prawnej, niewłaściwość rzeczowa, sprawa o prawa majątkowe, wniesiony pozew, zamiejscowy wydział cywilny, pięć tysięcy złotych, postępowanie w sprawach gospodarcze, sprawy właściwe, właściwość, pozew powódki, zarządzenie, pozew z dniem, miejscowość
Zobacz»

III C 422/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2017

Data publikacji: 9 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wartość przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • warszawa, areszt śledczy, pozwany areszt śledczy, specjalistyczna pomoc, prawo niemajątkowe, roszczenie niemajątkowe, lek przeciwbólowy, jednostka penitencjarna, sentencja postanowienia, następujący skład, wartość przedmiotu sporu, zakres prawa, uzasadnienie pozwów, pozew z dniem, stan zdrowia, zadośćuczynienie, posiedzenie niejawne, rozpoznanie sądu, odszkodowanie, tysiąc
Zobacz»

I C 582/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 1 czerwca 2016

Data publikacji: 16 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wartość przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • niewłaściwość, przekazanie sprawy według właściwości, pozew skierowany przeciwko skarbowi, przedmiot przekazania, skarbowe państwo, termin i sposób, wniesienie zażalenia, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, sentencja orzeczenia, zadośćuczynienie i odszkodowanie, odpis postanowienia, zarządzenie, prokuratoria generalna skarbu państwa, wartość przedmiotu sporu, zażalenie powoda, skarb państwa, wydział cywilny w składzie, właściwość, sygnatura, zapłata kwot
Zobacz»

IV C 446/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 maja 2013

Data publikacji: 9 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

dyrektor aresztu śledczego, siedziba państwowa, pozew przeciwko skarbowi państwa, państwowa jednostka organizacyjna, warszawy wydziału, właściwość, niewłaściwość, dochodzone roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dyrektor aresztu śledczego, praga w warszawie, siedziba państwowa, pozwana jednostka organizacyjna skarbu, obszar właściwości, powództwo przeciwko skarbowi państwa, pozew przeciwko skarbowi państwa, jednostka organizacyjna skarbu państwa, właściwość sądu okręgowego, państwowa jednostka organizacyjna, warszawy wydziału, właściwość, niewłaściwość, zadośćuczynienie, dochodzone roszczenie, posiedzenie niejawne, sprawa sądowa, myśl, maj, postanowienie
Zobacz»

IV C 4/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2015

Data publikacji: 8 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

wartość przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • leasing zwrotny, burmistrz, wartość przedmiotu sporu, ustalenie nieważności umowy sprzedaży, sprawa o prawa majątkowe, sprawa o alimenty, właściwość sądu okręgowego, właściwość, warszawa, pozew z dniem, posiedzenie niejawne, styczeń, postanowienie, sentencja, sprawa z powództwa, data, moc, grudzień, kwota, treść
Zobacz»

I ACz 1295/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 11 września 2011

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wartość przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wartość przedmiotu sporu, tytuł wykonawczy, niewłaściwość i przekazanie sprawy, stwierdzenie przez sąd okręgowy, niewłaściwość, wzorowa praca, przepis o właściwości ogólnej, strona pozwana kwot, zażalenie powoda, trafność stanowiska sądu, sprawa o prawa majątkowe, powództwo o pozbawienie wykonalności, właściwość rzeczowa sądu, przedmiot żądania pozwu, oddział regionalny, powództwo przeciwegzekucyjne, kurka, powództwo opozycyjne, stanowisko sądu i instancja, właściwość sądu okręgowego
Zobacz»

XXV C 1230/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 września 2016

Data publikacji: 9 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wartość przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa o kredyt hipoteczny, woli w warszawie, warszawa, odsetka ustawowa za opóźnienie, niewłaściwość, zapis umowy kredytowej, rozdzielność majątkowa między małżonkami, zawarcie umowy o kredyt, wartość przedmiotu sporu, duda, ustanowienie rozdzielności majątkowej, naruszenie posiadania, mniejsza sprawa, sprawa o prawa majątkowe, skutek zawarcia umowy, załącznik do pozwu, sprawa o alimenty, pięć tysięcy złotych, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, właściwość sądu okręgowego
Zobacz»

I C 737/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 7 lipca 2016

Data publikacji: 16 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

wartość przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zakład karny, niewłaściwość, przekazanie sprawy według właściwości, przedmiot przekazania, termin i sposób, wniesienie zażalenia, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, sentencja orzeczenia, odpis postanowienia, zarządzenie, wartość przedmiotu sporu, zażalenie powoda, skarbowe państwo, wydział cywilny w składzie, właściwość, sygnatura, zapłata kwot, zadośćuczynienie, powołany przepis, rozpoznanie sprawy
Zobacz»

IV Pz 3/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 28 lutego 2013

Data publikacji: 27 marca 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

wartość przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wartość przedmiotu sporu, wartość przedmiotu zaskarżenia, sprawa o prawa majątkowe, wskazanie wartości przedmiotu sporu, ustalenie istnienia stosunku pracy, właściwość rzeczowa sądu, załącznik do zażalenia, uzupełnienie braków formalnych pozwu, eliminacja możliwości, prawidłowy bieg, stadium procesu, przedstawiciel ustawowy i pełnomocnik, przesyłka, oznaczenie wartości przedmiotu sporu, oznaczona kwota pieniężna, możliwości dowolnych, zwrot pozwu, usunięcie braku, zarządzenie, określenie wartości przedmiotu sporu
Zobacz»

IV Pz 27/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 28 września 2017

Data publikacji: 24 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

wartość przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wartość przedmiotu sporu, wartość przedmiotu zaskarżenia, sprawa o prawa majątkowe, wskazanie wartości przedmiotu sporu, właściwość rzeczowa sądu, sprawa z zakresu prawa pracy, uzupełnienie braków formalnych pozwu, eliminacja możliwości, prawidłowy bieg, stadium procesu, pismo procesowe, przedstawiciel ustawowy i pełnomocnik, usunięcie braków formalnych, oznaczenie wartości przedmiotu sporu, oznaczona kwota pieniężna, możliwości dowolnych, zarządzenie, określenie wartości przedmiotu sporu, nawiązanie stosunku pracy
Zobacz»

III APz 2/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

wartość przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dochodzone roszczenie majątkowe, odrębne postępowanie, sprawa o prawa niemajątkowe, prasy oświadczenia, sprawa o prawo, treść pozwów, wartość przedmiotu sporu, mobbing, zaskarżone postanowienie, sprawa o roszczenia, właściwość rzeczowa, właściwość sądu okręgowego, nierówne traktowanie, ekonomika, zażalenie powoda, koszt postępowań zażaleniowy, konieczność przesłuchiwania, rozpoznanie całości, okrąg, sprawa z zakresu prawa pracy
Zobacz»

III AUz 388/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2013

Data publikacji: 17 września 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

wartość przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • choroba pozostająca w związku, wypadek i choroba, razie wypadków, właściwość sądów rejonowych, wartość przedmiotu sporu, zażalenie, wojewódzka sztaba wojskowa, choroba zawodowa, właściwością sprawy, społeczna reguła, napromieniowanie, wypłata świadczenia odszkodowawczego, związek ze służbą wojskową, odszkodowanie, sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozpoznanie roszczenia, rejonowy sąd pracy, sprawa o prawa majątkowe, właściwość rzeczowa sądu, sprawa w pierwszej instancji
Zobacz»

V Ca 2779/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 maja 2016

Data publikacji: 21 marca 2017

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

wartość przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, sprawa o prawo, otrzymywanie korespondencji, uzasadnienie ustne, tryb udostępniania, kwestia zgody powoda, roszczenie pieniężne, warszawa, apelacja rozporządzenia, klauzula o treści tożsamej, przesyłanie faktur, sprawa o charakterze niemajątkowym, część łączącej strony umowy, integralna część łączącej strony, mail, wola otrzymania, uchylenie i rozpoznanie sprawy, dochodzone roszczenie majątkowe, sprawa o prawa niemajątkowe, transkrypcja
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Halina Plasota
Data wytworzenia informacji: